Schepenbank schijndelDovnload 203.86 Kb.
Pagina1/4
Datum22.08.2016
Grootte203.86 Kb.
  1   2   3   4
SCHEPENBANK SCHIJNDEL

toegang 5122

inventarisnummer 155

Protocol van allerhande akten over de periode 1741-1744

NB

Dit protocol past in de grote serie nl. de inv.nrs. 142-184.

Ondergetekende en mw. Pauline Heessels van de historische werkgroep Schijndel hebben hiervan aanvankelijk louter de registers integraal overgenomen zodat voor genealogen die op zoek zijn naar Schijndelse families in ieder geval een digitale index raadpleegbaar is. Het is goed te weten dat de registers alleen de ‘hoofdpersoon’ uit de akte melden terwijl er best meerdere namen in het origineel kunnen staan. Gaandeweg het project hebben we daarom toch moeten besluiten te werken vanuit de akten zelf waar veel meer genealogische informatie in blijkt te zijn opgenomen.

Ondergetekende is bij de oudste registers begonnen [142] en mw. Heessels werkt vanuit 179 terug, omdat 184, 183, 182, 181 en 180 in het verleden al eens bewerkt waren. Ook is consequent de datum van de akte aangegeven. De opeenvolging van de folionummers laat zien of het om een korte of langere akte gaat.

Zie verder: www.henkbeijersarchiefcollectie.nl
Bewerking door Henk Beijers……
beginpagina met schepencollege:

kwartierschout van Peelland Balthasar Repelaer

stadhouder Gijsbertus Gualtherie major

gecommitteerde Gijsbertus de jong major

president-schepen W.A.Dobbelsteen

vice-president W. van Heretum

schepen Aert Jansse Verhoeven

schepen Peter van den Bergh

schepen Luijcas Jacobs Veraelst

schepen Jan Gijsbert Smits

schepen Isaacq Scriba

secretaris Gisbertus de Jong junior

substituut secretaris Petrus Zijlmans
folio 1 – 21 juni 1741

Staat en inventaris van Gijsbert Adriaensse van de Cromvoort nagelaten aan de 5 minderjarige kinderen verwekt bij Anneke Corstiaen Fransse van der Meulen en Catharina Jansse van Lieshout laatst weduwe van genoemde Gijsbert en de voogden waren Fransus Jan Franssen van der Meulen en Joseph Ancems van der Eerden o.a. huis onder Eerde [

folio 3 verso – 4 juli 1741Ontlastbrief via regerend armmeester Hendrik Hubens t.b.v. de armentafel van Turnhout i.v.m. Elisabeth Corstens getrouwd met Jan Baptista Vermeulen
folio 4 – 5 juli 1741

Testament van Juffrouw Johanna de Jong eerst weduwe van de Heer en Mr. Willem van Oosterwijk in zijn leven advocaat en secretaris van Schijndel en laatst weduwe van wijlen de Heer Hendrik Jacob Peijpers in leven predikant te Schijndel welk testament is geopend in het bijzijn van de Heer Gisbertus de Jong erfsecretaris van Schijndel en de Heer Johan de Jong secretaris te Tilburg in presentie van de Heer Gerardus de Jong secretaris te Veghel en Erp met o.a. legaten aan Maria haar zus als weduwe van Johan van Oosterwijk, Johanna de Jong, Alida Johanna de Jong, Willem Johannus Guvaltheri [vgl. Gualtherie], Alida Wilhelma van Oosterwijk, zusters en broers van Hendrik Jacob Peijpers, de diakonie van de armen van Schijdnel, Johan, Gerardus, Elisabeth en Maria de Jong haar broers en zusters, kinderen van Anna Helena de Jong verwekt door Leendert Boll
folio 7 verso – 8 juli 1741

Thomas Gerbrands als vorster op basis van een machtiging van Hendrik van den Oever collecteur der gemene middelen zoals verpondingen en koningsbeden e.d. om een aantal goederen in arrest te nemen vanwege achterstallige betalingen waarbij genoemd worden: Adriaen Claes Adriaen Rijnders, de kinderen Paulus Claesse van Gogh, de weduwe van Huijbert van Mensel, Jan Wouter Dircx, Peeter Marten Liebens (?), de kinderen Jan Tijs Nelisse, Jan Willems van Heretum, Hendrik van Vechel, Eijmbert Sijmons van der Hagen, Bartel van den Heuvel, Jan Tonys Snellers, de kinderen Dirck Zeger Voets, Hendrik Bartel Ryckers, twee minderjarige kinderen van Bartel Jansse Pijnappels, de kinderen van Lambert Hendricx, Jan Jan ooms, Adriaen Jasper svan Hees, Willem Jan Schellekens


folio 9 – 10 juli 1741

Verklaring van Peeter Gerits van den Bergh en Bartel Wijnant Schevers op de Nonnenbossche Hoeven ten behoeve en op verzoek van Jan Teuling molenaar op de windmolen te Schijndel over de Steensen Molen [vgl. molen ter Steen] onder de heerlijkheid Berlicum en een aangelegde weg of dijk vanuit de molen
folio 9 verso – 17 juli 1741

Staat en inventaris van Jacobus van Tienen en Gijsberdina Teunis van Kessel waarbij het woonhuis van haar bruidegom Hendrik Dalemans genoemd
folio 12 – 4 augustus 1741

Staat en inventaris van Anna Maria Jansse van Roosmalen nagelaten aan Lambert Janse van Lieshout weduwnaar ten huize van zijn bruid Alen Lambers van de Velde
folio 14 – 7 augustus 1741

Staat en inventaris van Emmerens Andriesse van Kessel nagelaten aan Peeter Geerits Verhagen en zijn bruid is Jennemaria Luijcas van den Boogert
folio 16 – 12 augustus 1741

Peeter Geerits van den Berg wordt door Schijndel afgevaardigd om te ’s-Hertogenbosch de verpachting der gemene middelen bij te wonen

folio 16 verso – 8 september 1741

Verklaring van Leendert Willem van Rooij uit Sint Michielsgestel ten behoeve van mr. chirurgijn Innocentius Egidius Bernuly dat op 31 mei 1739 Johanna van Dijk in de kost bij genoemde Leendert haar been heeft gebroken , dat hij toen naar ’s-Hertogenbosch is gegaan naar A.B.Heijmans een nicht van Johanna, die toen aan Leendert de opdracht heeft gegeven Bernuly erbij te halen met de intentie dat hij dat been zou genezen en dat zij de chirurgijn de kosten zou betalen
folio 17 – 12 september 1741

Bestek van de planken omheining voor de pastorie van Schijndel waarvan de laagste inschrijver Jan Luijcas Vorstenbosch was
folio 19 – 15 september 1741

Deling van goederen door Peeter Willem Vogels man van Jenneken, Adriaen Hanegraeff man van Jennemaria beiden dochters van Jan Willem Jan Luijcken verwekt bij Jenneken dr.v. Jan Dirck Voets
folio 20 verso – 13 oktober 1741

Deling van goederen door Jan en Annamaria kinderen van Lambert Janse van der Haigen en zijn vrouw Anneken dr.v.Dirck van den Oetelaer, Peeter Janse Pijnappels man van Heijlken dr.v.Lambert en Anneken o.a. huis onder Elschot in de Laristraat
folio 24 verso – 13 oktober 1741

Deling van goederen door Hendrik, Peter, Johannis en Lambert meerderjarige zonen van Jan Lambers Verhagen verwekt bij Meghel dr.v.Peter Verhoeven, Jan Janse van der Spanck man van Ida dr.v.Jan en Meghel, o.a. huis aan de kapel van Wijbosch
folio 27 – 17 oktober 1741

Ontlastbrief via regerend armmeester Hendrik Gijsbert Huibens t.b.v. de armentafel van Berlicum [er staat Ballecum] voor Maria Mili Hendrick Thomasse getrouwd met jacobus van den Broeck
folio 27 verso – 21 oktober 1741

Verklaring van Thomas Gerbrands vorster op basis van een machtiging van Hendrik van den Oever collecteur der gemene middelen nl. verpondingen en koningsbeden 1738-1739 i.v.m. een arrest van goederen van o.a. Hendrik Rijnders Verhagen
folio 28 – 27 oktober 1741

Deling van goederen door Jan, Andries, Helena en Annamaria meerderjarige kinderen van Hendrik Dircx van den Oetelaer verwekt bij Annamaria dr.v. Jan Lamberts van der Haigen, Jan Goossens van der Schoot man van Dirske dr.v. Hendrik en Annamaria, Jan Hermens van de Velde testamentair voogd over Herman minderjarige zoon van Adriaen Hermens van de Velde verwekt bij Pieternella ook dr.v.Hendrik en Annamaria
folio 31 verso – 3 november 1741

Overeenkomst inzake de collecte der tienden tussen de schepenen van Schijndel aan de ene kant en Aert Hermens van Heeswijck en Petrus Zeijlmans substituut secretaris aan de andere kant met de condities t.a.v. deze collecte

folio 33 verso – 11 november 1741Machtiging door Guilliam Boorschot woonachtig te Schijndel aan Anthony Boorschot zijn zoon ook woonachtig te Schijndel om namens hem 300 gl. te ontvangen opgemaakt t.b.v. een zekere persoon uit Brussel i.v.m. het tochtrecht van Joffrouw Rosa Muijsewinkel op basis van een testament van Hendrik van Asch neef van de comparant
folio 34 – 18 november 1741

Testament opgemaakt ten huize van Jan Rutten van Berkel onder het Lutteleind ter plaatse aan het Elderbroek van Maria Lambers van der Hagen weduwe van wijlen Johannis Verhagen
folio 35 – 22 november 1741

Ontlastbrief via regerend armmeester Hendrik Gijsbert Huibens t.b.v. de armentafel van Oirschot voor Jan Geerit Hendrik Geerits die in ondertrouw is met Anneken Hendrik de Conincx nagelaten weduwe van wijlen Aelbertus van de Laerschot te Oirschot
folio 35 verso – 27 november 1741

Staat en inventaris van Jenneken Hendrik Hellinx nagelaten aan Willem Aert Dobbelsteen o.a. huis onder de Borne op het Leiseind [Liessent]
folio 42 – 5 december 1741

Aftsand van tochtrecht door Hendrina Peter Jan Sijmons eerst weduwe van wijlen Dirck Willems van Kessel met haar momoboir Jan Leenders van der Burgh op een huis est huis schop boomgaard en aangelegen landerijen onder Wijbosch aan de Kapel + enige landerijen


folio 43 verso – 9 december 1741

Bestek i.v.m. het maken van twee schoren in de heide achter het Oude en Nieuwe Hoefke in de Wal met nadere details over de uitvoering
folio 45 verso – 16 december 1741

Taxatie ter requisitie van de weled. heer Willem Graham kapitein onder het regiment van de heer generaal Halket van goederen gelegen langs de rivier de Aa nagelaten door de weled. geb. heer Willem Lodewijk Grahame in zijn leven Heer van Avesteijn oud schepen en raad van ’s-Hertogenbosch o.a. huis me thooibeemd het Geweerbeemtje, diverse stukken teulland en de Grote en Kleine Saarten
folio 46 verso – 5 januari 1742

Verklaring voor het hoog officie over het dode lichaam van Joost Aert Meijssen van der Haigen welk lichaam is nader onderzocht door chirurgijn Innocentius Egidius Bernuly welke Joost onlangs nog gezond was en boekweit naar de molen zou brengen om het daar te laten malen en op de molen zijnde ter aarde is gevallen
folio 47 – 13 januari 1742

Testament van Willem Janssen Schellekens weduwnaar van wijlen Jenneke Janssese van Overbeek
folio 48 verso – 19 januari 1742

Deling van goederen onder Bartel en Lambert meerderjarige zonen van Dirk Lambers van Soggel verwekt bij Maria Pijnappels, Jan van den Bogert, Gijsbert Bartel Pijnappels en Peeter Willems van den Boogert resp. vader en voogden over de minderjarige kinderen o.a. een huis op het Oetelaar en onder het Elderbroek
folio 52 – 23 januari 1742

Testament van Lambert Janssen Spierincx en Adriaen Jansse Spierincx
folio 53 verso – 20 januari 1742

Verklaring van de schepenen betreffende enige geuite klachten van de ingezetenen t.a.v. Mr. Gisbertus de Jong die geweigerd zou hebben een testament op te maken maar het uiteindelijk toch wel heeft opgemaakt
folio 54 – 24 januari 1742

Ontlastbrief via regerend armmeester Martinus Aerts van Vechel t.b.v. de armentafel van de armentafel van Heerickhuijsen [zou Hedikhuizen bedoeld zijn] voor Aert Delisse Vercuijlen in ondertrouw met Willemijna Hendrick Draijers
folio 55 – 2 februari 1742

Testament van Willem Dirks van Kessel zoon van Dirk Willem van Kessel verwekt bij Hendrina Peter Jan Zijmons, Dirk zijn halfbroer is verwekt bij Jan Leenders van der Burgh
folio 55 verso – 3 februari 1742

Testament van Catharina Willem Jansse Schellekens verwekt bij Jenneke Jansse van Overbeek en als erfgenaam wordt genoemd Jenneke haar minderjarige natuurlijke dochter verwekt door Dirk van de Ven en zulks uit tedere liefde
folio 57 – 5 februari 1742

Deling van goederen onder Hendrik meerderjarige zoon van Lambert van der Hagen, Matijs Gijsberts van Heretum man van Jenneken, Jan Hendrik Voets last en procuratie hebbend evan Willem Lamberts van der Hagen voor notaris Mans te Den Dungen gepasseerd op 30.11.1737 , Jan Anthony Spierings en Gerard Jansse van der Hagen testamentaire voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan van der Hagen en Geertruij van Houtum; hierin wordt ook het testament genoemd van Joostina Willem van den Bogert weduwe van wijlen Lambert van der Hagen
folio 61 – 16 februari 1742

Ontlastbrief via regerend armmeester Martinus Aerts van Vechel t.b.v. de armentafel van Veghel voor Joost Jansse Hellinx en Hendrina Geerit Willem Cuijpers zijn vrouw
folio 61 verso – 23 februari 1742

Deling van goederen onder Laurens Willems van der Schoot meerderjarige zoon van Willem van der Schoot verwekt bij Geetruij dr.v.Peter Wouter de Bresser, Jan Dirk van Giersbergen man van Catalijn dr.v. Willem en Geertruij, Tijs Peters van Grinsven en Leendert Leendert Jonkers voogden over het minderjarig kind verwekt bij Jenneke dr.v.Willem en Geertruij o.a. huis in de Broekstraat, huis aan de Caartsevonder te Sint Michielsgestel
folio 65 verso – 20 maart 1742

Testament van Huijbert Jansse van de Merendonck uit Den Dungen maar in de marge staat: memorie dit geen voortgang gehadt
folio 65 verso – 31 maart en 1 april 1742

Nominatie van de borgemeesters te Schijndel nl. voor Wijbosch Anthony Paulus Smits * en Teunis Jan claes Vercuijlen, voor Lutteleind Peter Adriaans van Heeswijk en Jan Adriaans van der Schoot *, voor Borne Jan Hendrick Heijmans en Willem Paulus Bevers *, voor Elschot Goyaert Janse van der Schoot * en Hendrick Lambers van der Haigen en voor de Broekstraat Hendrik Willems van den Oetelaar

folio 67 – 7 april 1742Ontlastbrief via regerend armmeester Martinus Aerts van Vechel t.b.v. de armentafel van de baronie van Boxtel voor Wouter Janse van Heretum getrouwd met Maria Mathijs Quesen geboortig van Sittart en nu wonende te Boxtel
folio 67 verso – 13 mei 1742

Machtiging voor de Schijndelse schepenenen waarbij Nicolaas Zijnen zowel Franse als Duitse schoolmeester constitueert Marinus van Luinen banketbakker binnen de stad Amsterdam om in zijn naam te vorderen het restant van 150-1-6 die Leonard Goris koopman in wijnen in de voors. stad schuldig is wegens kostgeld aan zijn debiteur en neef Jacob Arents
folio 68 – 2 juni 1742

Deling van goederen onder Geerit der Gast gehuwd met Maria dr.v. Willem Janse Schellekens, Jan Goossens en Hendrik Spierincx voogden over Maria Catharina dr.v.Jacobus van Orten en diens vrouw Jenneken dr.v.Willem Janse Schellekens, Peeter Penninck en Willem Dircx van Pinxteren voogden van Jenneke het natuurlijke kind van Catharina dr.v. Willem en Jenneken
folio 70 – 2 juni 1742

Deling van goederen onder Johannis en Goyaert meerderjarige kinderen van Faes Willems Schoenmakers verwekt bij Emmerens dr.v. Corstiaen Arien Voets
folio 72 – 18 juni 1742

Ontlastbrief via regerend armmeester Martinus Aerts van Vechel t.b.v. de armentafel van Sint Michielsgestel voor Maria Ruth Tholoffs getrouwd met Jacob Schuurmans
folio 72 verso – 18 juni 1742

Verklaring der schepenen van Schijndel t.b.v. het Hoog Officie over de visitatie van het verongelukte lichaam van Van der Haigen staande in het huis van Zeijke de weduwe van Joost Aerts Meijsen van der Haigen in de Straat, maar hierdoor ontstond een hele discussie met vorster Thomas Gerbrands die brutaal en al vloekend te keer is gegaan omdat hij meende dat hij die visitatie had moeten verrichten
folio 73 verso – 23 juni 1742

Verklaring van de 81-jarige Jan op d’Aa, Francis Antonis Verhoeven [37 jaar], Jan Leenders van der Burgh [42 jaar] en Hendrik Dekkers [32 jaar] die t.b.v. Eymbert Adriaens van den Vorstenbosch die uit eerlijke ouders is geboren binnen Schijndel die nooit enige onordentelijkheden heeft begaan
folio 74 – 26 juni 1742

Deling van goederen onder Anthony Ceelen van de Laer mam van Piternella dochter van Matijs Peters van Bergeijk verwekt bij Teuniske diens vrouw die een dochter was van Dirk van den Acker te Middelrode, Jan Dircx van den Heuvel regerend voogd over Lambertus en Johanna minderjarige kinderen van Anthony van Gestel verwekt bij Ariken zijn vrouw dr.v. Luijckas van den Heuvel, Jacobus Lamberts van Gestel
folio 76 – 5 juli 1742

Afstand van tochtrecht door Willemke Janse van der Meulen weduwe van Cornelis Jacob Andriessen en laatst van Claes Janssen Suijskens wonende te Dinther op een huis hof boomgaard en aangelegen landerijen met hun houtwas onder het Wijbosch aan het Broek en nog enige akkers; Adriaen Dirck haar meerjarige zoon, Anthony van der Spanck gehuwd met Willemijna Willem Dirck Vorstenbosch, als in huwelijk hebbende Alegonda, Jan Hendrik Martens gehuwd met Hendrina beiden dochters verwekt door genoemde Cornelis en later Claes Janssen Suijskens
folio 78 – 17 juli 1742

Deling van goederen onder Daniel en Hendrikus Civits [vgl. Kivits] wonende te Megen, Rijnder van den Bogert gehuwd met Margriet Civits, Hendrik Hubens gehuwd met Catharina Civits, Hendrik van Gemonde te Middelrode gehuwd met Alegonda Civits, Maria Anthony Smits weduwe van Anthony Civits wonende te Veghel, Hendrik Gijsbert Vugts te Den Dungen en genoemde Rijnder als testamentair voogd over Joostinus zoon van Joost Civits verwekt bij Maria Dortmans, Johannis Willems van der Heijden te Gestel gehuwd met Laurina Coppens van te voren weduwe van Pieter Cieboom [vgl. Kieboom] die in huwelijk heef tgehad Johanna Civits allen kinderen van en kindskinderen van Adriaan Civits en Maria Joost Vugts – veel obligaties
folio 82 – 18 juli 1742

Verzoek aan Daniel en Hendricus Adriaen Kivits te Megen, Rijnder van den Bogert en Hendrik Hubens uit Schijndel, Hendrik van Gemonde te Middelrode, Maria Anthony Smits weduw van Anthony Kivits constitueren Johannis Willems van der Heijden te Sint Michielsgestel en Hendrik Gijsberts Vugts te Den Dungen om zich te vervoegen bij Jan Hoefnagels mulder te Halder om met hem te overleggen over de prijsbepaling van de molen ten tijde dat Peter Cieboom er mulder was
folio 83 – 28 juli 1742

Vervolgakte van de familie Civits/Kivits


folio 84 – 18 juli 1742

Vervolgakte van de familie Civits/Kivits


folio 85 – 22 juli 1742

Testament van Johannis meerderjarige zoon van Anthony van Sommeren verwekt bij Jenneken Janse van Eert
folio 85 verso – 24 juli 1742

Vervolgakte van dezelfde Johannis Anthony van Sommeren over een legaat aan Jan Hendrik Heijmens onder de Borne ter plaatse aan het Lieseind [Liessent]


folio 86 verso – 26 juli 1742

Machtiging door Sr. Hendrik van den Oever notaris te ’s-Hertogenbosch die verklaart te constitueren [= machtigen] Lucas Rijsterborgh procureur om een lijst samen te stellen van de restanten der gemene middelen die gevorderd dienen te worden


folio 87 – 30 juli 1742

Verklaring der schepenen over een actie van Hendrik Ouwerk gewezen soldaat onder de compagnie van kapitein Habercorn in het regiment van kolonel Doijs
folio 88 – 7 augustus 1742

Arrest van goederen op verzoek van Dirk Cleene deurwaarder betreffende de achterstallige lasten van de goederen van Bartel van den Heuvel, Jan Penninx, Eijmert Sijmons van der Haigen, Adriaan Gijsbert Smits die Hendrik van den Oever als collecteur der verpondingen en koningsbeden over 1739 en 1740 moet proberen te innen

folio 88 – 11 augustus 1742Staat en inventaris van Adriaentje Jansse van Empel nagelaten aan Corstiaan Gijsberts Verhagen ten huize van zijn bruid Jenneken Janssen Verhagen o.a. een huis onder Elschot
folio 92 verso – 4 september 1742

Verklaring van de schepenen dat hun medeschepen Peter Gerits van den Berg is verzocht zich naar ’s-Hertogenbosch te begeven om namens het corpus van Schijndel de verpachting der gemene middelen bij te wonen
folio 93 – 10 september 1742

Deling van goederen onder Rijnder en Fransus meerderjarige zonen van Lambert Rijnders Verhagen verwekt bij Jenneken Jan Janse Veraelst o.a. huis etc. onder Elschot in den Boogert en nog een huis onder Elschot
folio 96 verso – 18 september 1742

Interrogatie in 8 artikelen ter instantie van Andries Smits betreffende een kwestie rond de impost op het bestiaal binnen de Meierij van ’s-Hertogenbosch waarvan pachter is Anthony van Hanswijk
folio 99 – 20 oktober 1742

Machtiging door Geerit Claese van der Loo voogd van Christina Jan Hendricx van den Hintel aan Lucas Rijsterborgh procureur voor het gerecht van Veghel om namens hem te vorderen van Joseph Ancems te Veghel een bedrag van 50 gl.
folio 99 verso – 1 november 1742

Ontlastbrief via regerend armmeester Martinus Aerts van Veghel t.b.v. de armentafel van Liempde voor Eijmbert Adriaen Peeter Maes getrouwd met Godina Hermens van de Ven
folio 100 verso – 6 november 1742

Deling van goederen onder Lambert Penningh roolms priester te Empel mondige zoon van Goijaert Janse Penninx verwekt bij Maria Geerits, Hendrik Anthony Vugts man van Geertruij dr.v. Goyaert en Maria o.a. huis in het Achterste Hermalen en veel landerijen
folio 107 verso – 5 december 1742

Verklaring van een zekere Meuwis Huijbers van Dinther woonachtig binnen d eheerlijkheid Lith t.b.v. Peeter van den Boogert molenaar te Lith
folio 108 verso – 8 december 1742

Deling van goederen onder Jan Rovers van den Groenendael man van Heijlken, Anthony Geerits Verweeering man van Ariken, beiden dochters van Denis Ariens Verm verwekt bij Jenneken dr.v. Anthony van der Meulen o.a. huis onder Wijbosch in Eerde en veel landerijen
folio 115 verso – 15 december 1742

Ontlastbrief via regerend armmeester Martinus Aerts van Veghel t.b.v. de armentafel van Gemonde onder Sint Michielsgestel voor Adam Adriaen Schuermans en Jacomijna Gijsberts van Boeckel

folio 116 – 17 januari 1743Ontlastbrief via regerend armmeester Jan Willems van den Bogert t.b.v. de armentafel van Gemonde onder Boxtel voor Jennemie Geerit Hendrcx getrouwd met Peeter Claessen Schellekens
folio 116 verso – 1 februari 1743

Verklaring van Willem Adriaens van Heretum regerend schepen woonachtig in de Drie Swaentiens onder de hertgang Lutteleind aan de Heikant oud 44 jaren, Jenneke Schoenmaeckers zijn vrouw oud 43 jaren en Willem Aert Sijmens van Dijck oud 30 jaren ter instantie van de hoogschout van stad en meierij; de 3e deponent meldt dat hij op zaterdag 26 januari ’s morgens tussen 6 en 7 uur is gekomen ten huize van de beide andere deponenten om aldaar te komen werken en toen voor in het portaal een briefke heeft gevonden dat was dichtgelakt met rode was, heeft het briefje opgeraapt en aan Jenne gegeven die het openmaakte en na een regel gelezen te hebben het briefke heeft gegeven aan Willem en daar stond de volgend etekst in: “Hier man in de Drie Swanen gij moet 50 gulden brengen op de acker agter tegen u huijs over op eene erthuijvel, daer drie tacken op steken, dar moet gij tussen in leg[g]en even onder het ert met eene buijl dat moet dar liggen tussen 8 en 9 uren mergenavont of u huijs sal in kort in brant staij en soo ik daer paraet van hoor soos al het evenwel in brant gaen en het briefken moet daer bij sijn bij het gelt’.

De 1e deponent verklaart ‘op sondagh daer aen volgende ’s avonts omtrent agt uren is gegaen op en acker agter tegen sijn huijs over alwaer op een aardhoop drie doore tackiens staaken en aldaer gebrogt in plaets van vijfftich guldens de somme van vijfftien guldens welke hij deponent in eene buijl heeft gedaen en meergenoemde brieffie daer bij ingestoken en ’t selve even onder het eert tusschen de drie doore tackiens gelegt met nog een brieffie tgene hij deponent geschreven had twelck vermeldde, indien gij niet tevreden sijt geeft uwen noot te kennen, dan sullen wij ’n behulpsame hand reijken en hope dat God almagtigh u en mijn en mijn kinderen geve wil van niet ongelucktig te maeken, dat hij deponent op maendag daeraenvolgende ’s morgens omtrent negen uuren is gegaen na dien selven acker en als doen gevonden dat het gelt met de brieffiens daer nog lagh welk hi jdeponent als doen weer mede heeft genomen dat hij deponent uijt vrese en schrik ten selven daege ’s avonts omtrent ses uren d evoors. vijfftien gulden en genoemde brieffiens weder heeft gebragt te rpalets evoors. en het weder tusschen de drije tackiens heeft gelgt, dat hij deponent daervolgende ’s avonts omtrent vijff uren wederom is gegaen na den even genoemde acker om te sien off het geld met de brieffiens weg was tgene hij deponent bevondt niet te wesen, dat hij deponent als doen het voors. gelt met de brieffiens wederom heeft medegenomen uijt vrese dat sulx onder de menschen komende door d’een of d’ander mogte werden weggehaelt’


folio 118 verso – 2 februari 1743


  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina