Rusland. Van de Admiraliteit tot de IsaakkathedraalDovnload 26.57 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte26.57 Kb.

Rusland.
Van de Admiraliteit tot de Isaakkathedraal

 • Als men een inwoner van Sint Petersburg naar het middelpunt van zijn stad vraagt zal hij niet het Winterpaleis noemen, ook niet de Peter-Paulvesting, maar de Admiraliteit waar de drie grootste straten bijeenkomen (Nevskij Prospekt, Oelitsa Dsersjinskovo en Prospekt Majorova) en wier hoge torenspits kilometers ver te zien is.

 • De Admiraliteit staat op de plaats waar Peter de Grote in 1704 zijn scheepswerf liet bouwen.

 • Reusachtige wallen en diepe grachten beschermden de werf tegen een eventuele aanval van Zweden, alleen aan de kant van de Neva was de werf open.

 • In 1706 liep hier de eerste oorlogsbodem, een fregat met 18 kanonnen, van stapel.

 • In 1711 liet Peter aan de rand van de werf een stenen gebouw voor het Admiraliteits­college (ministerie van Marine) bouwen.

 • In 1734 kreeg het gebouw een toren.

 • Ten tijde van Paul I (1796-1801) veranderden de wallen van de werf in schaduwrijke boulevards.

 • Alexander I gaf de architect van de Russische marine Andrej Sacharov opdracht voor een nieuw gebouw voor de Admiraliteit.

 • Tussen 1806 en 1823 ont­stond dit belangrijkste bouwwerk van het Russische classicisme; Sacharov beleefde de voltooiing niet meer daar hij in 1811 overleed.

 • De hoofdgevel, gelegen aan de Gorkijtuin en de Admiraliteits Prospekt, is 407 m lang, de zijvleugels hebben een lengte van 163 m.

 • De gevel wordt onderverdeeld door zuilenhallen met zes en met 12 zuilen.

 • Het middelste gebouw met de poortto­ren was al omstreeks 1730 door de architect Ivan Korobov gebouwd; Sacharov gaf de toren zijn tegenwoordige uiterlijk.

 • De toren met zijn colonnade en de hoge spits heeft een hoogte van 72½ m.

 • Groepen van telkens drie globedragende waternim­fen, scheppingen van de classicistische beeldhouwer Feodossij Sjtsjedrin, flankeren de oprit van de Admiraliteit.

 • Het reliëf op de attica van het poortgebouw, een werk van de beeldhouwer Ivan Terenbenjev, behandelt het ontstaan van de Russische vloot: de zeegod Neptunus overhandigt Peter I zijn drietand, het symbool van de macht over de zeeën.

 • Naast de tsaar keert Minerva, de godin van de wijsheid, zich tot een jonge vrouw die onder een laurierboom zit en Rusland symboliseert.

 • De jonge vrouw steunt op de krachtgevende knots van Hercules en houdt een hoorn des overvloeds vast, die Mercurius, de god van de handel, aanraakt.

 • De vier Griekse helden Achilles, Ajax, Pyrrhus en Alexander staan ieder op een hoek boven de attica.

 • Op het dak staan 28 standbeelden, personificaties van de vier elementen, de vier jaargetijden, de vier windstreken, verder de godin Isis, patrones van de scheeps­lieden en Urania, de muze van de astronomie; alle in tweevoud uitgevoerd.

 • De beeldhouwers Sjtsjedrin en Pimenov ontwierpen de standbeelden.

 • De koepel en de pits zijn verguld.

 • De 68 kg zware windwijzer op de spits stelt een zeilschip

 • In de Admiraliteit is tegenwoordig de Dsersjinskijmarinehogeschool voor de opleiding van ingenieurs gevestigd; hij kan derhalve niet worden bezichtigd.

 • De Gor­kijstadstuin schermt de Admiraliteit af van de drukke Admiraliteits Prospekt.

 • Op de banken onder oude bomen schaken de inwoners van Leningrad, zij lezen, dromen, praten voeren de mussen.

 • Voor de poorttoren van de Admiraliteit is een fontein, drie beelden herinneren er aan de schrijver Nikolaj Gogol (1809-1852), de compo­nist Michail Glinka (1804-1857) en de dichter Lermontov (1814-1841).

 • In het wes­telijke gedeelte van het park staat een standbeeld van Nikolaj Prsjevalskij (1839-1888), generaal en Aziëkenner, die het brongebied van de Hoangho en de bovenloop van de Jangtsekiang onderzocht en het in het wild levende przevalskipaard (equus przevaskii) ontdekte.

 • Twee van de mooiste pleinen in Leningrad flankeren het complex van de Admira-, in het oosten het plein voor het Winterpaleis en in het westen het Dekabris­tenplein.

 • Het Dekabristenplein (Plosjtsjad Dekabristov) herinnert aan de opstand van de jonge aristocraten en garde-officieren tegen de heerschappij van de tsaar op 26 december (14 december oude tijdrekening) 1825 (dekabristenopstand).

 • Bronzen ruiter geldt wel als het mooiste monument van Sint Petersburg.

 • Het is een werkstuk van de Franse beeldhouwer Étienne-Maurice Falconet (1716-1791), die tussen 1766 en 1778 in opdracht van tsarina Catharina II dit monument voor Peter de Grote in Sint Petersburg schiep.

 • Op de top van een reusachtige golf zit Peter op het steigerende paard, zelfbewust en vol ondernemingslust, de lauwerkrans op zijn hoofd en met zijn hand naar de Neva wijzend.

 • De granieten golf, die de geweldige verandering in het Russische rijk ten tijde van de jonge tsaar symboli­seert bestaat uit een 1600 ton wegende monoliet die uit Karelië, niet ver van Sint Petersburg, komt.

 • Het transport van het 550 m3 grote bakbeest duurde twee jaar en tijdens de reis, die te land op houten rails en te water op een reusachtig vlot plaatsvond, gaven 48 steenhouwers het granieten blok de vereiste vorm.

 • Toen het fundament was geplaatst, moesten cavalerie-officieren met de vurigste paarden uit de vorstelijke stallen naar boven galopperen en ze tot steigeren brengen.

 • Een gene­raal zat model voor de gestalte van Peter de Grote.

 • Het hoofd van de tsaar werd door Falconets jonge medewerkster Marie-Anne Collot in één enkele nacht gevormd, na maandenlange pogingen.

 • De grote slang die door de paardenhoeven verpletterd wordt is een schepping van Fjodor Gordejev.

 • Hij is het zinnebeeld van de vijanden van de tsaar.

 • Toen het 5 m hoge beeld werd gegoten brak de vorm en het hete vloeibare brons stak de gieterij in brand.

 • Gietmeester Chailov echter scheurde zich met veel tegenwoordigheid van geest de kleren van het lijf en stopte de scheur, smeerde hem met leem dicht en ging door met gieten.

 • Zijn helpers blusten intussen de brand.

 • De opdracht in het Russisch en Latijn is laconiek: 'Petro primo Catharina secunda. MDCCLXXXII' (= Aan Peter de Eerste Catharina de Tweede. 1782).

 • Bij de onthulling van het standbeeld door de tsarina op de honderdste gedenkdag van de troonsbestijging van Peter de I was Falconet weer in Parijs; hij had onenigheid gekregen met Catharina.

 • Tegenwoordig leggen bruidsparen na de huwelijksceremo­nie bloemen neer bij de 'Bronzen ruiter'.

 • Het schitterende gebouwencomplex aan de westkant van het Dekabristenplein bestaat uit twee identieke groepen, verbonden door een poortboog.

 • Hier resideerden de Senaat en de Heilige Synode, sinds Peter de Grote de hoogste wereldlijke en de hoogste geestelijke instellingen.

 • Tegenwoordig huist in het complex, trouwens het laatste werk van de architect Karel Ivanovitsj Rossi voordat hij zijn invloed aan het hof verloor (1829-1834), het Centrale Archief van de USSR.

 • De ingang naar de Boulevard van de Vakbonden (Boelvar Profsojoesov) wordt gemarkeerd door twee 10 m hoge granieten zuilen met ieder bovenop een bronzen godin van de roem, die de beeldhouwer Christian Daniel Rauch gestalte heeft gegeven.

 • De erezuilen waren een geschenk van de Oostenrijkse keizer Ferdinand I aan de Russische tsaar Nicolaas I (1845).

 • Aan de andere kant van de zuilen ligt de voormalige Manege van de gardecavalerie; het in 1807 door Giacomo Quarenghi geconstrueerde gebouw lijkt meer op een Griekse tempel dan op een manege.

 • Voor het portaal herkent men de Dioscuren, de tweelingbroers Castor en Pollux, de paardentemmers.

 • Ten zuiden van het Dekabristenplein staat de massieve Isaakkathedraal (Isakij­evskij Sobor).

 • De heilige Isaak van Dalmatië was de beschermheilige van Peter I.

 • Al spoedig na 1703 ontstond er aan de oever van de Neva, ongeveer waar nu de 'Bronzen ruiter' staat, een kleine houten kerk, die in 1727 door een stenen kerk werd vervangen.

 • In ongeveer 1800 brandde de intussen bouw­vallig geworden kerk af en werd in 1802 op de plaats van de tegenwoordige Isaakka­thedraal herbouwd.

 • Alexander I vond deze kerk echter te klein en liet derhalve een prijsvraag uitschrijven, waaruit de Franse Auguste Montferrand met een classicis­tisch ontwerp als overwinnaar te voorschijn kwam.

 • Montferrand was een graficus en daarom moest een heel team Russische architecten hem ter zijde staan om het enorme gebouw met zijn statische problemen te verwezenlijken.

 • Bovendien mengde Nicolaas I, de opvolger van Alexander I, er zich steeds in met eigen ideeën, zodat de bouw van de kathedraal meer dan 40 jaar duurde.

 • 24.000 boomstammen werden in de drassige bodem geheid om een stabiel funda­ment voor de 111,5 x 97,6 m grote kathedraal te verkrijgen, waarin 14 000 gelovi­gen de kerkdienst konden bijwonen.

 • Het totale gebouw weegt ongeveer 300.000 ton. 112 granieten zuilen dragen de bouwelementen.

 • De 48 hoofdzuilen zijn 17 m hoog, ieder weegt 130 ton. 562 treden leiden naar de koepel, van waaruit men een schitterend uitzicht over de stad heeft.

 • Het vergulde kruis op de koepel heeft een hoogte van 101,88 m. 43 steensoorten werden bij de bouw gebruikt.

 • De kathedraal is versierd met 382 plastieken, mozaïeken en schilderijen.

 • De 40 x 6,5 m grote bronzen reliëfs op de topgevels van de monumentale zuilenhallen zijn recent geres­taureerd.

 • De 'Aanbidding van de koningen' ziet u op de zuidgevel, 'Isaac voorspelt keizer Valens zijn dood' op de oostgevel, 'Keizer Theodosius en zijn gemalin bevrij­den Isaac' op de westgevel en de 'Opstanding van Christus' op de noordgevel.

 • De sculpturen zijn van de Russische beeldhouwers Vitali, Pimenov en Klodt von Jürgensburg.

 • Het enorme plafondschilderij schiepen de beroemde schilders Karl Pav­lovitsj Brullov (Brjoellov) en Fjodor Antonovitsj Broeni.

 • Mozaïeken bedekken de iconostase.

 • Het raam boven het hoofdaltaar toont de opstanding van Christus.

 • Vanuit de middelste koepel hangt een slinger van Foucault naar beneden, die de draaiing van de aarde om haar as aanschouwelijk maakt.

 • In 1931 werd de Isaakska­thedraal veranderd in een museum.

 • Ook het huis naast de kathedraal aan de Admiraliteits Prospekt werd tussen 1817 en 1820 door Montferrand ontworpen.

 • Vorst Lobanov-Rostovskij was de opdrachtgever van dit paleis met driehoekig grondvlak.

 • In het midden van het Isaakplein (Isakievskaja Plosjtsjad) staat het ruiterstandbeeld van Nicolaas I.

 • Montferrand leverde het architectonische ontwerp, Peter Klodt von Jüirgensburg voerde het standbeeld van Nicolaas uit en de allegorische figuren (geloof, wijsheid, gerechtigheid en macht) en de bas-reliëfs op de sokkel met scènes uit de regeringstijd van de tsaar (overwinning op de dekabristen, de beëindi­ging zonder bloedvergieten van de cholerarevolte van 1831, de betuiging van eerbied aan Speranskij, de uitgever van de 'Volledige verzameling der wetten' en de inwijding van de spoorlijn Sint Petersburg-Moskou.

 • Aan de andere kant van de Blauwe brug (Sinij Most), die dank zij zijn breedte van bijna 100 m nauwelijks als brug over de Mojka te herkennen is, vormt het voorma­lige Mariinskijpaleis (Mariapaleis) de grens van het Isaakplein.

 • Van 1839-1844 bouwde de architect Andrej Stakenschneider dit paleis voor Maria, de oudste dochter van tsaar Nicolaas I.

 • In 1884 resideerde de staatsraad, het hoogste wetgevende orgaan van het Russische rijk in het schitterende gebouw.

 • Tegenwoordig zetelt hier het uitvoerend comité van de stadssovjet van de gedeputeerden van het volk, het gemeentehuis dus.

Samengesteld door BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina