Salzburgerland en Oberösterreich. LambachDovnload 18.52 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte18.52 Kb.

Salzburgerland en Oberösterreich.Lambach.

 • Als u van Wels langs de Bundes­straße 1 16 kilometer naar het zuid­westen rijden, komt u in Lambach (366 m, ± 3300 inwoners).

 • Op een langgerekte puinrug ligt het Stift Lambach.

 • Hier bouwden de graven van Wels Lambach ergens in de 10e eeuw hun burcht.

 • De laatste telg uit dit geslacht, Adalbero, bis­schop van Würzburg, veranderde het kasteel in 1056 in een benedic­tijnse abdij.

 • Van de eerste kloos­terkerk bleef alleen het westkoor bewaard.

 • In de jaren '60 werden hier romaanse fresco's van om­streeks 1080 ontdekt.

 • Zij vormen de belangrijkste bezienswaardig­heid van het klooster.

 • Een bezich­tiging van de muurschilderingen is opgenomen in de (verplichte) rondleiding door de stiftsgebou­wen.

 • Opmerkelijk genoeg hebben we het aan de barokke verbouwing van het stift te danken dat de fres­co's bewaard zijn gebleven.

 • Toen in 1639 de torens van de kerk van enkele nieuwe bovenverdiepingen werden voorzien, werden ter on­dersteuning van deze extra last dik­ke steunmuren vóór de fresco's ge­zet.

 • In de jaren '50 brachten proef­boringen door de dikke steunmu­ren de schilderingen op de achter­liggende muren aan het licht.

 • In de volgende jaren werd het geheel blootgelegd nadat eerst op ingeni­euze wijze het gewicht van de to­rens op een skelet van beton en staal was overgebracht.

 • Sinds 1967 zijn de fresco's te bezichtigen.

 • Zonder overdrijving kunnen we zeggen dat deze fresco's uniek zijn in Midden Europa.

 • Tekening van gezichten en stilering van gewaden (de figuren zijn overigens gekleed naar de West-Europese mode van de 11e eeuw) verraden Byzantijnse invloed.

 • Wellicht is Adaibero bij zijn reizen naar Rome in contact gekomen met de Italiaansbyzantijnse frescotraditie.

 • De schilderingen in het westkoor moeten een onderdeel hebben gevormd van een beeldverhaal door de hele romaanse kerk heen, waa­r in leven en lijden van Christus uitgebeeld waren.

 • Hier in het west­werk staan epifanie (Driekonin­gen), theofanie (openbaring van Christus als God) en testimonium (getuigenis van Christus' godde­lijkheid door zijn wonderen) cen­traal.

 • In de ruimte onder de zuide­lijke toren speelt Herodes een be­langrijke rol.

 • De afbeelding op de westmuur heeft de kunstcritici veel hoofdbrekens gekost.

 • Moet de ko­ningsfiguur die boos opblikt naar een vermanende engel Herodes voorstellen?

 • Of is er misschien in dit tafereel tegelijk ook 11e eeuw­se politiek verwerkt?

 • In het con­flict tussen keizer en paus (de in­vestituurstrijd) stond Adalbero aan de kant van Rome.

 • Door keizer Heinrich IV werd hij meermalen uit zijn bisdom verdreven om zijn laatste jaren als banneling in zijn 'eigen' klooster te slijten.

 • Zou de hemelse vermaning trotserende vorst op het fresco misschien te­vens Heinrich IV kunnen verbeel­den en de gevallen figuur op de grond de door de pauselijke partij gelanceerde tegen keizer Rudolf von Schwaben?
 • Een rondgang door het klooster voert natuurlijk ook door de barok­ke stiftskerk, een mooie eenbeuki­ge ruimte.

 • Antonio Beduzzi ont­wierp het hoogaltaar naar het voor­beeld van J.B. Fischer von Erlachs altaar in de bedevaartskerk van Mariazell (Stiermarken).

 • Lambach was in de tweede helft van de 17e en 18e eeuw het werkterrein van kunstenaars als Martin en Bartho­lomäus Altomonte, Wolfgang An­dreas Heindl (fresco's) en Carlo en Francesco Diego Carlone.

 • Hun werk vindt u behalve in de kerk ook terug in tal van andere vertrek­ken, zoals het fraaie Sommerrefek­torium.

 • Ook de grote bibliotheek­zaal met zijn rijke stucwerk en pla­fondfresco's is het bezichtigen waard.

 • De bibliotheek bevat 40.000 ban­den, waaronder 800 handschriften en 100 wiegendrukken.

 • Interessant is de verzameling kopergravures en steendrukken (van o.m. Rembrandt en Dürer).

 • In de schilderij­encollectie vindt u werk van o.a. M. Altomonte, Kremser Schmidt en Heindl.

 • Een aardig curiosum is het kleine Stiftstheater, het enige kloostertheater dat in Oostenrijk bewaard bleef.

 • Behalve de abdij heeft Lambach een aardig marktplein met gevels uit de periode van de barok tot de Biedermeiertijd.


Stadl Paura.

 • Stadl Paura, even verderop aan de overkant van de Traun, dankt zijn naam aan het zout.

 • Stadl betekent `schuur' (daarin werd het zout ge­stort), Paura is een streeknaam.

 • Even buiten het dorp vindt u de merkwaardigste kerk van Oosten­rijk, de Dreifältigkeitskirche op een heuvel tegenover het Pfarrhof (de kerk is doorgaans niet open; de sleutel haalt u bij het Pfarrhof). Maximilian Pagl liet de kerk bou­wen.

 • Hij werd in 1668 in Stadl Paura geboren en is één van de bekendste abten van Lambach ge­weest.

 • Een groot vereerder van de Drieëenheid, deze Pagl.

 • Toen grote delen van Oberöster­reich in 1713 geteisterd werden door de pest, bad hij God om Lam­bach en omgeving te sparen.

 • Hij legde daarbij de gelofte af een drie­vuldigheidskerk te laten bouwen als de pest in Paura geen slachtof­fers zou eisen.

 • Toen dit het geval bleek, gaf hij in 1714 aan Michael Prunner de opdracht de kerk te bouwen   het werd één van de mooiste en oorspronkelijkste crea­ties van de Linzer bouwmeester.

 • Alles berust hier op het heilige ge­tal drie.

 • Er zijn drie deuren, drie portalen, drie altaren, drie torens, drie orgels.

 • De vloer bestaat uit tegels in drie kleuren. Boven het Gottvater Altar zijn bijvoorbeeld drie schutspatronen tegen de pest afgebeeld: Borromeüs, Rosalia en Cyprinana.

 • Het voert te ver in de­tail in te gaan op alle finesses.

 • In de kerk ligt een gidsje waarmee u goed uit de voeten zult kunnen.

 • Met de betekenis van het beschil­derde God de Vader altaar zult u weinig moeite hebben. Pagl legt met naar de hemel opgeslagen ogen zijn gelofte af.

 • Hij staat op een rotsplateau en houdt in de lin­kerhand een rol papier waarop de plattegrond van zijn kerk is aange­geven.

 • Met uitgestrekte rechter­hand betrekt hij zijn volgelingen, die van omlaag zijn gekomen, bij zijn werk.

 • Achter hem is de abdij van Lambach geschilderd en links ziet u een deel van de Dreifältig­keitskirche.

Samengesteld door: BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina