Samenvatting Schattingen Hoofdstuk 1: Algemene begripsbepalingenDovnload 168.07 Kb.
Pagina1/7
Datum18.08.2016
Grootte168.07 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Samenvatting Schattingen

Hoofdstuk 1: Algemene begripsbepalingen

1Algemeen

 • Vermoedelijke waarde bepalen, uitgaande van een bepaalde kennis, gebaseerd op:

  • Gebruikelijke schattingstechnieken

  • Ondervinding en het op de hoogte zijn van de immobiliënmarkt

 • Dit kan zowel over verkoopswaarde (venale waarde) of huurwaarde gaan

.1.1Schattingen voor particulier gebruik


 • Doet beroep op een schatter bij

  • De waarde te ramen

  • Verkoop of aankoop (advies)

  • Oordelen of de geboden of gevraagde prijs aanvaardbaar is

  • Een nalatenschap te verdelen (naar het registratiekantoor toe)

  • Echtscheidingen te verdelen

  • Onteigeningen

.1.2Schattingen voor financiële instellingen


 • Waarde bepalen van eigendommen of oog op het toestaan van een lening

 • Onroerend goed kan in bankwaarborg worden genomen

 • De bank zal een marge nemen op het schattingsbedrag (het waardecijfer bij gedwongen openbare verkoop)

.1.3Schattingen voor advocaten

.1.4Schattingen voor rechtbanken


 • Stellen een onpartijdige deskundige aan voor het schatten van onroerende goederen (de rechter volgt dit meestal ongewijzigd)

.1.5Schattingen voor bedrijfsrevisoren


 • Bij het oprichten van een vennootschap moet er beschikt worden over de waarde van de onroerende goederen om deze in te brengen.

 • Meestal gaat het hier om een patrimoniumvennootschap, die tot doel heeft eigendommen onder te brengen in een vennootschap in plaats van onder persoonlijke naam, zodat een fiscaal voordeel genoten wordt.

.1.6Schattingen voor administraties, de registratie, belastingen en BTW


 • De bedoeling hiervan is om de registratierechten waarop de staat bij elke verkoop of eigendomsoverdracht recht heeft niet te laten ontglippen.

 • Als de koopprijs te laag is zou er een deel in ’t zwart kunnen gedaan zijn (prijsbewimpeling)

 • Voorafgaandelijke schatting: alle goederen van het patrimonium van de eigenaar schatten met het oog op de aangifte van het nalatenschap. Voor of na het overlijden van de eigenaar.

 • Voor de administratie van de BTW: bepalen van de nieuwbouwwaarde met het oog op de BTW heffing

 • Voor de administratie van de belastingen: waarde bepalen in het kader van een klassering in sociale woningen of middelgrote woningen, met het oog op de aftrekbaarheid van intresten2Soorten waarden

.2.1Algemene beschouwingen


 • De waarde is een eigenschap van een verhandelbaar voorwerp om te beantwoorden aan een menselijke noodwendigheid of verlangen.

 • Waarde hangt af van

  • Kenmerken van het voorwerp zelf (kan afgeleid worden aan de hand van de kostprijs van zijn samenstellende delen, grondstoffen en arbeid, en de opbrengst die uit het gebruik kan voortkomen)

  • Specifieke omstandigheden die gerelateerd zijn aan externe factoren en slechts voor één individu gelden. (een gebruiksvoorwerp kan bv een meerwaarde krijgen voor een verzamelaar)

 • Waarde ≠ prijs

  • Waarde kan objectief bepaald worden

  • Prijs wordt bepaald door overeenstemming tussen koper en verkoper

.2.1.1De gebruikswaarde


 • Zaken met moreel en extra patrimoniaal karakter. Ze zijn niet verhandelbaar

 • Bv: lucht, wijsheid, gezondheid

.2.1.2De ruilwaarde


 • Zaken met geldelijke of patrimoniale rechten. Ze zijn verhandelbaar

 • Bv: meubels, vee, woningen

 • 4 voorwaarden om aan een zaak een ruilwaarde toe te kennen

  • Beantwoorden aan een verlangen

  • Verhandelbaar zijn

  • Aangeschaft kunnen worden mits bepaalde voorwaarden

  • Mag niet strijdig zijn met de openbare orde.2.1.3Intrinsieke of innerlijke waarde


 • Wordt bepaald door innerlijke eigenschappen van de zaak zoals afmetingen, vorm, materie

 • Bv: de waarde van een boom voor een houthandelaar of de waarde van een constructie op basis van zijn bouwelementen

.2.1.4De extrinsieke of uiterlijke waarde


 • Subjectieve waarde die afhankelijk is van de fysieke verschijningsvorm van de zaak en van de persoon die de zaak aanschouwt

 • Bv: waarde van een boom in een aangelegde tuin is anders dan waarde van een boom voor de houthandelaar

.2.1.5De gelegenheidswaarde


 • De waarde die het voorwerp heeft voor één persoon individueel

 • Bv: een ingesloten stuk grond is interessanter voor de omliggende eigenaars dan voor een derde

.2.1.6De gevoelswaarde of gemoedswaarde

.2.1.7De Verbruikswaarde


 • Voorwerpen die onmiddellijk verbruikt worden hebben een verbruikswaarde

 • Bv: melk, brood

.2.1.8De voortbrengswaarde

.2.1.9De huidige of actuele waarde


 • De waarde in het kader van onmiddellijk verbruik of gebruik

.2.1.10De toekomstwaarde


 • De waarde in het vooruitzicht van toekomstig gebruik

 • Bv: een jonge stier heeft een huidige waarde voor de slachter en een toekomstige waarde voor de veefokker

.2.2Soorten waarden volgens de RICS-standaarden


 • Royal institute of chartered Surveyors (internationale beroepsvereniging voor landmeters en vastgoedexperten)

.2.2.1Grondslag van de waarde


 • Omschrijft de kenmerken van de transactie die bij de waardebepaling verondersteld worden, zoals de onderlinge relatie en objectieven van de betrokken partijen en de omstandigheden van vraag en aanbod waarbinnen de transactie kadert.

.2.2.2Venale waarde (Market Value)


 • De prijs die kan bekomen worden bij en onderhandse verkoop tussen goed geïnformeerde partijen, instemmend, handelend in normale omstandigheden en onder normale voorwaarden van publiciteit en voldoende mededinging.

 • Afhankelijk van waardebepalende factoren

.2.2.3Verhuurwaarde (Market rent)


 • De prijs die kan bekomen worden bij een onderhandse verhuur

.2.2.4Investeringswaarde (investment value, worth)


 • De waarde die het goed heeft voor een specifieke eigenaar, investeerder of groep van potentiële investeerders met het oog op een bepaalde investering of economische toepassing van het goed

.2.2.5Erkende waarde (fair value)


 • De prijs die kan bekomen worden bij een onderhandse verkoop

 • Houdt rekening met de twee specifieke partijen en met die hun voor en nadelen bij de transactie

.2.2.6Specifieke waarde (specific value)


 • De waarde in specifieke omstandigheden die van toepassing zijn op de transactie

.2.3Andere relevante waarden bij schattingen

.2.3.1Aanschaffingswaarde

.2.3.2De nieuwbouwwaarde

.2.3.3De verkoopswaarde van gebouwen in gedwongen verkoop


 • De verkoper moet toestemmen met de verkoop, ongeacht de prijs
  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina