S. J. Schenk prof dr. F. J. van SluijsDovnload 2.32 Mb.
Pagina15/15
Datum23.08.2016
Grootte2.32 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Bron: J.S. Nelson (1994). Fishes of the World (derde editie). ISBN 0-471-54713-1.


1 De wetenschappelijke naam dient te worden gevolgd bij het vaststellen of een vissoort, -genus, -familie of -orde op de positief- dan wel negatieflijst is opgenomen; voor een aantal soorten is geen Nederlandse benaming of staat de Nederlandse benaming ter discussie.

2 Aan het houden van de betreffende orde, familie, genus of soort dienen huisvestings- en verzorgings-voorwaarden (en zonodig voorwaarden ten aanzien van de voeding) te worden gesteld. Deze voorwaarden kunnen per orde, familie, genus dan wel soort worden geformuleerd door de sector en worden voorgelegd aan een deskundigencommissie. Indien deze voorwaarden niet binnen een afgesproken termijn door de sector voor de betreffende orde, familie, genus of soort zijn opgesteld en door een deskundigencommissie zijn getoetst, wordt de betreffende orde, familie, genus of soort aan de negatieflijst toegevoegd.

Tabel 6: Ongewervelden

Lijst 1

Nederlandse benaming 2

Aan te merken als ‘potentieel gevaarlijk’?

Op CITES-lijst?

StaM arthropoda

Geleedpotigen


KLASSE ARACHNIDA

SpinachtigenOrde ARANEAE

SpinnenFamilie Ctenidae

KamspinnenGenus Phoneutria

‘Bananenspinnen’

Ja (bijten: dodelijk giftig)
Genus Cupienius
Ja (bijten: zeer giftig)
Orde MYGALOMORPHAE

m.u.v. familie Theraphosidae

Rechtkakige spinnen, behalve vogel-spinnen

Ja (bijten: soms dodelijk giftig)Familie Lycosidae

Wolfspinnen

Soort Lycosa raptoria

Braziliaanse wolfspin

Ja (bijten)

Familie Sicariidae

Zandspinnen

Ja (bijten: dodelijk giftig)

Familie Theridiidae

Kogelspinnen

Genus Latrodectus

‘Zwarte weduwen’

Ja (bijten: dodelijk giftig)

Familie Loxoscelidae

Vioolspinnen

Genus Loxoscelus

Ja (bijten: dodelijk giftig)

Familie Buthidae 3

Buthide schorpioenen

Ja (sommige soorten zijn dodelijk giftig)

Klasse Myriapoda

Veelpotigen

Onderklasse Chilopoda

Duizendpoten

Genus Scolopendra

Ja (m.n. grote soorten zijn sterk giftig)

Genus Otostigmus

Ja (m.n. grote soorten zijn sterk giftig)

Genus Cryptops

Ja (m.n. grote soorten zijn sterk giftig)

Genus Scolopocryptops

Ja (m.n. grote soorten zijn sterk giftig)

KLASSE INSECTA

Insecten

Orde HETEROPTERA

Wantsen

Ja (sommige soorten, m.n. genus Platymeris: pijnlijk steken)

Orde HYMENOPTERA

Vliesvleugeligen

Genus Apis

Honingbijen

Ja (steken, soms dodelijk; complica-tie overgevoeligheidsreactie)

STAM MOLLUSCA

Weekdieren

Klasse GASTerOPODA

Slakken

Genus Conus

Kegelslakken

Ja (sommige soorten zijn dodelijk giftig)

Klasse CEPHALOPODA

Inktvissen

Genus Hapalochlaena

Blauwgeringde octopussen

Ja (dodelijk giftig)


1 Voor ongewervelde dieren zijn (nog) geen positief- en negatieflijsten opgesteld.

2 De wetenschappelijke naam dient te worden gevolgd bij het vaststellen of een diersoort, -genus, -familie of -orde op de positief- dan wel negatieflijst is opgenomen; de Nederlandse benaming staat bij een aantal soorten ter discussie.

3 In geval van ontsnapping van deze soort kan maatschappelijke onrust optreden.

2. overzicht van betrokkenen bij de opstelling van dit advies
De werkgroep die dit advies heeft voorbereid bestond uit:

 • E. Bruins: curator Dierentuin Artis

 • W. Getreuer: directeur Serpo

 • W. Luiijf: beleidsmedewerker Dierenbescherming

 • drs. F. Verstappen: dierenarts bijzondere dieren

 • drs. W. Wilhelm: vertegenwoordiger Platform Verantwoord Huisdierenbezit

 • drs. M. Kerkhoffs: Bureau Raad voor Dierenaangelegenheden

 • dr. drs. I.D. de Wolf: voorzitter, Bureau Raad voor Dierenaangelegenheden

Voorts zijn bijdragen aan dit advies geleverd door: • A. Achterkamp: voorzitter Platform Verantwoord Huisdierenbezit

 • S. Bogaerts: deskundige amfibieën

 • A. Bom: directeur Reptielenzoo Iguana

 • D. van Gennep: directeur stichting AAP

 • J.Th. de Jongh: voorzitter Dibevo

 • Dr. M.R.J. Klaassen: werkgroepleider Plant-Dier Interacties, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

 • dr. J.T. Lumeij: dierenarts specialist vogelgeneeskunde, universitair hoofddocent, Hoofdafdeling Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Faculteit der Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

 • dr. A. Ploeg: consultant Dibevo

 • H. Zwartepoorte: Hoofd dierverzorging Diergaarde Blijdorp


3. overzicht van publicaties
Onderstaand overzicht betreft de publicaties van de Raad vanaf 2002. Een overzicht van eerdere door de Raad uitgebrachte adviezen kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de Raad of is te vinden op www.raadvoordierenaangelegenheden.nl.
publicaties in 2005:

RDA 2005/01 De rol van wild bij de insleep en verspreiding van klassieke varkenspest en mond- en klauwzeer in Nederland

RDA 2005/02 Immunosterilisatie als een alternatief voor de huidige wijze van castratie in de varkenshouderij

RDA 2005/03 Maintaining or improving farm animal welfare in the light of increasing trade liberalisation and globalisation: a contradiction in terms?


publicaties in 2004:

RDA 2004/01 Dierziektebeleid met draagvlak – Advies over de bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten; deel 2 – Onderbouwing van het advies

RDA 2004/02 Herinrichting van het distributie- en kanalisatiesysteem van diergeneesmiddelen in Nederland

RDA 2004/03 Negatief- en positieflijst voor vissen, reptielen en amfibieën ter invulling van artikel 33 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

RDA 2004/04 Bestialiteit

RDA 2004/05 Strategieën om te komen tot een efficiëntere opsporing van besmettelijke, aangifteplichtige dierziekten

RDA 2004/06 Verkenning van de toekomstperspectieven voor agroproductieparken in Nederland
Jaarverslag 2003
publicaties in 2003:

RDA 2003/01 Advies omtrent dierziekten en zoönosen, waarvoor hobbymatig gehouden dieren vatbaar zijn en als drager kunnen fungeren, die een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van mensen en bedrijfsmatig gehouden dieren en die in het kader van grote bestrijdingscampagnes relevant zijn

RDA 2003/02 Wet- en regelgeving omtrent hobbydieren

RDA 2003/03 Mogelijke dierenwelzijnproblemen in de paardenhouderij

RDA 2003/04 Zorgen voor je paard

RDA 2003/05 Criteria voor dodingsmethoden voor paling en meerval

RDA 2003/06 Het doden van drachtige grote landbouwhuisdieren

RDA 2003/07 Negatief- en positieflijst voor zoogdieren en vogels ter invulling van artikel 33 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

RDA 2003/08 Dierziektebeleid met draagvlak – Advies over de bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten; deel 1 – Advies
Jaarverslag 2002
publicaties in 2002:

RDA 2002/01 Minimum welzijnseisen tijdens bestrijdingscampagnes

RDA 2002/02 Fokken met recreatiedieren (1)

RDA 2002/03 Fokken met recreatiedieren (2)

RDA 2002/04 Advies aan de Directeur Landbouw van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij inzake een plan van aanpak voor de bestrijding van aangeboren afwijkingen bij katten

RDA 2002/05 Een toetsingskader en toelatingsprocedure voor aanwijzing van nieuwe voor productie te houden vissoorten


1 De ontsnapte schorpioenen zijn niet levend teruggevonden; betrokkenen hebben aangegeven dat de berichtgeving voor on-nodig veel onrust in de maatschappij heeft gezorgd.

2 De Dierenbescherming nam hierbij een minderheidsstandpunt in ten aanzien van wildvang.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina