Sébastien Baudart 2e licentie geschiedenis Eindverhandeling Stripverhalen in de Belgische dagbladpersDovnload 3.95 Mb.
Pagina151/158
Datum22.07.2016
Grootte3.95 Mb.
1   ...   147   148   149   150   151   152   153   154   ...   158

3 Pseudoniem van Claude Vanderhaeghe, Belgische tekenaar-graficus-schilder, geboren in 1916. (Piron (Paul). Op. Cit., p. 885)

4 Belgische schilder, tekenaar en graficus, geboren in 1911. (Piron (Paul). Op. Cit., p. 860)

5 Pseudoniem van Léopold Van Roy, Belgische schilder geboren in 1921. (Piron (Paul). Op. Cit., p. 1474)

6 Pseudoniem van Pierre Culliford, Belgische stripauteur, geboren in 1928. Peyo zou later wereldberoemd worden met zijn Smurfen. (Gaumer (Patrick)1. Op. Cit., p. 617)

7 Publiceert ook in La Lanterne, zie het deel over deze krant.

8 Zie het deel over Le Drapeau Rouge.

1 Durnez (Gaston). De Standaard. In : NEVB, Op. Cit., p. 2840-2844 ; De Bens (Els). Op. Cit., p. 241-245 ; Campé (René), Dumon (Marthe) & Jespers (Jean-Jacques). Op. Cit., p. 256-262

2 Durnez (Gaston)1. De Standaard, het levensverhaal van een Vlaamse krant, 1914-1948. Tielt, Lannoo, 1985, p. 506

3 Durnez (Gaston)1. Op. Cit., p. 512-514

4 Durnez (Gaston)1. Op. Cit., p. 485-532

5 Durnez (Gaston)1. Op. Cit., p. 532

1 La Lanterne begint vroeger, maar moet haar strippublicatie na een tijdje onderbreken.

2 DNS, aankondiging op 29/3/1945, p. 4

3 In Het Nieuwsblad verschijnen merkwaardig genoeg veel minder Snoek-gags.

1 Zijn activiteiten bij de scouts zouden later invloed hebben op zijn werk : zo komen waarden als trouw, vriendschap, eerlijkheid, respect voor de natuur, … veelvuldig voor in zijn verhalen. (Van Hooydonck (Peter)4. Suske & Wiske 50 jaar. Antwerpen, Standaard, 1995, p. 20)

2 Van Hooydonck (Peter)1. De Bruegel van het beeldverhaal - Biografie Willy Vandersteen. Antwerpen, Standaard, 1994, p. 9-14

3 Van Hooydonck (Peter)1. Op. Cit., p. 15-21

4 Van Hooydonck (Peter)1. Op. Cit., p. 23-24

5 Van Hooydonck (Peter)1. Op. Cit., p. 24

6 Van Hooydonck (Peter)1. Op. Cit., p. 25-39

7 Van Hooydonck (Peter)1. Op. Cit., p. 25-28 ; Smits (Jean)1. Tekenaars in de collaboratiepers : Kaproen. In : Brabant Strip Magazine, nr. 59 (1998/6), p. 16 ; Vranken (Patrick)7. De voorzichtige Vandersteen, deel 5 : Vroeger was hij zeer Vlaamsgezind. In : BSM , nr. 59 (1998/6), p. 25-27. Andere aangevoerde argumenten zijn het "gat" in de officiële carrière van Vandersteen en de tekenstijl. Hoewel hij er in zijn Vandersteen-biografie met geen woord over rept, is ook Peter Van Hooydonck vrij zeker van het samenvallen van Kaproen en Vandersteen. (De Schuyteneer (Jeroen). De eigentijdse samenleving in de Vlaamse School. Licentieverhandeling geschiedenis RUG, 1999-2000, p. 29)

8 Van Hooydonck (Peter)1. Op. Cit., p. 43-67 ; De Laet (Danny) & Varende (Yves). Op. Cit., p. 114

1 Van Hooydonck (Peter)1. Op. Cit., p. 41

2 Van Hooydonck (Peter)1. Op. Cit., p. 47. In een artikel in zijn tijdschrift De TufTufclub is Van Hooydonck wat genuanceerder, daar schrijft hij over Rikki en Wiske : "… en het succes bij het publiek was redelijk groot, maar niet wereldschokkend." (Van Hooydonck (Peter)3. De Tuftufclub, tijdschrift over het werk van Willy Vandersteen. Wilrijk, 't Vlaams Stripcentrum, okt 1996, nr. 1, p. 3)

3 Van Hooydonck (Peter)1. Op. Cit., p. 35-60

1 Vranken (Patrick)2. De voorzichtige Vandersteen. In : Brabant Strip Magazine , nrs. 51/53/55/57bis/59, 1997/1998. Besprekingen van De Bokkenrijder, De Mottenvanger, en enkele verhalen in verband met de Koningskwestie.

2 De Schuyteneer (Jeroen). Op. Cit. De grote zwakte van de thesis van De Schuyteneer is dat hij voor zijn analyse van de eerste verhalen gebruik gemaakt heeft van de (opgekuiste) herdrukken. Daardoor gaan redelijk wat interessante elementen verloren. Zeer interessant zou zijn om eens na te gaan wat er precies "gecensureerd" werd en wat niet en wanneer dat gebeurde.

1 Willy Vandersteen. De avonturen van Rikki en Wiske, str. 18 (DNS, 18/4/1945)

2 Idem, str. 20 (DNS, 21/4/1945)

3 Idem, str. 146 (DNS, 20/9/1945)

4 Idem, str. 190-192 (DNS, 30/10/1945 & 31/10/1945)

5 Idem, str. 207 (DNS, 21/11/1945)

6 Idem, str. 238 (DNS, 14/12/1945)

7 Ook het feit dat Rikki, Wiske en Sidonie bij hun terugkeer met de rakettank vanuit Chocowakije België binnenrijden, kan op Duitsland wijzen.

8 De namen klinken niet alleen Russisch, sommige zijn ook vrij "belachelijk" : "Pastillekenowitz", "Naaszinski", … (Idem, str 82 - DNS, 30/6/1945 & str. 79 - DNS, 29/6/1945)

9 "-tchtka", "-owitz", "-sko", ...

10 Idem, str. 64 (DNS, 13/6/1945)

11 Idem, str. 65 (DNS, 16/6/1945)

12 Idem, str. 216 (DNS, 27/11/1945)

13 J. De Schuyteneer wijst erop dat die haringen geen toeval zijn. Tijdens de winter van 1942-1943 zorgden "miraculeuze haringvangsten" voor de Belgische kust ervoor dat veel Belgen konden overleven. (Demullier (Luc) & Heirman (André). Het Nieuws van de XXste eeuw, deel 1 : 1900-1949. Gent, Het Volk/Scoop, 1998, p. 231). "Aardappelen en haring waren tijdens de laatste oorlogsjaren het voornaamste voedsel geworden van de Belgische arbeidersklasse.", schrijft G. Vandewalle. (Vandewalle (G.). Op. Cit., p. 116)

14 Idem, str. 203 (DNS, 15/11/1945)

15 Een krant kostte toen 1 frank.

1 Rikki verdwijnt voor het eigenlijke verhaal begint. In de aankondigingsstroken van het verhaal wordt een lopende Rikki afgebeeld, die moet gaan aanschuiven voor een schoenbon. "En we hebben hem dus moeten vervangen door Suske", voegt Vandersteen eraan toe. (DNS, aankondigingsstroken, 19/12/1945)

2 Willy Vandersteen. Op het eiland Amoras, str. 19 (DNS, 4/1/1946)

3 Idem, str. 141 (DNS, 22/3/1946)

4 Idem, str. 161 (DNS, 4/4/1946)

5 Idem, str. 179 (DNS, 17/4/1946)

6 Idem, str. 179 (DNS, 17/4/1946)

7 Blaaskop geeft de pop Schalulleke terug, die hij gestolen had, waarop Wiske reageert : "Dank U Jef, alles is vergeven en vergeten ! Ik verleen genade !" (Idem, str. 207 – DNS, 6/5/1946)

8 Idem, str. 214 (DNS, 9/5/1946)

9 Idem, str. 219 (DNS, 13/5/1946)

10 Zie verder de bespreking van "De Stalen Bloempot".

11 Idem, str. 206 (DNS, 4/5/1946)

12 Idem, str. 30 (DNS, 10/1/1946)

13 Idem, str. 155 (DNS, 30/3/1946)

14 Idem, str. 159 (DNS, 3/4/1946)

15 Idem, str. 46 (DNS, 19/1/1946)

16 Idem, str. 90 (DNS, 15/2/1946)

17 Idem, str. 67 (DNS, 1/2/1946)

18 Idem, str. 216 (DNS, 10/5/1946)

19 Idem, str. 34 (DNS, 12/1/1946)

20 Idem, str. 153-154 (DNS, 29/3/1946)

1 Willy Vandersteen. De Sprietatoom, str. 47 (DNS, 14/6/1946)

2 Idem, str. 51 (DNS, 17/6/1946)

3 Reactie van de duivel : "Wat ?!? … Hoe durft ge ! Zelfs geen beetje zwarte markt "slam"! Buiten zeg ik u !… Ge denkt zeker dat de kolen hier op onze rug groeien !" (Idem, str. 214 – DNS, 20/9/1946)

4 Idem, str. 218 (DNS, 23/9/1946)

5 Idem, str. 220 (DNS, 24/9/1946)

6 Idem, str. 223-224 (DNS, 26/9/1946)

7 Idem, str. 225 (DNS, 27/9/1946)

8 Idem, str. 226 (DNS, 27/9/1946)

9 Idem, str. 5 (DNS, 18/5/1946) Een koppel Kempense boeren ligt al in bed als ze op de deur horen kloppen. De vrouw zegt snel tegen haar man : "Korneel ! de controleurs ! Steek de patatten weg !"

10 Idem, str. 37 (DNS, 7/6/1946), str 121 (DNS,27/7/1946). Sidonie geeft haar "vleesrantsoen van deze maand" aan Vitamitje. En even verder zijn rantsoenzegels nodig om Vitamitje te voeden.

11 Idem, str. 98 (DNS,13/7/1946) Een politieagent die net verkleind is door Savantas : "'t Is nog niet genoeg dat mijn pree zo klein is, nu moet die vlegel mij nog verkleinen ook !"

12 Idem, str. 151 (DNS, 14/8/1946)

13 Idem, str. 5 (DNS, 18/5/1946)

14 Idem, str. 6 (DNS, 18/5/1946)

1 Willy Vandersteen. De Vliegende Aap, str. 216 (DNS, 10/2/1947)

2 Idem, str. 215 (DNS, 10/2/1947)

3 Idem, str. 82 (DNS, 19/11/1946). Victor Leemans, in augustus 1940 door de Duitsers benoemd tot secretaris-generaal van economische zaken. (Gevers (Lieve), Willemsen (Arie W.) & Witte (Els). Geschiedenis van de Vlaamse Beweging. In : NEVB, Op. Cit., p. 35-86 ; Balthazar (Herman). België onder de Duitse bezetting, 10 mei 1940 – 8 september 1944. In : Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 15. Haarlem, Fibula – Van Dishoeck, 1982, p. 38)

4 Idem, str. 97 (DNS, 28/11/1946)

5 Idem, str. 98 (DNS, 28/11/1946) De beschaving wordt verder ook nog eens vermeld. Nadat ze een krokodil verslagen heeft, zegt Wiske "Die zal zich wel twee maal bedenken eer hij nog eens een beschaafd mens aanvalt !" (Idem, str. 112 – DNS, 6/12/1946)

6 Idem, str. 184 (DNS, 22/1/1947)

7 Idem, str. 212 (DNS, 7/2/1947)

1 Willy Vandersteen. De Zwarte Madam, str. 28 (DNS, 1/3/1947)

2 Idem, str. 217 (DNG, 1/7/1947)

3 Idem, str. 217 (DNG, 1/7/1947)

4 Idem, str. 67 (DNS, 25/3/1947)

5 Idem, str. 139 en 141 (DNG, 8/5/1947 & 9/5/1947)

6 Idem, str. 143 (DNG, 12/5/1947)

7 Idem, str. 152 (DNG, 17/5/1947)

8 De Schuyteneer (Jeroen). Op. Cit., p. 40

9 Idem, str. 211 (DNG, 27/6/1947)

10 Idem, str. 205 (DNG, 23/6/1947)

11 Idem, str. 210 (DNG, 25/6/1947)

12 Idem, str 77 (DNS, 31/3/1947)

13 Idem, str 83 (DNS, 3/4/1947)

14 Opmerking van Wiske : "Trek uw jas uit, Lambik ! De textielwaren zijn toch vrij !" (Idem, str 70 - DNS,. 26/3/1947)

15 Idem, str 89 (DNS, 8/4/1947)

16 Idem, str 211 (DNG, 27/6/1947)

17 Als Wiske voor de eerste keer de lading Corned Beaf in het schip van de spoken ziet, merkt ze op : "De Zwarte Madam heeft zeker met Amerikanen gesjacherd !" (Idem, str. 212 - DNG,. 27/6/1947)

1 Durnez (Gaston)1. Op. Cit., p. 532

2 Durnez (Gaston)1. Op. Cit., p. 558

3 De twee kranten waren gevestigd in de Brusselse Zandstraat.

4 Durnez (Gaston)1. Op. Cit., p. 558-559

1 TVV, Advertenties op 3/4/1947, p. 1 en 7/4/1947, p. 1. Zie hiernaast voor de weergave van deze laatste.

2 Van Hooydonck (Peter)1. Op. Cit., 71

3 De Nieuwe Gids, 't Vrije Volksblad, De Standaard en Het Nieuwsblad

4 Leidende figuren van respectievelijk De Gids en De Standaard.

5 Durnez (Erik). Ik vier het elke dag … Willy Vandersteen 65. Antwerpen / Amsterdam, Standaard Uitgeverij, 1978, p. 13

6 Durnez (Erik). Op. Cit., p. 13

7 Van Helden (Wim), Van den Boom (Hans) & Smet (Jan). Willy Vandersteen : "Ge kunt zeggen dat het slecht is, geen mens zal u geloven". In : Stripschrift, nr. 122/123, 1979, p. 5

8 Auwera (Fernand) & Smet (Jan). Marc Sleen. Antwerpen, Standaard, 1985, p. 57-59 (De Nieuwe Standaard moet dus De Nieuwe Gids zijn)

9 Durnez (Gaston)1. Op. Cit., p. 552

1 Auwera (Fernand) & Smet (Jan). Op. Cit., p. 59

2 DNG, aankondiging op 4/11/1947, p. 2. Zie afbeelding hiernaast.

3 DNG, aankondiging op 5/11/1947, p. 2. Zie afbeelding hiernaast. De concurrentie publiceerde al op 2 november 1947 zo'n advertentie waarin gezegd wordt dat de verhalen van Vandersteen "alléén in Het Nieuwsblad" verschijnen. Zie het deel over De Standaard/Het Nieuwsblad.

4 DNG, aankondiging op 6/11/1947, p. 6

5 DNG, aankondiging op 23/3/1948, p. 2

6 Zie Le Matin.

1 Verder in de tekst zullen de twee namen, Van Zwam én Nero, gebruikt worden om de reeks aan te duiden.

2 Demedts (Lieven). De politieke memoires van Nero. Antwerpen, Standaard, 1997, p. 5

3 Smet (Jozef). Marc Sleen 70 : bio- en bibliografie. Sint-Niklaas, SOB, 1993, p. 5

4 Auwera (Fernand) & Smet (Jan). Op. Cit., p. 321

5 Demedts (Lieven). Op. Cit., p. 7-26 ; Kerremans (Yves) & Lefèvre (Pascal)1. 50 jaar Nero : Kroniek van een dagbladverschijnsel. Antwerpen, Standaard, 1997, p. 10-17 ; Infopagina's van Kerremans en Lefèvre in : Sleen (Marc). De Klassieke avonturen van Nero. Antwerpen, Standaard, 1998-1999 (10 delen, zie bibliografie)

1 "Instituut Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen".

2 Auwera (Fernand) & Smet (Jan). Op. Cit., p. 15-46 ; De Laet (Danny) & Varende (Yves). Op. Cit., p. 118-119 ; Smet (Jozef). Op. Cit., p. 3 ; Kerremans (Yves) & Lefèvre (Pascal)1. Op. Cit., p. 6-7

3 In de literatuur wordt september vermeldt. Uit een brief van Betsy Hollants aan de tekenaar, gepubliceerd in het huldeboek "Marc Sleen 80 jaar" blijkt echter dat hij pas op 5 oktober op de krant uitgenodigd werd voor een gesprek. (Brief van Betsy Hollants. In : Marc Sleen 80 jaar, de enige echte. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2002, p. 8)

4 De Ryck beveelde Sleen blijkbaar aan bij De Nieuwe Gids-hoofdredactrice Betsy Hollants, die de tekenaar vroeg of hij "geneigd zou(dt) zijn caricatureele teekeningen te bezorgen voor verluchting van ons blad." (Brief van Betsy Hollants. Op. Cit., p. 8)

5 Smet (Jozef). Op. Cit., p. 3 ; Kerremans (Yves) & Lefèvre (Pascal)1. Op. Cit., p. 7 ; Auwera (Fernand) & Smet (Jan). Op. Cit., p. 54-57

6 Auwera (Fernand) & Smet (Jan). Op. Cit., p. 92

7 De Laet (Danny) & Varende (Yves). Op. Cit., p. 118-119 ; De Laet (Danny)1. Op. Cit., p. 19-21 ; Auwera (Fernand) & Smet (Jan). Op. Cit., p. 212-…

1 Lezerstribune, Open brief van Nero. In : DNG, 24/3/1950, p. 2

1 Genoemd naar Yosuke Matsuoka, Japans minister van Buitenlandse Zaken in 1940-1941. (Demedts (Lieven). Op. Cit., p. 7)

2 Marc Sleen. Het geheim van Matsuoka. (DNG, 3/10/1947 – 8/1/1948)

3 Idem, str. 14 (DNG, 10/10/1947)

4 Idem, str. 93 (DNG, 27/11/1947)

5 Idem, str. 87-88 (DNG, 24/11/1947). Hitler duikt ook op in "De man met het gouden hoofd". Als Nero in een Eskimodorp terechtkomt, is hij geïntrigeerd door de aanwezigheid van een nogal speciale iglo. Er is maar een kleine opening aan waar de dorpelingen voedsel doorsteken, en er wordt in het dorp zeer geheimzinnig over gedaan. Nero kan zijn nieuwsgierig niet bedwingen en doet het geval smelten, tot Hitler opeens tevoorschijn komt. (Marc Sleen. De man met het gouden hoofd, str. 95-101 - DNG, 14/3/1950 - 18/3/1950)

6 Marc Sleen. Het geheim van Matsuoka, str. 97 (DNG, 29/11/1947)

7 Idem, str. 107 (DNG, 5/12/1947)

8 Idem, str. 159 (DNG, 8/1/1948)

9 Sleen is zeker niet de enige stripauteur die het "gele gevaar" in zijn verhalen verwerkt. Een zeer bekend voorbeeld is "Het geheim van de zwaardvis" van E.P. Jacobs (gepubliceerd in het tijdschrift Kuifje in 1946-1949), waarin een Tibetaanse dictator probeert de wereld te veroveren.

10 Marc Sleen. Het B-gevaar. (DNG, 12/1/1948 – 18/5/1948)

11 Idem, str. 136 (DNG, 1/4/1948)

12 Idem, str. 190 (DNG, 4/5/1948)

13 Marc Sleen. Het Zeespook. (DNG, 20/5/1948 – 6/9/1948)

14 Matsuoka wordt meestal aangeduid als een Chinees (bijvoorbeeld in Het geheim van Matsuoka, str. 13 – DNG, 10/10/1947), maar soms ook wel eens als een Japanner (Idem, str. 152 - DNG, 1/1/1948). In de passage waar ze Matsuoka terug naar huis sturen, is het de bedoeling hem af te leveren in China, maar hij wordt afgezet in Yokohama, een Japanse stad.

1 DNG, Het mysterie van de dertien hoeden, 1/4/1950, p. 2

2 Marc Sleen. De hoed van Geeraard de Duivel, str. 43 (DNG, 26/4/1950)

3 Idem, str. 61 (DNG, 6/5/1950)

4 Idem, str. 116-117 (DNG, 8/6/1950 & 9/6/1950)

5 Sjanfoeter staat in de Grote Van Dale als "schelm, deugniet". (Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Utrecht/Antwerpen, Van Dale, 1995, p. 2327)

6 Idem, str. 136 (DNG, 20/6/1950)

7 Idem, str. 139 (DNG, 22/6/1950)

8 Idem, str. 175-176 (DNG, 13/7/1950)

9 Idem, str. 214 (DNG, 4/8/1950)

10 Idem, str. 232 (DNG, 15/8/1950)

11 Idem, str. 232 (DNG, 15/8/1950)

12 Idem, str. 233 (DNG, 17/8/1950)

13 Idem, str. 233-234 (DNG, 17/8/1950). Op 19 juli 1950, tijdens de stemming die het regentschap zou afschaffen, verlieten socialisten en liberalen de Kamer. Sommigen gingen daarbij over tot het zingen van de Marseilleise. (Theunissen (Paul). 1950 : de ontknoping van de koningskwestie. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1984, p. 84)

14 Idem, str. 235 (DNG, 18/8/1950)

15 Idem, str. 242 (DNG, 22/8/1950)

16 Idem, str. 263 (DNG, 4/9/1950)

1 Idem, str. 70 (DNG, 11/5/1950)

2 Van den Abeele (Andries). De kinderen van Hiram : vrijmetselaars en vrijmetselarij. Op : http://home.planetinternet.be/~pin34989/AndriesVandenAbeele/AVDA282.htm - 10/4/2003)

1 Indië. Op : Winkler Prins Encarta Encyclopedie 2001

2 Idem, str. 205 (DNG, 31/7/1950)

3 Dit gebeurt op 4 augustus, dus enkele dagen na de machtsoverdracht. De tijdspanne is te nipt om te achterhalen of Sleen zijn scenario aangepast heeft of niet. In het verdere verloop (het aftreden van Nero) is duidelijk wel op de machtsoverdracht voortgeborduurd.

4 "onguur type" (Idem, str. 232 - DNG, 15/8/1950), "die dikke daar" (Idem, str. 233 - DNG, 17/8/1950), "de dikke muiter" (Idem, str. 241 - DNG, 22/8/1950)

5 Ook de uitroep "Allons enfants de la patrie" kan daarop wijzen. (Idem, str. 233 - DNG, id., 17/8/1950)

6 Idem, str. 35 (DNG, 21/4/1950)

1 Marc Sleen. De man met het gouden hoofd, str. 86 (DNG, 8/3/1950)

2 Idem, str. 93 (DNG, 13/3/1950)

3 Kerremans (Yves) & Lefèvre (Pascal)2. Infopagina's. In : Sleen (Marc). De Klassieke Avonturen van Nero 8, De man met het gouden hoofd. Antwerpen, Standaard, 1998, p. 36

4 Idem, str. 118-122 (DNG, 27/3/1950 – 29/3/1950)

1 Marc Sleen. De erfenis van Nero, str. 12 (DNG, 3/1/1949)

2 Idem, str. 82-86 (DNG, 12/2/1949 - 15/2/1949)

3 Idem, str. 112 (DNG, 2/3/1949)

4 Idem, str. 159 (DNG, 30/3/1949)

5 Idem, str. 165-166 (DNG, 2/4/1949)

6 Idem, str. 175 (DNG, 8/4/1949)

7 Idem, str. 175 & 203 (DNG, 8/4/1949 & 25/4/1949)

8 Idem, str. 175 (DNG, 8/4/1949)

9 Idem, str. 195-196 (DNG, 21/4/1949)

10 Idem, str. 199 (DNG, 22/4/1949)

11 Demedts (Lieven). Op. Cit., p. 16

12 Idem, str. 222 (DNG, 5/5/1949)

13 Idem, str. 225 (DNG, 7/5/1949)

14 Idem, str. 258 (DNG, 27/5/1949) Sleen verwijst hiermee naar het boek "Ik verkoos de vrijheid. Het persoonlijke en politieke leven van een Sovjet functionaris." van Victor Kravchenko, in het Nederlands verschenen in 1947. In een advertentie in La Libre Belgique (23/8/1947, p. 6) wordt het boek aangeprezen als "le plus sensationnel, le plus documenté, le plus vivant qui ait été écrit depuis et sur la révolution russe." en wordt de lectuur van het boek aangeraden "pour connaître la vérité sur l'U.R.S.S."
Sleen verwerkt dit boek ook op andere momenten. In het rattenkasteel zegt een mannetjesrat "Ik verkoos de vrijheid" als hij van zijn vrouw wegvlucht. (Het Rattenkasteel, str. 105 - DNG, 10/11/1948) En een Indiaan uit "De erfenis" leest het boek "Ik koos de vrijheid". (De erfenis van Nero, str. 122 – DNG, 8/3/1949)

1 Idem, str. 13 (DNG, 4/1/1949)

2 Idem, str. 174 (DNG, 7/4/1949)

3 Idem, str. 203 (DNG, 25/4/1949)

4 Marc Sleen. Het Rattenkasteel, str. 101 (DNG, 8/11/1948)

5 Marc Sleen. De erfenis van Nero, str. 250 (DNG, 21/5/1949)

6 Idem, str. 26 (DNG, 11/1/1949)

1 Marc Sleen. Moea-Papoea. (DNG, 6/9/1950 - …)

2 Idem, aankondigingsstrook (DNG, 5/9/1950)

3 Na het verhaal "De hoed van Geeraard de Duivel". De hoed waarvan er sprake is, is dan ook de magische hoed van Geeraard.

4 Idem, str. 2 (DNG, 6/9/1950)

1 Idem, str. 13 (DNG, 13/9/1950)

2 Idem, str. 58 (DNG, 9/10/1950)

3 Idem, str. 14 (DNG, 13/9/1950)

4 Idem, str. 34 (DNG, 25/9/1950)

5 Idem, str. 5 (DNG, 26/9/1950)

6 Idem, str. 35 (DNG, 26/9/1950)

7 Idem, str. 35 (DNG, 26/9/1950)

8 Idem, str. 34 (DNG, 25/9/1950)

1 Idem, str. 12 (DNG, 12/9/1950)

2 Ondanks de Duitse naam blijkt uit het verhaal dat Sweinenburg eigenlijk een Zweed is.

3 Idem, str. 139 (DNG, 28/11/1950)

4 Demullier (Luc) & Heirman (André)2. Het Nieuws van de XXste eeuw, deel 2 : 1950-2000. Gent, Het Volk/Scoop, 2000, p. 274 ; Demedts (Lieven). Op. Cit., p. 24

5 Idem, str. 3 (DNG, 7/9/1950)

6 Idem, str. 133 (DNG, 24/11/1950)

7 Idem, str. 158 (DNG, 8/12/1950)

8 Idem, str. 129 (DNG, 22/11/1950)

9 Idem, str. 175 (DNG, 19/12/1950)

10 Idem, str. 186 (DNG, 25/12/1950)

1 Idem, str. 189 (DNG, 27/12/1950)

2 Idem, str. 17 (DNG, 15/9/1950)

3 Idem, str. 79 (DNG, 21/10/1950)

4 Idem, str. 42 (DNG, 29/9/1950)

5 Een extra spottend element zijn de eerder speciale Russische namen zoals "Rococovitsj", "Vassilinowitsj" of "Aspirinowitsj". (Idem, str. 24 & 34 - DNG, 19/9/1950 & 25/9/1950)

6 Idem, str. 60 (DNG, 10/10/1950)

7 Idem, str. 11 (DNG, 12/9/1950)

1 Vanaf hier zullen afkortingen gebruikt worden om de verhalen aan te duiden. Het geheim van Matsuoka = Matsuoka ; Het B-gevaar = B-gevaar ; Het Zeespook = Zeespook ; Het Rattenkasteel = Ratten ; De erfenis van Nero = Erfenis ; De Blauwe Toekan = Toekan ; De juwelen van Gaga-Pan = Gaga-Pan ; De man met het gouden hoofd = Hoofd ; De hoed van Geeraard de Duivel = Geeraard ; Moea-Papoea = Moea.

2 Hoofd, str. 65-67 (DNG, 25/2/1950 & 26/2/1950)

3 Zeespook, str. 179-182 (DNG, 1/9/1948 & 2/9/1948)

4 Zeespook, str. 142 (DNG, 10/8/1948)

5 B-gevaar, str. 205 (DNG, 14/5/1948)

6 Zeespook, str. 175 (DNG, 30/8/1948)

7 Erfenis, str. 261 (DNG, 30/5/1949)

1 Geeraard, str. 11 & 68 (DNG, 8/4/1950 & 10/5/1950)

2 Geeraard, str. 34 (DNG, 20/4/1950) & Matsuoka, str. 23 (DNG, 16/10/1947)

3 Hoofd, str. 108 (DNG, 21/3/1950) & Erfenis, str. 119 (DNG, 7/3/1949)

4 Geeraard, str. 38 (DNG, 22/4/1950)

5 Ratten, str. 2 (DNG, 9/9/1948)

6 Geeraard, str. 192 (DNG, 22/7/1950) & Erfenis, str. 119 (DNG, 7/3/1949)

7 Een slapende stationsloketbediende (Ratten, str. 9 – DNG, 14/9/1948) en formulieren. (Ratten, str. 129-130 – DNG, 24/11/1948)

8 Als Nero en co in Het Zeespook het gestolen goud door de vliegende handschoen laten terugbrengen, komt dat niet terecht bij de eigenaars, maar bij mensen "die het beter kunnen gebruiken" : een oud vrouwtje met een pensioen van "120 fr. in de maand" en een jonge kunstenaar. (Zeespook, str. 178 – DNG, 31/8/1948)

9 Hoofd, str. 16 (DNG, 26/1/1950)

10 Een dichter en zijn vrouw krijgen een kindje. De man wilt er later een journalist van maken, maar de vrouw wilt er niets van weten : "Niets te doen ! Een beenhouwer of koolhandelaar. Die verdienen beter hun brood." (B-gevaar, str. 68 – DNG, 20/2/1948)

11 Matsuoka, str. 139 (DNG, 24/12/1947), B-gevaar, str. 2 (DNG, 12/1/1948)

12 "En ik heb mijn belastingen op de gemeente-taks voor 1946, 1947 en 1948 niet betaald. Noch mijn radiotaks … Noch mijn hondenbelasting …" (Gaga-Pan, str. 43 – DNG, 12/10/1949)

13 Hoofd, str. 36 (DNG, 7/2/1950)

14 Hoofd, str. 124 (DNG, 30/3/1950)

15 Nero wilt uit Alaska goudklompen meebrengen, maar zijn medereiziger Amedee raadt het hem af : "Maak er u niet moe mee Nero. Wat kunt ge er mee aanvangen ? Stel u voor dat ge zo'n hoop klompen meeneemt. Ge komt er mee aan de grens en de douane draait er u achter wegens goudsmokkel. Ge wilt het wettig overbrengen en declareert het, dan zegt de Amerikaanse staat : gevonden in onze rivier. Staatseigendom. Diefstal. De doos in …" (Hoofd, str. 115 – DNG 26/3/1950)

16 B-gevaar, str. 101 (DNG, 11/3/1948)

17 Zeespook, str. 102 (DNG, 17/7/1948)

1 Gaga-Pan, str. 68 (DNG,26/10/1949)

2 Ratten, str. 134 (DNG, 26/11/1948)

3 Geeraard, str. 2 (DNG, 3/4/1950)

4 Erfenis, str. 270 (DNG, 2/6/1949)

1 Matsuoka, str. 81-82 (DNG, 20/11/1947)

2 Gaga-Pan, str. 20-24 (DNG, 28/9/1949 – 30/9/1949)

3 Matsuoka, str. 99 (DNG, 1/12/1947)

4 Gaga-Pan, str. 56-57 (DNG, 19/10/1949 & 20/10/1949)

1 B-gevaar, str. 131 (DNG, 30/3/1948)

2 Gaga-Pan, str. 69 (DNG, 27/10/1949)

3 Ratten, str. 86 (DNG, 28/10/1948) ; B-gevaar, str. 190 (DNG, 4/5/1948) ; Erfenis, str. 146 (DNG, 22/3/1949)

4 B-gevaar, str. 200 (DNG, 11/5/1948)

5 Erfenis, str. 64 (DNG, 2/2/1949)

6 Erfenis, str. 67 (DNG, 4/2/1949)

7 Erfenis, str. 215 (DNG, 2/5/1949)

1 Zeespook, str. 97-99 (DNG, 15/7/1948 & 16/7/1948)

2 Zeespook, str. 126 (DNG, 31/7/1948)

1 Toekan, str. 80, 89, 91, 119, 144 & 145. (DNG, 22/7/1949, 28/7/1949, 29/7/1949, 15/8/1949, 28/8/1949 & 30/8/1949)

2 Toekan, str. 92 (DNG, 29/7/1949)

3 Toekan, str. 101-102 (DNG, 4/8/1949)

4 Toekan, str. 80-81 & 85 (DNG, 22/7/1949, 23/7/1949 & 26/7/1949)

5 Ook Oscar Bikini, "gediplomeerd koppensneller" uit "De man met het gouden hoofd" wordt bloot afgebeeld met das, manchetten, lendendoekje, dikke sigaar en hoge hoed. Hij vindt zichzelf een moderne koppensneller en wilt daarom goed betaald worden. (Hoofd, str. 14-16 – DNG, 25/1/1950 & 26/1/1950)

6 Erfenis, str. 176-197 (DNG, 8/4/1949 – 21/4/1949)

7 Idem, str. 171 (DNG, 16/12/1950)

8 Idem, str. 183 (DNG, 23/12/1950)

1 Matsuoka, str. 95 (DNG, 28/11/1947)

2 Hoofd, str. 87 (DNG, 9/3/1950)

3 Gaga-Pan, str. 60 (DNG, 21/10/1949)

4 Ratten, str. 125 (DNG, 22/11/1948)

5 Ratten, str. 140 (DNG, 30/11/1948)

6 Matsuoka, str. 47 (DNG, 30/10/1947)

1 B-gevaar, str. 205 (DNG, 14/5/1948) ; Hoed, str. 34, 65 & 176 (DNG, 20/4/1950, 9/5/1950, 13/7/1950)

2 Ratten, str. 20 (DNG, 20/9/1948)

3 Moea, str. 111 (DNG, 11/11/1950)

4 Moea, str. 46 (DNG, 2/10/1950)

5 Ratten, str. 144 (DNG, 2/12/1948)

6 Ratten, str. 170 (DNG, 17/12/1948)

7 Ratten, str. 171 (DNG, 18/12/1948)

8 Ratten, str. 172 (DNG, 18/12/1948)

1 Auwera (Fernand) & Smet (Jan). Op. Cit., p. 177

1 Peeters (Benoît)1. Hergé, fils de Tintin. Paris, Flammarion, 2002, p. 33

2 Sadoul (Numa). Tintin et moi, Entretiens avec Hergé. Tournai/Paris, Casterman, 2000, p. 48 ; Assouline (Pierre). Hergé. Paris, Gallimard/Folio, 1998, p. 23-32 ; Peeters (Benoît)1. Op. Cit., p. 21-33

3 Zo was hij onder andere een fervent aanhanger van Mussolini. In 1934 werd hij opgevolgd door William Ugeux. (Assouline (Pierre). Op. Cit., p. 178)

4 Assouline (Pierre). Op. Cit., p. 41-51 ; Peeters (Benoît)1. Op. Cit., p. 42-54

5 Assouline (Pierre). Op. Cit., p. 52-74 ; Peeters (Benoît)1. Op. Cit., p. 59-76

6 Assouline (Pierre). Op. Cit., p. 239 ; Peeters (Benoît)1. Op. Cit., p. 83-97, 138, 174

7 Hergé had daarbij niet de indruk te collaboreren. Het leek hem ook een normale zaak, omdat veel mensen uit zijn omgeving op dezelfde manier handelden. (Peeters (Benoît)1. Op. Cit., p. 171-172)

8 De naam Kuifje zou pas opduiken in 1943, in de eerste Vlaamse verhalen heet het personage nog altijd Tintin.

9 L'étoile mystérieuse, waarin twee kampen (Amerikanen tegen inwoners van de asmogendheden, de bezette gebieden en neutrale landen) het in een wetenschappelijke expeditie tegen elkaar opnemen, en waarin enkele anti-joodse grappen staan.

10 Assouline (Pierre). Op. Cit., p. 239-242 ; Peeters (Benoît)1. Op. Cit., p. 162-178

11 Assouline (Pierre). Op. Cit., p. 333-344 ; Peeters (Benoît)1. Op. Cit., p. 231-236

12 Peeters (Benoît)1. Op. Cit., p. 238-251

1 De samenvatting is hier gebaseerd op de versie in De Nieuwe Gids. In latere vertalingen werden sommige namen aangepast.

2 Hergé. De Scepter van Ottokar, str. 144 (DNG, 4/2/1948)

3 Idem, str. 155 (DNG, 10/2/1948)

4 Idem, str. 206 (DNG, 11/3/1948)

5 Idem, str. 210 (DNG, 13/3/1948)

1 Van Opstal (Huibrecht). Tracé Hergé, Le Phénomène Hergé. Bruxelles, Lefrancq, 1998, p. 130

2 Sadoul (Numa). Op. Cit., p. 153

3 Farr (Michael). Tintin, Le rêve et la réalité. Bruxelles, Editions Moulinsart, 2001, p. 81-84 ; Assouline (Pierre). Op. Cit., p. 211-217 ; Peeters (Benoît)1. Op. Cit., p. 149-153

4 Peeters (Benoît)1. Op. Cit., p. 153

5 Farr (Michael). Op. Cit., p. 82

6 Assouline (Pierre). Op. Cit., p. 264 ; Peeters (Benoît)1. Op. Cit., p. 149

7 Peeters (Benoît)1. Op. Cit., p. 159, 168

8 Assouline (Pierre). Op. Cit., p. 362

9 Smolderen (Thierry) & Sterckx (Pierre). Hergé : portrait biographique. Tournai, Casterman, 1988, p. 227 ; Peeters (Benoît)1. Op. Cit., p. 285, 365

10 Assouline (Pierre). Op. Cit., p. 393-396 ; Peeters (Benoît)1. Op. Cit., p. 199-204, 223-224 ; Van Opstal (Huibrecht). Op. Cit., p. 85-87

11 Peeters (Benoît)1. Op. Cit., p. 186

12 Van Opstal (Huibrecht). Op. Cit., p. 82, 96

13 Van Opstal (Huibrecht). Op. Cit., p. 96, 130

14 Ten opzichte van deze versie zijn echter verschillende aanpassingen gebeurd. Zo werden bepaalde grote tekeningen herkaderd om als krantenstroken gepubliceerd te kunnen worden. Perfectionist Hergé moet die hercadreringen zelf uitgevoerd hebben of door medewerkers hebben laten uitvoeren, zodat hij van de publicatie van zijn verhaal in De Nieuwe Gids op de hoogte moet geweest zijn.
Verder is pagina 43 uit de albumversie om onverklaarbare redenen uit het verhaal verdwenen. En ook met de lettering is iets merkwaardigs aan de hand : na enkele stroken wordt de nette lettering in kleine letters vervangen door een slordige lettering in hoofdletters. Ook de interpunctie en de taal zijn redelijk slordig. Zo komt het verschillende keren voor dat een overbodige letter gewoon doorstreept wordt.
De vertaling is op enkele letters na (bv. "'n" die "een" wordt) identiek aan de albumversie, maar het verhaal werd volledig herletterd, waarschijnlijk op de krant. Waar dit voor nodig was, is natuurlijk een andere zaak …

15 Idem, str. 36 (DNG, 29/11/1947). Deze woordverwarring stond al in de eerste versie van het verhaal. (Hergé. Le Sceptre d'Ottokar. Tournai, Casterman, 1988, p. 19 (facsimilé-uitgave van de eerste druk))

1 Hetzelfde formaat als dat van Het Nieuwsblad van De Gids, zodat de gelijkenigs zeer groot is.

2 Durnez (Gaston)1. Op. Cit., p. 535-555

3 Durnez (Gaston)2. Op. Cit., p. 46

4 Durnez (Gaston)1. Op. Cit., p. 540

5 Durnez (Gaston)3. Op. Cit., p. 2846

6 Durnez (Gaston)2. Op. Cit., p. 45

7 Durnez (Gaston)2. Op. Cit., p. 50-51

1 HNB, aankondiging op 9/4/1947, p. 1

2 Anoniem (W. Vandersteen – E. Van den Broeck – P. Heyns). De Zwarte van Mijnheer De Wit. (HNB, 9/4/1947)

3 Van Hooydonck (Peter)1. Op. Cit., p. 79 ; Van Hooydonck (Peter)2. De Standaard contra De Gids (Vandersteen-collectie 9). Wilrijk, 't Vlaams Stripcentrum, 1988, p. 12

1 Over deze auteur heb ik niets kunnen terugvinden. Het verhaal is waarschijnlijk van Belgische oorsprong, door het feit dat de auteur "onbekend" is, er geen copyright aangegeven is, én er op een bepaald moment in frank geteld wordt.

2 Gert Ronde. Sikkie en zijn Baasje. (DS, 15/5/1947)

3 Auteur hiervan is waarschijnlijk Hugh Mc Clelland, van wie La Libre Belgique de reeks Jimpy publiceert. De manier om de stroken te nummeren en de tekenstijl van de twee reeksen komen overeen. "Zonnedal" is waarschijnlijk de vertaling van zijn "Sunshine Falls".

1 Willy Vandersteen. De Familie Snoek. (DS, 15/7/1950)

2 L.H. Op bezoek bij Willy Vandersteen. (DS, 27/6/1947, p. 1 & 4)

1 DS, aankondiging op 30/10/1947, p. 1

2 DS, aankondiging op 31/10/1947, p. 1

3 HNB, aankondigingen op 2/11/1947, 3/11/1947, 4/11/1947, 5/11/1947, 6/11/1947 & 7/11/1947, telkens op de eerste pagina. De tekst is elke keer dezelfde.

4 DS, aankondiging op 18/3/1948, p. 1

5 HNB, aankondiging op 3/6/1948, p. 3. Natuurlijk toevallig net als 't Vrije Volksblad, volksblad van De Gids en vroeger Nieuwsblad, overgaat naar Het Nieuws van den Dag.

1 De teksen in de tekeningen zijn in het Nederlands, het copyright vermeldt "Copyright Belgian Trafic Agencies".

1 Prinses Zagemeel, De Witte Uil, Bibbergoud, De Stierentemmer & Het Zingende Nijlpaard.

1 Willy Vandersteen. De Koning Drinkt. (DS, 2/7/1947 - 7/11/1947)

2 Idem, str. 16 (DS, 10/7/1947)

3 Idem, str. 21 (DS, 14/7/1947)

4 Idem, str. 53 (DS, 1/8/1947)

5 Idem, str. 61 (DS, 6/8/1947)

6 Idem, str. 93 (DS, 26/8/1947)

7 Idem, str. 94 (DS, 26/8/1947)

8 Idem, str. 98 (DS, 28/8/1947)

9 Idem, str. 108 (DS, 3/9/1947)

10 Idem, str. 111 (DS, 5/9/1947)

11 Idem, str. 112 (DS, 5/9/1947)

12 Idem, str. 142 (DS, 23/9/1947)

13 Idem, str. 214 (DS, 5/11/1947)

14 Idem, str. 41 (DS, 25/7/1947)

15 Idem, str. 142 (DS, 23/9/1947)

16 Idem, str. 178 (DS, 14/10/1947)

17 Idem, str. 180 (DS, 15/10/1947)

1 Willy Vandersteen. De Bokkerijder. (DS, 22/3/1948 – 27/7/1948)

2 Idem, str. 20 (DS, 1/4/1948)

3 Idem, str. 21 (DS, 2/4/1948)

4 Idem, str. 32 (DS, 8/4/1948)

5 Idem, str. 38 (DS, 12/4/1948)

6 Idem, str. 46 (DS, 16/4/1948)

7 Idem, str. 46 (DS, 16/4/1948)

8 Idem, str. 47-48 (DS, 17/4/1948)

9 Idem, str. 217 (DS, 27/7/1948)

10 Idem, str. 219 (DS, 28/7/1948)

11 Idem, str. 153-154 (DS, 19/6/1948)

12 Idem, str. 154 (DS, 19/6/1948)

13 Vranken (Patrick)3. De voorzichtige Vandersteen, deel 1 :Journalistieke collaboratie en repressie. In : Brabant Strip Magazine, nr. 51 (1997/8), p. 14. Verder vermeldt hij ook dat sommige elementen die naar de repressie verwijzen in de albumversie, die pas acht jaar later verscheen, gecensureerd werden.

14 Idem, str. 197 (DS, 15/7/1948)

15 Idem, str. 197 (DS, 15/7/1948)

16 Vranken (Patrick)3. Op. Cit., p. 15

17 Vranken (Patrick)3. Op. Cit., p. 16

18 Idem, str. 48 (DS, 17/4/1948)

19 Idem, str. 220 (DS, 28/7/1948)

20 Vranken (Patrick)3. Op. Cit., p. 16

1 Willy Vandersteen. De Mottenvanger. (DS, 9/12/1948 – 15/4/1949)

2 Idem, str. 45 (DS, 4/1/1949)

3 Idem, str. 56 (DS, 10/1/1949)

4 Idem, str. 71 (DS, 19/1/1949)

5 Idem, str. 76 (DS, 21/1/1949)

6 Idem, str. 92 (DS, 31/1/1949)

7 Idem, str. 109 (DS, 10/2/1949)

8 Idem, str. 220 (DS, 15/4/1949)

9 Idem, str. 125 (DS, 19/2/1949)

10 Idem, str. 125 (DS, 19/2/1949)

11 Idem, str. 128 (DS, 21/2/1949)

12 Idem, str. 128 (DS, 21/2/1949)

13 Idem, str. 129-130 (DS, 22/2/1949)

14 Idem, str. 130 (DS, 22/2/1949)

15 Idem, str. 143 (DS, 2/3/1949)

16 Idem, str. 201 (DS, 5/4/1949)

17 Idem, str. 217-218 (DS, 14/4/1949)

18 Idem, str. 219 (DS, 15/4/1949)

19 Idem, str. 117 (DS, 15/2/1949)

20 Idem, str. 118-119 (DS, 15/2/1949 & 16/2/1949)

21 Idem, str. 137 (DS, 26/2/1949)

22 Idem, str. 138 (DS, 26/2/1949)

23 Idem, str. 134 (DS, 24/2/1949)

24 Idem, str. 130 (DS, 22/2/1949)

25 Idem, str. 134 (DS, 24/2/1949)

26 Idem, str. 120-121 (DS, 16/2/1949 & 17/2/1949)

27 Idem, str. 131 (DS, 23/2/1949)

28 Idem, str. 131 (DS, 23/2/1949)

29 Idem, str. 133 (DS, 24/2/1949)

30 Idem, str. 153 (DS, 8/3/1949)

31 Idem, str. 139 (DS, 28/2/1949)

32 Idem, str. 142 (DS, 1/3/1949)

33 Idem, str. 185 (DS, 26/3/1949)

34 Vranken (Patrick)4. De Voorzichtige Vandersteen, deel 2 : De goeden en de slechten. In : Brabant Strip Magazine, nr. 53 (1997/10), p. 11-13

1 Willy Vandersteen. Lambiorix. (DS, 26/8/1949 - 4/1/1950)

2 Idem, str. 1 (DS, 26/8/1949)

3 Idem, str. 9 (DS, 31/8/1949)

4 Idem, str. 37 (DS, 17/9/1949)

5 Idem, str. 53 (DS, 27/9/1949)

6 Idem, str. 49 (DS, 24/9/1949)

7 Idem, str. 59 (DS, 30/9/1949)

8 Idem, str. 63 (DS, 3/10/1949)

9 Idem, str. 64 (DS, 3/10/1949)

10 Idem, str. 64 (DS, 3/10/1949)

11 Idem, str. 217 (DS, 3/1/1950)

12 Idem, str. 38 (DS, 17/9/1949)

13 Idem, str. 60 (DS, 30/9/1949)

14 Idem, str. 72 (DS, 7/10/1949)

15 Idem, str. 109 (DS, 29/10/1949)

16 Idem, str. 128 (DS, 9/11/1949)

17 Idem, str. 197 (DS, 20/12/1949)

18 Idem, str. 220 (DS, 4/1/1950

19 Idem, str. 79 (DS, 12/10/1949)

20 Idem, str. 93 (DS, 20/10/1949)

21 Idem, str. 165 (DS, 1/12/1949)

22 Idem, str. 214 (DS, 30/12/1949)

23 Idem, str. 215 (DS, 31/12/1949)

24 Idem, str. 216 (DS, 31/12/1949)

25 http://www.kleinkasteeltje.be/nl/kleinkasteeltje/historiek/historiek.htm (8/7/2003)

26 Idem, str. 50 (DS, 24/9/1949)

27 Idem, str. 215 (DS, 31/12/1949)

1 Willy Vandersteen. De Stalen Bloempot. (DS, 17/5/1950 – 22/9/1950)

2 Idem, str. 1 (DS, 17/5/1950)

3 Wiske herinnert Suske aan een weddenschap om een stuk chocolade : "Dat doet er mij aan denken dat ge mij nog een stuk moet van toen we gewed hebben dat de Koning een week na de Volksbeetneming zou thuis zijn !" (Idem, str. 14 - DS, 24/5/1950)

4 Idem, str. 45 (DS, 12/6/1950)

5 Idem, str. 68 (DS, 24/6/1950)

6 Idem, str. 70 (DS, 26/6/1950)

7 Idem, str. 85 (DS, 5/7/1950)

8 Idem, str. 85 (DS, 5/7/1950)

9 Idem, str. 86 (DS, 5/7/1950)

10 Idem, str. 88 (DS, 6/7/1950)

11 Idem, str. 89 (DS, 7/7/1950)

12 Idem, str. 90 (DS, 7/7/1950)

13 Idem, str. 109 (DS, 19/7/1950)

14 Idem, str. 46 (DS, 12/6/1950)

15 Idem, str. 93 (DS, 10/7/1950)

16 Idem, str. 94 (DS, 10/7/1950)

17 Idem, str. 95 (DS, 11/7/1950)

18 Idem, str. 95 (DS, 11/7/1950)

19 Idem, str. 97 (DS, 12/7/1950)

20 Idem, str. 97 (DS, 12/7/1950)

21 Idem, str. 46 (DS, 12/6/1950)

22 Idem, str. 78 (DS, 30/6/1950)

23 Idem, str. 165 (DS, 21/8/1950)

24 Idem, str. 143 (DS, 8/8/1950)

25 Idem, str. 157 (DS, 16/8/1950)

26 De Schuyteneer (Jeroen). Op. Cit., p. 47-48

27 Idem, str. 217 (DS, 20/9/1950)

1 Willy Vandersteen. De Witte Uil. (DS, 30/7/1948 – 7/12/1948)

2 Idem, str. 214 (DS, 3/12/1948)

3 "Maar goed dat de Goede Geest rekening heeft gehouden met de menselijke dwaasheid en een bom van zijn maaksel heeft meegegeven !" (Idem, str. 215 - DS, 4/12/1948)

4 Idem, str. 215 (DS, 4/12/1948)

5 Idem, str. 216 (DS, 4/12/1948)

1 Voor de verwijzingen wordt er in dit deel gebruik gemaakt van afkortingen. De Koning Drinkt = K° ; Prinses Zagemeel = Zagemeel ; De Bokkerijder = Bok ; De Witte Uil = Uil ; De Mottenvanger = Mot ; Bibbergoud = Goud ; Lambiorix = Lam ; De Stierentemmer = Stier ; De Stalen Bloempot = Bloem ; Het Zingende Nijlpaard = Nijl.

1 Bok, str. 4 (DS, 23/3/1948)

2 Bok, str. 8 (DS, 25/3/1948)

3 Bok, str. 39 (DS, 13/4/1948)

1 Goud, str. 117 (DS, 24/6/1949)

2 Goud, str. 56 (DS, 19/5/1949)

3 Zagemeel, str. 36 (DS, 29/11/1947)

4 Zagemeel, str. 54 (DS, 10/12/1947). Lambik loopt in Prinses Zagemeel het grootste deel van het verhaal rond met het onderlijf van een paard. En daardoor krijgt hij ook een spraakgebrek, vandaar dus deze "l"-spelling.

5 Nijl, str. 68 (DS, 2/11/1950)

6 Goud, str. 146 (DS, 11/7/1949)

7 Zagemeel, str. 196 & 207 (DS, 5/3/1948 & 12/3/1948)

8 K°, str. 101 (DS, 30/8/1947)

9 Bok, str. 139 (DS, 11/6/1948)

10 Bok, str. 199 (DS, 16/7/1948)

11 Bok, str. 200 (DS, 16/7/1948)

1 Zagemeel, str. 92 (DS, 5/1/1948)

2 Zagemeel, str. 183 (DS, 27/2/1948)

3 Goud, str. 100 (DS, 14/6/1949)

4 Stier, str. 54 (DS, 6/2/1950)

5 Stier, str. 219-220 (DS, 15/5/1950). Zoals op de tekening te zien is, is van ver alleen de "ja" te lezen.

1 Uil, str. 34 (DS, 18/8/1948)

2 Uil, str. 66 (DS, 7/9/1948)

3 Zagemeel, str. 219-220 (DS, 19/3/1948)

4 Lam, str. 178 (DS, 8/12/1949)

5 Nijl, str. 12 (DS, 30/9/1950)

6 Goud, str. 185 (DS, 4/8/1949)

7 Bok, str. 111 (DS, 26/5/1948)

8 Mot, str. 7 (DS, 13/12/1948)

9 Uil, str. 29 (DS, 16/8/1948)

10 Bloem, str. 98 (DS, 12/7/1950)

11 Zagemeel, str. 135 (DS,30/1/1948)

12 Uil, str. 179 (DS, 13/11/1948) Vervorming van de bekende kreet uit De Leeuw van Vlaanderen "Wat Wals is, vals is ! Sla dood !"

13 Mot, str. 39 (DS, 31/12/1948)

1 Mot, str. 53 (DS, 8/1/1949)

2 Willy Vandersteen. In : Florquin (Joos). Op. Cit., p. 122

1 Zagemeel, str. 1 (DS, 10/11/1947)

2 Zagemeel, str. 2 (DS, 10/11/1947)

3 Zagemeel, str. 134 (DS, 29/1/1948)

4 Mot, str. 83 (DS, 26/1/1949)

5 Zagemeel, str. 12 (DS, 15/11/1947)

6 Zagemeel, str. 45 (DS, 5/12/1947)

7 Zagemeel, str. 147 (DS, 6/2/1948)

8 Stier, str. 48 (DS, 2/2/1950)

9 Bok, str. 73 (DS, 4/5/1948)

10 Mot, str. 19 (DS, 20/12/1948)

11 Stier, str. 84 (DS, 23/2/1950)

1 Goud, str. 117 (DS, 24/6/1949)

2 Mot, str. 5 (DS, 11/12/1948)

3 Als Suske Wiske uit het drijfzand helpt, zegt ze : "Gered !!… Met de kiezing kunnen ze allemaal fluiten !… Ik stem voor Suske !" Goud, str. 79 (DS, 2/6/1949)

4 "Dat is geen echt vuur ! Dat is maar propaganda !", zegt Wiske over de vuurwagen van Bertus den Haeze in De Bokkerijder. (Bok, str. 155 (DS, 21/6/1948)

5 Goud, str. 124 (DS, 28/6/1949)

6 Goud, str. 126 (DS, 29/6/1949)

7 Goud, str. 125 (DS, 29/6/1949)

8 Bloem, aankondigingsstrook. (DS, 16/5/1950)

9 Nijl, str. 154 (DS, 22/12/1950)

10 Bok, str. 158 (DS, 22/6/1948)

1 Uil, str. 47 (DS, 26/8/1948)

2 Stier, str. 62 (DS, 10/2/1950)

3 Uil, str. 43 (DS, 24/8/1948)

4 Bok, str. 10 (DS, 26/3/1948)

1 Goud, str. 168 (DS, 23/7/1949)

2 Goud, str. 181 (DS, 2/8/1949)

3 Goud, str. 199 (DS, 12/8/1949)

4 Goud, str. 218 (DS, 23/8/1949)

1 Nijl, str. 35 (DS, 14/10/1950)

2 Goud, str. 133 (DS, 4/7/1949)

3 K°, str. 50 (DS, 30/7/1947)

4 K°, str. 196 (DS, 24/10/1947)

5 Bok, str. 126 (DS, 3/6/1948)

6 Bloem, str. 56 (DS, 17/6/1950)

7 Bloem, str. 60 (DS, 20/6/1950)

8 Bloem, str. 102 & 180 (DS, 14/7/1950 & 29/9/1950)

9 Bloem, str. 219 (DS, 21/9/1950)

10 Bok, str. 137 (DS, 10/6/1948)

11 Stier, str. 103-104 (DS, 7/3/1950)

1 Nijl, str. 141 (DS, 15/12/1950)

2 Nijl, str. 142 (DS, 15/12/1950)

3 K°, str. 74 (DS, 13/8/1947)

4 K°, str. 21 (DS, 14/7/1947)

5 K°, str. 14 (DS, 9/7/1947)

6 Mot, str. 45 (DS, 4/1/1949)

7 Lam, str. 196 (DS, 19/12/1949)

8 Goud, str. 144 (DS, 9/7/1949)

9 Zagemeel, str. 172 (DS, 20/2/1948)

10 Uil, str. 204 (DS, 27/11/1948)

11 Zagemeel, str. 124 (DS, 24/1/1948)

1 Zagemeel, str. 9-10 (DS, 14/11/1947)

2 Zagemeel, str. 40 (DS, 2/12/1947)

3 Stier, str. 218 (DS, 13/5/1950)

4 Goud, str. 121 (DS, 27/6/1949)

5 Stier, str. 180 (DS, 21/4/1950)

6 K°, str. 71 (DS, 12/8/1947)

7 Bloem, str. 72 (DS, 27/6/1950)

1 Lam, str. 35 (DS, 15/9/1949)

2 Lam, str. 24 (DS, 8/9/1949)

3 Lam, str. 24-25 (DS, 8/9/1949 & 9/9/1949)

4 Zagemeel, str. 51 (DS, 9/12/1947)

5 Uil, str. 155 (DS, 29/10/1948)

6 Bloem, str. 96 (DS, 11/7/1950)

7 Bloem, str. 219 (DS, 21/9/1950)

8 Bloem, str. 122 (DS, 27/7/1950)

1 Goud, str. 130 (DS, 1/7/1949)

2 Nijl, str. 4 (DS, 26/9/1950)

3 Bok, str. 50 (DS, 19/4/1948)

4 Zagemeel, str. 192 (DS, 3/3/1948)

5 Goud, str. 58 (DS, 20/5/1949)

1 Stier, str. 44 (DS, 31/1/1950)

2 Stier, str. 56 (DS, 7/2/1950)

3 Bloem, str. 183 (DS, 31/8/1950)

4 Uil, str. 203 (DS, 27/11/1948)

1 Vranken (Patrick)8. Interview met Peter Van Hooydonck. In : Brabant Strip Magazine, nr. 19 (1994), p. 7-8

2 Vranken (Patrick)8. Op. Cit., p. 8

3 Vranken (Patrick)6. De voorzichtige Vandersteen, deel 4 : De geheimzinnige schuilnamen. In : Brabant Strip Magazine, nr. 57bis (1998), p. 21

4 Vranken (Patrick)7. Op. Cit., p. 24


1   ...   147   148   149   150   151   152   153   154   ...   158


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina