Sébastien Baudart 2e licentie geschiedenis Eindverhandeling Stripverhalen in de Belgische dagbladpersDovnload 3.95 Mb.
Pagina107/158
Datum22.07.2016
Grootte3.95 Mb.
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   158

19.5.4. Tom Poes en de talisman, de "uitschuiver"


Echt politiek wordt het pas in "Tom Poes en de talisman"1. Daarin maken Tom Poes en Heer Bommel kennis met de oplichter Joris Goedbloed2. Hij verkoopt aan Bommel een talisman, die de eigenaar in staat stelt wensen te doen. Bommel beseft dat hij hiermee macht in handen heeft, en wens dat hij minister zou worden. Tom Poes probeert hem nog te waarschuwen : "Wat doet U ???! Dat is het gevaarlijkste dat U kan wensen !!" Maar Bommel zet door : "Ik weet wat mijn plicht is ! Wanneer het vaderland roept, kan een Bommel niet achterblijven !"3

En zijn wens wordt vervuld, want plots staat een zekere Beutszelaer van Bubbeldaet, afgezant van de regering, voor de deur. Hij vertelt dat de regering in een impasse zit (er werden al een hoop commissies opgericht) en dat ze Bommel vraagt om Minister van Bijzondere Zaken te worden. Vol goede bedoelingen gaat Bommel op het aanbod in : "Vanaf morgen zal alles anders worden ! Het Vaderland is gered !"4

Bommel wordt per auto opgehaald en naar een enorm bureau gebracht, waar hij ook een lint en een Napoleon-achtige hoed krijgt. En hij vliegt er meteen in : "Komaan, aan de slag. En even denken … Eerst de oorlog afschaffen, dan de belasting en dan de scholen, dat zal genoeg zijn voor vandaag."5

Even later brengen zijn secretarissen een ganse hoop papieren binnen : "Hier is een ontwerp betreffend de wet tot afschaffing van het rookverbod in wachtkamers van referendarissen-tweede–klasse ten departemente"6 en andere ingewikkeld gemaakte onbenulligheden. Maar dat is allemaal veel te ingewikkeld voor Bommel : hij wilt de oorlog afschaffen én regeren, want "Het vaderland roept"7.

De positie van Bommel verwekt trouwens jaloezie bij Markies de Canteclaer. De Markies gaat dan ook zijn beklag doen bij de Minister van Justitie : "Deze Bommel is een oplichter ! Vergeef de uitdrukking. Een oplichter ! Hij heeft zich door omkoperij en afpersing in een positie gedrongen die mij toekomt. Hoogst betreurenswaardig. Ik reken erop, dat gij hem zult weten te vinden !"8

D


1
e Minister van Justitie, die trouwens een zeer hoogdravende taal spreekt ("uit welken hoofde bekleedt gij deze hoge positie") gaat Bommel opzoeken. En als Bommel spreekt over het afschaffen van de oorlog, reageert hij : "Ik weiger, deze defaitistische, pacifistische tael aan te horen. Gij zijt onder arrest."9 Bommel wordt weggeleid en opgesloten in de "Bijzondere Gevangenis voor Politieke Twijfelgevallen", waar ook nog 9875 andere van die twijfelgevallen zitten. Hij krijgt van een bewaker een beetje uitleg : "Het zit hier vol met ministers en secretarissen-generaal en procureurs-fiscaal en die worden om beurten vrijgelaten om een poosje te helpen regeren."10 Bommel krijgt er een idee bij : hij wil nu ineens ook de gevangenissen afschaffen.

Bommel wordt voor de rechter gebracht (die al even onduidelijk spreekt) : "Bommel O.B. ge wordt beschuldigd van spionnage, subsidiair hoogverraad, subsidiair oplichting van de staat ! Huh ? Klopt dat ?"11 Bommel reageert geprikkeld : "Ik weet niet, wat je eigenlijk van me wilt ! Maar reken erop, dat ik je zal weten te vinden, goede vriend ! Ik zal je voor de rechtbank slepen ! Er is nog recht in dit land ?" Maar de rechter kan er niet mee lachen : "Bedreiging en belediging van het Hof ! Ik verwijs deze zaak naar het Hof van Buitengewone Rechtspleging ! Over vijf jaar wordt je weer verhoord en in die tussentijd word je verbannen naar een werkkamp ! Je bent een gevaar voor de staat ! Weg met je !"12


Ondertussen vindt Tom Poes de talisman terug en wenst dat Bommel zou vrijgelaten worden. Dat zou ook gebeuren, maar niet op de manier waarop hij het wenste.

Aan de rand van de weg waar de politiecombi met Bommel voorbijrijdt, staan een aantal mannen die het in hun hoofd gekregen hebben om Bommel vrij te krijgen : "Hij is de "Grote man van onze Revolutie !" Hij is niemand minder dan Kameraad Bommel !"13 De twee mannen, Kobbe Kuip en Prepr Prolsk, zijn door hun "bovenste raad" namelijk benoemd tot "comittee tot bevrijding van makker Bommel". Prepr Prolsk is duidelijk een buitenlander en spreekt met een verschrikkelijke "rrrrrrrollende r". Ze zijn lid van de Gorganistische Partij en bereiden een revolutie voor.

Bommel reageert enthousiast : "Aha ! Revolutie ! Markiezen wegjagen ! Minister van Justitie ontslaan ! Prachtig ! En ik president, zeg je ? Schitterend ! Dan kan ik dus eindelijk aan het werk gaan ! Regeren ! Het Vaderland roept ! Prachtig !"14

Maar het blijft niet zo prachtig. Bommel moet onmiddellijk al zijn geld afgeven : "Dat geld is nu van de partij ! Het is niet goed, dat de een meer heeft dan de ander, vind je wel ? Iedereen evenveel en alles voor de Partij, is 't niet ?" En zijn kasteel moet hij ook afstaan, het moet het hoofdkwartier van de partij worden. En wanneer Bommel niet akkoord lijkt te gaan, wordt hij bedreigd : "Het komt me voor dat je de beginselen van de Partij nog niet goed door hebt."15

Maar de politie heeft de Gorganisten in het oog : commissaris Bulle Bas schakelt Tom Poes in om te gaan spionneren, ze worden namelijk te lastig : "Maken herrie ! Zijn niet tevreden met de wereld, zoals die bestuurd wordt, denken, dat ze het zelf beter kunnen. Vat je me ? Hm, goed ! Daar is geen bezwaar tegen, maar de laatste tijd worden ze lastig, vat je ? Ontvoeren allerlei hoge omes, schrijven dreigbrieven, stelen documenten, spionneren, leggen bommen neer en zo ! Maar de politie kan er niet veel aan doen, omdat er een ander land achter zit, voel je wel."16 Tom Poes begrijpt dat een politie-interventie voor ruzie zou zorgen met dat "andere land" en aanvaardt de opdracht.

Ondertussen krijgt Bommel van de Gorganisten zijn eerste opdracht, een tijdbom gaan leggen in een postkantoor. Door de interventie van Tom Poes wordt een ramp echter vermeden.

Tom Poes probeert te infiltreren, en gaat zich aanbieden bij de partij. Maar de Gorganisten zijn zeer achterdochtig : "We moeten hier voorzichtig zijn en ik mag jouw gezicht niet zo graag ! Je ziet er mij te plutocratisch-kapitalistisch uit, ventje ! Rréactionnairrr !17

Tom Poes krijgt een idee : aangezien het ding toch alleen maar ongeluk brengt, biedt hij de talisman aan deze mannen aan. Daarop wensen ze dat hun hoofdkwartier verplaatst zou worden naar slot Bommelstein en willen ze van Tom Poes de "hitman" van hun revolutie maken.

Jantje, de leider van de partij, spreekt zijn "makkers" toe : "Ik ben in het bezit gekomen van de wondersteen waarop de vertegenwoordige fascistisch-kapitalistisch-plutocratisch-imperialistisch-monarchistisch georiënteerde regering zijn macht heeft gegrondvest", waarop hij de anderen vraagt wat ze wensen. De ene roept "Laten we geld nemen ! Dat is altijd gemakkelijk", de andere dan weer "Wapens ! Bommetjes ! Dat is aardig ! Bom !!"18 Maar leider Jantje heeft een beter idee : "Geen wapens en geen geld – dat maakt maar rommel en ruzie ! Wanneer we eenmaal de macht hebben, kunnen we rustig en kalm iedereen uitroeien en net zoveel geld maken als we willen. Nu, ik weet iets anders ! Ik wens, dat we met regeringsauto's worden afgehaald en in de regeringsgebouwen worden ondergebracht waar we recht op hebben !"19

De politie, die ondertussen door Tom Poes gewaarschuwd werd, omsingelt Bommelstein en rekent de ganse bende in op beschuldiging van inbraak. En hun wens komt uit : ze worden door regerings(gevangenis)wagens afgehaald. Als beloning krijgt Bommel nog een medaille van de Minister van Justitie.

En Joris Goedbloed komt zijn talisman terughalen : "heb vastgesteld, dat gij er een slecht gebruik van hebt gemaakt ! Foei. Gij moet u niet met politiek inlaten ! Dat ligt U niet. Uw avonturen moesten zich meer tot het oppervlakkige bepalen !"201   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   158


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina