Samen verder met Vught Verkiezingsprogramma Pvda-groenLinks 2010-2014 Inhoudsopgave Uitgangspunten 5Dovnload 241.23 Kb.
Pagina3/12
Datum18.08.2016
Grootte241.23 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1.3 Gezondheid


Gezondheid is het gezond zijn, het gevoel dat alles in orde is, zowel in lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk opzicht en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.
Geschiedenis:

Over de periode van voor 2005 zijn geen specifieke gegevens beschikbaar van de Vughtse gezondheidssituatie, natuurlijk wel regionale en landelijke.

In 2006 blijkt uit onderzoek van de GGD dat Vught niet specifiek afwijkt van landelijke situaties. In grote lijnen wil dat zeggen:


 • Vooral jonge mensen lijden aan overgewicht, roken, drinken teveel en bewegen te weinig.

 • Vele volwassenen en bijna de helft van de ouderen voelen zich eenzaam.


Huidige situatie:

 • Het huidige lokale gezondheidsbeleid heeft de volgende aandachtspunten en ambities:

  • Investeren in gezond gedrag

  • Rookpreventie vooral gericht op schoolgaande jeugd

  • Terugdringing drugsgebruik onder jongeren

  • Terugdringing overgewicht

  • Gevoelens van eenzaamheid bij vooral ouderen, tegengaan

 • GGD-onderzoek laat zien dat er nog steeds veel mensen kampen met overgewicht en gevoelens van eenzaamheid. Vooral jongeren én ouderen vormen een risicogroep.


PvdA-GroenLinks wil:

 • PvdA-GroenLinks wil veel meer aandacht voor het alcoholprobleem onder jongeren en senioren.

 • PvdA-GroenLinks wil jonge mensen stimuleren voldoende te bewegen. Bewegen is geen wondermiddel maar wel heel goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

 • PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente meer aanstuurt op initiatieven zoals Sporten in de Wijk dat is opgezet door Prins Hendrik.

 • PvdA-GroenLinks wil in samenwerking met ouderenorganisaties, verzorg- en verpleeghuizen meer voorlichting en informatie over gezondheidsrisico’s van medioren en senioren.1.4 Zorggemeente Vught


Vught staat landelijk bekend om het grote aantal zorginstellingen dat er zich gevestigd heeft.
Geschiedenis:

Vanaf 1885 hebben in Vught mensen zich druk gemaakt om hun medeburgers met problemen. Veel van deze zorg heeft zich geconcentreerd op het Zorgpark Voorburg, waar een aantal specialistische instellingen is samengebracht


Huidige situatie:

 • Meer dan duizend medewerkers en een groot aantal vrijwilligers zijn in Vught actief in de behandeling, begeleiding en zorg voor hun medemensen in klinieken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en aan thuiswonenden.

 • De instellingen werken veelal regionaal en soms zelfs landelijk door de aanwezige kennis en ervaring.

 • Er is in de afgelopen periode veel nieuwbouw gepleegd (o.a. Novadic-Kentron, Cello, Woonzorgcentrum Theresia) en er is nog een aantal projecten in ontwikkeling (o.a. Huize de Braacken, Huize Elisabeth, begeleid woonvoorzieningen voor mensen met een beperking)


PvdA-GroenLinks wil:

 • PvdA-GroenLinks wil dat Vught voor zorginstellingen een goede en prettige vestigingsplaats blijft.

 • PvdA-GroenLinks wil mensen in Vught die afhankelijk zijn van een zorgfunctie, een prettige en plezierige woonomgeving bieden.

 • PvdA-GroenLinks wil dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving en dat verenigingen en organisaties hiervoor worden gefaciliteerd.

 • PvdA-GroenLinks wil omliggende gemeenten meer betrekken bij de regionale functie van Vught op dit gebied.

 • PvdA-GroenLinks wil overlast van cliënten die onder invloed van alcohol of een ander middel zijn, in samenwerking met de instellingen, voorkomen en bestrijden1.5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)


De WMO vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn en is sinds 1 januari 2007 van kracht. Het doel van de WMO is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Het geld voor uitvoering van de WMO wordt door de rijksoverheid verstrekt via een doeluitkering. Het geld is dus bestemd voor de WMO, maar gemeenten mogen het ook anders besteden als de gemeenteraad dat beslist.
Geschiedenis:

 • Met de komst van de WMO verdween de Welzijnswet 1994, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

 • WMO vormt de basis van het gemeentelijk welzijnsbeleid. Gemeenten moeten burgers in staat stellen om mee te doen aan de samenleving. Dat doen ze door te werken aan 9 prestatievelden2. In feite beslaat de WMO het oude welzijnsbeleid, aangevuld met de huishoudelijke verzorging, die voor 2007 uit de AWBZ werd gefinancierd. De invoering in 2006 van de WMO heeft daarom veel betekend voor mensen die gebruik maakten van huishoudelijke hulp. De andere prestatievelden hebben iets minder aandacht gekregen. Inmiddels is er in Vught wel een WMO-raad aangesteld en zijn er activiteiten ontwikkeld in het kader van de WMO.


Huidige situatie:

 • De WMO is in Vught zeer goed ingevoerd (al is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering), zo blijkt uit de klanttevredenheidscijfers.

 • Uit een vergelijkend onderzoek tussen 188 gemeenten blijkt dat Vught op alle prestatievelden bovengemiddeld scoort.

 • Het beleid is verwoord in het WMO beleidsplan 2008-2011. Alle 9 prestatievelden krijgen beleidsmatig voldoende aandacht, de plannen zijn prima.


PvdA-GroenLinks wil:

 • PvdA-GroenLinks wil dat geld dat voor de WMO bedoeld is aan de WMO wordt besteed.

 • PvdA-GroenLinks wil een krachtiger uitvoering van het huidige beleid o.a. gericht op participatie van mensen met een beperking in de Vughtse samenleving.

 • PvdA-GroenLinks wil het buurtgericht werken stimuleren.

 • PvdA-GroenLinks wil de leefbaarheid vergroten in de wijken, de samenhang in de buurt stimuleren en daarbij de beide woningbouwverenigingen en Stichting Welzijn betrekken.

 • PvdA-GroenLinks wil meer aandacht voor verslavingsproblematiek en opvang van en voorlichting aan slachtoffers van huiselijk geweld.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina