Samenstelling: Peter BosmaDovnload 145.72 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte145.72 Kb.
 

 

Nummer 02-1


http://comcom.kub.nl/e-view/02-1/

Filmstudies. De stand van zaken

Samenstelling: Peter Bosma

Een selectief literatuuroverzicht van de jaren negentig per 1 december 2001.

Met hulde voor de bibliotheek van het Filmmuseum (Amsterdam), de bibliotheek van het Koninklijk Filmarchief (Brussel), de universiteitsbibliotheek van de RUG en de on-line BFI-library catalogus. Complimenten verder voor de International Theatre & Film Bookshop en de Athenaeum Boekhandel (Amsterdam).

Met dank aan: dr. Ivo Blom (VU), dr. Hans van Driel (KUB), prof. dr. Ed Tan (VU), drs. Nico de Klerk (Filmmuseum, Amsterdam), drs. Marc Westermann (KUB & Cofib), Kathleen De Muer (studente RUG), dr. Sylvia van Peteghem (hoofdbibliothekaris RUG) en ieder ander die commentaar of aanvullingen geeft.print-versie

 

Inleiding • filmgeschiedschrijving

 • filmtheorie

Deel 1. de basis-bibliotheek

 • recente introducties filmfilmstudies

 • recente filmhistorische overzichtswerken & meta-historie

 • filmessays

Deel 2. Filmstudies in Nederland en Vlaanderen

 • onderwijs

 • onderzoek

Deel 3. De internationale oogst

 • bibliografie van filmonderzoek

 • filmgeschiedschrijving

 • filmtheorie

 • buurdisciplines

Bijlage: Interbronnen voor filmstudies
Inleiding

In 1991 verscheen bij uitgeverij SUN, in samenwerking met de Open Universiteit, het Nederlandstalige boek "Filmkunde, een inleiding". Ruim tien jaar later kunnen we constateren dat filmstudies een grote groei kent: er is sprake van een stroom nieuwe publicaties met grote theoretische wendingen en nieuwe aanpakken. Herdrukken van oudere publicaties worden (vaak herhaaldelijk) ingrijpend herzien en aangevuld, didactisch pionierswerk is aan de orde van de dag, men kan surfen over een branding van gespecialiseerde websites die grote hoeveelheden informatie ontsluiten. De filmgeschiedschrijving bloeit, filmarchieven ontsluiten hun kostbaarheden, er zijn gespecialiseerde festivals, symposia en studiedagen, plus een groot aantal vaktijdschriften.

Iedereen is druk bezig, maar er bestaat nog geen handig overzicht van wat er momenteel allemaal gepubliceerd wordt op het gebied van filmstudies. Dit handige overzicht wil ik hier geven. Selectiecriteria zijn in de eerste plaats praktisch van aard: de genoemde boeken zijn actueel (gepubliceerd in de jaren negentig) en zijn makkelijk verkrijgbaar. In de tweede plaats speelde de meer subjectieve vraag mee of de boeken bruikbaar zijn voor studenten en representatief voor het actuele filmonderzoek en filmstudies-onderwijs. Binnen deze grenzen streef ik naar volledigheid, waarbij ik de valkuil van een wildgroei aan titels wil vermijden en toch elke spraakmakend boek wil noemen. De discussie staat open. Commentaar is welkom!

Het resultaat is een bibliografie die naar ik hoop nuttig is voor studenten en de instemming kan delen van deskundigen. De lijst bestaat uit drie delen: 1. De basisbibliotheek: inleidende, didactische boeken en filmessays. Toegankelijke teksten voor nieuwsgierige filmliefhebbers. De leestips voor beginnende studenten zijn aangegeven met een #.

 2. Filmstudies in Nederland: een overzicht gesplitst in onderwijs en onderzoek (o.a. een inventarisatie van dissertaties op filmgebied).

 3. Filmgeschiedschrijving en filmtheorie, plus buurtdisciplines. Deze literatuur update beperkt zich grotendeels tot de Engelstalige publicaties.

Terug naar het begin van dit overzicht.

 

FilmgeschiedschrijvingDe filmgeschiedschrijving kent volgens Allen & Gomery (1985) vier mogelijke benaderingsvormen:

 1. Esthetische filmgeschiedschrijving: bestudering van filmkunst, de stijl van de filmmakers (hun esthetische keuzen) en stromingen of genres (kenmerken van groepen films)

 1. Technologische filmgeschiedschrijving: bestudering van de invloed van de technologie, de apparaten achter de schermen. Actueel voorbeeld: de digitale revolutie.

 2. Economische filmgeschiedschrijving: bestudering van de financiering van filmproductie, filmdistributie en filmvertoning. Internationaal trefwoord: "the movie business", "the film trade"

 3. Sociale filmgeschiedschrijving: bestudering van de relatie tussen films en publiek (de samenstelling van het publiek), de inhoud van de films in maatschappelijk perspectief, de maatschappelijke achtergrond van de filmproductie.

Terug naar het begin van dit overzicht.

 

FilmtheorieIn hetzelfde stramien gedacht kan men bij de filmtheorie de volgende vier aandachtsvelden onderscheiden:

1. De filmtheorie die zich richt op de esthetiek kan starten bij de activiteit van de (ideale/abstracte) toeschouwer: de waarneming & verwerking (= perceptie & interpretatie & kijkgenot) van de filmbeelden of m.a.w. de betekenisvorming (constructie van tijd, ruimte, handeling, emotie), beïnvloed door o.a. voorkennis/ ervaring/ herinnering. Hiermee bevinden we ons op het gebied van de cognitieve psychologie. Terzijde: de filmcriticus is te beschouwen als een bijzondere toeschouwer.

De toeschouwer ondersteunt de constructie van de filmtekst. De filmtheorie zoekt naar een systematische analyse van de filmische vormgeving. Dit kan in de vorm van parameters van de beeldband en de geluidsband. Ofwel onder de rubrieken découpage, mise-en-scène en montage/mixage. Ofwel een filmpoëtica met onderscheiding van verschillende soorten filmteksten: narratieve films (diverse stijlvormen, stromingen, verteltechnieken), documentaires (non-fictiefilms, diverse vormen van werkelijkheidsgehalte) en abstracte films. De filmtekst staat daarbij in een context van andere filmteksten (intertekstualiteit: genres en auteurs) en van andere kunsten.

2. De filmtheorie kan zich richten op de technologische aspecten: trends in filmtechniek: ontwikkelingen op het gebied van de opname van beeld en geluid, en op het gebied van de projectie van beeld en geluid (o.a. kwesties als lichtgevoeligheid, beeldformaat, kleurprocédé)."The Cinematic Apparatus" is de aanduiding voor de interactie tussen toeschouwers, filmtekst en technologie. Een theoretische invalshoek die semiotiek, psychoanalyse en ideologiekritiek met elkaar combineert.

3. De filmtheorie kan zich richten op de economische aspecten: de ruilwaarde van kunst, film als handelswaar en als dienstverlening. Kosten en opbrengsten. Bezoekersaantallen, recettes, winstpercentages. Trends in productie, distributie en vertoning ("de nationale en internationale filmindustrie"/the movie-business).

4. De filmtheorie kan zich richten op sociale en politieke functies van film. De maatschappelijke betekenis van film, ofwel film als maatschappelijk verschijnsel ("posities en instituties van het filmveld, factoren en mechanismen van de culturele praktijk"). Film als spiegel van de maatschappij: trends in representaties van het individu (klasse, geslacht ofwel 'gender', nationaliteit, religie, etniciteit, culturele identiteit) en representaties van de samenleving (film als spiegel van het tijdsbeeld, projectie ofwel reproductie van de heersende ideologie, tegenover film als vorm van engagement, subversiviteit). De receptie van film bij publiek en het overheidsbeleid (subsidies, censuur).Enkele actuele tijdschriften op het gebied van filmstudies

(een vrijwel volledig overzicht staat in de FIAF Filmtijdschriften Index) • 1895, Revue de l'Association Française de Recherche sur l'Histoire du Cinéma (uitgave van de AFRHC, Parijs, vanaf 1986.)

 • Archives (uitgave van Institut Jean Vigo, Montpellier, vanaf 1985).

 • Aura. Film Studies Journal.

 • Les Cahiers de la cinémathèque. Revue d'histoire du cinema (uitgave van Institut Jean Vigo, Montpellier, vanaf 1971)

 • Camera Obscura. Feminism, Culture and Media Studies (University of California.

 • Cinema Journal.

 • Cinémas. Revue d'études cinématographiques / Journal of filmstudies.

 • Cinémathèque. Revue Semestrielle et Bilingue de l'Histoire du Cinéma et de la Restauration (uitgave van Cinémathèque Française, Parijs, vanaf 1992).

 • Filmblatt (uitgave van Cinegraph Babelsberg, Berlijn, vanaf 1996).

 • Film Culture.

 • Film & History. An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies.

 • Film Literature Quarterly.

 • Film Quarterly (University of Californaia Press, vanaf ca. 1946).

 • Film Studies. An international Review (Rutherford College, University of Kent, Canterburry; vanaf 1999).

 • Griffithiana, Journal of Film History (uitgave van La Cineteca del Friuli, Gemona, vanaf 1978).

 • Historical Journal of Film, Radio and Television (vanaf 1981, uitgave van de International Association for Media and History = IAMHIST).

 • Hors Cadre (Universitaires de Vincennes, Université Paris VIII, vanaf 1983, tot 1992?).

 • Iris, revue de théorie de l'image et du son/ A journal of theory on image and sound (vanaf 1983).

 • Journal of Popular Film and Television.

 • Journal of Film Preservation (uitgave van FIAF, Brussel, vanaf 1993; daarvoor gepubliceerd als FIAF bulletin, 1972-1993).

 • Journal of Film & Video (....)

 • KINtop - Jahrbuch zur Erforschung des frühen Films (Frankfurt: Strömfeld/ Roter Stern, vanaf 1993).

 • Literature Film Quarterly.

 • Moving Images (uitgave van de University of Minnesota Press).

 • Tijdschrift voor Mediageschiedenis (TMG, sinds 1998, uitgave van de Vereniging Geschiedenis, Beeld en Geluid) .

 • Millennium Film Journal (...).

 • Montage A/V, Zeitschrift für Theorie und Geschichte audiovisueller Kommunikation (vanaf 1992).

 • The Moving Image. The Journal of the Association of Moving Image Archivists, vanaf 2001.

 • Post Script, Essays in Film and the Humanities (...).

 • Quarterly Review of Film and Video.

 • Restaurations de la Cinemathèque Française (vanaf 1986).

 • Screen.

 • Skrien.

 • The Velvet Light Trap.

 • Wide Angle, A Quarterly Journal of Film, History, Theory, Criticism, and Practise.

Terug naar het begin van dit overzicht.

 

Deel 1: DE BASIS BIBLIOTHEEKRecente Introducties Filmstudies & tekstbundels

 • Abrams, Nathan & Ian Bell & Jan Udris, Studying Film. Londen: Arnold, 2001.

 • Aumont, Jacques e.a. Aesthetics of Film. Austin: University of Texas Press, 1992. Vertaling van Esthétique du film, Parijs: Nathan, 1983.

 • Biltereyst, D. & Ph. Meers (red.) Genre, Film, TV, Gent: Academia Press, 2002.

 • # Bordwell, David & Kristin Thompson. Film art: An introduction. New York: Mc Graw-Hill, 2001 (6e druk).

 • Buckland, Warren. Teach Yourself Film Studies. Londen: Hodder & Stoughton, 1998.

 • # Bosma, P. (red.) Filmkunde. Een inleiding. Nijmegen: Sun/Open universiteit, 1991. Boekuitgave, gecombineerd met een cursusboek en beeldplaat (videodisc)

 • Braudy, Leo & Marshall Cohen. Film Theory and Criticism: Introductory Readings. New York/Oxford: Oxford UP, 1999 (5e druk).

 • # Cook, Pam & Mieke Bernink (red.), The Cinema Book (2e druk), Londen: British Film Institute, 1999.

 • Corrigan, Timothy. A Short Guide to Writing about Film. New York etc: Longman, 1998 (3e druk).

 • Dick, Bernard F., Anatomy of Film. Londen: Macmillan Press, 2001 (3e druk).

 • # Elsaesser, Thomas & Pepita Hesselberth (red.).Hollywood op straat. Film en televisie in de hedendaagse mediacultuur. Amsterdam: Vossiuspers/Amsterdam UP, 2000.

 • Gledhill, Christine & Linda Williams (red.) Reinventing Film Studies. Londen: Arnold, 2000.

 • Gollin, richard M. A Viewer's Guide to Film. New York: McGraw-Hill, 1992.

 • Grlic, Rajko (red.) How to make Your Movie. An Interactive Filmschool (CD-rom).

 • Hayward, Susan. Cinema Studies. The Key Concepts. Londen: Routledge, 2000

 • # Hill, John & Pamela Church Gibson (red). The Oxford Guide to Film Studies. Oxford: Oxford UP, 1998.

 • Hill, John & Pamela Church Gibson (red).Film Studies: Critical Approaches. Oxford: Oxford UP, 2000. Idem: World Cinema: Critical Approaches, 2000 & American Cinema and Hollywood: Critical Approaches, 2000.

 • Hollows, Joanne & Peter Hutchings & Mark Jancovich (red.) The Film Studies Reader. Londen: Arnold, 2000.

 • Kolker, Robert, Film, form and culture, Boston: Mc Graw-Hill, 1999.

 • Lehman, Peter (red.) Defining Cinema. New Brunswick: Rutgers UP/ Londen: The Athlone Press, 1997.

 • Miller, Toby & Robert Stam (red.) Film and Theory. An Anthology. Malden/Oxford: Blackwell, 2000.

 • # Monaco, James. How to Read Film. Movies, Media, Multimedia, 2000 (3e druk). Ook verkrijgbaar in een multimedia editie (DVD).

 • # Nelmes, Jill (red.), An introduction to Film Studies, Londen (Routledge), 1999 (2e druk).

 • Philips, Patrick, Understanding Film Text: Meaning and Experience, Londen: BFI, 2000.

 • Philips, W.H. Film. An Introduction. Boston: Bedford/St.Martin's, 1999.

 • Roberts, Graham & Heather Wallis, Introducing Film. Londen: Arnold, 2001.

Terug naar het begin van dit overzicht.

 

Recente filmhistorische overzichtswerken & meta-historie 1. Spanje: Historia del Cine (Catedra, 12 delen, i.s.m. Universidad de Valencia).

 2. Italië: Storia del Cinema (Einaudi, 4 delen, i.s.m. Universita di Padova).

 3. Frankrijk/België: Eléments d'une histoire du ciné (De Boeck, 4 delen, i.s.m. Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3).

 • # Allen, R.C. & D. Gomery, Film History: Theory and Practice. New York: Knopf, 1985.

 • Aumont, Jacques & André Gaudreault & Mochel Marie (red.) L'histoire du cinéma: Nouvelles approches. Parijs: Publications de la Sorbonne, 1989.

 • Barnouw, Erik. Documentary: A History of the Non-Fiction Film. New York: Oxford UP, 1993 (2e druk).

 • Barsam, Richard M. Non-fiction film. A critical history. Indiana UP, 1992 (2e druk).

 • Bendazzi, Giannalberto, Cartoons: One Hundred Years of Cinema Animation. Londen: John Libbey, 1994.

 • Bock, Hans-Michael & Wolfgang Jacobsen. Film. Quellen und Methoden der Filmforschung. München: edition text + kritik, 1997.

 • Bordwell, D., On the History of Film Style. Cambridge: Harvard UP, 1997.

 • Bruzzi, Stella, New Documentary. A Critical Introduction, Londen: Routledge, 2000.

 • # Cherchi Usai, Paolo,Silent Cinema: An introduction. London: British Film Institute, 2000 (2e druk).

 • # Cook, David A. A History of Narrative Film. New York/Londen: W.W. Norton, 1996 (3e druk).

 • # Faulstich, Werner & Helmut Korte (red.) Fischer Filmgeschichte (5 delen), Frankfurt: Fischer, 1991-1195.

 • Harding, Colin & Simon Popple In the kingdom of shadows: a companion to early cinema. Londen: Cygnus Arts, 1996.

 • Koebner, Thomas e.a. (red.) Filmklassiker. Beschreibungen und Kommentare (4 delen), Stuttgart: Reclam, 1995.

 • Macdonald, Kevin & Mark Cousins (red.). Imagining Reality. The Faber Book of Documentary. Londen: Faber & Faber, 1996.

 • # Mast, Gerald & Bruce F. Kawin. A Short History of the Movies. Boston etc: Allyn and Bacon, 2000 (7e druk).

 • Sklar, Robert Film: An International History of the Medium. Londen: Thames and Hudson, 1994.

 • # Smith, Geoffrey Nowell (red.), The Oxford History of World Cinema, Oxford: Oxford UP, 1996.

 • # Thompson, Kristin & David Bordwell. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 1994.

 • # Thomson, David, The Biographical Dictionary of Film, Londen: Andre Deutsche, 1994 (3e druk).

Terug naar het begin van dit overzicht.

 

Filmessays • Burg, Jos van der e.a. (red.). Feit Fictie Fake. Documentaire in beweging. Amsterdam (uitgeverij International Theatre & Film Books), 1997.

 • Carrière, Jean Claude, The Secret Language of Film. Londen: Faber&Faber, 1995. Frans: le Film qu'on ne voit pas, Parijs: Plon, 1996.

 • Carroll, Noël, Interpreting the Moving Image. Cambridge: Cambridge UP, 1998.

 • Cherchi Usai, Paolo, The Death of Cinema. History, Cultural Memory and the Digital Dark Age. Londen: BFI, 2001.

 • Clair, René, Cinéma d'hier, cinéma d'aujourd'hui, Parijs: Gallimard, 1970.

 • Dantzig, A van,Films: voor gezien getekend. Amsterdam/Meppel, 1993.

 • Dantzig, A van, Films 2. Psychologische beschouwingen. Amsterdam/Meppel: Boom, 1996

 • Darke, Chris. Light Readings. Film Criticism and Screen Arts. Londen: Wallflower, 2000.

 • Delpeut, Peter. Cinéma Perdu (1997, koopvideo + boek).

 • Delpeut, Peter. Diva Dolorosa. Reis naar het einde van een eeuw. Amsterdam: Meulenhof, 1999.

 • Haakman, Anton. Achter de spiegel. Film en fictie. Amsterdam: De Bezige Bij, 1977.

 • Hommel, Michel & Mark-Paul Meyer & Gertjan Zuilhof Sovjetfilms:NFM/IAF catalogus. Amsterdam: Nederlands Filmmuseum, 1991.

 • Forbes, J. & S. Street. European Cinema: an Introduction. Houndsmill: Palgrave, 2000.

 • K. Schippers e.a. Een maan van Saturnus. De film temidden van de kunsten, Baarn: Anthos, 1989.

 • Kuyper, Eric de. De verbeelding van het mannelijk lichaam. Nijmegen (Sun), 1993.

 • Linssen, Céline e.a. Het gaat om de film! Een nieuwe geschiedenis van de Nederlandse Filmliga 1927-1933. Amsterdam (uitgeverij Bas Lubberhuizen/ Filmmuseum) 1999. Naremore, James, More than night: film noir in its contexts. Berkeley: University of California Press, 1998.

 • Otten, Willem Jan, Het museum van licht. Essays over film. Amsterdam (uitgeverij G.A. van Oorschot), 1991.

 • Powrie, Phil (red.) French Cinema in the 1980s: Nostalgia and the Crisis of Masculinity. Oxford: Clarendon Press, 1997.

 • Powrie, Phil (red.) French Cinema in the 1990s: Continuity and Difference. Oxford: Oxford UP, 1999.

 • Rivette, Jacques, Texts and interviews (red. Jonathan Rosenbaum). Londen: BFI, 1977. Duits: Schriften furs Kino, München: ..., 1989 (/LI

 • Rohmer, Eric The Taste for Beauty. Cambridge: Cambridge UP, 1989. Oorspronkelijk: Le goût de la beauté, Parijs: Flammarion, 1989.

 • Rotheroe, Dom, Chris Marker. Silent Movie and Selected Screenings, ...: The Pier Trust, 1999.

 • Stalpaert, Christel (red.) Peter Greenaway's Prospero Books. Critical Essays. Gent: Academia Press, 2000 (Studies in Performing Arts and Film 3).

 • Stevens, Christa (red.) Africa in the picture. Schetsen van de Afrikaanse cinema. Amsterdam (uitgeverij Notorious Film/Plano), 1995

 • Tarkovsky, Andrei Sculpting in Time. Reflections on the cinema. Londen: Faber, 1989. Nederlandse vertaling: De verzegelde tijd. Beschouwingen over de filmkunst. Groningen: Historische uitgeverij, 1991.

 • Trinh, T. Minh-Ha, Cinema Interval, Londen: Routledge, 1999.

 • Truffaut, François, The films in My Life, New York: Simon & Schuster, 1978, oorspronkelijk: Les Films de ma Vie, Parijs: Flammarion, 1975.

 • Truffaut, François, Truffaut by Truffaut, New York: Abrams, 1987, oorspronkelijk: Truffaut par Truffaut, Parijs: Editions du Chene, 1985.

 • Truffaut, François, Le cinéma selon François Truffaut, Parijs: Flammarion, 1988.

 • Truffaut, François, Plaisir des yeux. Parijs: Cahiers du Cinéma, 1987.

 • Wenders, Wim, Die Logistik der Bilder. Essays und Gespräche, Frankfurt: Verlag der Autoren, 1988.

 • Wenders, Wim, Der Akt des Sehens. Texte und Gespräche. Frankfurt: Verlag der Autoren, 1991.

 

en verder nog...

 • Jaarboek Mediageschiedenis (sinds 1989, uitgave van de Vereniging Geschiedenis, Beeld en Geluid)

 • NFM-themareeks = uitgave van het Filmmuseum, Amsterdam.

 • Kroniek van de stille film (uitgave van het Koninklijk Filmarchief, Brussel).

 • De Tiger-reeks van het International Film Festival Rotterdam.

 • De serie boekjes "Zin in Film" (uitgeverij Kok, Kampen, onder redactie van de Katholieke Filmactie Nederland).

 • De serie boekjes "BFI-classics" en "BFI Modern Classics". Uitgegeven door het British Film Institute.

 • De serie Rutgers Film in Print (Rutgers UP), de serie Cambridge Film Handbooks (Cambridge UP), de serie Pocket Essentials Film.

 • De serie interviewbundels Projections, geredigeerd door John Boorman e.a.

 • De serie Directors on directing van uitgeverij Faber & Faber.

 • Meteor. Texte zum Laufbild.

 • Skrien, maandblad voor film en beeldcultuur.

 • En nog steeds: de Filmkrant!

------------------einde aflevering 1 ------------------------------

Terug naar het begin van dit overzicht.

 

Deel 2: FILMSTUDIES IN NEDERLAND & VLAANDEREN 

Onderwijs: filmstudies in Nederland

In de jaren zestig en zeventig werd filmstudies in Nederland bedreven door twee grondleggers: prof. Peters in Amsterdam en Leuven en prof. Vandenbunder in Antwerpen en Brussel. In de jaren tachtig startte Eric de Kuyper zijn pioniersarbeid in Nijmegen met de vakgroep Film en Opvoeringskunsten. Op het vlak van filmhistorisch onderzoek waren Bert Hogenkamp en Karel Dibbets voorlopers.

Met de introductie van de Tweefasenstructuur werd Theaterwetenschap in Utrecht en Amsterdam een zelfstandige studie, waarin men ook een afstudeerrichting op het gebied van film ontwikkelde. In Tilburg werd filmstudies bedreven onder de schuilnaam Audiovisuele Communicatie en in Leiden was filmstudies een bescheiden onderdeel van Kunstgeschiedenis.In 1991 verscheen het boek "Filmkunde. Een inleiding" bij uitgeverij Sun, in samenwerking met de Open universiteit. Het geeft een overzicht van de stand van zaken in de (Nederlandse) academische praktijk op het gebied van filmstudies van die tijd. Het boek is nog steeds waardevol en bruikbaar, ondanks dat in de afgelopen tien jaar sprake was van een dynamische ontwikkeling van het vak. De Nederlandse filmstudies werd verstevigd door de komst van hoogleraren en de totstandkoming van een reeks dissertaties. Ook het aantal studenten is enorm gegroeid.

 • Aan de Universiteit van Utrecht stond Film- en televisiewetenschap onder leiding van hoogleraar William Uricchio (in 1982 gepromoveerd bij de New York University met "Ruttman's Berlin and the City Film to 1930"). Sinds decermber 2001 is hier Frank Kessler hoogleraar.

 • Aan de Universiteit van Amsterdam bestaat de leerstoel Film & Televisiewetenschap bij de afdeling Kunst- en cultuurwetenschappen, met als hoogleraar Thomas Elsaesser (vanaf 1991) en de leerstoel 'Televisie, Media en Cultuur' met als hoogleraar José van Dijck (vanaf 2000). De leerstoelgroep publiceerde de bundel "Hollywood op straat", een collectie inleidende essays, en verzorgt de serie "Filmculture in Transition", gepubliceerd bij Amsterdam University Press.

 • Ed Tan werd in 1995 hoogleraar 'Woord en Beeld' bij de leerstoelgroep Algemene Cultuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit.

 • In Nijmegen (KUN) legde Eric de Kuyper samen met Emile Poppe de basis voor de vakgroep Film en opvoeringskunsten, in het perspectief van structuralistische semiotiek. Tien jaar lang (1982-1992) werd de publicatie van Versus, kwartaalschrift voor film en opvoeringskunsten (SUN, Nijmegen) in stand gehouden (met verbindingen naar Franse equivalenten als IRIS en HORS-CADRE).

 • In Tilburg (KUB) legden Hans van Driel en Marc Westermann binnen de faculteit der Letteren de basis voor bestudering van film in het perspectief van semiotisch pragmatisme. Hans van Driel verlegde zijn aandacht naar digitale communiceren en digitale cultuur. Hij nam o.a. het initiatief tot dit tijdschrift, E-view, een elektronisch magazine over theater, film, televisie en digitale media (vanaf 1999). Marc Westermann ging in 2001 met (vervroegd) pensioen.

 • In Leiden doceert mevr. dr. Cobi Bordewijk. Er is een vacature na het plotseling overlijden, zomer 2000, van prof. dr. Nico Brederoo.

 • Bij de Universiteit van Maastricht bestaat bij de Faculteit der Cultuurwetenschappen een onderzoeksproject "Informatiemaatschappij en cultureel erfgoed" waar onder andere Jack Post aan meewerkt.

 • Binnen het leerstofgebied Cultuurwetenschappen van de Open universiteit is vanaf 1991 de cursusmodule Filmkunde beschikbaar (100 uur zelfstudie op basis van afstandsonderwijs).

 • Bij het Filmmuseum wordt onderzoek gedaan binnen de afdeling research, met aan het hoofd Nico de Klerk.

 • Bij het NAA is Bert Hogenkamp hoofd research en tevens gedetacheerd als bijzonder hoogleraar in Utrecht.

 • Een buurdiscipline van filmkunde is de visuele antropologie. De universiteit van Leiden heeft een vakgroep op dit onderzoeksterrein, met prof. Dirk Nijland aan het hoofd.

 • Een buurdiscipline van filmkunde is de audiovisuele historische maatschappijgeschiedenis, met als representant Chris Vos, werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

... en in Vlaanderen:

 • In Leuven geeft prof. dr. Willem Hesling leiding aan de vakgroep Audiovisuele Communicatie. Verder bestaat er binnen de Faculteit der Letteren het Instituut voor Culturele Studies, onder leiding van Jan Baetens.

 • In Gent is filmstudies een onderdeel van het vakgebied Communicatiewetenschap (onder leiding van prof. dr. Daniel Biltereyst) en van het vakgebied Theaterwetenschappen (onder leiding van prof. dr. Jaak van Schoor). (Zie website: www.psw.rug.ac.be/comwet/wgfilmtv).

 • In Brussel wordt aan de VUB film bestudeerd onder leiding van prof. dr. H. Dethier.

 • De filmcolleges in het Koninklijk Filmarchief te Brussel worden verzorgd door Mark Bekaert (o.a. docent aan het RITCS).

 

meer lezen over filmstudies-onderwijs in Nederland en Vlaanderen:

 • Barten, Egbert & Jos van der Burg, 'Na het optimisme volgde de kater - interview met Bert Hogenkamp' in: De Filmkrant, juni 1998, p.25.

 • Blondeel, J. E.a. 'Filmonderwijs: vijf opvattingen', in: Andere Sinema 88 nov./dec. 1988, pp 4-19.

 • Tee, E. 'Studeren: een overzicht van het film- en televisieonderwijs in Nederland', in: Skrien 143 sept./okt. 1985, pp.52-55.

Terug naar het begin van dit overzicht.

 

Filmstudies in Nederland en Vlaanderen, enkele recente proefschriften - Een inventarisatie van de "eindverhandelingen" en "doctoraal thesissen" aan de Vlaamse universiteiten vindt men in het Jaarboek van de Belgische film (uitgave van het Koninklijk Belgisch Filmarchief). • Beusekom, Ansje van. Film als kunst. Reacties op een nieuw medium in Nederland, 1895-1940 (Amsterdam: Vrije Universiteit, 1998). Handelseditie: Kunst en Amusement. Reacties op de film als nieuw medium in Nederland 1895-1940, Haarlem: Arcadia, 2001.

 • Blom, Ivo, Pionierswerk. Jean Desmet en de vroege Nederlandse filmhandel en bioscoopexploitatie 1907-1921 (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam,2000). Handelseditie: Jean Desmet and the Early Dutch Film Trade, Amsterdam: Amsterdam UP, 2002.

 • Convents, Guido, Cultuurvernieuwing in het groot en ondernemerschap in het klein. Ontstaan en doorbraak van een universeel filmvermaak in België. Leuven: Universiteit van Leuven, 1999. Handelseditie: Van kinetoscoop tot café-ciné. De eerste jaren van de film in Belgié 1898-1908. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2000.

 • Dibbets, Karel. Handelseditie: Sprekende film. De komst van de geluidsfilm in Nederland, 1928 - 1933. (Amsterdam: Cromwinckel, 1993).

 • Driel, Hans van. De semiosis. De semiotiek van C.S. Peirce in verband gebracht met het verschijnsel film (Tilburg, KUB, 1993).

 • Hofstede, Bart. In het wereldfilmstelsel. Identiteit en organisatie van de Nederlandse film sedert 1945 (Delft: Eburon, 2000). Handelseditie: Nederlandse cinema wereldwijd. De internationale positie van de Nederlandse film.Amsterdam: Boekmanstudies, 2000.

 • Hogenkamp, Bert, Handelseditie: Deadly parallels, film and the Left in Britain 1929 - 1939. Londen: Lawrence & Wishart, 1986. Vervolgonderzoek: Film, television and the Left in Britain 1950 to 1970, Londen: Lawrence & Wishart, 2000.

 • Kattebelt, Chiel. Theater en film: een aanzet tot een systematische vergelijking vanuit een rationaliteits-theoretisch perspectief (Utrecht, RU, 1991).

 • Kester, Bernadette.Handelseditie: Filmfront Weimar. Representatie van de Eerste Wereldoorlog in Duitse films uit de Weimarperiode (1919 - 1933). Hilversum: Verloren. 1998.

 • Pisters, Patricia. From Eye to Brain. Gilles Deleuze: Refiguring the Subject in Film Theory (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1998). Handelseditie: Stanford UP, 2001.

 • Punt, Michael. Early Cinema and the Technological Imaginary (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2000).

 • Raesens, Joost. Film en filosofie. Vivre la Difference. Deleuze en de cinematografische moderniteit (Budel: Damon, 2001).

 • Simons, Jan. Film, Language and Conceptual Structures. Thinking Film in the Age of Cognitivism (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1995).

 • Smelik, Anneke. And the mirror cracked. A study of rhetoric in feminist cinema. (Amsterdam, UvA, 1995). Handelseditie: Londen: Macmillan, 1998.

 • Tan, Ed Film als emotiemachine. De affectstructuur van de traditionele speelfilm. Een psychologische studie (Amsterdam, UvA, 1991). Engelse vertaling: Emotion and the structure of narrative film. Film as emotion machine, Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum, 1996.

 • Verdaasdonk, D. De Nederlandse filmindustrie. Een overzicht van het begin tot het heden, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1993.

 • Verstraten, Peter. Screening Cowboys.Reading masculinities in westerns (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1999).

 • Wolff, J. Ph. Production is the key in the film industry. Evaluatie van het speelfilmbeleid in het kader van het mediabeleid van de Europese Unie. (Lelystad: stichting IVO, 1998).

-----------------------------einde aflevering 2 -------------------------

Terug naar het begin van dit overzicht.

 

Deel 3: de internationale (Engelstalige) oogstBibliografie van Filmonderzoek en filmgegevens

 • Bock, Hans-Michael (red.), CineGraph - Lexikon zum deutschsprachigen Film. München: edition text + kritik, 1984 ff (losbladige publicatie).

 • Burrows, Elaine & Janes Moat & David Sharp & Linda Wood (red.), The British Cinema Source Book. BFI Archive Viewing Copies and Library Materials, Londen: BFI, 1995.

 • Dagrada, Elena, Bibliographie internationale du cinéma des premiers temps/ International Bibliography on Early Cinema. Madison: DOMITOR, 1995.

 • Film Literature Index, uitgave van State University of New York, vanaf 1973.

 • Footage. The Worldwide Moving Image Sourcebook, New York: Second Line Search, 1997.

 • Heinzkill, R. Film Criticism. An Index to Critics' Anthologies. Metuchen: Scarecrow, 1975.

 • Hochman, S. (red.) A Library of Film Criticism. New York: Ungar, 1974.

 • International Film Archive CD-Rom, uitgave van de Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF).

 • International Index to Film Periodicals, uitgave van de Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), vanaf 1972.

 • Manchell, F. (red.) Film Study: Analytical Bibliography (vol. 1- 4),Madison: Fairleigh Dickinson UP, 1992.

Terug naar het begin van dit overzicht.

 

Filmgeschiedschrijving (enkele publicaties uit de jaren negentig) • Abel, R. (red.) Silent Film, New Brunswick: Rutgers University Press, 1996.

 • Abel, Richard, The Ciné Goes to Town: French Cinema 1896-1904, Los Angeles: University of Clalifornia Press, 1993.

 • Abel, Richard, The Red Rooster Scare: Making American Cinema 1900-1910, Berkeley: University of California Press, 1999.

 • Balio, Tino, Grand Design: Hollywood as a Modern Business Enterprise, 1930-1939. Berkeley: University of California Press, 1995/1993 (History of the American Cinema, vol. 5).

 • Barnes, John, The Beginnings of the Cinema in England, 1894-1901, vol. 1-5, University of Exeter Press, 1998.

 • Bowser, Eileen The Transformation of Cinema, 1907-1915, Berkeley: University of California Press, 1994/1990 (History of the American Cinema, vol. 2).

 • Brewster, Ben & Lea Jacobs, Theatre to Cinema: Stage Pictorialism and the Early Feature Film, Oxford, Oxford UP, 1997.

 • Charney, Leo & Vanessa R. Schwartz (red.), Cinema and the Invention of Modern Life. Berkeley: University of California Press, 1995.

 • Corrigan, Timothy, A Cinema Without Walls. Movies and Culture after Vietnam. New Brunswick: Rutgers UP, 1991.

 • Convents, Guido, Van kinetoscoop tot café-ciné. De eerste jaren van de film in België 1894-1908. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2000.

 • Crafton, Donald, The Talkies: American Cinema's Transition to Sound, 1926-1931. Berkeley: University of California Press, 1999/1997 (History of the American Cinema, vol. 4).

 • Dibbets, Karel & Bert Hogenkamp (red.) Film and the First World War. Amsterdam: Amsterdam UP, 1995.

 • Dibbets, K. e.a. (red.) Jaarboek Media Geschiedenis 8: Honderd jaar film in Nederland, het begin. Amsterdam: Stichting Mediageschiedenis, 1997.

 • Donaldson, Geoffrey. Of Joy and Sorrow. A Filmography of Dutch Silent Fiction. Amsterdam: Nederlands Filmmuseum, 1997.

 • Dyer, Richard Stars. Londen: BFI, 1997 (2e druk).

 • Elsaesser, T. & Adam Barker (red.) Early Cinema: Space-Frame-Narrative. Londen: BFI, 1990.

 • Elsaesser, T. Weimar Cinema and After. Germany's Historical Imaginary. Londen/New York: Routledge, 2000.

 • Everaerts, J.P. Film in Belgié. Een permanente revolutie. Brussel: Mediadoc, 2000.

 • Fullerton, John (red.) Celebrating 1895: The Centenary of Cinema. Sydney: John Libbey, 1998.

 • Gomery, D. Shared Pleasures. A History of Movie Presentation in the United States. Londen: BFI, 1992.

 • Grant, Barry Keith (red.). Film Genre Reader II. Austin: University of Texas Press, 1995.

 • Gunning, Tom, D.W. Griffith and the Origins of American Narrative Film: The Early Years at Biograph. Urbana: University of Illinois Press, 1991.

 • Harding, Colin & Simon Popple, In the Kingdom of Shadows. A Companion to Early Cinema, Londen: Cygnus Arts, 1996.

 • Hertogs, Daan & Nico de Klerk (red.) Uncharted Territory. Essays on Early Nonfiction Film. Amsterdam: Nederlands filmmuseum, 1997.

 • Hansen, Miriam. Babel and Babylon: Spectatorship in American Silent Film. Cambridge: Harvard UP, 1991.

 • Klepper, Robert K. Silent Films 1877-1996. A Critical Guide to 646 Movies. Jefferson: McFarland, 1999.

 • Koszarski, Richard, An Evening's Entertainment. The Age of the Silent Feature Picture, 1915-1928, Berkeley: University of California Press, 1994/1990 (History of the American Cinema, vol. 3).

 • Lack, Russell, Twenty-Four Frames Under: A Buried History of Film Music, Londen: Quartet, 1997.

 • Marks, Martin Miller, Music and the Silent Film: Contexts and Case Studies 1895-1924, New York: Oxford UP, 1997.

 • Mosley, Philip, Split Screen. Belgian Cinema and Cultural Identity. Albany: State University of New York Press, 2001.

 • Musser, Charles, The Emergence of Cinema: The American Screen to 1907. Berkeley: University of California Press, 1994/1991 (History of the American Cinema, vol. 1).

 • Naremore, James, More Than Night. Film Noir in its Contexts, Berkeley: University of California Press, 1998.

 • Neale, Steven & Murray Smith (red.) Contemporary Hollywood Cinema. New York: Routledge, 1998.

 • Robinson, David, From Peep Show to Palace: The Birth of American Film. Columbia UP, 1996.

 • Rossell, Deac Living Pictures: The Origins of the Movies. Albany: State University of New York Press, 1998.

 • Schatz, Thomas, Boom and Bust: American Cinema in the 1940s. Berkeley: University of California Press, 1999/1997 (History of the American Cinema, vol. 6).

 • Schoots, Hans Gevaarlijk leven. Een biografie van Joris Ivens, z.p.: uitgeverij Jan Mets, 1995. Engelse vertaling: Living Dangerously, Amsterdam: Amsterdam UP, 2000.

 • Sjocher, F. La Kermesse héroique du cinema belge, Parijs: l'Hermattan, 1999.

 • Staiger, Janet (red.) The Studio System. New Brunswick: Rutgers UP, 1995.

 • Thijs, M. Belgian cinema - le cinema Belge - Belgische film, Gent/Brussel: Ludion/KFA, 1999.

 • Tsivian, Yuri. Early Cinema in Russia and its Cultural Reception. Londen: Routledge, 1994.

 • Ulricchio, William & R. Pearson. Reframing culture. The case of the Vitagraph quality films, 1993.

 • Thys, Marianne, De Belgische Film, Gent: Ludion, 1999.

 • Tsivian, Yuri & Pablo Cherchi Usai (red.), Silent Witnesses: Russian Films 1908 - 1919. Londen: BFI, 1990.

 • Vasey, Ruth, The World According to Hollywood, 1928-1939, Madison: University of Wisconsin Press, 1997.

 • Williams, Alan The Republic of Images. Cambridge: Harvard UP, 1992.

 • Youngblood, Denise, The Magic Mirror: Moviemaking in Russia, 1908-1918. Madison: University of Wisconsin Press, 1999.

Terug naar het begin van dit overzicht.

 

Filmtheorie (enkele publicaties uit de jaren negentig) • Aitken, Ian, European Film Theory and Cinema. A Critical Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001.

 • Allen, Richard. Projecting Illusion. Film Spectatorship and the Impression of Reality. Cambridge: Cambridge UP, 1997.

 • Altman, Rick (red.), Sound Theory Sound Practice. New York: Routledge, 1992

 • Altman, Rick Film/Genre. Londen: BFI, 1999.

 • Armes, Roy, Action and Image: Dramatic Structure in Cinema. Manchester: Manchester UP, 1994.

 • # Bordwell, D. & N. Carroll (red.). Post-Theory. Reconstructing Film Studies, Wisonsin: University of Wisconsin Press, 1996.

 • Branigan, Edward. Narrative Comprehension in Film. New York: Routledge, 1992.

 • Buckland, w. (red.) The Filmspectator. From Sign to Mind. Amsterdam: Amsterdam UP, 1995.

 • Carroll, Noël, Interpreting the Moving Image, Cambridge: Cambridge UP, 1998.

 • Carroll, Noël, Theorizing the Moving Image, Cambridge: Cambridge UP, 1996

 • Casetti, Francesco, Inside the Gaze: The Fiction Film and Its Spectator. Bloomington: Indiana UP, 1998. Oorspr.: "Dentro lo sguardo: il filme e il sou spettore, Milaan: Bompiani, 1986.

 • Casetti, Francesco, Theories of cinema 1945-1990, Austin: University of Texas Press, 1999. Oorspr.: Teorie del cinema, 19..

 • Chion, Michel. Audio-Vision. Sound on Screen. New York: Columbia UP, 1994 (oorspr. 1985).

 • # Collins, Jim & Hillary Radner & Ava Preacher Collins (red.). Film Theory Goes to the Movies. New York: Routledge, 1993.

 • Dixon, Winston Wheeler, The Transparency of Spectacle: Meditations on the Moving Image, Albany: State University of New York Press, 1998.

 • Elsaesser, Thomas & Kay Hoffmann (red.), Cinema Futures: Cain, Abel or Cable? The Screen Arts in the Digital Age, Amsterdam: Amsterdam UP, 1998.

 • Furniss, Maureen. Art in Motion: Animation Aesthetics. Sydney: John Libbey, 1998.

 • Grodal, Torben. Moving Pictures: a New Theory of Film Genres, Feelings and Cognition. New York: Oxford UP, 1997.

 • Jameson, Frederic. The Geopolitical Aesthetic: Cinema and Space in the World System. Bloomington: Indiana UP, 1992.

 • # Miller, Toby & Robert Stam (red.) A Companion to Film Theory, Oxford: Blackwell, 1999.

 • Nichols, Bill Representing Reality. Issues and Concepts in Documentary. Indiana UP, 1991.

 • Orr, John. Cinema and Modernity. Cambridge: Polity Press, 1993.

 • Plantinga, R. Rhetoric and Representation in Nonfiction Film. Cambridge: Cambridge UP, 1997.

 • Plantinga, Carl & Greg M. Smith, Passionate Views. Film, Cognition and Emotion. Baltimore: John Hopkins UP, 1999.

 • Renov, Michael (red.) Theorizing Documentary. Londen: Routledge, 1993.

 • Smith, Murray Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema. Oxford: Clarendon Press, 1995.

 • Staiger, J., Interpreting films. Studies on the Historical Reception of American Cinema, Princeton: Princeton UP, 1992.

 • Stam, Robert, New Vocabularies for Film Semiotics. New York: Routledge, 1992.

 • # Stam, Robert, Film Theory: An introduction. Malden/Oxford: Blackwell, 2000.

 • Stokes, M. & R. Maltby, American Movie Audiences, Londen: BFI Publishing, 1999.

 • # Thompson, Kristin, Storytelling in the New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique. Cambridge: Harvard UP, 1999.

 • Willemen, Paul. Looks and Frictions. Londen: BFI, 1994

 • Williams, Christopher (red.), Cinema: The Beginnings and the Future, Londen: University of Westminster Press, 1996.

 • Williams, Linda (red.) Viewing Positions: Ways of Seeing Film. New Jersey: Rutgers UP, 1994.

 • Winston, Brian, Claiming the Real. The Documentary Film Revisited. Londen: BFI, 1995.

Terug naar het begin van dit overzicht.

 

Buurdisciplines van Filmstudies: • Televisiewetenschap/ Mediastudies

 • Communicatiewetenschap/ Popular Culture Studies/ Gender studies

 • Visual Cultural Studies

 • Theaterwetenschap

 • Kunstgeschiedenis

 • Letterkunde/ Algemene Literatuurwetenschap

 • Kunstfilosofie/ Esthetica / Cultuurfilosofie

 • Visuele Antropologie/ Culturele Antropologie

 • Kunstsociologie

 • Cognitieve psychologie

 • Semiotiek

 • Geschiedenis/ Mentaliteitsgeschiedenis

 • Bedrijfskunde (marketing & promotie)

 • Bestuurskunde (filmbeleid)

 

Publicaties vanuit buurdisciplines van filmstudies (een inhaalslag)

 • Allen, Richard & Murray Smith (red.). Film Theory and Philosophy. Oxford: Clarendon Press, 1997

 • Andrew, Dudley, Film in the Aura of Art, Princeton: Princeton UP, 1984.

 • Andrew, Dudley (red.) The Image in Dispute. Art and Cinema in the Age of Photography, Austin: University of Texas Press, 1997.

 • Barta, Tony (red.) Screening the Past: Film and the Representation of History. Westport: Praeger, 1998.

 • Becker, Howard S. Art Worlds. Berkeley: University of California Press, 1982.

 • Bourdieu, Pierre. Over televisie. Amsterdam: Boom, 1998 (oorspr. 1996).

 • Braembussche, A.A. van den. Denken over kunst. Een kennismaking met de kunstfilosofie. Bussum: Coutinho, 2000 (3e druk).

 • Charney, Leo & Vanessa Schwartz (red.), Cinema and the Invention of Modern Life, Berkeley: University of California Press, 1995.

 • Charney, Leo. Empty Moments: Cinema, Modernity and Drift. Durkham/Londen: Duke UP, 1998.

 • Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture (The Rise of the Network Society, vol 1-3). Cambridge: Blackwell, 1996.

 • Collins, Jim. Architecture of Excess: Cultural Life in the Information Age. Londen: Routledge, 1995.

 • # Costera Meijer, Irene & Maarten Reesink (red.).Reality Soap! Big Brother en de opkomst van het multimediaconcept. Amsterdam: uitgeverij Boom, 2000.

 • Cowie, Elizabeth, Representing the Women: Cinema and Psychoanalysis. Londen: Macmillan, 1997.

 • Denzin, Norman K. Images of Postmodern Society. Social Theory and Contemporary Cinema. Londen etc: Sage, 1991.

 • Denzin, Norman K. The Cinematic Society. The Voyeur's gaze. Londen: Sage, 1995.

 • Dissanayake, Wimal (red.) Cinema and Cultural Identity. Reflections on Films from Japan, India and China. Lanham: University Press of America, 1988.

 • Devereaux, Leslie & Roger Hillman (red.), Fields of Vision: Essays in Film Studies, Visual Anthropology and Photography, Berkeley: University of California Press, 1995.

 • Donnelly, K.J. (red.), Film Music. Critical Approaches. Edinburgh: Edinburgh UP, 2001.

 • Ellis, John, Visible Fictions: Cinema - Television - Video, Londen: Routledge & Kegan Paul, 1993 (2e druk).

 • Ferro, Marc. Cinema and History. Detroit, 1988 (oorspr. 1977).

 • Freeland, Cynthia & Thomas E. Wartenberg (red.). Philosophy and Film. New York: Routledge, 1995.

 • Friedberg, Anne Window Shopping. Cinema and the Postmodern, Berkeley: University of California Press, 1993.

 • Gabler, Neal, Life: the Movie. How Entertainment Conquered Reality. New York: Knopf, 1998.

 • Grimshaw, Anna, The Ethnographer's Eye. Ways of Seeing in Anthropology. Cambridge UP, 2002.

 • Grindon, Leger. Shadows on the Past: Studies in the Historical Fiction Film. Philidelphia: Temple UP, 1994.

 • Hill, John & Martin Mc Loone (red.) Big Picture, Small Screen. The Relations Between Film and Television. Luton: University of Luton Press, 1996.

 • Hockings, Paul (red.) Principles of Visual Anthropology. Den Haag etc: Mouton, 1975.

 • Horak, J.C. Making Images Move. Photographers and Avant-Garde Cinema. Washington: Smithsonian Institution Press, 1997.

 • Jarvie, I.C. Movies and Society/ Sociology of the Movies. New York: Basic Books, 1970.

 • Jarvie, Ian Philosophy of the Film. Epistemology, Ontology, Aesthetics. New York: Routledge & Kegan Paul, 1987.

 • Jacobs, L., Wages of Sin, Madison: University of WIsconsin Press, ...

 • Kaplan, Ann E. (red.) Psychoanalysis and Cinema. Londen: Routledge, 1990.

 • Kilborn, R. & J. Izod. Introduction to Television Documentary. Manchester, 1997.

 • MacDougall, David, Transcultural Cinema, Princeton. Princeton UP, 1998.

 • # Mirzoeff, Nicholas, An Introduction to Visual Culture. Londen/ New York: Routledge, 1999.

 • Monaco, Paul. Cinema and Society. New York: Elsevier, 1976

 • Nichols, Bill. Blurred Boundaries. Questions of Meaning in Contemporary Culture. Bloomington: Indiana UP, 1994

 • O'Connor, J.E. Image as Artifact: The Historical Analysis of Film and Television. Malabar: Robert E. Krieger, 1990.

 • Phalzon, Christopher, Philosophy Goes to the Movies. An Introduction to Philosophy. London: Routledge, 2002.

 • Pink, Sarah, Doing Visual Ethnography. Images, Media and Representation in Research. ... Sage Publication, 2001.

 • Rosenstone, R.A. (red.) Revisioning History: Film and the Construction of a New Past. Princeton: Princeton UP, 1995.

 • Rosenstone, R.A. Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of History. Cambridge/Londen: Harvard UP, 1995.

 • Rothman, William & Marian Keane, Reading Cavell's "The World Viewed". A Philosophical Perspective on Film. Detroit: Wayne State UP, 2000.

 • Ruby, Jay, Picturing Culture. Explorations of Film and Anthropology. University of Chicago Press, 2000.

 • Shohat, Ella & Robert Stam, Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism and the Media, London/New York: Routledge, 1994.

 • Short, K.R.M. (red.) Feature Films as History. Londen, 1981.

 • Sklar, Robert & Charles Musser (red.). Resisting Images.Essays on Cinema and History. Philidelphia: Temple UP, 1990.

 • Sobchack, Vivian. The Adress of the Eye. A Phenomenology of Film Experience. Princeton: Princeton UP, 1992.

 • Sobchack, Vivian (red.) The Persistence of History: Cinema, Television and the Modern Event. New York/Londen: Routledge, 1996.

 • Sorlin, Pierre. The Film in History. Restaging the Past. Oxford, 1980.

 • Sorlin, Pierre. European Cinemas, European Societies 1939-1990. Londen: Routledge, 1991.

 • Sturken, Marita & Lisa Cartwright, Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture. Oxford: Oxford UP, 2001.

 • Taylor, Lucien (red.) Transcultural Cinema. Princeton: Princeton UP, 1998.

 • Tudor, Andrew. Images and Influence. Studies in the Sociology of Film. Londen: Allen & Unwin, 1974.

 • Turner, G. Film as Social Practice. Londen/New York: Routledge, 1988.

 • Turner, Graeme. Introduction to British Cultural Studies. Londen: Routledge, 1992.

 • Valenti, F.M., More Than a Movie. Ethics in Entertainment, Boulder: Westview Press, 2000.

 • Vos, Chris. Het verleden in bewegend beeld. Inleiding in de analyse van audiovisueel materiaal, Houten: De Haan, 1991.

 • # Walker, John A. & Sarah Chaplin, Visual Culture. An Introduction. Manchester/ New York: Manchester UP, 1997.

 • Werker, Anke. By a Lady. Jane Austen's Female Archetypes in Fiction and Film. Tilburg: Tilburg UP, 1998.

Terug naar het begin van dit overzicht.

 

Internetbronnen filmstudies (selectie 1/12/2001) • Startpagina film

 • Algemene zoekmachine Google

 • Film archives online

 

universiteiten, bibliotheken & filmhistorici

 • Bruce F. Kawin

 • Cinema sites

 • Association of Moving Image Archivists

 • Society for Cinema Studies

 • Domitor

 • André Gaudreault

 • Ass. Fr. De Recherche sur l'Histoire du Cinéma

 • Early cinema

 • Footagesources

 • Geschiedenis en beeld

 • Interactive filmschool

 • Library of Congress

 • Marc Westermann

 • Internetbronnen Universiteit van Utrecht

 • Media Resource Centre van University of California

 • Lobsterfilms

 • Bordwell & Thompson

 • Robert Kolker

 • Paul T. Burns

 • James Monaco

 • Association Française de recherche sur l'histoire du cinéma

 • Filmstudies Universiteit Barcelona

 • Screen

 • Bibliotheek Universiteit van Amsterdam

 • Visuele Cultuur

 • Netherlands Cinema History (website van Karel Dibbets)

 

on-line filmtijdschriften & websites filmtijdschriften

 • E-View: theater, film, tv, digitale media

 • 6degrees

 • Brightlightfilms

 • Cadrage

 • Cineaste

 • Jump Cut, a review of contemporary media

 • Filmkrant

 • Framework

 • The site of movie magazines

 • Scope

 • Screening the Past

 • Australië

 • Skrien

 • Film Quarterly

 

databanken (filminformatie en filmrecensies)

 • Verfilmde Nederlandstalige literatuur

 • Absolute authority

 • Allmovie

 • Apolloguide

 • BBC films

 • Databank Duitstalige films

 • Cinemedia

 • Chinese cinema's

 • Chicago Reader

 • Guardian

 • Filmcom

 • Tim Dirks

 • Internet Movie Database

 • In Black and White

 • Indiewire

 • Mavicanet

 • The silent majority

 • Movie Review Query Engine

 • Reelclassics

 • Rottentomatoes

 • Recensies van Roger Ebert

 • Virtual China

 • Worldfilm

 • World Socialist Web Site

 

filminstellingen

 • National Film Preservation Board

 • American Film Institute

 • Australian Film Institute

 • British Film Institute

 • Bibliothèque du film

 • Cinemateque française

 • International Federation of Film Archives

 • Nederlands filmmuseum

 • National Grid for Learning, GB

 • Deutsches Filminstitut

 • Filmsociety of Lincoln Center + tijdschrift Film Comment

 • Institut Jean Vigo

 • Koninklijk Filmarchief van België + Archimedia netwerk

 • Nederlands Audiovisueel Archief

 • Nederlands Instituut voor Animatiefilm

 

filmfestivals

 • Overzicht filmfestivals

 • Festival Cinema Retrivato

 • Cinephiles

 • festival van Pordenone = Giornate del Cinema Muto

Terug naar het begin van dit overzicht.

 

Aanvullingen/commentaar is welkom.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina