Sébastien Baudart 2e licentie geschiedenis Eindverhandeling Stripverhalen in de Belgische dagbladpersDovnload 3.95 Mb.
Pagina48/158
Datum22.07.2016
Grootte3.95 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   158

8.6.7. De Koude Oorlog in andere verhalen1


De vredelievende bedoelingen van de mensen schijnen soms plots te verdwijnen. In "De man met het gouden hoofd" spreekt een hoogwaardigheidsbekleder een dankwoord uit : "En het is met tranen van ontroering in mijn stem dat ik de Amerikaanse vrienden van België bedank voor dit prachtig geschenk – het eerste reactie-vliegtuig – zo mild geschonken, in het kader van de grootscheepse aktie voor de vrede." Maar als Nero en Jan Spier per ongeluk met dit vliegtuig opstijgen, blijkt de vrede plots heel veraf : "Het eerste straalvliegtuig in het teken van de vrede. Ze hebben het gestolen.", "Schiet hen dood !!", "Oorlog !", "Spionnen !"2 Op deze manier blijft de vrede natuurlijk zeer veraf…

In Het Zeespook wordt een confrontatie tussen de Russische en Amerikaanse corridorpolitie weergegeven. De piloten van een Amerikaans en een Russisch vliegtuig schelden elkaar uit omdat ze in elkaars sector vliegen : "Hela, Kamerodski ! Of zijt ge misschien een vliegende schotel ? Ge zit hier in de Russische corridor. Ik zie me verplicht u neer te schieten !", "Hei You ! What's the matter ! You are in the American sector now !! Scram !"3 Op deze manier wordt de Koude Oorlog herleid tot een grap.

In Het Zeespook loopt een hond rond die Tito heet. Op het einde van het verhaal wordt hij door Matsuoka naar Joegoslavië gestuurd.4 En dat net op het moment dat het tot een breuk komt tussen de Joegoslavische leider en de Sovjetunie.

In Het B-gevaar maken twee personages ruzie, waarop Nero opmerkt : "Zo gaat het altijd ! Van zodra de gemeenschappelijke vijand overwonnen is, beginnen ze onder elkaar ruzie te maken !"5 Een duidelijke verwijzing naar de spanningen tussen de VS en de Sovjetunie na de nederlaag van Duitsland.

Verder komen ook gevechten in Berlijn6 en het letterlijk (!) afbreken van de Berlijnse luchtbrug7 aan bod.

8.7. Politieke elementen

8.7.1. De zorgen van alledag : de belastingen, de tram, de dokters …


Ook schijnbaar minder belangrijke elementen, die de mensen in het dagelijks leven bezighouden, komen in de verhalen aan bod. Zo wordt er verwezen naar opgebroken wegen1, de onteigeningen en het enorme lawaai door het aanleggen van de Noord-Zuidverbinding2, het plaatsgebrek op en het gebrek aan regelmaat van de Brusselse trams3, de onbekwaamheid en het winstbejag van sommige dokters4, rantsoenkaarten5, het opvragen van het bewijs van burgerdeugd6, …

Dat laatste gebeurt natuurlijk volledig buiten de context, aangezien het opgevraagd wordt door een Indiaan in de Verenigde Staten en een Indische paleiswacht. Daardoor wordt het nut van dit document duidelijk in twijfel getrokken en wordt het eigenlijk belachelijk gemaakt.

De administratie wordt dan weer vertegenwoordigd door een slapende loketbediende en een hoop formulieren die Nero moet invullen om zich in te schrijven aan de universiteit.7 Maar ook de armoede8, de levensduurte9, de lage lonen van journalisten en de hoge van beenhouwers en koolhandelaars10 en de belastingen komen aan bod.

De personages krijgen enkele keren een belastingsbrief in de bus11, Nero bekent in de gevangenis dat hij zijn belastingen niet betaald heeft12 en een baron moet zijn kasteel verkopen omdat de belastingen te hoog liggen.13 In "De man met het gouden hoofd" neemt Nero goud mee uit Alaska om de belastingen te betalen op het geld dat hij in het vorige verhaal verdiend heeft.14 Belastingen worden bijna gezien als georganiseerde diefstal door de staat, net zoals de werking van de douane.15

Verder zijn er verwijzingen te vinden naar de zwarte markt16 en smokkelwaar.17


8.7.2. Politici en verkiezingen


Politici komen er al niet beter van af dan hun belastingen. Hun rol in "De hoed van Geeraard de Duivel" is al besproken geweest, maar ook in andere verhalen kan Sleen het niet laten het gedrag en de wisselende houding van politici aan te klagen of hen belachelijk te maken. Zo draait Nero zich in De juwelen van Gaga-Pan om om een stormloop van gevangenen te ontwijken : "Eventjes keren ! Gelijk sommige politiekers."1 Een oude professor vertelt tegen zijn studenten : "Beste studenten, ik voel me oud, stram en verstrooid worden. Het is het ogenblik om me terug te trekken. Ik ga me lanceren in de politiek."2 Aan de kassa op de kermis is het "kinderen en ministers halve prijs"3 en op het einde van De Erfenis van Nero wilt deze met een scheurlijst opkomen.4

In "De Blauwe Toekan" lijkt Nero wel geobsedeerd door de verkiezingen. Als hij op de stroken 94 en 114 terug bij bewustzijn komt na een flauwte en een slag op zijn hoofd, vraagt hij zich af of de verkiezingen al voorbij zijn. Deze stroken werden einde juli en begin augustus 1949 gepubliceerd, dus meer dan een maand na de verkiezingen van 26 juni 1949.8.7.3. Politie, gevangenissen en corruptie


De politie is in de verhalen van Sleen nogal zoals het weer : wisselvallig. Soms werkt het politieapparaat normaal en soms loopt alles mis. Zo worden twee agenten bang als ze horen schieten en durven ze niet meer in te grijpen. Als ze dat dan toch doen, nemen ze de verkeerde op.1 Een Franse agent ziet Nero niet staan omdat hij druk bezig is met telefoneren. Ook als Nero met zijn pistool begint te schieten, grijpt de agent niet in. Dat doet hij echter wel als Nero een "verboden op het gras te lopen"-regel overtreedt. Hij moet mee naar het commissariaat maar komt er vanaf met een "Ziet dat het niet meer gebeurt hé !"2

Corruptie in de gevangenis blijkt heel gemakkelijk te zijn. Een opgesloten Van Zwam geeft in "Het geheim van Matsuoka" een cipier 500 frank om een brief aan Marc Sleen te laten bezorgen.3 Nog erger gebeurt in "De juwelen van Gaga-Pan" : de directeur van de maatschappij die de gestolen juwelen verzekerd heeft, en die zelf de opdrachtgever van de diefstal is, wilt absoluut Nero laten bekennen en veroordelen, om dan zelf buiten schot te kunnen blijven. Hij biedt de gevangenisdirecteur geld om Nero te doen praten, hem een waarheidsserum toe te passen en hem zo ter dood te veroordelen. En de gevangenisdirecteur gaat daarop in. Ook de andere methodes in de Franse gevangenissen zijn niet al te fraai : harde ondervragingen, gebruik van geweld, en het zomaar ter dood veroordelen. En als Nero ontsnapt krijgen de bewakers opdracht om onmiddellijk te schieten, "Hij is toch ter dood veroordeeld !"4

1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   158


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina