Schaf taaltoetsen voor studenten af!Dovnload 5.95 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte5.95 Kb.

Schaf taaltoetsen voor studenten af!

De Taalprof - 4/09/09


Regelmatig komen ze in het nieuws: taaltoetsen voor aspirant-leraren of voor eerstejaars studenten van hogescholen of universiteiten. Vaak deugen ze niet, en ze hebben ongewenste effecten, betoogt de Taalprof. Afschaffen dus. Mee eens?

Eigenlijk ben ik helemaal niet tegen toetsen. Ik snap heus wel dat je diagnostische instrumenten wilt kunnen toepassen om kennis of vaardigheden te meten. Maar in het geval van de taaltoetsen die de laatste jaren zo regelmatig in het nieuws zijn maak ik graag een uitzondering.

Misschien waren ze nog zo erg niet als ze zich zouden beperken tot spelling en woordenschat. Spelling is centraal gereguleerd en de meest storende spelfouten kunnen ondubbelzinnig vanuit een woordenlijst of regelsysteem beargumenteerd worden. Geen dicteeachtige gedrochten waarvan elke spelwijze stoort, en je hebt een redelijke spellingtoets. Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor woordenschattoetsen. Die zou je denk ik moeten toespitsen op het domein van de studie die de student gaat volgen, maar het is voorstelbaar dat je het eens wordt over een basis die in principe toetsbaar is.

Nee, het zijn altijd de grammaticale en stilistische vragen waar je als enigszins geschoold taalkundige koude rillingen van krijgt. Nooit gaat het hierbij om werkelijk taalinzicht, altijd betreft het clichématige en oppervlakkige regeltjes die vaak controversieel, meestal verouderd en in alle gevallen vrijwel gedachteloos toepasbaar zijn. Groter als/dan, hun/hen iets geven, het meisje waarmee ik danste, foutieve beknopte bijzinnen, het blijft steeds maar dezelfde uitgekauwde brij van onsamenhangende hele en halve vuistregeltjes, die op geen enkele manier gerelateerd is aan waar het werkelijk om gaat: snappen hoe je eigen taal in elkaar zit.

Daar komt nog eens bij dat die taaltoetsen tot gevolg hebben dat de inhoud van het taalvaardigheidsonderwijs verwatert tot het “inoefenen” van ezelsbruggetjes die gericht zijn op het behalen van de verplichte 75,3 procentscore bij de taaltoets. Dit zal op den duur ook weer gevolgen hebben voor de toetsen zelf, die natuurlijk weer toegesneden gaan worden op de stof uit dat taalvaardigheidsonderwijs, namelijk die ezelsbruggetjes. En die zijn, naar hun aard, juist bedoeld om nadenken te vermijden. Een rampzalige ontwikkeling.

En vormen die taaltoetsen eigenlijk niet gewoon een etalagemaatregel van de hogescholen en universiteiten om de klagers tevreden te stellen? Ik zou denken dat een docent eenvoudigweg kan weigeren om een werkstuk na te kijken dat qua taalgebruik onder de maat is. Neem desnoods bij ieder werkstuk vooraf een steekproef en wijs het af als er teveel duidelijke fouten op een willekeurige pagina staan. Ik kan me voorstellen dat er bij het ene vak andere taalnormen worden gehanteerd dan bij het andere, maar als de docent de criteria van tevoren aankondigt is er niets aan de hand. Het kan natuurlijk zijn dat de docenten van hogescholen en universiteiten zelf niet in staat zijn om een taalnorm te stellen, maar in dat geval hebben we een heel ander probleem, dat ten onrechte gemaskeerd zou worden door een verplichte taaltoets voor studenten.Kortom: afschaffen die toetsen! Besteed liever aandacht aan het verbeteren van het grammaticaonderwijs.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina