Schematisch overzicht op hoofdlijnen overlast in de openbare ruimteDovnload 23.15 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte23.15 Kb.
Schematisch overzicht op hoofdlijnen overlast in de openbare ruimteBestuurlijke strafbeschikking

Bestuurlijke boete

Wet mulder

Bron

Strafrecht ( 257ba Sv)

Bestuursrecht (wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte)

Bestuursrecht ( WAHV)


Inwerkingtreding

Gefaseerde invoering vanaf 1 januari 2009 voor enkele gemeenten (enkel G4)

vanaf 1 januari 2010 voor meerdere gemeentenVerwachting 1 januari 2009 voor alle gemeenten

Sinds 1994

Feiten

Feiten als genoemd in besluit OM afdoening

Feiten als genoemd in de AMvB en/ of vastgesteld door gemeentelijke verordening

Verkeersvoorschriften

als genoemd in de WAHVHoogte beschikking

Door Rijk vastgesteld aan de hand van feitenlijst welke reeds wordt gehanteerd door OM

Voorzover weergegeven in bijlage bij AMvB bestuurlijke boete waarbij is aangesloten bij het transactiebesluit 1994. Anders bepaald bij verordening: tot maximaal 340,- euro natuurlijk persoon en 2250,- euro rechtspersoon

Door Rijk vastgesteld aan de hand van feitenlijst welke wordt gehanteerd door OM

Aankondiging

Door boa namens college of burgemeester

Bestuurlijk toezichthouder tevens boa in kader van identificatieplicht, namens college of burgemeester

Bij AMvB aangewezen ambtenaren (doorgaans Boa namens OM)

Bevoegd orgaan

CJIB legt namens college dan wel burgemeester beschikking op

College dan wel burgemeester

In AMvB genoemd orgaan


Verantwoordelijkheid

24 uurs verantwoordelijkheid voor handhaving nog onduidelijk. Samenwerking met politie nader te bepalen in driehoeksoverleg.

Verantwoordelijkheid voor inningen en verdere afhandeling ligt bij rijk/ CJIB en CVOM24 uurs verantwoordelijkheid, maar de politie dient als achtervang en bij escalatie te fungeren . Nadere invulling in driehoeksoverleg

Nvt.

Inning

CJIB

College dan wel burgemeester

CJIB


Rechtsmiddelen

Verzet bij OM, behandeling door kantonrechter, hoger beroep bij hof en cassatie

Bezwaar bij college dan wel burgemeester,

Beroep bij kantonrechter en hoger beroep bij hof LeeuwardenBezwaar bij OM en beroep bij kantonrechter

Schorsende werking rechtsmiddel

Verzet schorst de tenuitvoerlegging

Bezwaar heeft schorsende werking. Bij beroep moet zekerheid worden gesteld voor betaling sanctie

Bezwaar heeft schorsende werking. Bij beroep moet zekerheid worden gesteld voor betaling sanctie

Kosten

Gemeenten dienen bijzonder opsporingsambtenaar aan te stellen. Overige kosten voor Rijk (inning verzet etc)

Tegemoetkoming dmv. pv-vergoeding overlast (en hiernaast kan men aanspraak maken op de pv-vergoeding voor parkeerfeiten zie hiernaast)Geheel voor gemeenten

Hiernaast kan men aanspraak maken op de pv-vergoeding voor parkeerfeiten zie hiernaastIndien door gemeenten middels boa’s wordt gehandhaafd: kosten aanstelling boa voor gemeenten. Overige kosten voor Rijk. Gemeenten kunnen aanspraak maken op pv- vergoeding parkeren

Opbrengsten

Gaan naar het Rijk, maar hier staat een pv-vergoeding tegenover

Voor 2009 is deze vastgesteld op 40,- euro voor overlast feiten . Ziie voor pv- vergoeding voor parkeerfeiten de 2e kolom hiernaast).Gaan geheel naar gemeente. Hiernaast kan men aanspraak maken op de voor 2009 vastgestelde pv-vergoeding parkeren (zie kolom hiernaast)

Gaan naar Rijk, maar hiernaast kan men aanspraak maken op de voor 2009 vastgestelde pv-vergoeding voor parkeren van 25,- euro

Justitiële documentatie

Bij beschikking boven 100 euro wordt overtreder opgenomen in documentatieregister

Geen gevolgen

Geen gevolgen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina