Samen verder met Vught Verkiezingsprogramma Pvda-groenLinks 2010-2014 Inhoudsopgave Uitgangspunten 5Dovnload 241.23 Kb.
Pagina1/12
Datum18.08.2016
Grootte241.23 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Samen verder met Vught


Verkiezingsprogramma

PvdA-GroenLinks
2010-2014

Inhoudsopgave

Uitgangspunten 5

Doelstelling 5

Duurzaamheid 5

Sociaal en solidair 5

Democratie en Participatie: meedenken, meepraten, meedoen 5

Afspraak = afspraak 6

Hoofdstuk 1. Samenleven: sociaal, solidair 7

1.1 Gemeente Vught op weg naar een sociale en solidaire samenleving 7

1.2 Minima en armoede 7

1.3 Gezondheid 8

1.4 Zorggemeente Vught 9

1.5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 9

1.6 Internationale solidariteit 10

Hoofdstuk 2. Leren, ervaren, overdenken, doen 12

2.1 Onderwijs 12

2.2 Kunst, Cultuur en Historie 13

2.3 Accommodatiebeleid 14

Hoofdstuk 3. Recreëren: verzetten van zinnen, energie opdoen 15

3.1 Recreatie en toerisme 15

3.2 De IJzeren Man 15

Hoofdstuk 4: Infrastructuur en verkeersbewegingen 17

4.1 Infrastructuur: Vught verbinden en verbonden houden 17

4.2 Lokale verkeersbewegingen: te voet, per fiets of per auto 18

4.3 Parkeerbeleid 19

Hoofdstuk 5. Wonen en bouwen: veel meer dan verblijven en stenen stapelen 20

5.1 Wonen in Vught en Cromvoirt 20

5.2 Bouwen in Vught: kwaliteit 20

5.3 Bouwen in Vught: kwantiteit 21

5.4 Welstand 22

Hoofdstuk 6: Natuur en milieu 24

6.1 Natuur in de buurt 24

6.2 Dierenwelzijnbeleid 25

Hoofdstuk 7. Beleid op maat gemaakt 26

7.1 Jeugd- & Jongerenbeleid 26

7.2 De Zilveren Kracht van Vught 27

7.3 Nederland vergrijst en individualiseert: Vught dus ook 27

7.4 Sport en beweging 28

Hoofdstuk 8. Afval: halen, brengen en opruimen 29

8.1 Halen: de inzameling 29

8.2 Brengen: de milieustraat 29

8.3 Opruimen: zwerfafval 30

Hoofdstuk 9: Vught een financieel gezonde gemeente 32

9.1 De juiste dingen doen en die dingen goed doen 32

9.2 Economische recessie en lokale economie 32

9.3 Samenwerking in en buiten Vught 33


Uitgangspunten
Doelstelling


Voor PvdA-GroenLinks is het helder dat men in Vught goed moet kunnen leven en samenleven, nu en in de toekomst. Voor PvdA-GroenLinks veronderstelt dat een duurzame, sociale, solidaire en democratische samenleving. Dat is onze doelstelling.

Om die te realiseren, zijn extra inspanningen nodig. Vooral om een goed leefmilieu inclusief de daarbij behorende voorzieningen ook bereikbaar te maken en te houden voor kwetsbare groepen in de samenleving en voor de volgende generaties.

Goed leven en samenleven, betekent voor PvdA-GroenLinks ook dat belanghebbenden – bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere marktpartijen – invloed hebben op de nadere vormgeving aan het gewenste leefmilieu en daaraan ook zelf daadwerkelijk een bijdrage leveren.

Duurzaamheid


Als vanouds kiest PvdA-GroenLinks voor kwaliteit, zoals u dat van ons gewend bent. Een kwaliteit die volgens ons uitsluitend via duurzame oplossingen te bereiken is. Duurzame oplossingen zijn voor ons oplossingen die rekening houden met de draagkracht van de aarde.

Wij streven naar een optimale balans tussen ecologische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen in Vught. Deze duurzaamheidsbalans is ons ultieme uitgangspunt omdat we de wereld te leen hebben, ook in Vught. Te leen van onze kinderen die straks ook graag in een groene, schone en veilige omgeving willen wonen en leven.

PvdA-GroenLInks kijkt bovendien verder dan de gemeentegrens. We willen ook op lokaal niveau bijdragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzame wereld. Afwegingen willen we dan ook binnen die bredere context maken.

Sociaal en solidair


“De sterkste schouders moeten de zwaarte lasten dragen”, “We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar te helpen, nietwaar!”, “Eén plus één is drie”. Slogans die misschien wat sleets zijn geworden, maar die in de kern toch nog steeds aardig dekken wat “sociaal en solidair” voor PvdA-GroenLinks inhoudt.

PvdA-GroenLinks staat voor een sociale gemeente met een (naar leeftijd, inkomen, maatschappelijke, etnische en culturele achtergrond en levensstijl) gevarieerde bevolking. Dat betekent onder meer dat voldoende betaalbare woonruimte beschikbaar is, lasten worden verdeeld naar draagkracht, iedereen die dat wil, deel kan hebben aan het maatschappelijk leven en de onderlinge verhoudingen tussen (groepen) inwoners goed zijn.

PvdA-GroenLinks wil activiteiten en organisaties die bijdragen tot vergroting van de sociale samenhang in Vught en tot de maatschappelijke participatie en integratie van kwetsbare groepen in de samenleving stimuleren en faciliteren.

Democratie en Participatie: meedenken, meepraten, meedoen


PvdA-GroenLinks zet zich in de gemeentepolitiek in voor haar idealen. Daarin krijgen we nooit precies wat we willen, omdat we altijd rekening moeten houden met de opvattingen en belangen van anderen. We zoeken daarom met andere partijen naar compromissen om samen een stap verder te komen. Ook de Vughtse burger wordt bij deze zoektocht betrokken.

Het verleden heeft overigens geleerd dat er in Vught wel verschillend gedacht wordt over participatie. Meedenken en meepraten, betekent voor PvdA-GroenLinks niet per definitie gewoon ‘je zin krijgen’. Wij vinden het wel heel belangrijk om de mening van de Vughtenaren te horen en zijn voortdurend alert op signalen. Wij voelen ons erg betrokken bij wat er speelt. Maar wij willen geen ‘roept u maar’-democratie.

PvdA-GroenLinks wil niet op een populistische manier politiek bedrijven, maar kiest voor oplossingen die passen bij onze visie op hoe Vught het beste kan worden bestuurd. Over onze keuzes zullen wij altijd open zijn.

PvdA-GroenLinks doet ook een beroep op Vughtenaren om mee te doen, om daadwerkelijk bij te dragen aan de uitvoering van gemeentelijke plannen, om zelf maatschappelijke initiatieven te ontplooien, om niet alleen in woord, maar ook in daad bij te dragen aan de verbetering van het leefklimaat in Vught.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina