Sahih Bukharie, Boek 76, Hadith 490Dovnload 226.23 Kb.
Pagina1/8
Datum26.08.2016
Grootte226.23 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Hadith's


 • Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Mijn voorbeeld is zoals dat van een man die een vuur aansteekt, en als het vuur zijn omgeving verlicht springen allemal motten en andere insecten erin. De man deed zijn best om ze tegen te houden, maar zij glipten er doorheen en vielen in het vuur’. Hij voegde eraan toe, ‘Nu wil ik jullie vast grijpen maar jullie houden vol en willen in het vuur springen’. (Sahih Bukharie, Boek 76, Hadith 490). • Abdullah ibn Masud heeft overgeleverd dat de Profeet een mieren nest zag die in brand was gestoken en hij vroeg, 'Wie heeft dit gedaan?' Wij antwoordden, 'Wij hebben dit gedaan'. Toen zei hij, 'Alleen de Schepper van het Vuur, mag met vuur straffen!' (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2669). • Een man kwam naar de Profeet en vroeg, 'Wie heeft het meeste recht op mijn goede behandeling?' Hij antwoordde, 'Je moeder' De man vroeg weer, 'Wie daarna?' Hij antwoordde, 'Je moeder'. De man vroeg weer, 'Wie daarna?' Hij antwoordde weer, 'Je moeder' En de man vroeg voor de vierde keer, 'Wie daarna?' Toen antwoordde hij, 'Je vader'. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6180). • Abdullah ibn Amr, moge Allah tevreden over hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Geef mijn boodschap door aan de mensen, al was het maar een zinnetje'. (Sahih Bukhari, Boek 55, Hadith 667). • Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd, ‘De sterke man is niet degene die goed is in worstellen, maar de sterke man is degene die zich onder controle kan houden tijdens een woede aanval’. (Maliks Mu’ata, Boek 47, Hadith 12). • Er is overgeleverd door Mustaurid dat de Profeet zei, ‘Bij Allah, als iemand zijn vinger in een Ocean stak en het weer eruit trok, dan zou het water dat aan zijn vinger bleef kleven dit leven zijn en het Ocean het Hiernamaals’. (Sahih Muslim, Boek 40, Hadith 6843). • De Profeet liep op een markt langs een hoop etenswaren (i.e mais) die nog niet gewogen waren. Hij stak zijn hand erin en voelde nattigheid aan zijn vingers. Daarop zei hij, 'O eigenaar van deze etenswaren, wat is dit?' De eigenaar antwoord, 'O Boodschapper van Allah, het komt door regen'. Toen zei hij, 'Waarom had je het niet bovenop gelegd zodat de mensen het konden zien? Wie bedriegt hoort niet bij ons'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 183). • Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd, 'Een ieder is verplicht tot het geven van een aalmoes. Elke dag dat de zon opgaat en je treft een rechtvaardig oordeel tussen twee mensen dan is dat een aalmoes. Het helpen van een man bij het bestijgen van zijn beest of zijn goederen helpen daarop neer te leggen, een vriendelijk woord uiten, elke stap die wordt gezet in de richting van de moskee om het gebed te verrichten en het vuil opruimen van de weg, al deze daden zijn een aalmoes'. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 141). • Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Laat de slaaf van Dinar en Dirham's (i.e. Gel) en Quantify en Khamisa (i.e. luxeuze kleren) vernietigd zijn, want hij is blij wanneer hij ze krijgt en zo niet kijkt hij somber! Laat zo'n mens vernietigd en vernederd zijn en als hij gestoken is door een doorntje, dan laat hem niemand vinden die het voor hem eruit haalt! Het Paradijs is voor degenen die de teugels van hun paarden vasthebben en Jihad voeren op het pad van Allah, met ongekamd haar en voeten bedekt met stof! Als zij in de voorhoedde zijn aangesteld, zijn zij tevreden met hun plaats als bewaking en als zij in de achterhoedde zijn aangesteld, accepteren zij hun plaats met genoegen'. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 137). • Anas ibn Malik heeft de Profeet tegen de Mojahideen horen zeggen, 'Ga voort in de Naam van Allah, vertrouw op Allah en houd je vast aan de religie van de Boodschapper van Allah. Doodt geen bejaarden, doodt geen zuigelingen, doodt geen kinderen en doodt geen vrouwen! Wees niet oneerlijk over de buit, maar wees goed (i.e. tegen mensen), want Allah houdt van de weldoeners'. (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2608). • Ibn Abbas heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Als een zoon van Adam een vallei vol goud had, zou hij er twee verlangen. Niets kan zijn mond vullen, behalve de aarde in het graf. Allah wendt zich vol Barmhartigheid tot degene die berouw voelt'. (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 444). • Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah’s vrede zij met hem, zei, 'Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, jullie zullen het paradijs niet binnengaan voordat jullie geloven en jullie geloven niet voordat jullie van elkaar houden’. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 96). • Abu Musa heeft overgeleverd dat de mensen aan de Profeet vroegen, 'Wien's Islam is de beste?' Hij antwoordde, 'Van degenen die het vermijdt om de Muslims kwaad te doen met zijn tong en handen'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 10). • Abbas ibn Abdul Mutalib heeft de Profeet horen zeggen, 'Degene die Allah als zijn Heer, Islam als zijn leven'sweg en Mohammad als de Profeet (i.e. van Allah) accepteert, heeft inderdaad de zoetheid van het geloof geproefd'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 54). • Abu Bakrah heeft overgeleverd dat haar vader zei, 'Wij waren in de gezelschap van de Boodschapper van Allah en hij zei, 'Zal ik jullie niet om de hoogte stellen van de aller grootste zonden? Zal ik jullie niet om de hoogte stellen van de aller grootste zonden? Zal ik jullie niet om de hoogte stellen van de aller grootste zonden?' De Profeet zei toen, 'Veelgodendienst en ongehoorzaamheid aan de ouders'. Hij lag uitgestrekt, ging zitten en zei, 'En het vertellen van onwaarheid' en bleef dat herhalen totdat wij hoopten dat hij zou stoppen'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 158). • Abu Bakrah heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Zal ik jullie op de hoogte stellen van wat de allergrootste zonden zijn?' De metgezellen antwoordden, 'Jawel, O Boodschapper van Allah'. De Profeet zei, 'Veelgodendienst en ongehoorzaamheid aan de ouders'. Hij lag uitgestrekt, ging zitten en zei, 'En het vertellen van onwaarheid' en bleef dat herhalen totdat zijn metgezellen hoopten dat hij zou stoppen'. (Tirmidhie, Boek 21, Hadith 124). • Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet Mohammad heeft gezegd, 'Allah is meer tevreden met het berouw van een dienaar van Hem dan een van jullie zou zijn, als hij zijn kameel in een dorre woestijn zou kwijtraken, en hem dan plotseling zou terug vinden'. (Sahih Bukhari, Boek 75, Hadith 321). • Abdullah ibn Omar, moge Allah tevreden over hem zijn, zei, ‘De boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, pakte mij bij mijn schouder en zei, ‘Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent’. (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 425). • Abdullah ibn Amr heeft overgeleverd dat iemand vroeg, 'Welke daden in Islam zijn het beste?' de Profeet antwoordde, 'Het voedden van de armen en het groeten van de mensen of je ze nou kent ofniet'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 11). • Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, ‘Waarlijk, God kijkt niet naar jullie lichamen en ook niet naar jullie gezichten, maar Hij kijkt naar jullie harten’ en hij wees naar zijn hart’. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6220). • Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, ‘Degene die in Allah en de Laatste Dag gelooft moet zijn buurman niet tot last zijn en neem mijn advies aan wat betreft de goede behandeling van vrouwen. Want ze zijn geschapen uit een rib en het meest gebogen deel van de rib is het bovenste gedeelte. Als je probeert om het recht te krijgen, zul je het breken. En als je het met rust laat, zal het gebogen blijven. Neem dus mijn advies aan wat betreft de goede behandeling van vrouwen’. (Sahih Bukhari, Boek 62, Hadith 114). • Ibn Omar heeft de Profeet horen zeggen, 'Onderdrukking zal een duisternis zijn op de Dag des Oordeels'. (Sahih Bukhari, Boek 43, Hadith 627). • Abdullah heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Geen Muslim lijdt aan iets, de prik van een doorn of erger, of Allah wist iets van zijn zonden daardoor uit. En zijn zonden vallen van hem af zoals de bladeren van een boom'. (Sahih Bukhari, Boek 70, Hadith 550). • Anas heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Degene die deze drie eigenschappen heeft, die heeft inderdaad de zoetheid van het geloof geproefd. Degene die van Allah en Zijn boodschapper meer houdt dan alle andere dingen. Degene die van een ander houdt, en hij houdt alleen maar van hem voor Allah's zaak. Degene die het terugkeren naar ongeloof haat zoals het vallen in het vuur'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 15). • Sai'd Al Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Een tijd zal aanbreken waarin een van de beste bezittingen van een Muslim zijn schapen zullen zijn, en hij zal het meenemen naar de hoogste toppen van de bergen en regenwouden, om zo zijn geloof te behouden door al die kwellingen die plaats zullen vinden in die tijd'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 18). • Er is overgeleverd dat Sa'ad, moge Allah tevreden over hem zijn, zei, 'De Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, verdeelde Zakat onder de mensen en ik zat toe te kijken terwijl hij niks gaf aan een man, terwijl hij een van de beste mensen onder hun was, in mijn mening. Ik vroeg, 'O Boodschapper van Allah! Waarom hebt u hem niks gegeven? Wallahie, ik zie hem als een oprechte Muslim'. De Profeet zei, 'Of gewoon een Muslim'. Ik bleef eventjes stil, en kon het niet laten om mijn vraag te herhalen, omdat ik die man kende. Ik vroeg weer, 'O Boodschapper van Allah! Waarom hebt u hem niks gegeven? Wallahiem hij is een oprechte Muslim!' De Profeet, vrede zij met hem, zei, 'Of gewoon een Muslim'. En weer bleef ik even stil en kon het niet laten om mijn vraag te herhalen, dus de Profeet draaide zich van mij om en zei, 'O Sa'ad! Ik geef aan sommige mensen, terwijl anderen mij geliefder zijn, uit angst dat ze op hun gezichten in het vuur zullen worden gegooid door Allah!' (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 26). • Al Maru'r heeft overgeleverd, 'Ik zag Abu Dhar met zijn slaaf lopen en beiden hadden ze dezelfde soort mantels aan. Ik vroeg waarom ze dezelfde mantels droegen en hij antwoordde, 'Ik had iemand onrecht aangedaan, door zijn moeder uit te schelden. De Profeet zei tegen mij, 'O Abu Dhar! Heb je zijn moeder uitgescholden? Je hebt nog steeds een paar kenmerken van onwetendheid! Jullie slaven zijn jullie broeders en Allah heeft ze voor jullie ten dienst gesteld. Dus als iemand van jullie een broeder ten dienst heeft, moet hij hem voedden met wat hij eet en hem kleedden met wat hij zelf kleedt. Vraag ze niet om dingen te doen, waar ze niet toe in staat zijn en als zij het doen, help ze dan daarbij'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 29). • Abu Hurairah heeft overgeleverd dat hij de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, heeft horen zeggen, 'Als iemand van jullie zijn streven in Islam verbeterd, dan zullen zijn goede daden tien tot zevenhonderd keer beter worden beloont en zijn slechte daad zal slechts een keer worden genoteerd (i.e. en een keer gestraft als Allah hem niet vergeeft)'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 40). • An No'man ibn Bashir heeft de Profeet horen zeggen, '(O Mensen) Pas op! Er is een stuk vlees in het lichaam en als het goed wordt, dan is het hele lichaam goed en als het slecht wordt, dan wordt het hele lichaam slecht en dat stuk vlees is het hart!' (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 49). • Abu Jamra heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, vroeg, 'Weten jullie wat geloven in Allah alleen inhoudt?' De mensen antwoordden, 'Allah en Zijn boodschapper weten het beter'. Hij zei, 'Getuigen dat niemand het waard is om aanbeden te worden dan God en dat Mohammad Zijn boodschapper is. De dagelijkse gebeden op tijd verichten. Het geven van Zakat. Vasten in de maand van Ramadhan. Het betalen van Al-Khumss (i.e. een vijfde deel van de buit uitgeven op Allah's weg)'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 50). • Sa'ad ibn Abi Waqas heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Je zult beloont worden voor alles wat je uitgeeft op de weg van Allah, al was het maar een hapje eten die je in de mond van je vrouw deed'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 53). • Ibn Omar heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, vroeg, 'Er is een boom, en de bladeren van die boom vallen nooit af en het is zoals een Muslim (i.e. zijn goede daden gaan het hele jaar door). Wat is de naam van die boom?' Iedereen dacht aan de bomen van het woestijn en ik dacht aan een palmboom, maar ik schaamde me en ik durfde niet te antwoorden, omdat ik de jongste was en de mensen vroegen, 'Vertel ons alstublieft welke boom dat is, O Boodschapper van Allah!' en hij zei, 'Het is de palmboom'. (Sahih Bukhari, Boek 3, Hadith 58). • Abu Burda's vader heeft de Profeet horen zeggen, 'Drie soorten mensen zullen een dubbele beloning krijgen. (1). Iemand onder de mensen van het boek die in zijn eigen Profeet (i.e. Jezus) geloofde en dan in Profeet Mohammad geloofdde. (2). Een slaaf die zijn baas en Allah gehoorzaamt. (3). Een baas van een slavin, die haar goede manieren leert en haar op de beste manier (Islam) leert en haar vrijlaat en met haar trouwt'. (Sahih Bukhari, Boek 3, Hadith 97A). • Er is overgeleverd dat Al Aswad aan Aicha, moge Allah tevreden over haar zijn, vroeg, 'Wat deed de Profeet allemaal in zijn huis?' Ze antwoordde, 'Hij was altijd bezig met het helpen van zijn familie en als het tijd voor het gebed aanbrak ging hij weg'. (Sahih Bukhari, Boek 10, Hadith 644). • Er was lang niet geregend in Madinah en een man stond op en zei, 'O Boodschapper van Allah! Er is geen regen, de bomen zijn gedroogd en de groentes zijn vergaan! Vraag Allah alstublieft om ons regen te schenken!' De Profeet rees zijn beide handen op en zei, 'O Allah! Schenk ons regen! O Allah! Schenk ons regen! O Allah! Schenk ons regen!' Anas zei, 'Wallahie, we zagen hellemaal geen wolken in de hemel en tussen ons en de berg Sila waren geen huizen'. En wolken kwamen tevoorschijn van achter de bergen en het regende zeven dagen lang. Weer stond dezelfde man of iemand anders op en zei, 'O Boodschapper van Allah! De groentes vergaan en de straten zijn overspoeld! Vraag Allah alstublieft om het regen te stoppen!' De Profeet glimlachtte en rees zijn handen op en zei, 'O Allah! Om ons heen, maar niet op ons! O Allah! Op het plateau, op de bergen, op de heuvels en op plaatsen waar bomen groeien!' En het regende stopte en iedereen liep weer in de zon'. (Sahih Bukhari, Boek 17, Hadith 126 tot Hadith 134).Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, vroeg, 'Vertel me, als iemand van jullie een rivier voor zijn huis had en hij nam vijf baden per dag, zou er dan nog viezigheid op hem blijven?' ze antwoordden, 'Er zal hellemaal geen viezigheid op hem blijven'. De Profeet zei toen, 'Zo zijn ook de vijf dagelijkse gebeden. Allah scheldt er zonden mee af'. (Sahih Bukhari, Boek 10, Hadith 506). • Ibn Omar heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Degene die het Asr gebed (i.e. zonder reden) mist, is zoals iemand die al zijn familie en rijkdom verloor'. (Sahih Bukhari, Boek 10, Hadith 527). • Ata ibn Yasar heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Degene die Allah tegen de twee slechtheden beschermt zal het Paradijs intreden'. Een man zei, 'O Boodschapper van Allah, vertel het ons niet!' De Profeet werd stil en zei weer, 'Degene die Allah tegen de twee slechtheden beschermt zal het Paradijs intreden'. De man zei weer, 'O Boodschapper van Allah, vertel het ons niet!' Toen werd de Profeet weer stil en zei de Profeet voor de tweede keer, 'Degene die Allah tegen de twee slechtheden beschermt zal het Paradijs intreden'. En voor de derde keer zei de man, 'O Boodschapper van Allah, vertel het ons niet!' Toen herhaalde de Profeet weer wat hij zei en de man vroeg aan de Profeet om hun niet te vertellen welke twee slechtheden het waren. De mensen zeiden tegen die man om stil te zijn. En de Profeet zei, 'Degene die Allah tegen de twee slechtheden beschermt zal het Paradijs intreden. De twee dingen zijn dat wat tussen zijn kaken ligt (i.e. tong) en dat wat tussen zijn benen ligt (i.e. geslachtsdelen)! Dat wat tussen zijn kaken ligt en dat wat tussen zijn benen ligt. Dat wat tussen zijn kaken ligt en dat wat tussen zijn benen ligt'. (Maliks Muwatta, Boek 56, Hadith 11).


 • Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Er is een gebed onder de gebeden (Asr) en degene die het mist, is zoals iemand die al zijn familie en rijkdom verloor'. (Sahih Muslim, Boek 41, Hadith 6894). • Er is overgeleverd dat Omar, moge Allah tevreden over hem zijn, zei, 'De Profeet verbood ons om te bidden na het ochtendgebed tot de zon was opgegaan en hij verbood ons om te bidden na het namiddag gebed tot de zon was onder gegaan (i.e. want de afgodenaanbidders bidden in die tijd)'. (Sahih Bukhari, Boek 10, Hadith 555, Hadith 556, Hadith 557, Hadith 558, Hadith 559, Hadith 560, Hadith 561, Hadith 562, Hadith 563). • Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Moge Allah's vloek over de Joden zijn, want zij bouwden hun gebedsplaatsen op de graven van hun Profeten!' (Sahih Bukhari, Boek 8, Hadith 428). • Er is overgeleverd door Ta'us dat Abullah ibn Omar zei, 'Ik heb de Boodschapper van Allah horen zeggen, 'Waarlijk, Islam is gebaseerd op vijf pilaren: (1). Getuigen dat niemand het waard is om aanbeden te worden behalve God. (2). Het verrichten van het gebed. (3). Betalen van Zakat. (4). Vasten in de maand van Ramadhan. (5). Het bezoeken van het Huis (i.e. van Allah in Makkah)'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 21). • Abu Hurairah heeft overgeleverd dat een zwarte vrouw de moskee altijd schoonveegde. De Profeet vroeg aan de mensen waar die vrouw was en zij vertelden hem dat zij was overleden. De Profeet zei, 'Waarom vertelden jullie mij dit niet eerder? Laat me haar graf zien'. Dus hij ging naar haar graf en verrichte het begravenis gebed voor haar. (Sahih Bukhari, Boek 8, Hadith 488). • Er is overgeleverd door Al Mughira bin Shuba dat er een zonsverduistering was op de dag waarop de zoon van Profeet Mohammad (Ibrahiem) stierf. De mensen zeiden dat de zonsverduistering plaatsvond omdat de zoon van de Profeet was gestorven. De Profeet zei, 'De zon en de maan verduisteren niet om de dood of geboorte van iemand. Wanneer je de verduistering ziet, verricht dan het gebed!' (Sahih Bukhari, Boek 18, Hadith 153). • Een man reed op de berg van Arafat en hij viel van de berg en zijn nek brak (i.e. hij stierf). De Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Was hem met water en Sidr en wikkel hem om in twee doeken. Parfumeer hem niet en bedek zijn hoofd niet want hij zal op de Dag des Oordeels opstaan en 'Labaik' roepen (i.e. zoals een Haji). (Sahih Bukhari, Boek 23, Hadith 355). • Anas, moge Allah tevreden over hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Degene die zei, 'Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah' en in zijn hart is geloof, al is het maar ter grootte van een gersten zaadje, hij zal uit het Vuur worden gehaald. En degene die zei, 'Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah' en in zijn hart is geloof, al is het maar ter grootte van een graan tarwe, hij zal uit het Vuur worden gehaald. En degene die zei, 'Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah' en in zijn hart is geloof, al is het maar ter grootte van een atoom, hij zal uit het Vuur worden gehaald'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 42). • Al Moghira heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Liegen over mij is niet zoals liegen over anderen. Degene die over mij liegt, moet zich voorbereiden op zijn plaats in het Vuur van Hel'. (Sahih Bukhari, Boek 23, Hadith 378). • Adi ibn Hatim heeft overgeleverd dat de Profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, toevlucht bij Allah tegen het vuur van de Hel zocht en zich de andere kant omdraaide. Toen zocht hij weer toevlucht tegen het vuur en draaide zich weer om. Toen zei hij, 'O Mensen, red julliezelf van het Vuur, al was het maar met het uitgeven van een halve dadel op de weg van Allah (i.e. aan de behoeftigen). Wie dat ook niet heeft, (i.e. moet zich van het Vuur redden) met het zeggen van iets goeds en vriendelijks'. (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 52). • Aisha heeft overgeleverd, 'De vrouwen van de Profeet vroegen aan hem, 'Wie van ons zal de eerste zijn die jou zal opvolgen (i.e. na jou zal sterven?' De Profeet antwoordde, 'Degene met de langste handen'. Dus wij gingen allemaal met een stok onze handen meten en de hand van Sauda bleek de langste te zijn. Maar toen Zainab bint Jaish als eerst stierf, na de dood van de Profeet begrepen wij dat met 'Lange handen' het geven van aalmoezen werd bedoeld. Zij hield overdreven veel van het geven van aalmoezen aan de behoeftigen'. (Sahih Bukhari, Boek 24, Hadith 501). • Hakim ibn Hizam heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, over het geven van aalmoezen horen zeggen, 'De bovenhand (i.e. die geeft) is beter dan het onder hand (i.e. die het ontvangt)'. (Sahih Bukhari, Boek 24, Hadith 508). • Abu Hurairah, moge Allah tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Waarlijk, een man spreekt woorden uit die in zijn ogen nietig lijken terwijl hij daardoor in de Hel zal worden gegooid en een man spreekt woorden die in zijn ogen nietig lijken terwijl Allah hem daardoor het Paradijs zal toelaten'. (Maliks Muwatta, Boek 56, Hadith 6). • Uqbah ibn Al Harith heeft overgeleverd dat hij het Asr gebed met de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, verrichte. Na het gebed ging de Profeet haastig weg en kwam weer terug. Ik vroeg aan hem, wat er aan de hand was en hij zei, 'Ik had een gouden muntje thuis, die ik eigenlijk aan de armen had moeten geven, en ik wou het niet nog een nacht thuis laten'. (Sahih Bukhari, Boek 24, Hadith 510). • Hakim ibn Hizam vroeg aan de Profeet, 'Voordat ik Muslim werd, heb ik goede daden verricht zoals het geven van aalmoezen, het bevrijden van slaven en ik had goede relaties met vrienden en bekenden. Zal ik daarvoor beloont worden?' De Profeet zei, 'Je werd Muslim, met de beloning van die goede daden (i.e. Je zult ook daarvoor worden beloont)'.

  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina