S s (Grieks) sigma sa Franse naamval, komaan, tsa, welaan saaiDovnload 1.92 Mb.
Pagina23/31
Datum22.07.2016
Grootte1.92 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31

staak of dunne paal - stal

staak van een slagnet - slegel

staak van elzehout - elzesliet

staak van rijshout - sliet

staaknet - fuik

staakt het vuren - bestand

staak van rijshout - sliert

staal   blijk, dijkondergrond, dijkstaal, geneesmiddel, graveernaald, graveerstift, grondslag, lap, mal, metaal, model, monster, patroon, proef, proeve, specimen, tabel, voorbeeld, ijkmaat, ijzer,

staal maken - puddelen (van ruw of smeedijzer)

staal van een zwaard - kling

staalbewerker   smid

staalblauwe kleurstof - Berlijnsblauw

staaldraad - stag

staaldraad van een maststeng - pardoen, perdoen

staaldraadborstel - staalborstel

staaldraadschuier - staalborstel

staalgraveerkunst - siderografie

staalgraveur - siderograaf

staal houdende grond   oer

staalmeester - keurmeester, lakenkeurder

staal of type - model

staaltje - monster, specimen, voorbeeld

staand - overeind, rechtop, vertikaal

staand uurwerk - pendule

staand vlak op kroonlijst   attiek

staande   gedurende, overeind, rechtop, tijdens

staande blijven - handhaven

staande druipsteenkegel - stalagmiet

staande hond - braque, jachthond, leghond, wildhond

staande houden - aanklampen, aanspreken, aborderen, asserieren, asserteren, beweren, dogmatiseren, handhaven, verdedigen, volharden, volhouden

staande kapstok - portemanteau, stander

staande kegel in een grot - stalagmiet

staande klok - pendule

staande lat van een hekwerk - raster

staande sport of stang op een wagen – rong

staande voets - dadelijk, terstond

staande vrouwenfiguur met biddend opgeheven arm - caryatide, orans, orante

staande windas - gangspil

staander - doelpaal, drievoet, melktobbe, rong, staar, steunbalk, tabel

staandevoets - dadelijk, dadelijk, direct, meteen, terstond

staangeld   marktgeld, stageld, statiegeld, waarborggeld

staanplaats - stede

staanplaats op de markt - stal

staanplaats op markt - stel

staanplaatsen in schouwburg - promenoir

staar - cataract, lijst, melktobbe, oogziekte, roomvat, staander, tabel, tafel

staarblind   stekeblind

staar, groene - glaucoom

staart - aanhangsel, achtereinde, cauda, einde, gevolg, haarvlecht, hamerkop, nasleep, overschot, pluim, queue, roede, sleep, slot, snoer, teil (gewest.), uiteinde, uitloper

staart (Jagersterm) - bloem, coccyx, pluim

staart van een akkerpaard - unjer

staart van een haas - pluim

staart van een komeet - roe, roede

staart van een mes of vijl - angel (in handvat)

staartbeen   stuit, stuitbeen, stuitje

staart dragend reptiel   gekko, salamander, tjitjak, tokkèh,

staartgras - draadhalm

staartje - kliek, overschotje

staartloos reptiel   boomkikker, dikkop, haagvors, kikker, kikvors, pad, puid

staartloos vliegtuig - pterodactylus

staartloze aap - magot

staartloze halfaap - lori

staartpen - rectrix

staartpeper - cubebe

staartpruik - allongepruik

staartster - komeet

staartsteun van een vliegtuig - béquille, pikje, pikkie

staartstuk - achterstuk, uiteinde

staarttooi - pluim

staartveer   pen, staartpen

staartvin - zwemwiek

staartvlak - stabilo

staatvos - jaki

staat - aanzien, borderol, constellatie, dictatuur, gebied, gesteldheid, imperium, land, lijst, luister, macht, mogendheid, natie, notitie, overzicht, positie, praal, pracht, prachtig, rang, register, republiek, rijk, situatie, stand, stelling, tabel, toestand, vertoon, volk, volksgemeenschap

staat (Fr)   état

staat (Lat.) - status

staat aan de Frans-Spaanse grens - Andorra

staat aan de Oostzee   Finland, Sovjet Unie (vroeger Estland, Letland, Litauen), D.D.R., Polen, Zweden,

staat bij jaartallen   a. d.

staat bij ondertekeningen   t. t..

staat bij jaartallen - A.D.

staat bij ondertekening - t.t.

staat door koning bestuurd - koninkrijk

staat in Australië - Victoria

staat in Azië - AfghanistanBirma, China, India, Irak, Japan, Libanon, Mongolië, Nepal, Siam, Syrië, Thibet,

staat in Europa - Albanië, Cambodja, Ierland, Italië, Jordanië, Letland, Pakistan, Rusland, Spanje

staat in...   zie: land in...

staat in de Hymalaya - Nepal, Tibet

staat in de Pyreneeën - Andorra

staat in Europa - Albanië, Andorra, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Holland, Hongarije, Ierland, Italië, Joegoslavië, Letland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, Spanje, Zweden, Zwitserland

staat in het wapen der Bourbons - lelie

staat in het wapen van Den Haag - eiber, ooievaar

staat in het Oosten - Irak, Libanon

staat in Z-Amerika - Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Equador, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Venezuela

staat in Zuid-Azië - Tibet

staat maken - aangaan

staat maken (op) - rekenen (op), (zich) verlaten (op)

staat met debet - en creditzijde - rekening

staat onder schilderij - pinx(it)

staat onder tekening e.d. - del, delin, delineavit

staat op brieven   adres

staat op kruisingen   verkeerslicht

staat op Malakka - Perak

staat op straat   lantaarnpaal

staat van bezittingen en schulden - balans

staat van debet en credit - rekeningcourant

staat van eisen en gegevens - programma

staat van ontwikkeling - stadium

staat van rust - inactiviteit, vrede

staathuishoudkunde   economie

staathuiskundig stelsel - mercantilisme

staathuishoudkundige   economist, econoom

staatje - état, lijst, overzicht, politiek

staatkunde   diplomatiek, politiek

staatkunde zonder moraal - macchiavellisme

staatkundig   diplomatiek, listig, politiek, politisch

staatkundig evenwicht   status Quo

staatkundig overwicht   hegemonie, opperheerschappij

staatkundig streven - particularisme

staatkundige   diplomaat, politicus, staatsman

staatkundige aangelegenheid - Staatszaak

staatkundige bediening   staatsambt

staatkundige overheersing   onderdrukking

staatkundige verdeling   district, gemeente, provincie

staatkwallen - siphonophora

staatlosheid - apatridie

staatloze - apatride, d.p., ontheemde

staat of land - rijk

staat of lijst - tabel

staat of rijk - natie

staats - staatsgezind

staatsaangelegenheid - staatszaak

staatsbediening - staatsambt

staatsbestel - beheer, bestuur, regime

staatsbestuur - regering

staatsbezit - domein

staatsbedrijf - NS, PTT, RVA, SS, Staatsmijnen

staatsbegroting   miljoenennota

staatsbeheer - ministerie

staatsbelang boven volksbelang - etatisme

staatsbeleid   regeringsbeleid

staatsbestel - regering, regime

staatsbestuur   democratie, dictatuur, monarchie, plutocratie, regime, theocratie

staatsbeurs   rijksbeurs, studiebeurs,

staatsbezit - domein

staatsblad   Stbl..

staatsbudget   staatsbegroting

staatsburger - burger, onderdaan

staatscollege - rekenkamer

staatscommissie in Spaans sprekende landen - junta

staatscourant   Stct..

staatsdienaar - gouverneur, kamerlid, minister, premier, president, staatssecretarist

staatsdienaar in Duitsland - kanselier

staatseigendom - domein

staatsgebied   territorium, domein

staatsgebied door een ban bestuurd - banaat

staatsgevangenis in Parijs - Bastille

staatsgezind - staats

staatsgreep - coupe, overval, putsch, revolutie, slag,

staatsgrens - landsgrens

staatshandelsmonopolie - régie

staatsheraut - wapenkoning

staatshoofd - dictator, keizer, koning, president, dictator, regent, souverein, tsaar, vorst

staatshoofd in Venetië - doge

staatshoofd of bestuurder - regent

staatshoofd van een koninkrijk   koning, koningin

staatshoofd van een republiek   president

staatshoofd van het oude Venetië - doge

staatshoofd van Japan   mikado

staatshoofd van Jemen   Imam

staatshoofd van Nepal - Maharadjadhiraja

staatshoofd van Perzië   Sjah

staatshoofd van Spanje   Caudillo

staatshoofd van Yemen - Imam

staatshuishoudkundige - ekonoom

staatsie - ceremonie, gala, luister, plechtigheid, praal, pracht, pronk, solemniteit, stoet, vertoon, zwier

staatsiebed - praalbed, paradebed

staatsiedegen - eredegen, galadegen, prachtdegen

staatsiedraagstoel in Japan - norimono

staatsiegestoelte - troon

statiegewaad - galakostuum, ornaat

staatsiegordijn - portière

staatsiekleed - talaar

staatsiekleding   gala, ornaat, plechtgewaad, pontificaal (bisschop of paus), rok(kostuum), talaar

staatsiekleed   gala, talaar

staatsiekoets - calèche, galakoets, karos, koets, praalkoets

staatsiepaard - paradepaard

staatsierijtuig - galakoets staatsiewagen - karos

staatsiezetel van vorst   troon

staatsinkomn - belasting, intraden

staatsinmenging - etatisme

staatsinrichting - autocratie, bestuurswijze, communisme, democratie, dictatuur, etimocratie, geldregeling, gouvernement, kapitalisme, organisatie, regime, republiek, staatsorganisatie, staatssocialisme, volksregering

staatsinstelling - instituut

staatskas - fiscus, rijksschatkist, schatkist

staatskerk in Engeland - Anglicaans

staatskleding - tabberd

staatskleur - oranje

staatskwallen - sifonoforen

staatsleiding in Roemenië - poglavnik

staatslichaam   rijksinstelling

staatsloze - apatride

staatsmacht van onze republiek - generaliteit

staatsmachtige heerser - autocraat

staatsman - diplomaat, formateur, gedeputeerde, kamerlid, kanselier, onderhandelaar, parlementariër, politicus, minister, premier, president, senator

staatsman in Athenem - demagoog (ongunstig), Themistocles,

tribuun, volksleiderstaatsman uit Thebe - Epaminondas

staatsmanskunst - diplomatie

staatsmerk - rijksmerk

staatsmisdaad - hoogverraad, majesteitsschennis

staatsmonopolie   régie

staat soms op paaltjes - R.G.

staatsobligatie - N.W.S.

staatsomwenteling   revolutie

staatspapier - schuldbrief

staatspraktijk - spd

staatsraad   durbar (India), junta (Spanje, Portugal),

staatsrechtelijk - publicistisch

staatsrechtkenner - publicist

staatsregeling   constitutie, grondwet, regeringsvorm

staatsreisbureau (Russ.)   Intourist

staatsruif - schatkist

staatsschuldbrief - grootboekinschrijving, integraal (ongelimiteerd), N.W.S.

staatsschuldbrieven - metallieken

staatsslaven in Sparta - heloten

staatsstuk - akte

staatsvorm   absolutisme, democratie, dictatuur, gemenebest, hertogdom, imperium, keizerrijk, koninkrijk, monarchie, oligarchie, pantocratie, prinsdom, republiek, theocratie

staatsvrouw - politica

staatwerk - lijsten, tabellen

staatswetenschap - staatsleer

staatszegel - grootzegel

stabiel   bestendig, constant, duurzaam, evenwichtig, invariabel, onveranderd, standvastig, stevig, vast, vastliggend, vaststaand

stabiel houden - consolideren

stabiel maken - stabiliseren

stabiel zijn - stabiliteit

stabiele toestand - evenwicht

stabiliseren   vastleggen

stabiliteit   bestendigheid, duurzaamheid, evenwicht, evenwichtigheid, standvastigheid, trim, vastheid

stabilo - staartvlak, stabilisatievlak

stabij - hond

staccato - kort, stotend, vlot

stad   city, gemeente, metropolis, metropool, plaats, polis, stee,

stad aan de Adriatische zee - Bari

stad aan/bij/in/van...   zie ook: aan/bij/in/van . . .

stad aan de Donau   Boedapest, Belgrado, Negotin, Nikopol, Passau, Regensburg, Roese, Silistra, Ulm, Unz, Wenen

stad aan de Ganges   Benares, Patna, Bhagalpur

stad aan de Garonne - Agen, Bordeaux, Marmande, Toulouse

stad aan de Kaspische Zee - Astrachan, Baku, Gurjev, Machachkala, Rasht

stad aan de kust van Coromandel - Madras

stad aan de Loire - Nantes, Orleans, Tours

stad aan de Maas   Dinant, Luik, Maastricht, Namen, Roermond, Rotterdam

stad aan de Moezel - Cochem, Trier

stad aan de noordkust van Java - Grisee, Tegal

stad aan de Oostkust van Achter-Indië - Annam

stad aan de Oostkust van Afrika - Zanzibar

stad aan de Oostzee - Gdansk, Gdynia, Kaliningrad, Klaipeda

stad aan de Perzische Golf - Dohe

stad aan de Rhône   Arles, Lyon, Marcoule, Tarascon,Valence

stad aan de Riaskust van Galicië - Neda

stad aan de Rijn   Arnhem, Bingen, Bonn, Duisburg, Keulen,, Koblenz, Mains, Mannheim, Speyer

stad aan de Rode Zee   Suez

stad aan de Seine   Parijs, Rouen

stad aan de Siberische spoorweg - Irkoetsk, Oefa, Omsk

stad aan de Stille Oceaan   Seattle

stad aan de Theems   Londen

stad aan de Waal   Nijmegen

stad aan de Witte Zee - Archangel(sk)

stad aan de Wolga   Kazan

stad aan de Zaan   Zaandam, Zaandijk

stad aan de zuidwestkust van Arabië   Aden

stad aan de Zwarte Zee   Batumi, Burgas, Cherson, Constantia, Frabzon, Istanboel, Kerch, Novorossijk, Odessa, Samsun, Sebastopol, Sachi, Usküdar, Varna

stadachtig - steeds

stad bekend door Bartje - Assen

stad bekend door de watersport - Kiel, Sneek

stad bekend door een orakel - Delphi

stad bekend door motorrennen - Assen

stad bekend door onderwerping aan de paus - Canossa

stad bekend door zijn elite-scholen - Cambridge, Eton, Oxford

stad bekend door zijn toren   Pisa

stad bekend om de damiaatjes - Haarlem

stad bekend om zijn aardewerk - Gouda, Makkum

stad bekend om zijn dom - Keulen, Milaan, Utrecht

stad bekend om zijn heksenwaag - Oudewater

stad bekend om zijn jeneverstokerijen - Schiedam

stad bekend om zijn kaasmarkt - Alkmaar

stad bekend om zijn kantkloswerk - Brugge, Sluis

stad bekend om zijn orakel van Zeus - Dodona

stad bekend om zijn porcelein - Delft

stad bekend om zijn toren - Parijs, Pisa

stad bekend om zijn zilversmeedkunst - Shoonhoven

stad bekend vanwege de Babylonischeballingschap der pausen - Avignon

stadbewoner - stedeling

stad, de eeuwige - Rome

stad, de heilige - Jeruzalem, Mekka

stad der duizend eilanden   Venetië

stad der honderd torens - Pavia

stad der lelies - Firenze, Florence

stad der zeven heuvelen   Rome

stad met orakel van Zeus - Dodona

stad in Afrika   Casablanca, Dakar, Fez, Oran, Suez, Zanzibar

stad in Algerije   Oran, Algiers

stad in Amerika   Abilene, Albany, Atlanta, Baltimore, Beamont, Birmingham, Boston, Buffalo, Charleston, Charlotte, Chattanooga, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Columbia, Columbus, Dallas, Denver, Detroit, Duluth, Evansville, Fresno, Gary, Greensboro, Houston, Indianapolis, Jackson, Las Vegas, Lincoln, Los Angeles, Louisville, Lubbock, Madison, Memphis, Miami, Milwaukee, Minneapolis, Mobile, Montgomery, Montreal, Nashville, New York, Norfolk, Oakland, Oklahoma, Omaha, Pasadena, Peoria, Philadelphia, Phoenix, Pittsburg, Portland, Richmond, Sacramento, San Diego, San Francisco, Savannah, Seattle, Spokane, Tacona, Tampa, Toledo, Topeka, Tucson, Tulsa, Washington, Wichita

stad in Anatolië   Adana

stad in Arabië   Aden, Medina, Mekka

stad in Azië   Hongkong, Jakarta, Moekden, Peiping, Peking, Tokio,

stad in Beieren   Bamberg

stad in Boeotië   Tanagra

stad in België   Antwerpen, Arlon, Gent, Brussel, Brugge, Luik, Namen, Oostende, Spa, Knokke

stad in Canada - Albany, Arvida, Calgary, Edmonton, Halifax, Hamelton, Kitchener, Montreal, Ottawa, Quebec, Regina, Sudbury, Toronto, Vancouver, Winnipeg

stad in China   Nanking, Peking

stad in Congo - Ikela

stad in Coromandel - Madras

stad in Dahomey - Cotonoustad in Denemarken - Aalborg, Arhus, Esbjerg, Frederikshavn, Flensburg, Flesjberg, Halstebro, Kalundborg, Kopenhagen, Odense, Roskilde, Randen, Skagen, Viborg

stad in de oudheid - Babel, Carthago, Memghis, Nineve, On,Thebe, Ur

stad in de V. S.   Elmira, Minneapolis, Chicago, Boston, Washington

stad in Drente - Assen, Beilen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Stadskanaal

stad in Duitsland   Aken, Augsburg, Baden, Bamberg, Berlijn, Bielefeld, Bonn, Bremen, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Ems, Erfurt, Essen, Frankfort,Gera, Hamburg, Hannover, Heidelberg,Jena, Karlsruhe, Kassel, Keulen, Kiel, Leipzig, Lübeck, Mainz, Mannheim, Minden, München, Munster, Neurenberg, Oldenburg, Osnabrück, Potsdam, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Solingen, Stutgart, Tabar, Trier, Worms, Wuppertal

stad in Egypte   Caïro, Suez, Alexandrië

stad in Europa   Aken, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Berlijn, Brussel, Cordova, Dresden, Edinburgh, Frankfort, Gdansk, Granada, ’s Gravenhage, Harwich, Kaunas, Leningrad, Londen, Madrid, Milaan, Moskou, Napels, Oslo, Parijs, Praag, Rome, Rotterdam, Sebastopol, Turijn, Uppsala, Valencia, Venetië, Warschau, York, Zürich

stad in Finland   Turku, Helsinki

stad in Frankrijk   Lille, Lourdes, Marseille, Range, Pau, Parijs, Rochefort, Rouen, Straatsburg, Nantes, Orleans, Tours, Reims, Arras, Gap, Lyon, Bordeaux, Toulon, Toulouse

stad in Frankrijk aan de Loire,   Nantes, Orleans, Tours

stad in Frans departement Hautes Alpes - Gap

stad in Frans departement Pas-de-Calais - Arras

stad in Friesland   Dokkum, Franeker, Harlingen, Heerenveen, Hindelopen, Leeuwarden, Lemmer, Makkum, Sloten, Sneek, Staveren, Wolvega, Workum, IJlst

stad in Gabon - Lambarene

stad in Ghana, - Accra, Kumasi

stad in Gelderland   Apeldoorn, Arnhem, Doesburg, Doetinchem, Harderwijk, Nijmegen, Rhenen, Tiel, Winterswijk, Zutphen

stad in Griekenland   Athene, Enos, Saloniki, Sparta

stad in Groningen   Groningen, Delfzijl, Winschoten

stad in Groot Hessen   Giessen

stad in Hannover   Lehe

stad in Henegouwen   Ath

stad in Hessen Nassau   Fulda

stad in Honduras - Belize

stad in Moezeldal   Metz

stad in het Roergebied   Dortmund, Duisburg, Essen, Wuppertal, Düsseldorf

stad in Ierland   Belfast, Cork, Dublin

stad in Indië   Demak

stad in Irak - Bag(h)dad, Basra, Karbala, Kiskuk, Mosul

stad in Iran - Abadan, Hamadan, Isfahan, Kermashah, Qum, Rasht, Sheraz, Tabriz, Teheran

stad in Italië   Adria, Rome, Florence, Genua, Palermo, Venetië, Napels, Milaan

stad in Ivoorkust - Abidjan, Bonaki, Sassandria

stad in Japan   Fukuoka, Hakodata, Hiroshima, Jokohama, Kitakyushu, Kobe, Kyoto, Nagasaki, Nagoya, Nara, Nigata, Osaka, Sapporo, Sendai, Tokio

stad in Jordanië   Amman

stad in Kameroen - Bamenda, Batouri, Douala, Garona

stad in Kanaän   Sodom

stad in Kasjmir   Leh

stad in Kenia - Marsabit, Momgassa, Nairobi

stad in Kongo - Albertville, Bamba, Jadotville, Kabinda, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi

stad in Korea   Seoel

stad in Kroatië   Zagreb

stad in Laos - Vientiane

stad in Letland   Riga


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina