Rv en pc ’s-Gravenhof NootdorpDovnload 10.93 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte10.93 Kb.

RV en PC ’s-Gravenhof Nootdorp

www.s-gravenhof.nl


Irechte verbindingslijn 3BAN : NL92RABO0347104363

Ingangsdatum- en soort lidmaatschap :*
  • Basislidmaatschap paard/pony* m.i.v.…………

  • Basislidmaatschap met deelname ` verenigingslessen paard/pony* m.i.v.…………

  • Donateur m.i.v. …………

*doorhalen wat niet van toepassing is

Ondergetekende,
NAAM:……………………………………………………………………………………
GEB.DATUM:…………………………………………………………………………….
ADRES:……………………………………………………………………………………
POSTCODE:………………………………WOONPLAATS……………………………
TEL.NR:……………………………………MOBIEL:………………………………….
E-MAIL ADRES:………………………………………………………………………….
PERSOONSNR KNHS (indien u reeds bekend bent bij de KNHS) …………………….
Verklaart hierbij lid te worden van R.V. en P.C. ‘s-Gravenhof.
Hij/zij verplicht zich de verschuldigde contributie bij vooruitbetaling te voldoen.

Het lidmaatschap loopt vanaf de ingangsdatum tot en met 31 december, met stilzwijgende verlenging voor telkens 1 jaar.

Opzeggingen dienen voor 15 november van het lopende jaar schriftelijk door de secretaris te zijn ontvangen.

Ik ben ervan op de hoogte dat in geval van tussentijdse opzegging de contributie over het lopende jaar verschuldigd blijft.


Voor de rijdende leden geldt dat zij in de lessen verplicht zijn een goedgekeurde veiligheidshelm te dragen.
Plaats:……………………………………………d.d.:…………………………………….

Handtekening…………………………………………………………….

(Minderjarigen handtekening ouder/verzorger)
Hebt u momenteel een actieve startpas(sen) welke u wenst te behouden ? 0 ja 0 nee

Indien u ja hebt geantwoord graag chipnummer en naam paard hierna aangeven


Naam paard : ……………………………………… Chipnummer : ………………………………………
Naam paard : ……………………………………… Chipnummer : ………………………………………


Secr.: I. van Waalwijk van Doorn-Hollaar, Zuidbuurt 7 3141EN Maassluis, tel.06-24136316 , e-mail: bestuur.sgravenhof@outlook.com

Penningmstr.: J.v/d Meulen, Lambertusstraat 133b, 3061 XX Rotterdam, tel. 06-20396475, e-mail j-vandermeulen@hotmail.com
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina