Sébastien Baudart 2e licentie geschiedenis Eindverhandeling Stripverhalen in de Belgische dagbladpersDovnload 3.95 Mb.
Pagina58/158
Datum22.07.2016
Grootte3.95 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   158

9.3.5. De Stalen Bloempot1


De Stalen Bloempot is een vervolg van Op het eiland Amoras. Weer staan twee groepen tegenover elkaar, alleen ziet de situatie er iets anders uit. Amoras wordt nu geregeerd door stadhouder Alowisius Blaaskop, broer van Jef uit het vorige Amoras-verhaal. Er is blijkbaar geld te veel in de staatskas en daarom zet hij een plan op : hij wilt de kathedraal van Antwerpen op Amoras laten nabouwen. Spijtig genoeg voor hem heeft een geheimzinnige groepering zich opgeworpen als tegenstander van het plan. De Stalen Bloempotters, zoals ze zichzelf noemen, doen er alles aan om de bouw van de kathedraal te verhinderen.

En natuurlijk geraken Suske, Wiske bij de zaak betrokken. Ze worden ontvoerd door de Stalen Bloempotters, waarna Tante Sidonie en Lambik hen achterna reizen. Uiteindelijk slagen ze er samen in de rust en orde op Amoras te herstellen


De Koningskwestie, en vooral het verloop ervan, is het centrale element van het verhaal. Het begint allemaal al in de eerste strook, waar een dialoog tussen twee regenwormen het verhaal opent : "Opgepast ! Daar is de Mens ! Het is Zondag : hij zal weer gaan vissen !", "Bijlange niet ! Als 't Zondag is, moet hij naar de stembus !", "Allee, dat kan niet ! De Mens is pas naar de stembus geweest !", "Pf !… Ge ziet die dingens waar hij op loopt he !.. Hewel, dat heet de Mens "voeten" .. en .. Ho !.. Als ge moest weten hoe daar mee gespeeld wordt !!!"2

De verkiezingen volgen elkaar inderdaad nogal snel op : 26 juni 1949, volksraadpleging op 12 maart 1950 en weer verkiezingen op 4 juni 1950. En veel meer dan met de mensen hun voeten spelen lijkt Vandersteen dat niet te vinden. De Volksraadpleging wordt trouwens gewoon "volksbeetneming"3 genoemd. Vandersteen klaagt hiermee het feit aan dat er twee maanden na de volksraadpleging (en de ja-meerderheid) nog altijd geen oplossing is.

Al snel komt het element "koning" in het verhaal aan bod. De Stalen Bloempotters ontvoeren Suske om hem koning te laten worden en zo meer macht in handen te krijgen : "Na de regering van Wiske ging het op Amoras geruime tijd goed ! Nu zijn er nieuwe moeilijkheden gerezen en het volk wil weer een koning om een oplossing te brengen."4 En ook stadhouder Blaaskop ziet een nieuwe koning wel zitten om zijn plan te steunen.

In allerlei dialogen wordt ingespeeld op de situatie in België. Zo zegt Sidonie : "Ik ben nu toch eens kurieus wat er hier mag gaande zijn ! Het is niet zeker dat Suske als koning overal welkom zal zijn !"5 En twee roddeltantes voeren een dubbelzinnig gesprek : "En hewel he, Farajilde … en hewel he … ze zeggen dat hem terug komt … en hewel he … ze zeggen dat hij het "Plan" zal doen uitvoeren zeggen ze !"6


Wat "het plan" precies inhoudt, komt de lezer later te weten. Op een bepaald moment gaan Wiske, Sidonie en Lambik op bezoek bij stadhouder Blaaskop, die hen vertelt wat er precies aan de hand is. "Alowisius Blaaskop vertelt dan dat iedereen op Amoras welvarend is en geld te veel heeft daar de barbaarse gewoonte van belastingen te betalen reeds lang is afgeschaft."7

"De bevolking", vertelt hij, "heeft spontaan het teveel aan geld in de Staatskas gestort en mij verzocht er iets mee aan te vangen en de Hemel te danken voor onze welvaart ! Ik heb dan een Plan uitgewerkt dat echter door een meerderheid in de Raad moet gestemd worden ! En hier begint het spel scheef te lopen."8 En het loopt scheef omdat, "de duivel weet waarom"9, de Stalen Bloempotters tegen het plan zijn. En daarom vreest hij dat zijn plan niet zal kunnen doorgaan : "De Bloempotters hebben een lastercampagne op touw gezet ! Het volk zal "Neen" stemmen ! Alleen de steun van een nieuwe koning kan mij reden !"10

Over de afkeer van Vandersteen voor belastingen, kom ik verder nog terug. Wat hier merkwaardig is, is het religieuze aspect. De Kathedraal moet gebouwd worden om de hemel te danken, een mooie illustratie van het katholieke (Vlaamse) karakter van de inwoners van Amoras, en dan vooral van de aanhangers van Blaaskop.

Maar nu terug naar de campagne : Sidonie, Wiske en Lambik schieten in actie en zetten "een grootscheepse propaganda ten voordele van het plan" op. Een enorme affiche wordt opgehangen : "Burgers van Amoras. Suske, onze nieuwe koning zal morgen de troon bestijgen ! Zijn ordewoord is "Voor een politiek van dankbaarheid steunt het plan Blaaskop."11 Met als resultaat dat de bevolking zingend door de straten begint te dansen : "Hoera ! De Koning komt !", "Leve de Koning !", "Stemt het plan !", "Wij eisen een kathedraal !"12

De situatie evolueert echter in het voordeel van Blaaskop en zijn kathedraal. "Suske doet zijn intrede, bestijgt de troon en eer het avond is, is de kiezing uit de voeten en het plan gestemd."13 Er wordt dus gestart met de bouw van de kathedraal en de Bloempotters verhuizen naar een naburig eiland. De hoofdbloempot blijft aan het hof met enkele getrouwen om zo verder de werken aan de kathedraal te saboteren.

Uiteindelijk proberen de Bloempotters vanop zee een aanval op Amoras te doen. De aanval is vooral bedoeld als afleidingsmanoeuvre, om de aandacht af te leiden en zo toe te laten dat Bloempotters de kathedraal kunnen ondermijnen.

Maar uiteindelijk komt alles goed. Ondertussen is de kwakzalver Kanegem erin geslaagd een "aqua ameliorates" te maken. Bedoeling is om van de Hoofdbloempot een beter mens te maken. Het lukt, want hij draait volledig bij, waarna alle Bloempotters ingespoten worden en er een algemene verzoening komt.
De Stalen Bloempotters zijn een bende geheimzinnigen die rondlopen in tunieken en een omgekeerde bloempot op hun hoofd dragen. Ze typeren zichzelf als een "klein maar machtig stel samenzweerders"14. Hun leider, de Hoofdbloempot, draagt boven op zijn bloempot nog een bloem. Zoals al gezegd, verzetten ze zich tegen het plan van Blaaskop om op Amoras een kathedraal te bouwen. En om dit te verhinderen, zijn ze tot alles in staat. Ze plegen een aanslag op de stadhouder, willen de voormalige koningin Wiske uitschakelen, willen Lambik, de bouwmeester van de kathedraal, vergiftigen en blazen de haven op, zodat aanvoer van bouwmaterialen niet meer mogelijk is.

Ze hebben trouwens ook een alternatief plan. In plaats van een kathedraal willen ze een toren van Babel laten bouwen. De Hoofdbloempot geeft uitleg bij zijn plannen : "Kijk, Sire, dat is het waar wij voor strijden en uw stem verlangen !" En terwijl een voorwerp onder een doek de ruimte binnengebracht wordt, gaat hij verder : "Wel, de bevolking heeft geld teveel en Blaaskop de Stadhouder wil daarmee een kathedraal bouwen om de Hemel te bedanken voor de Welvaart op Amoras ! Maar ik … Hoofdbloempot van de Bloempotters van de Stalen Bloempot zal dat beletten !"15 "Al de leden van de Stalen Bloempot zijn of waren parlementsleden, ministers, senatoren, volksvertegenwoordigers !!! En wij beweren dat de welvaart op Amoras niet te danken is aan de hemel maar ……… aan ons onverdroten, hardnekkig en uren lang gepraat ! Onze redevoeringen !! Onze slagwoorden …… ons gezever … pardon .. ons gebabbel !! En wij besloten de eredienst van 't babbelen in te richten en hier ziet ge onze hoop …… Babellar !!!"16

Net op dat moment trekt de Hoofdbloempot het doek van het voorwerp : er blijkt een mini-reproductie van de toren van Babel onder te zitten. "Dit is natuurlijk maar een model van wat eens een machtig bouwwerk zal zijn … De toren van Babellar ! Een hulde aan het resultaat van het gebabbel !!! Hoog zal hij rijzen !!! Een nieuwe toren van Babel !!! Hoger dan de wolken !! Hoger dan de hemel !!!"17

Suske reageert geprikkeld : "Daar komt niks van ! Dat is heidense prietpraat en tegen de geest van de bevolking die naar Vlaamse tradities leeft !… Op Amoras komt geen toren van Babel, maar een kathedraal !!!"18

Die nacht plakken de Stalen Bloempotters "de muren van de stad vol met een geraffineerde propaganda."19 Een ganse hoop affiches gaan zo het straatbeeld bepalen : "Burgers, laat u niets wijsmaken ! De koning zal de troon niet bestijgen ! Hij is zelfs niet in 't land. STOP het plan Blaaskop ! STEMT NEEN.", "Hoe hoger de kathedraal hoe lager de frank van Amoras ! Stemt Neen !"20

Hun plannen met Suske als koning zijn ook niet van de poes : "De Stalen Bloempotters zijn een klein maar machtig stel samenzweerders ! Gij zult slechts koning worden als gij onze geheime plannen dient … zo niet … zullen uw vrienden een wrede dood sterven !"21 Een koning moet hen dus dienen of uit de weg geruimd worden, zoals verder nog blijkt : "Allee, ga-de-weg, met een koning doet ge nu toch wat ge wilt, zeker ! Als hij niet naar onze pijpen danst, wippen we hem buiten ! Dat is de oplossing !"22


De tegenstelling tussen de twee partijen is duidelijk, en de link naar de echte wereld niet moeilijk te leggen. Stadhouder Blaaskop en de bevolking die hem steunt symboliseren het katholieke Vlaanderen. Zij willen een koning, maar zijn er niets slecht mee van plan.

Daar tegenover staan de "heidense" Stalen Bloempotters, tegenstanders van de kathedraal. Deze Bloempotters staan natuurlijk voor de Belgische "neen"-stemmers, met andere woorden : de socialisten. Zij vinden de hemel maar zever en willen een toren ter ere van hun gebabbel. De groepering bestaat uit ministers en parlementsleden, en is tot alles in staat : laster- en leugencampagnes, aanslagen, en zelfs oorlog. De neen-propaganda stelt dan nog niet zoveel voor. En misschien wel het belangrijkste : een koning is voor hen wel OK, zolang hij maar naar hun pijpen danst. Hoewel er dus duidelijk een link gelegd wordt naar de Belgische politiek, worden er geen politici persoonlijk geviseerd.

De link met de Belgische koningskwestie wordt nog benadrukt door een broer-kwestie. De stadhouder (Alowisius Blaaskop) en de Hoofdbloempot (Dokus Blaaskop) zijn tweelingbroers.

De stemming over het plan staat duidelijk voor de volksraadpleging, temeer omdat het plan met een meerderheid goedgekeurd wordt. Maar de Bloempotters leggen zich (net als de socialisten in het werkelijke leven) niet neer bij de uitslag en beginnen een oorlog om toch de kathedraal te saboteren : "Ge kunt doen wat ge wilt maar die kathedraal komt nooit klaar ! Nooit, hoort ge !! Wij Bloempotters zullen haar tot de laatste steen weer afbreken en er een toren van Babellar mee bouwen die een tempel zal zijn voor degenen die liever babbelen dan bidden !"23 Ze drijven hun wil dus door, tegen die van de meerderheid.

Over die meerderheid die niet gerespecteerd wordt vallen trouwens enkele venijnige grappen, zoals wanneer Suske de Hoofdbloempot wilt laten oppakken : "Ha ! Deze keer hebben we hem ! Hij is alleen ! Maar pas op, dat we geen rammel krijgen want wij hebben de volstrekte meerderheid !"24 Of nog deze meer algemene opmerking : "Alhoewel men de laatste tijd niet te veel kan rekenen op orde en wetten is de wet van de zwaartekracht nog altijd van tel en Lambik die zich mistrapt dondert naar beneden."25

J. De Schuyteneer gaat redelijk ver met het interpreteren van de Stalen Bloempotters. Het staal legt volgens hem de link naar Wallonië, gezien de niet onbelangrijke Waalse staalindustrie. Verder schrijft hij : "Het idee van de bloempot die deze mannen omgekeerd op het hoofd dragen verwijst waarschijnlijk naar het feit dat ze, volgens Vandersteen, doof en blind zijn voor het goede dat de Koning gedaan heeft voor België. Het zal dan ook geen toeval zijn dat de Hoofdbloempot en de koningsgezinde stadhouder broers zijn van elkaar : ze staan symbool voor Wallonië en Vlaanderen die allebei kinderen zijn van de Belgische staat. Vandersteen gelooft er blijkbaar in dat de anti-koningsgezinden kunnen overtuigd worden van hun ongelijk."26

Tenslotte moeten de Belgische ministers het ook rechtstreeks ontgelden. Op het einde van het verhaal vraagt Lambik aan de kwakzalver of hij geen spuitjes "aqua ameliorates" mag meenemen naar zijn vaderland. Kanegem moet hem echter teleurstellen, " op ministers pakt het niet !"271   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   158


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina