Rusland. Soesdal



Dovnload 49.08 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte49.08 Kb.

Rusland.




Soesdal

 • Soesdal op 220 km van Moskou, kende een lange geschiedenis.

 • In de 12de eeuw was het enkele tientallen jaren zelfs de hoofdstad van Roes en qua oppervlakte en aantal inwoners groter dan het Londen van toen.

 • Sinds 1967 is de kleine stad (± 12.000 inwoners) een uniek openluchtmuseum en misschien wel de interes­santste toeristische attractie van de Sovjet-Unie.

 • In Soesdal zijn geen fabrieken en hoge flats.

 • De lage nieuwbouwhuizen liggen onopvallend aan de rand van het stadje en zelfs het supermoderne hotelcomplex in traditionele Russische stijl past zo goed in het landschap dat men het pas ziet wanneer men met zijn auto stopt voor de receptie.

 • Prachtige kerken met glinsterende koepels, kolossale kloostermuren en witte handelshuizen geven een beeld van een stad in het oude Rusland.

 • In Soesdal zou men vele dagen kunnen doorbrengen zonder zich te vervelen, men zou door de romantische steegjes kunnen slenteren, de Soesdalers bij het verbouwen van hun fraaie isba's kunnen gadeslaan, naar het luiden van de klokken kunnen luisteren en van de heerlijke Russische gerechten genieten.

 • Degene die een 'Russische winter' zou willen meemaken zou de vrolijke sneeuwfeesten met Vadertje Vorst en Sneeuwvlokje, met goochelaars, dansers en muzikanten nooit vergeten.

 • In de 10e eeuw vestigden de eerste Slaven uit Smolensk zich in Soesdal – de naam is van Fins-Oegrische" oorsprong .

 • De belastinginners van de grootvorst verschenen spoedig daarop.

 • In 1042 kwamen de Soesdalers onder leiding van hun heidense priester tegen de landsheren in opstand, deze rel werd op bloedige wijze onderdrukt.

 • Bojaren en dienaren van de vorst kwamen naar Soesdal en eigenden zich het land van de vrije boeren toe.

 • Na hen kwamen ook de christelijke missionarissen.

 • De bewoners hadden dikwijls te lijden van de vetes tussen de vorsten en deelvorsten. Joerij Dolgoroekij, een zoon van Vladimir II, streed hardnekkig om het bezit van het grootvorstendom Kiev.

 • In 1152 vestigde hij zich in Soesdal, waarop de plaats op een ongekende wijze opleefde.

 • In de bocht van de rivier de Kamenka ontstond een ommuurd Kremlin met een gracht.

 • De possad rondom de torg (marktplein) werd omgeven door een afschrikwekkende ommuring.

 • Andrej Bogoljoebskij, de zoon van Joerij, ging weliswaar naar Vladimir, maar Soesdal bleef bloeien en werd een rijke stad, die ver over de Russische grenzen bekendheid genoot.

 • In 1238 kwam deze ontwikkeling door het binnendringen van de Tataren plotseling ten einde.

 • De 13de eeuw was de periode van de stichting van de grote kloosters.

 • Halverwege de 14de eeuw werd Soesdal een bisschopsstad.

 • In 1392 kwam de stad bij het grootvor­stendom Moskou.

 • Aan het begin van de 15de eeuw probeerden de Soesdalers zich weer van Moskou los te maken, maar Vassilij III onderdrukte de separatistische beweging.

 • Vanaf dat moment had 'de door God beschermde stad Soesdal' geen politieke betekenis meer, alleen als kloosterstad genoot zij de bescherming van de Moskouse grootvorsten.

 • Het bisdom Soesdal werd een aartsbisdom.

 • De 17e eeuw was voor Soesdal een periode van rampen: van 1608-1610 plunderden de Polen en Litouwers de stad, in 1634 volgden de Krimtataren, in 1644 stond de hele stad in brand, van 1654-1655 woedde er een pestepidemie waarvan de helft van de 2467 inwoners het slachtoffer werd en in 1719 stond de stad voor de tweede maal in lichterlaaie.

 • Peter de Grote schafte het aartsbisdom Soesdal af, maar de burgers vervingen iedere bouwvallige kerk onmiddellijk door een nieuwe, fraaiere.

 • De icoonschilderkunst kwam tot bloei en spoedig noemde men Soesdal de 'stad van de schilders van Onze Lieve Heer'.

 • In 1796 kwam Soesdal onder het gouvernement van Vladimir, maar behield zijn oude stadswapen (een witte valk met een gouden kroon op een rood-blauw veld), zonder – zoals alle andere steden in het gebied – de leeuwen van Vladimir te moeten opnemen.

 • Aan het eind van de 19de eeuw was men Soesdal bijna vergeten en leefde de kleine bevolking van de tuinbouw en het kweken van bloemen.

 • Afgelegen, ver van alle grote verkeerswegen raakte het in de vergetelheid, totdat kunsthistorici en restaurateurs het bijna ongeschonden stadje ontdekten.

 • Met de restauratie van de oude gebouwen kwamen ook de toeristen.

 • Tegenwoordig behoort het museumcom­plex van Soesdal tot de mooiste toeristische plekken van Rusland.

Rondgang door Soesdal

 • Op een hoogte, aan drie kanten door de Kamenka omsloten, lag de oude stadskern, het Kremlin.

 • De open oostzijde werd beschermd door een massieve muur, die nog steeds naast de Kremljovkskaja Oelitsa is te zien.

 • In het midden van het Kremlin staat het mooiste gebouw van Soesdal, de Maria Geboortekathedraal (Bogoroditse Rosjdestvenskij Sobor) met vijf blauwe met gouden sterren versierde koepels.

 • Vla­dimir Monomach bouwde op deze plaats rond 1100 de eerst houten kerk.

 • Joerij Dolgoroekij verving in 1148 de houten kerk door een kalkstenen gebouw, op de fundamenten waarvan tussen 1222 en 1225 de nieuwe kathedraal ontstond.

 • In 1445 stortte de van poreuze tufsteen gemaakte bovenverdieping in, tussen 1528 en 1530 werd deze van baksteen weer opgetrokken, bepleisterd en gewit, opdat men het verschil in bouwmateriaal niet zou zien.

 • De sprookjesachtige uivormige koepels vervingen in 1750 het massieve zadeldak.

 • Bijzondere aandacht verdient het zuidportaal (1222-1225) met de met bloemen versierde archivolten en de kapitelen met leeuwen.

 • De om het gebouw lopende fries van blinde arcaden rust op vierkante consoles met fabeldieren.

 • Vrouwenmaskers, een verwijzing naar Maria, sieren de lisenen.

 • Leeuwenreliëfs zijn ook op de hoeken in liet gebouw te vinden.

 • Fresco's uit de ontstaansperiode van de kathedraal (1225) vind u alleen in de diakonikon, bijvoorbeeld de onbekende Heilige en aan Sassani­dische voorbeelden herinnerende plantendecors.

 • Van de kathedraal zijn de 'Gouden deuren' (13de eeuw) aan west- en zuidportaal (binnendeuren) het kostbaarst, zij zijn het oudste Russische voorbeeld van vergulding in het vuur.

 • Dit proces verliep als volgt: de voor de bekleding van de deuren bestemde koperen platen werden zwart gelakt en niet bijenwas bedekt.

 • In de zo geprepareerde platen maakte de kunstenaar zijn tekening en goot er goudamalgaam overheen.

 • Bij het verhitten verdampte het kwikzilver, terwijl het goud een vaste verbinding met het koper aanging.

 • Op de deuren zitten nog de originele koperen leeuwenkoppen met een ring in de bek als handvatten.

 • De grote, doch sobere iconostase ontstond aan het eind van de 17e eeuw.

 • Tegenover het westportaal van de kathedraal leidt een schitterende trap onder een in betegeld tentdak naar de bovenverdieping van het zogenaamde Aartsbisschoppelijk Paleis, de residentie van de Soesdaalse clerus, na 1799 een theologisch seminarie en nu een interessant museum.

 • De ontvangstzaal was het 300 m' grote niet ondersteunde kruiskoepelvertrek.

 • In het museum vindt u kostbare oude meu­bels, kroonluchters, porselein en drie mooie tegelkachels met elk 150 met de hand beschilderde tegels uit de 18de eeuw.

 • De verzameling iconen omvat werken van de beroemde school van Rostov en Soesdal van de 13de tot de 17de eeuw zoals de 'Moeder Gods van Maksimovo' (1299), 'Maria, het kind liefkozend in haar arm' (14de eeuw) 'Maria's bescherming' (15de eeuw).

 • In de vroegere dienstvertrekken van het paleis, nu het restaurant 'Trapesnaja' (= refectorium), met uitstekende Russische gerechten en heerlijke honingwijn in aardewerk kruiken.

 • Het aartsbisschoppelijk paleis wordt door een galerij met drie bogen verbonden met de klokkentoren (1635).

 • De klok, die aan het eind van de 17de eeuw werd ingebouwd sloeg niet alleen elk uur en kwartier maar zelfs iedere minuut.

 • Op het Kremlin complex werd in 1960 ook de houten Nicolaaskerk uit het dorp Glotovo opgebouwd.

 • Het schilderachtige kerkje uit 1766 kan men vergelijken met de Oudrussische boerenhuizen.

 • In het oostelijke gedeelte van het Kremlin vindt u de Nicolaaskerk (1720).

 • Het lage, vierkante kerkje heeft een plat tentdak met een smalle tamboer en daarop een sierlijke uivormige koepel.

 • De portalen en vensters zijn prachtig omlijst.

 • Onder het dak siert een rij kokosjniki de gevels.

 • Kokosjniki, vierkante sjirinki en veelkleurige tegels bedekken de klokkentoren met het hol gewelfde tentdak.

 • Deze naar binnen toe lopende welving van het dak, doedka (= pijp) genoemd, werd in Soesdal uitgevonden.

 • De kleine winterkerk vindt u ernaast.

 • In dezelfde periode ontstond de kerk van Johannes de Doper buiten de muren van het Kremlin, niet ver van de Nicolaaskerk.

 • Beide kerken zijn gebouwd volgens hetzelfde principe, alleen maakt de Johanneskerk een soberder, massievere indruk; de klokketoren is net even hoog als het kruis op de koepel.

 • De kleine Maria Hemelvaartkerk uit de tweede helft van de 17de eeuw werd gebouwd in de Moskouse barokstijl en werd in 1715 gerestaureerd.

 • Een octogonale bovenverdieping rust op de vierkante onderbouw.

 • Vensteromlijstingen met slakmotieven en een kroonlijst met geschulpte randen vormen de enige versiering van de eenvoudige barokkerk.

 • Op de weg van het Kremlin naar het marktplein komt u langs nog twee mooie kerken: de Paraskeva Pjatnitsakerk (1772) en de kerk van de Intocht van Christus in Jeruzalem (1707).

 • De witte winkelgalerij werd tussen 1806 en 1811 in classicistische stijl gebouwd.

 • Nog steeds kopen de Soesdalers ( en ook de toeristen ) in de nu moderne winkels, herkenbaar aan hun met de hand gesmede uithangborden.

 • De torg, het oude marktplein van Soesdal, nog steeds Torgovaja Plotsjtsjad genoemd, wordt beheerst door de kerk van de Opstanding van de Heer, een schenking van tsarina Natalja Kirillovna, de moeder van Peter de Grote (1695).

 • Ook hier is de achthoekige klokketoren met een helmdak overdadiger versierd dan de sobere kerk, die alleen een fries van kokosjniki heeft en een tamboer, voorzien van acht puntgeveltjes.

 • De Konstantin en Helenakerk (1707) in de noordoosthoek van de torg herkent u aan de classicistische porticus die aan het begin van de 19de eeuw voor het westportaal werd gebouwd.

 • In de kerk met vijf koepels vinden godsdienstoefeningen plaats.

 • Naast deze kerk staat vanaf 1787 de kleine kerk van de Moeder Gods van alle Rouwenden, een winterkerk met verwarming.

 • Vijf koepels bekronen de in 1667 gebouwde Lazarus-kerk ten noorden van de torg.

 • Aan de kroonlijst van deze kerk herkent u de overgang van de kokosjniki van constructie-element naar puur decoratief element.

 • Wijnrood, feloranje en wit zijn de vrolijke kleuren van de klokkentoren van de kleine, onopvallende Antipijkerk, de erbij horende winterkerk.

 • In de laagvlakte aan de overkant van de Kamenka bleven van de oude leerlooiers-wijk binnen de bocht van de rivier enkele kerken over, namelijk de kerk van de Geboorte van Johannes de Doper (1739) en de grotere Epifaniaskerk (1781).

 • Boven de ingang van de winterkerk verheft zich een klokkentoren met het typische tentdak ui Soesdal.

 • Het klokvormig gebogen dak van de zomerkerk eindigt in een sierlijke tamboer met een uivormige koepel.

 • In de bloeiperiode bezat Soesdal 15 kloosters, waarvan er enkele nog zeer goed bewaard zijn gebleven en in de afgelopen jaren werden gerestaureerd.

 • Ze lagen allemaal buiten de stadsmuren.

 • Het klooster van de Depositio van het Gewaad ( Rispolosjenski Monastur) werd gedeeltelijk vernieuwd.

 • Het mooiste gebouw van dit klooster is de buitengewoon pittoreske Heilige poort (1688).

 • De poort met zijn wee ongelijke doorgangen heeft twee roodwitte octogonale tentdaken met kleine Iivormige koepels.

 • Op de poort ontdekt men de meest uiteenlopende ersieringen: sjirinki, soechjariki, sloechji en geglazuurde tegels.

 • In de eerste helft van de 16de eeuw werd de sobere kathedraal van de Depositio van het Gewaad van de Moeder Gods gebouwd.

 • De architecten zagen van steunpilaren af, desondanks draagt het dak drie in hoge tamboers met spanen bedekte koepeldaken.

 • Het klooster wal op het hoogste punt van de stad aan de Oelitsa Lenina (Leninstraat), de hoofdstraat van Soesdal, en tegenover het Krasnaja Plosjtsjad, het Rode (mooie) Plein met het sobere Cultuurpaleis.

 • En in dit hooggelegen klooster bouwde de Soesdaalse architect Koesmin tussen 1813 en 1819 een 70 m hoge klokkentoren in empirestijl, een afwijkende stijl dus, waardoor de toren echter het dominerende middelpunt wordt van alle koepels en tentdaken van de kerken en kloosters van Soesdal.

 • Het Alexanderklooster (Aleksandrovskij Monastur) op de steile helling van de Kamenka werd gebouwd door Aleksandr Nevskij in 1240, twee jaar na de inval van de Tataren dus.

 • Vroeger had het klooster de status van lavra en behoorde derhalve tot de belangrijkste religieuze instellingen van het rijk Roes.

 • Drie gebouwen uit de periode rond 1700 konden bewaard worden, namelijk de Christus Hemelvaartkerk (1695), de klokkentoren van het klooster en de Heilige poort.

 • De hoge verdedigingsmuur, die met de 12 kolossale ronde torens een vestingmuur lijkt, behoort tot het Verlosser Euthymiosklooster (Spasso-Jevfimij Monas­tur).

 • De 1200 m lange fortificatie ontstond rond 1664. Prachtige orna­menten (sjirinki, masjikoeli, tegels en blinde bogen) orneren de massieve, 22 m hoge poorttoren aan de zuidoostzijde van het complex.

 • Daarnaast, door een binnenplaats ervan gescheiden, staat de poortkerk van Maria Boodschap uit de 16de -17de eeuw met interessante vensteromlijstingen.

 • De monnik Euthymios stichtte het klooster in 1352.

 • Nadat Euthymios in 1507 heilig was verklaard, kwamen met de ontelbare pelgrims vele giften naar Soesdal.

 • Boven het graf van de heilige abt ontstond een kleine kerk, waar aan de noordkant in 1594 de reusachtige kathedraal van de Gedaanteverandering van Christus werd aangebouwd; de grafkerk werd een zijaltaar gewijd aan Euthymios, een fries van arcaden verbond de beide gebouwen.

 • Let u op het fresco 'De Transfiguratie van Christus' (16de eeuw) op de gevel.

 • De fresco's in de kerk zijn het werk van de schilders Goerij Nikitin en Sila Savin uit hostroma (1642).

 • Naast de kathedraal ziet u het graf van vorst Dmitrij Posjarskij, olie met Kosma Minfin en een volksleger aan het begin van de 17de eeuw de Poolse en Litouwse invallers verdreef.

 • De klokkenstoel van het klooster ontstond tussen 1599 en 1691 uit een tien hoekige kerk met klokkentoren.

 • De oude klokken hangen weer op hun plaats; tijdens de openingsdagen van het klooster is het gebeier van de klokken op geluids­bandjes via luidsprekers te horen.

 • Bezienswaardig zijn verder nog de slanke Maria Hemelvaart Refectoriumkerk (1525), de oudste kerk met tentdak van Rusland en de verschillende musea.

 • In de kerk van het Nicolaashospitaal (1669) kunt u de 'schat', een verzame­ling van Russische decoratieve en toegepaste kunst van de 13de tot de 20ste eeuw bekijken.

 • Het lange gebouw met de monnikencellen is nu als museum voor volkskunst in gebruik.

 • In het woonhuis van de archimandriet (= leider van verscheidene kloosters) vindt u een 'boekenschat uit zes eeuwen'.

 • Aan de noordkant van het klooster was aan het begin van de 19de eeuw een gevangenis voor christenen die de kerkelijke wetten hadden overtreden.

 • Tot dergelijke overtredingen behoorden kri­tiek op de clerus en de orthodoxe rites, weigering van een kerkelijk ambt enz.

 • De igoemen van het klooster fungeerde als gevangeniscommandant; in 1905 werd de gevangenis opgeheven.

 • In het gevangeniscomplex ziet u de cellen en een verzame­ling deursloten, boeien, ketenen en documenten.

 • Aan de overkant van de Oelitsa Lenina staan de zomerkerk van de Moeder Gods van Smolensk (1696-1706) en de Simeonwinterkerk (1749).

 • Het kleine woonhuis ernaast, het zogenaamde Possadhuis, is een typisch stadshuis van rond 1700.

 • Aan de Kamenka ligt het klooster van Onze Lieve Vrouwe Bescherming en Voorspraak (Pokrovskij Monastur, Pokrovklooster).

 • Volgens de overlevering zou vorst Andrej Konstantinovitsj het klooster hebben gesticht wegens een belofte, nadat hij in 1364 ternauwernood was ontkomen aan een zware storm op de Volga.

 • Historisch geldt echter de Moskouse grootvorst Vassilij III (1505-1533) als de stich­ter van het klooster.

 • Vassilij wilde zich laten scheiden van zijn vrouw Solomonija Saboerova om met de mooie jonge Poolse Jelena Glinskaja te trouwen.

 • Als voor­wendsel gebruikte hij de onvruchtbaarheid van zijn vrouw.

 • Hij verrijkte het kloos­ter met prachtige gebouwen en grote landerijen en bereikte zo dat de metropoliet de scheiding goedkeurde.

 • De grootvorst stuurde vervolgens zijn gescheiden vrouw naar het Soesdaalse klooster, waar zij een zoon ter wereld gebracht moet hebben.

 • Om zijn leven te redden liet zij hem in het geheim naar een pleeggezin brengen en deed of hij was gestorven.

 • In 1934 ontdekten archeologen naast de sarcofaag van de heilig verklaarde Solomonija een kleine gedenksteen, waaronder een in zijde gehulde pop lag.

 • De zoon van Solomonija zou later – zo werd er gefluisterd – de beruchte roversleider Koedejar geworden zijn.

 • Het klooster van Onze Lieve Vrouwe Bescherming en Voorspraak was nog voor vele andere voorname vrouwen een verbanningsoord.

 • Zo stuurde Ivan IV de Ve-schrikkelijke zijn vierde vrouw Anna Vassiltsjikova eveneens naar Soesdal.

 • De vrouw van Peter de Grote, Jevdokija Lopoechina moest in Soesdal de sluier aannemen.

 • De hoofdingang van het klooster wordt gevormd door de Heilige poort met de kerk van Maria Boodschap (1518) erop, een gebouw zonder pijlers met twee kapel­len, vier absides en drie koepels.

 • De kathedraal van Maria's Bescherming (afb. 136), gebouwd tussen 1510 en 1518 in opdracht van Vassili III is een klassiek, sober gebouw.

 • De hoofd- en de twee zijkoepels, alle drie in de vorm van een gedrongen helmdak, rusten op sterke tamboeren.

 • Een open galerij verleent de met sobere blinde arcaden versierde gevels levendigheid.

 • Tegelijk met de kathedraal ontstond ook de bijbehorende klokkentoren; het bovenste gedeelte van de toren met tentdak dateert uit de 17de eeuw.

 • Sinds de 18de eeuw verbindt een tussenstuk met twee bogen de kathedraal met de klokkentoren, die tevens als begraafplaats voor de adellijke dames diende.

 • Het aparte uiterlijk van de Anna Ontvangeniskerk wijst op een Poolse bouwmeester.

 • De refectoriumkerk werd dan ook gebouwd tijdens de heerschappij van tsaar Ivan IV, zoon van de Poolse Jelena Glinskaja.

 • Een band met rode ruiten op een witte achtergrond loopt om het gebouw heen.

 • Nog in de 16de eeuw werd de eigenzin­nige wachttoren met het spitse tentdak aangebouwd aan de trapesa.

 • In de hoofdzaal kunt u heerlijk eten, bijvoorbeeld een lekkere vleesstoofpot onder een korst van brooddeeg, met daarbij kwas met mierikswortel; u moet echter tijdig een tafel reserveren.

 • In het gerechtsgebouw (17de eeuw) naast de Heilige poort staan meube­len en gereedschappen uit het klooster.

 • Langs de kloostermuren werden gezellige houten huisjes in de stijl van de vroegere nonnenverblijven gebouwd.

 • Een dergelijk houten huis kunt u via Intourist huren en bewonen, zoals ooit de mooie Jevdokija Lopoechina; voor u blijft de kloosterpoort echter open!

 • Voor de kloostermuren ontstond in 1694 de grote Petrus en Pauluskerk met vijf bekoorlijke uivormige koepels en in 1712 de kleine Nicolaaswinterkerk met een Icing koepel, waarin Jevdokija Lopoechina ter herinnering aan haar zoon, de tsare­lis; Alcksej Petrovitsj, een zijaltaar liet bouwen.

 • De zoon van Peter de Grote was in 718 wegens een 'samenzwering zoals er nog nooit een op de wereld geweest was, combinatie met een plan tot een afschuwelijke dubbele vadermoord – tegen de vader van zijn land en tegen zijn vleselijke vader' ter dood veroordeeld en na foltering gestorven.

 • In liet Openluchtmuseum voor houtbouwkunst dat op de plaats van het inmiddels
  verdwenen Demetriosklooster staat, vindt u indrukwekkende voorbeelden van de
  landelijke architectuur, kerken en niet-kerkelijke gebouwen, die ver van de toeristenwegen vakkundig afgebroken werden en hier in Soesdal weer werden opgebouwd.
  Daartoe behoort de kerk van de Gedaanteverandering van Christus uit dorp Kosljatjev, gebouwd in 1756.

 • De aangrenzende en bijna 20 jaar jongere kerk van de Opstanding van Christus heeft een ingebouwde klokkentoren.

 • Er zijn ook volledig ingerichte hofsteden van welgestelde boeren om het leven op het
  platteland in de 19de eeuw aanschouwelijk te maken.

 • U ziet droogvloeren voor graan, windmolens, graanzolders en een enorm waterrad.

 • De museumbewaaksters zijn gekleed in bont geborduurde klederdrachten uit de 19de eeuw.

 • 5 km ten oosten van Soesdal komt u in het dorp Kideksja met de residentie van de vorst Joerij Dolgoroekij, die hij aan de oever van de Nerl in de 12de eeuw liet bouwen.

 • Van het vorstelijk landgoed staat alleen nog de Boris en Glebkerk overeind, samen met de kathedraal van de Gedaanteverandering van Christus in Peres­lavl-Salesskij de oudste stenen kerk van Vladimir-Soesdal tijdens het rijk Roes, gebouwd in 1152.

 • Het vierkante gebouw met de drie absides stamt nog uit de tijd van Joerij, het dak en de kleine koepel werden er in de 17de eeuw opgeplaatst.

 • De klokkentoren en de Heilige poort ontstonden aan het eind van de 17de eeuw.

 • De kleine Stefan winterkerk met verwarming werd er in 1780 aan toege­voegd.




Samengesteld door BusTic.nl






De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina