Schoolgids 2011-2012 Bernardusschool


Van de Algemeen DirecteurDovnload 422.27 Kb.
Pagina2/9
Datum21.08.2016
Grootte422.27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Van de Algemeen Directeur

Beste ouders/verzorgers,


Voor u ligt de schoolgids van basisschool Bernardus, een van de acht scholen binnen de Stichting Best Onderwijs. De Stichting Best Onderwijs is m.i.v. 01-01-2011 ontstaan uit de Stichting Departement Best van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen

(Basisscholen De Schakel, De Klimboom en De Zevensprong) en de Stichting Primair Onderwijs Odulphus Best (Basisscholen Antonius, Heydonck, Wilhelmina, Paersacker en Bernardus).


Alle scholen worden door het bestuur uitdrukkelijk uitgenodigd hun eigen identiteit te waarborgen en zich te onderscheiden van collega-scholen. De scholen hebben een grote mate van vrijheid m.b.t. de wijze waarop zij hun onderwijs inrichten. Het bestuur vertrouwt op de ‘eigen kracht’ van de school en het beleidsvoerend vermogen van de directie. Het beleid van de school wordt vastgelegd in een school- / meerjaren ontwikkelingsplan. Dit heeft tot gevolg dat de school verantwoording aflegt aan het bestuur over de resultaten van de doelstellingen.

In deze schoolgids kunt u lezen waar de school van uw keuze voor staat en hoe zij haar onderwijs wil inrichten.


Alle scholen werken vanuit een stichtingsbreed vastgesteld algemeen kader.

Binnen dit kader legt elke school haar accenten. Cultuurverschillen tussen scholen mogen bestaan en geven ouders meer mogelijkheden om de school te kiezen die het best bij hem past.


Van elke school mag u verwachten dat zij u informeren over de beleidskeuzes die zij maken en dat zij de grenzen van hun mogelijkheden aan geven. U als ouder kunt met de school in gesprek gaan over uw verwachtingen om zo tot afstemming te komen. Samen heeft u een doel: "De ontwikkeling van uw kind." Het bestuur verwacht van de school dat ze voortdurend met u in gesprek blijft om zo tot een afstemming te komen tussen uw verwachtingen en de mogelijkheden van de school.
We hopen dat de school, samen met u, een stimulerende omgeving voor uw kind kan bieden.
Namens het bestuur van de Stichting Best Onderwijs,
De algemene directie:

Marianne Brugge.

Eduard Leenders.

Hoofdstuk 1 De school
Situering van de school
Best is gelegen in de driehoek die gevormd wordt door de gemeenten Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Deze ligging en de aanwezigheid van grote doorgaande wegen heeft geleid tot een sterke groei van een van oorsprong agrarische gemeente. De afgelopen jaren zijn diverse nieuwbouwwijken gerealiseerd. De Bernardusschool staat in het centrum van Best tegen de wijk 'Salderes'. De school wordt aan drie zijden omringd door woningen, terwijl de voorzijde grenst aan de Koetshuistuin. Het voedingsgebied van de school wordt min of meer begrensd door de spoorweg en de Hoofdstraat/Nieuwstraat.

De locatie aan de Mgr. Zwijsenstraat is vooral bedoeld voor de leerlingen uit de wijk de Hoge Akker. Daarnaast kunnen er kinderen terecht uit de wijken De Leeuwerik en Speelheide, waarvan de ouders kiezen voor katholiek onderwijs.


Schoolgrootte
De leerlingen op het hoofdgebouw van de school zijn afkomstig uit een uitgestrekte omgeving, waar behalve 'De Salderes' en een klein stukje Centrum ook buurtschap 'De Vleut' deel van uit maakt. Het aantal leerlingen daalt en ligt in augustus 2011 rond de 420. De leerlingen op de locatie Mgr. Zwijsenstraat zijn vooral afkomstig uit de wijk de Hoge Akker en verder uit de wijken Speelheide en De Leeuwerik. Ook op deze locatie is het leerlingenaantal (licht) dalend. Per augustus 2011 zullen ongeveer 85 kinderen deze locatie bezoeken.
Het team van de school inclusief vervangsters, ondersteunend en huishoudelijk personeel bestaat uit een veertigtal medewerkers(sters).
Het hoofdgebouw beschikt over 21 'vaste' lokalen, 4 semi-permanente lokalen en 1 kleuterspeellokaal. De leerlingen gymmen in de gymzaal aan de Secr. Jansenstraat, welke hiertoe gehuurd wordt van de gemeente. Dit schooljaar zal deze locatie gerenoveerd worden.

De locatie aan de Mgr. Zwijsenstraat wordt momenteel verbouwd tot Brede school. De gymzaal aan de Mgr. Diepenstraat is in eigen beheer. We hopen in januari 2012 als Brede School van start te gaan. Tot deze tijd zijn alle leerlingen van de Bernardus aan de Secr. Jansenstraat gehuisvest.Hoofdstuk 2 Het schoolbestuur, de algemeen directeur en de inspectieHet schoolbestuur
De Bernardusschool staat onder het bestuur van de Stichting Best Onderwijs. Deze stichting beheert alle scholen in Best m.u.v. de Immanuèlschool.
Adresgegevens: Stichting Best Onderwijs

Postbus 275

5680 AG Best

tel: 0499-376120

secretariaat@bestonderwijs.nl
Het bestuur van stichting Best Onderwijs bestaat uit zeven bestuursleden.

De dagelijkse leiding is in handen van de algemene directie: de algemeen directeur de heer Eduard Leenders en adjunct algemeen directeur mevrouw Marianne Brugge.

Contacten met bestuursleden lopen via het bestuurskantoor.

Het schoolbestuur wordt administratief en juridisch ondersteund door

De Stichting SROL

Postbus 196

6400 AD Heerlen
De inspectie info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800 - 8051(gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig

psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs

0900 -1113111 (lokaal tarief).

Hoofdstuk 3 De identiteit van de school

De Bernardusschool is een katholieke school. De katholieke levensvisie is de basis van waaruit het onderwijs, het werken met en voor de kinderen gestalte krijgt. Wij willen de kinderen vertrouwd maken met de christelijke levensbeschouwing en het daaraan gekoppelde gedrag. Voor een groot aantal kinderen van onze school zal dit aansluiten bij de levensvisie van de ouders. Bij een aantal kinderen zal dit niet het geval zijn. Wij zijn van mening dat voor deze kinderen de christelijke identiteit ook van grote waarde kan zijn. De school staat open voor kinderen van alle gezindten. Wij respecteren ieders eigenheid en bieden deze kinderen ruimte zichzelf te kunnen zijn, maar we gaan er vanuit dat alle kinderen de catecheselessen volgen. In deze lessen wordt nauw aangesloten bij het dagelijkse leven.Sacramentencatechese

Op de Bernardusschool worden de kinderen in de groepen 4 voorbereid op de Eerste Communie, de kinderen van de groepen 8 op het Vormsel.

De voorbereiding gebeurt onder leiding van een ouderwerkgroep en vindt voor een deel binnen en voor een deel buiten de school plaats.

Wij verwachten van de ouders van kinderen, die niet aan de vieringen deelnemen - om wat voor reden dan ook - dat zij het goed vinden dat hun zoon/dochter mee doet met dat deel van de voorbereidingen dat plaats vindt in de klas.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina