Salsburgerland & Oberösterreich. Sankt Wolfgang am SeeDovnload 26.39 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte26.39 Kb.

Salsburgerland & Oberösterreich.Sankt Wolfgang am See.

 • Sankt Wolfgang (540 m, ± 2500 inwoners), gelegen op de noordelijke oever van de Wolfgangsee met de hoge Schafberg (1783 m) in de rug, is een van de drukst bezochte plaat­sen in het Salzkammergut.

 • Het dorp kreeg zijn naam van Wolf­gang, bisschop van Regensburg (972 994).

 • Toen in 976 de Beierse hertogen het met elkaar aan de stok kregen, week hij uit naar de tot zijn bisdom behorende benedictijnse abdij van het dorp Mondsee.

 • Onder deze abdij viel de Abersee die pas veel later algemeen Wolfgangsee werd genoemd.

 • Na het invoeren van hervormingen in het klooster van Mondsee woonde hij enige tijd als kluizenaar op de Falkenstein bij Sankt Gilgen.

 • Op een dag wierp hij zijn bijl van de berg af het dal in en deed de gelofte op de plek waar deze neerkwam een kerk te bou­wen.

 • Eigenhandig trok hij, op de plaats waar nu Sankt Wolfgang ligt, een klein bedehuis op.

 • Een paar jaar later keerde hij terug naar Regensburg.

 • De bisschop, die nooit naar geld of goed had getaald en zich het lot van de armen had aangetrokken, werd na zijn dood in 994 het onderwerp van volkslegen­den.

 • Vandaar dat vooral na zijn heiligverklaring in 1052 vele pel­grims uit Beieren en de naburige streken over Mondsee naar Sankt Gilgen trokken.

 • Hier lieten zij zich overvaren naar Sankt Wolfgang of gingen te voet het steile pad tegen de Falkenstein op, waaraan Wolf­gangs kluis stond.

 • Vervolgens daalden zij af naar het dorp waar allen onderdak vonden.

 • In de 15e eeuw bereikte de bedevaart zijn hoogtepunt.

 • Uit die tijd dateert de huidige laatgotische kerk, die in de plaats van de houten kapel kwam.

 • In de 19e eeuw liep het religieus toerisme sterk terug.

 • Maar de op­komst van Ischl als keizerlijk kuur­oord stootte ook Sankt Wolfgang weer in de vaart der volkeren op.

 • De groei in het profane vreemde­lingenverkeer overtrof al snel de teruggang in het geestelijk bedrijf.

 • Als bijzondere attractie opende Sankt Wolfgang in 1893 een tand­radbaan naar de top van de Schaf­berg.

 • Hoezeer de Eerste Wereldoorlog ook een terugslag betekende, Sankt Wolfgang was voor het ge­luk geboren.

 • De jaren `20 waren in Duitsland de periode van de revues en operettes.

 • Omstreeks 1928 werd het Gasthof `Weißes Rößl' (Het Witte Paardje), gebouwd in 1878 bij de steiger van de raderboot, opeens het decor van de operette `Im Weißen Rößl am Wolfgang­see'.

 • Ralph Benatzky componeer­de de muziek; op 8 november 1930 vond de première plaats in Berlijn.

 • Talloze malen werd deze operette sindsdien in allerlei plaatsen opge­voerd.

 • Velen die dit zangspel had­den bijgewoond wilden nu het Gasthof `Weißes Rößl' met zijn bruine deuren, groene luiken en witte muren in werkelijkheid aan­schouwen.

 • Zo kwam weer een nieuwe toeristenstroom op gang.

 • De bezoekers van die jaren zagen het hotel nog in de oude stijl.

 • In 1957 werd het verbouwd en ver­groot, maar de oude voorgevel bleef staan.

 • Het huidige `Weißes Rößl' heeft een groot terras aan het meer.

 • 's Avonds aan het diner bij kaarslicht worden in de eetzaal me­lodieën uit de operette gespeeld.

 • Vlakbij dit Gasthof liggen roei  en motorboten klaar voor een tocht over het meer.

 • Tegenover het hotel ligt onder de kastanjebomen een ander gezellig terras.

 • Nabij de Marktplatz staat de blan­ke, laatgotische Pfarrkirche, de vroegere bedevaartkerk.

 • Aan de buitenzijde loopt een ommegang vlak langs het meer.

 • Op een zonnige dag de kerk binnenkomend moet u constateren dat het er toch vrij donker is.

 • Niettemin is het interieur als het ware verlicht door de gouden glans van het grote gotische vleugelaltaar in het koor.

 • In opdracht van de abt Benedikt Eck van de abdij van Mondsee werd het van 1471 1480 vervaardigd door de Zuidtirolse kunstenaar Michael Pacher.

 • Hij en zijn medewerkers hebben een kunstwerk geschapen dat door de kleuren van de panelen, de gouden schittering van de schrijn en door het ragfijne houtsnijwerk de beschouwer verwondert en impo­neert.

 • Behalve in de vastentijd staande vleugels altijd open. Links van de schrijn zijn uitgebeeld de geboorte

 • van Christus en de besnijdenis, rechts Christus in de tempel en de dood van Maria.

 • Bij gesloten vleu­gels ziet u de achterzijde met de doop in de Jordaan, de verzoeking door de duivel, de poging Christus te stenigen, de verdrijving van de kooplui uit de tempel, de bruiloft te Kana, de spijziging van de vijf­duizend, Christus en de overspeli­ge vrouw en de opwekking van Lazarus.

 • Als het altaar helemaal gesloten is, ziet u vier taferelen uit het leven van St. Wolfgang: de pre­diking, het geven van aalmoezen, de bouw van de kerk en de gene­zing van een bezetene.

 • Op de schrijn is de kroning van Maria voorgesteld met rechts St. Wolfgang en links St. Benedictus.

 • In het gotische, uit hout gesneden bovenstuk ziet u de gekruisigde tussen Maria en Johannes.

 • Daarbo­ven troont God de Vader met de wereldbol.

 • In de schrijn van het onderste gedeelte zijn verbeeldde aanbidding door de Drie Koningen met links de visitatie van Maria en rechts de vlucht naar Egypte.

 • Pacher maakte het gehele altaar meer dan 11 m hoog en 6 m breed   in zijn atelier in Bruneck.

 • Toen het klaar was, vervoerde hij het op een wagen over de Brenner, op vlotten over de rivier en tenslotte in roeiboten en op platboomschui­ten over de Abersee.

 • Algemeen erkende kunstwerken dreigen soms de dupe te worden van vooroordelen.

 • In de 17e eeuw wilde een abt van de abdij van Mondsee het naar zijn mening ver­ouderde Pacher altaar opruimen en vervangen door een barok altaar van Thomas Schwanthaler.

 • Deze wist hem van zijn heilloos voorne­men af te brengen.

 • Het Schwantha­ler altaar (1676) met vergulde zui­len en gesneden beelden van heili­gen en engelen staat bij de midden­zuil.

 • Het is het hoogtepunt van zijn oeuvre en een van de meesterwer­ken van de barok.

 • Daarom is het jammer dat het omsloten is door een zwaar stalen hek.

 • Meinrad Guggenbichler schiep in 1706 het rozenkransaltaar en nog drie andere altaren.

 • Ook hij bereik­te in de kerk van Sankt Wolfgang een toppunt toen hij de kansel creëerde met het beeld `Ecce Ho­mo'.
 • Op het kerkplein staat de Pilger­brunnen onder een barokke over­kapping.

 • De fontein zelf werd in 1515 gebouwd ten behoeve van de arme pelgrims die geen geld had­den om wijn te kopen en hier hun dorst konden lessen.

 • Aan de Marktplatz hebben de barokke ge­vels van de huizen aardige schilde­ringen.

 • Oostelijk van dit plein ligt het kerkhof waar Emil Jannings, toneelspeler, en Ralph Benatzky hun laatste rustplaats hebben gekregen.

 • Laatstgenoemden (en vele ande­ren) waren in de jaren tussen de twee wereldoorlogen trouwe be­zoekers van Sankt Wolfgang.

 • Ook toen was een bezoek aan de Schaf­berg een geliefde excursie.

 • De berg wordt de `Rigi van Oosten­rijk' genoemd, want van de top hebt u het uitzicht over twaalf me­ren van het Salzkammergut die te­midden van het bergland liggen.

 • Om die te kunnen waarnemen moet het wel een heldere dag zijn.

 • Het dalstation van de tandradbaan staat aan de westzijde van het dorp.

 • Er zijn twee verschillende trein­stellen.

 • De personenwagen oude­stijl lijkt op een ouderwetse tram met banken over de gehele breedte.

 • Hij wordt geduwd door een zwarte stoomloc die eruit ziet alsof hij door de knieën gezakt is.

 • Het moderne treintje lijkt op een dieselwa­gon.

 • In beide soorten treinstellen is geen toilet aanwezig en evenmin een buffet.

 • Naar de top van de Schafberg doet het treintje er onge­veer een uur over.

 • Te voet gaat u langs een zigzagpad omhoog.

 • Op de top staat het Hotel Schafbergspitze en iets verderop het Gasthof Himmelpfort.

 • In de zo­mer kunt u nog doorlopen naar de Suissensee en de Münichsee.

 • Wie er omstreeks eind mei komt, moet rekenen op met sneeuw bedekte toppen; dan zijn de wandelmoge­lijkheden beperkt.

 • Te voet vanaf Sankt Wolfgang klimt u in circa 4 uur naar de top.

 • U neemt dan de route over pad nr. 23 naar de Dor­ner Alm en van daar naar de Schaf­berg Alm (1363 m).

 • Daar neemt u pad nr. 20, kruist de spoorbaan en na een flinke klim bent u boven.

 • De westelijke Seepromenade in Sankt Wolfgang is ook aardig.

 • Er zijn rustbanken aan het water en sierlijke bloemenperken.

 • Gaat u buiten het dorp verder, dan loopt u over de landbouwgronden van het dorp Ried am Wolfgangsee naar het vakantieoord Frauenstein.

 • Hier gaat u tegen de Falkenstein op over een pad waarlangs vroeger de pelgrims afdaalden.

 • Voor een goed begrip van deze oude pelgrimsweg moet u aan de westzijde van de Falkenstein beginnen.

 • Vanaf Sankt Wolfgang varen veer­boten naar Strobl, naar de steiger van Zinkenbach Gschwendt aan de overzijde, naar Sankt Gilgen en naar het gehucht Lueg ten zuiden daarvan.
Samengesteld door: BusTic.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina