Salsburgerland & Oberösterreich. Geschiedenis van het SalzburgerlandDovnload 10.29 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte10.29 Kb.

Salsburgerland & Oberösterreich.Geschiedenis van het Salzburgerland.

 • Tot 1803 had de aartsbisschop van Salzburg een eigen wereldlijk territorium.

 • De basis van dat territorium werd gevormd door het grondbezit dat het bisdom sinds haar ontstaan aan het eind van de 8ste eeuw had verworven, veelal door adellijke schenkingen.

 • Maar pas nadat het aartsbisdom door de koningen Friedrich II en Heinrich Vil met respectievelijk de Pinzgau en de Lungau beleend werd, was er sprake van een aaneengesloten gebied.

 • Dit Salzburgerland omvatte behalve de berggebieden die de huidige provincie vormen ook een groot deel van het tegenwoordige Oost Tirol (Matrei en het Defereggental) en, economisch interessanter, het gebied in de vlakte ten noorden van Salzburg dat sinds 1815 onder de naam Rupertigau bij Beieren hoort.

 • Buiten dit gebied hadden het domkapittel en het Sankt Peter Stift in Salzburg grote bezittingen in Karinthië (onder meer rondom Friesach en Maria Saai).

 • Een groot deel van dit eigendom stamde al uit de 9e eeuw, toen Salzburg een centrale rol vervulde in de kerstening van een gebied dat tot in de Hongaarse poesta reikte.

 • In die tijd waren bisdom en klooster nog een eenheid. Onder invloed van de klooster hervormings beweging van Cluny kwam er in 997 een einde aan deze symbiose.

 • De monniken moesten terug in het klooster; de lekenzielzorg werd primair de taak van de wereldlijke geestelijkheid.
 • Zo'n vijf eeuwen laten vond er een nieuwe hervorming plaats: de secularisatie van het domkapittel.

 • In diezelfde tijd was het aartsbisdom tot grote rijkdom gekomen door de goudwinning in de Hohe Tauern (meer hierover in de streekbeschrijving de Pinzgau onder Rauris).

 • Het goud vormde de materiële basis voor de barokke metamorfose die de stad Salzburg in de eerste helft van de 17e eeuw onderging.

 • De bouwplannen van aartsbisschop Wolf Dietrich von Raitenau (1587 1612) werden onder zijn opvolgers Markus Sittikus (1612 1619) en Paris Lodron (1619 1653) voltooid (meer hierover in de stadsbeschrijving van Salzburg).

 • Von Raitenau was een markante persoonlijkheid met autocratische trekken en politieke ambities die veel verder reikten dan die van zijn voorgangers en opvolgers.

 • Hij vreesde dat Salzburg een speelbal zou worden in de strijd tussen Wittelbachers (Beieren) en Habsburgers (Oostenrijk), elk met hun eigen stromannen in het domkapittel.

 • Die strijd hebben de Habsburgers gewonnen.

 • In de tweede helft van de 17e eeuw kwam Salzburg in de politieke invloedssfeer van Oostenrijk; in de 18e eeuw was het eigenlijk al een Oostenrijkse provincie.

 • De gedwongen emigratie van de Salzburgse protestanten (1731 1732) onder aartsbisschop Firmian (1727 1744) werd begeleid door een grote Oostenrijkse troepenmacht, die bij een eventuele opstand moest ingrijpen.

 • In dezelfde periode vonden ook in de Habsburgse erflanden dergelijke ketterverdrijvingen plaats.

 • De laatste vorstaartsbisschop, Hieronymus Colloredo, was een Joseph II in bisschopsornaat.

 • Zijn maatregelen tegen processies, bedevaarten en oude volksgebruiken, analoog aan die van de keizer, stuitten op lijdzaam verzet van de traditioneel ingestelde clerus en het kerkvolk.

 • Na het Weense Congres (1815) werd Salzburg bij Oostenrijk ingelijfd, nadat het in de periode 1803 1815 onder meer in Beierse, Franse en Oostenrijkse handen was geweest.

 • Het Salzburgerland was aanvankelijk als Kreis (regio) bij Oberösterreich ingedeeld, om pas in 1850 de status van zelfstandig kroonland te verwerven.
Samengesteld door: BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina