Schoolgids 2015-2016 InhoudDovnload 244.76 Kb.
Pagina1/14
Datum20.08.2016
Grootte244.76 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Schoolgids

2015-2016Inhoud


VOORWOORD 3

1.ALGEMEEN 5

HET DOEL VAN DE SCHOOLGIDS 5

ACHTERGROND INFORMATIE OVER ONDERWIJS 5

HET KIEZEN VAN EEN BASISSCHOOL 52.DE SCHOOL 6

ALGEMENE GEGEVENS 6

GESCHIEDENIS EN GEBOUW 6

SCHOOLGROOTTE 6

MISSIE EN VISIE 7

HET SCHOOLPLAN 2015 - 2019 7

HET ONDERWIJS OP DE ZONNEHOF 8

DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 8

UITSTROOM- EN CITOGEGEVENS VAN DE SCHOOL 9

3.OUDERS EN SCHOOL 13

INFORMATIEVOORZIENING OUDERS 13

BELEID MET BETREKKING TOT INFORMATIEVERSTREKKING –OPVOEDENDE- EN –NIET OPVOEDENDE- OUDER 13

DE BETROKKENHEID VAN OUDERS 14

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 14

DE OUDERVERENIGING (OVL) 15

SCHOOLONGEVALLENVERZEKERING 16

VERVOER BIJ EXCURSIES EN SCHOOLREIS 164.TUSSENSCHOOLSE OPVANG 18

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN PEUTERPROGRAMMA LEVEROY 185. ZORG VOOR ONZE LEERLINGEN 20

DE ZORG VOOR UW KIND(EREN) 20

FASEN BINNEN DE LEERLINGENZORG 20

INTERNE BEGELEIDER EN REMEDIALTEACHER 20

HET LEERLINGVOLGSYSTEEM 21

HET LEERLINGDOSSIER 21

HET VOLGEN VAN DE SOCIAAL- EMOTIONELE ONTWIKKELING 21

DOUBLEREN 22

PLUSKLAS 22

HUISWERK 23

DOORSTROMING NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 23

5.PASSEND ONDERWIJS VOOR OUDERS EN KINDEREN 24

6.EXTERNE INSTANTIES EN PERSONEN 27

27


ONDERWIJSBEGELEIDING 27

ONDERWIJS BIJ ZIEKTE 27

JEUGDGEZONDHEIDSZORG (JGZ) 27

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 28

STAGEPLAATSEN 29

KUNST EN CULTUUR 29

DE BREDE SCHOOL 29

7.SCHOOLORGANISATIE 2015 - 2016 30

GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 2015-2016 30

VERANTWOORDELIJKE LEERKRACHTEN PER GROEP 31

DE PLAATSING VAN EEN KIND OP SCHOOL 31

BIJZONDERE ACTIVITEITEN 31

LICHAMELIJKE OEFENING 33

SCHOOLBIBLIOTHEEK 33

SCHOOLFOTO’S 33

FOTO’S EN VIDEO-OPNAMES 33

SPELREGELS VAN DE ZONNEHOF 34

INFORMATIEOVERDRACHT LEERKRACHTEN 34

8.PERSONEEL 35

9.REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN 36

SCHOOLTIJDEN 36

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 36

CONTINUROOSTER 3610.MEERDERWEERT 37

WAT IS MEERDERWEERT? 37

ALGEMENE ZAKEN 40
VOORWOORD


Geachte ouders en verzorgers,

Voor u ligt de schoolgids van Basisschool de Zonnehof. In deze gids vindt u alle informatie met betrekking tot de school, het onderwijs en de manier waarop kinderen begeleid worden. Daarnaast delen we ieder nieuw schooljaar een kalender uit met belangrijke informatie en data.

Actuele nieuwtjes worden via de website van de basisschool gedeeld (www.zonnehof.nl).


De keuze voor een basisschool is erg belangrijk voor ouder en kind. Een kind brengt ongeveer 8 jaar van zijn of haar leven op die school door. Een belangrijke periode in het leven die we als school zo goed mogelijk proberen in te vullen.
Het onderwijs is de laatste jaren veel veranderd. Het doel? Optimaal onderwijs. Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken zijn begrippen die bijna dagelijks ter sprake komen. Ook is er op digitaal vlak veel ontwikkeling. Zo worden de ICT mogelijkheden op de school goed benut door bijvoorbeeld digitale schoolborden en computers in ieder klaslokaal. Ook deze schoolgids is alleen nog digitaal verkrijgbaar.
Ouders zijn van groot belang voor het reilen en zeilen op een school. We willen de ouders zoveel mogelijk bij de school betrekken door bijvoorbeeld kringgesprekken en de Medezeggenschapsraad. Aan de andere kant houdt het in dat de school de ouders goed moet voorlichten. Samen hebben we de verantwoording voor de ontwikkeling van een kind. Dit wordt nogmaals in onze visie sterk benadrukt.
Ons motto: basisschool de Zonnehof, dáár waar leren leerzaam wordt.
Voor vragen, opmerkingen en suggesties over de schoolgids of andere zaken bent u ten alle tijden welkom bij de directie of de leerkrachten.

Met vriendelijke groeten,


Team basisschool De Zonnehof
Margo Jacobs-Teunissen


  1. ALGEMEEN
HET DOEL VAN DE SCHOOLGIDS

Deze schoolgids geeft u informatie over het basisonderwijs van Bassischool de Zonnehof en andere scholen die zijn aangesloten bij Stichting Meerderweert.


Jaarlijks ontvangt u een mail met daarin de nieuwe schoolgids waarmee we u informeren over het onderwijs, de doelen en de visie van de school. Tevens is de schoolgids bedoeld als algemene verantwoording naar de ouders toe en kan de schoolgids leiden tot een bewuste keuze voor een bepaalde school.
We raden u aan de gids goed te lezen en deze gedurende het schooljaar te bewaren. Er staan veel algemene zaken in vermeld.


ACHTERGROND INFORMATIE OVER ONDERWIJS

De scholen uit Weert en Nederweert zijn zogenaamde ‘bijzondere scholen’. Zij worden bestuurd door een stichting met een katholieke grondslag. De stichting MeerderWeert kent naast de welbekende basisschool ook een Speciale School voor Basisonderwijs (SBO). Een school die extra hulp biedt bij het begeleiden van kinderen die ondersteuning nodig hebben.


De basisschool vindt haar grondslag in de Wet Primair Onderwijs (WPO). Een wet waaraan alle basisscholen in Nederland moeten voldoen. Op de bassischool zitten kinderen van 4 tot 12 jaar, verdeeld over 8 groepen. Voor meer informatie hieronder kunt u terecht bij ‘de onderwijsgids’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina