Samenvatting reacties op volledig ingevulde enqueteformulieren aftrek ibDovnload 9.95 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte9.95 Kb.
Samenvatting reacties op volledig ingevulde enqueteformulieren aftrek IB
Alle aftrekkingen vonden plaats van het belastbaar inkomen IB
woonland ontvangen aantal aftrek gespecificeerd door bel.dienst geaccepteerd

ja nee ja nee

België 15 9 6 14 1


Duitsland 6 6 6
Frankrijk 37 17 20 37
Griekenland 1 1 1
Ierland 1 1 1
Italië 1 1 1
Luxemburg 1 1 1
Marokko 1 1 1
Portugal 1 1 1 (2006) 1 (2007)
Spanje 5 3 2 3 (2006); 3nog niet bekend (2007)

1 (2007)
Zwitserland 1 1 1


Kort geleden is er gedurende een aantal weken een enquête gehouden via de websites met de vraag of de CVZ-inhoudingen op de Nederlandse pensioenen e.d. als aftrekpost op de aangifte inkomstenbelasting in het woonland werden geaccepteerd.

Het bovenstaande overzicht van de enquêteresultaten leidt tot het volgende commentaar.

Het is duidelijk dat in België, Duitsland en Frankrijk de CVZ-inhoudingen op de Nederlandse pensioenen e.d. door de belastingdienst als aftrekpost van de inkomstenbelasting worden geaccepteerd.

In Griekenland, Italië, Luxemburg en Zwitserland kan deze conclusie met minder overtuiging worden gesteld, omdat per land slechts één opgave is binnengekomen. Maar is men in één van deze landen woonachtig dan lijkt het de moeite waard om met een specificatie bijgevoegd de aftrek als post op te brengen in de aangifte en te zien hoe de belastingdienst reageert.

In Portugal werd in één geval de aftrek in 2006 geaccepteerd en van dezelfde meneer in 2007 niet. Echter op twijfelachtige gronden, er zou te veel fraude mee worden gepleegd. Wellicht aanleiding voor de Nederlanders in Portugal om de zaak eens goed te laten uitzoeken door een fiscalist.

In Spanje werd van drie mensen de aftrek geaccepteerd in 2006 en van 1 in 2007. Van 2 mensen werd de aftrek niet geaccepteerd en van 3 is over 2007 de reactie van de belastingdienst nog niet bekend.

Er wordt hier ook verschil van inzicht gemeld tussen belastingadviseurs. Een ondoorzichtige situatie.

In Ierland en Marokko tenslotte werd aan de beide deelnemers aan de enquête aftrek geweigerd.


Uit het onderzoek is gebleken dat de aftrekmogelijkheden niet altijd voor de gehele betaalde bijdrage geldt. Soms is daar een limiet aangesteld. Het kan zijn dat voorzover er al aftrekmogelijkheden bestaan, de opbrengst beperkt kan zijn.
Aan de database van Price Waterhouse werden de volgende gegevens ontleend.

Oostenrijk : Relief allowances are also available against taxable income if annual income does not exceed €50,900. This allowance includes sickness, life and accident insurance premiums

Griekenland : The following are the main instances of nonbusiness expenses that can be deducted from the employee’s gross income to arrive at taxable income.
1. Life and accident insurance premiums up to € 1,200.00
2. The amount of obligatory social security contributions.

Italie


Allowable deductions from taxable income include among few others: medical expenses for disabled individuals, compulsory social security contributions

Luxemburg

Compulsory Luxembourg and foreign legal social security contributions covered by a social security treaty are also deductible
Het bestuur van de SBNGBDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina