Samenvatting verwantschapsantropologie deel IIDovnload 389.87 Kb.
Pagina1/16
Datum22.08.2016
Grootte389.87 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Samenvatting verwantschapsantropologie deel II

Samenvatting verwantschapsantropologie deel II 1

STONE H1: KINSHIP AND GENDER: An Introduction. 1

STONE H2: De evolutie van verwantschap en gender 3

STONE H3: The power of patrilines 9

STONE H4: Through The Mother 14

STONE H5: dubbele en cognatische afstamming 21

STONE H 6: het huwelijk 26

STONE H7: A history of Euro-American Kinship and Gender 31

STONE H 8: Kinship, gender and the New Reproductive Technologies: the beginning of the end? 38

KEMP Kinship and the management of personal relations 44

LAMPHERE Strategies, cooperation and conflict among women in domestic groups 45

FORTES, M. The significance of descent in Tale social structure 50STONE H1: KINSHIP AND GENDER: An Introduction.1. Gender, Reproduction, and Kinship

 • Vandaag de dag is er steeds meer interesse voor gender- identiteit en status. Vooral op crosscultureel en historisch vlak. Deze benaderingen geven ons een breder inzicht in vb. hoeverre vrouwen universeel onderworpen zijn aan de mannen of behandeld worden als “tweede klasse burgers”. Daarbij komt ook dat men verder gaat kijken dan zijn eigen cultuur en tijd, om zo tot een breder perspectief te komen over specifieke gender-onderwerpen in de eigen samenleving.
 • Gender:

  • datgene wat de mensen verstaan onder de categorieën mannelijk en vrouwelijk

  • + op welke manier mannen en vrouwen verweven zijn met andere dimensies van het sociale en culturele leven. (de sociale rollen die mannen en vrouwen spelen, de waarden die worden toegeschreven aan mannelijke/vrouwelijke activiteiten, de conceptie van de aard en betekenis van seksuele verschillen)

   • al deze aspecten van gender verschillen van cultuur tot cultuur

In dit boek wordt gender crosscultureel bekeken door het framewerk van verwantschap. Er zijn verschillende vlakken waar de studie van gender en verwantschap met elkaar overlappen, het vlak dat hier benadrukt wordt is dat van reproductie.
 • Reproductie:

  • het overleven van een samenleving is afhankelijk van een succesvolle reproductie

  • in elke samenleving is deze reproductie gereguleerd: wetten, normen, culturele ideologieën definiëren waar, wanneer en in welke context heteroseksuele geslachtsgemeenschap is toegestaan, verboden en of het wordt aangemoedigd of ontmoedigd. Wanneer deze geslachtsgemeenschap zich omzet in reproductie zijn er opnieuw wetten en normen, die de situatie bepalen, vooral wat betreft de toewijzing van de kinderen.

  • de betekenis van huwelijk en scheiding en het idee van wettigheid zijn allen deel van hoe verschillende groepen omgaan met reproductie

  • verwantschap is overal ter wereld deel van het sociale en culturele management van productie, en is op die manier gelinkt aan gender.

Een belangrijk onderdeel van het boek is dan ook de reproductieve rollen van vrouwen en mannen, en hoe verwantschap deze rollen vormt.


 • De reproductieve rol van de vrouw

  • biologisch gesproken spelen ze een belangrijke rol, zwangerschap en geboorte

  • verschillende discussies hier rond: namelijk in hoeverre deze biologische factoren nu invloed hebben op de genderverschillen. “biology = destiny”? Zo zijn er personen die stellen dat de “onderdrukking” van de vrouw biologische wortels heeft, ze wordt gedwongen een primaire verzorger te zijn voor het kind, en wordt daardoor verplicht thuis te blijven (Rosaldo) Anderen stellen dan weer dat dit sociologisch bepaald is (opgelegd door de mannen) en dat vrouwen niet noodzakelijk de primaire verzorgers zijn.

  • door deze discussies stelt men zich nu niet enkel de vraag naar de universaliteit van de onderdrukking van de vrouw, maar ook naar de criteria die zorgen dat men dergelijke claims kan maken? Hoe kan men crosscultureel de status van de vrouw definiëren?

Vb. zo kunnen bepaalde vrouwen door buitenstaanders als onderdrukt aanzien worden, maar zien ze hun eigen situatie niet zo.

Vb. zo kunnen ook vrouwen binnen één samenleving verschillen van opvatting over gender.

Dit alles heeft gezorgd dat men nu meer interesse toont naar de verschillende strategieën van mannen en vrouwen, zowel op het vlak van gender als rassen, etniciteit, klasse en leeftijd.


  • verder zijn er ook nog anderen, die stellen dat vrouwen onderdrukt worden omdat hun reproductiviteit een hoge sociale waarde heeft, en daardoor dus gecontroleerd wordt door mannen.

Menselijke reproductie is duidelijk belangrijk voor het sociale leven, maar de connectie met gender blijft controversieel. Opvatting van Stone: Biologie betekent niet bestemming, maar de verschillen in reproductie tussen mannen en vrouwen zijn universeel en beïnvloeden zonder twijfel gender. Maar de mate waarin dit verschil gelinkt kan worden aan gender is niet overal hetzelfde. Ze is het er dus mee eens dat zowel gender als verwantschap voor het grootste deel cultureel geconstrueerd worden.In het leggen van connecties tussen verwantschap en gender, focust Stone zich op 2 dimensies van reproductie: de seksualiteit van de vrouw en de vruchtbaarheid (reproductieve capaciteit) van de vrouw en hoe de verschillende culturen hier naar kijken.
Wat is verwantschap?

 • Consanguineal: door afstamming, relatie tussen 2 personen als bloedverwanten

Affinal: relatie tussen 2 personen op basis van huwelijk

 • In samenlevingen varieert de mate waarin verwantschapsbanden de basis vormen van hun sociale, economische en politieke structuur. In het algemeen kan men wel stellen dat in elke samenleving, verwantschap samengaat met rechten en plichten, het is ook dit aspect van verwantschap dat het een sociale kracht geeft.

 • Verwantschap is echter meer dan dat, het is ook een ideologie van menselijke relaties, het beïnvloedt culturele ideeën over hoe nieuwe mensen ter wereld komen en de betekenis van hun biologische en morele connectie met anderen. Hierover zijn er vele crossculturele verschillen, en de implicaties voor gender worden gereflecteerd in de verschillende ideeën over voortplanting

Vb. Zo heerst er in Maleisië het idee dat kinderen in vloeibare vorm gevormd worden in het hoofd van de man en bij de geslachtsgemeenschap wordt het overgegeven aan de vrouw (drager van het kind)

Vb. In de Euro-Amerikaanse samenleving bestaat er naast de modern, wetenschappelijke visie ook het idee van het “actieve generatieve mannelijke” zaad dat zich inplant in een “passief, voedende, vrouwelijke” bodem. • deze voorbeelden geven een bepaalde levensgevende kracht aan mannen (deze visies blijven bestaan naast de modern-wetenschappelijke)

 • De manier waarop een samenleving de relaties van verwantschap definieert en gebruikt = hun verwantschapssysteem. Naast de ideeën over reproductie zitten hierin ook de rechten en plichten tussen kingroepen, de linguïstische classificatie van de kin, de regels (normen) voor huwelijk, residentie…

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina