Schoolgids 2015-2016 Inhoud


HET KIEZEN VAN EEN BASISSCHOOLDovnload 244.76 Kb.
Pagina2/14
Datum20.08.2016
Grootte244.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

HET KIEZEN VAN EEN BASISSCHOOL

Het kiezen van een basisschool gaat gepaard met persoonlijke voorkeuren. Zoals de (werk)sfeer van een school, hoe er wordt omgegaan met regels, straffen, beloningen, de omgang met de leerkrachten, de prestaties en de directie. Vooral het laatste is van belang als het gaat om het beleid van een school en de manier waarop er contact wordt onderhouden met ouders.


Vooropgesteld dat niet alle leerlingen hetzelfde zijn. Integendeel, iedere leerling is anders en uniek. De school houdt rekening met de verschillen en helpt het kind waar mogelijk.
Een goede school zorgt voor een continue informatie-uitwisseling over wat er gebeurt op school en hoe het met de kinderen gaat. Die informatie-uitwisseling vindt bijvoorbeeld plaats via ouderavonden, gesprekken of huisbezoeken. We geven de kinderen waar nodig extra zorg en aandacht. Samen met de ouders proberen we er alles aan te doen om het kind optimaal te laten groeien.
  1. DE SCHOOLALGEMENE GEGEVENS

R.K. Basisschool De Zonnehof

Pastoor de Fauwestraat 11

6091 NS Leveroy - Nederweert

Tel. 0495-654030

www.zonnehof.nl


Directie: Margo Jacobs-Teunissen

E-mail : m.jacobs@zonnehof.nl


Bereikbaarheid directie

Margo Jacobs is directeur van twee scholen. Basisschool de Zonnehof in Leveroy en Basisschool de Tweesprong in Nederweert-Eind. Als gevolg hiervan is zij niet elke dag op de Zonnehof aanwezig.


Ondanks dat ze niet iedere dag op de Zonnehof aanwezig is, is zij wel dagelijks bereikbaar. U kunt bijvoorbeeld binnenlopen, bellen of e-mailen. In de teamkamer hangt een weekmemo met de dagen waarop de zij aanwezig is.
Heeft u vragen of wilt u anderszins contact met Margo Jacobs, wacht niet af en zoek contact.

GESCHIEDENIS EN GEBOUW

De school is gelegen in een rustige hoek, aangrenzend aan het nieuwbouwplan ‘Leiverse Velden’ in Leveroy. De school heeft 6 leslokalen, 1 speellokaal, 1 gemeenschapsruimte en enkele dienstruimten. De uitstraling is open en fris. Een school waar iedereen zich welkom zal voelen. In 2002 is de school uitgebreid met peuterspeelzaal Okido.


De speelplaats is modern ingericht en voorzien van spelmateriaal voor alle kinderen. Voor zowel de kleintjes als voor de oudsten is er genoeg te beleven. Een zandbak, diverse klimtoestellen, een tafeltennistafel, een ballenvanger en goaltjes zijn onderdeel van onze speelplaats. Daarnaast is er gezorgd voor wat zitplaatsen en een picknicktafel.
De gymlessen worden gegeven in zaal Pestoeërskoel, op enkele minuten loopafstand van de school. Groep 1/2 gymt in het speellokaal op school.


SCHOOLGROOTTE

De school wordt bezocht door ongeveer 100 leerlingen. Natuurlijk varieert dat jaarlijks. Als alle lesuren van de leerkrachten bij elkaar worden opgeteld, komt men uit op iets meer dan 6,0 volledige banen, ingevuld door 8 leerkrachten, een Interne begeleider (IB-er), een Remedial Teacher (RT-er) en de directie.

We werken in bijna alle groepen met combinatiegroepen, verdeeld over 5 lokalen. Tevens wordt de centrale hal gebruikt om kinderen te laten werken. De groepsgrootte proberen we steeds zo verantwoord mogelijk te houden.
Elk jaar bespreken we de samenstelling van de groepen. Pedagogisch en didactisch maken we als team een weloverwogen verdeling.

MISSIE EN VISIE

Iedere dag is een uitdaging om elke leerling van onze basisschool een stukje verder te helpen in zijn ontwikkeling.


Onze kinderen: voelen zich veilig en prettig,

weten waar ze goed in zijn,

stellen zich positief op ten aanzien van zichzelf en anderen,

kunnen samenwerken in een wervelende maatschappij,

gaan creatief om met hetgeen op hun pad komt

en groeien zo naar zelfstandigheid.


Wij werken vanuit onderstaande kernwaarden, waarover we goed hebben nagedacht

en die we zelf zeer waardevol vinden.


Met affectie en eerlijkheid creëren we een sfeer,

waarin elk kind zich veilig en geborgen kan voelen.

Dit klimaat geeft vertrouwen om uitdagingen aan te gaan.

Een open houding, waarin plezier en enthousiasme elkaar versterken.Positiviteit werkt op een natuurlijke wijze op de motivatie van elk persoon.
Wij gaan ervoor!

Onze Visie

Elk kind is uniek.

Elk kind is autonoom.

Elk kind heeft zijn eigen mogelijkheden en grenzen.

We hebben respect voor verschillen.
We leggen accent op de dingen die goed gaan en hebben daarnaast oog voor de stappen die gezet kunnen worden om kinderen op een hoger plan te brengen.

Een rijke, veilige leeromgeving, waarin de leerstof betekenisvol aangeboden wordt.

Hierdoor worden kinderen uitgedaagd.

Ook hun drang om zelfstandig te functioneren wordt geprikkeld.

De weerbaarheid en zelfredzaamheid van elk kind krijgt onze aandacht.
Ons eigen handelen en omgang met elkaar hebben een voorbeeldfunctie

en hiervan zijn we ons zeer bewust.
HET SCHOOLPLAN 2015 - 2019

In het schoolplan staan de beleidskeuzes voor een periode van vier jaar. Deze keuzes zijn belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs op De Zonnehof. Geïnteresseerden worden uitgenodigd het schoolplan te bekijken op de website van de school. www.zonnehof.nl

Het schoolplan 2015-2019 zal vanaf oktober 2015 te lezen zijn op de website.

HET ONDERWIJS OP DE ZONNEHOF

Belangrijk is de sfeer op school. Een sfeer waarbij respect, aandacht en zorg voor elkaar centraal staan, zodat iedere leerling optimale ontplooiingskansen krijgt. De leerkracht heeft respect voor de individuele leerling en toont een stimulerende houding t.a.v. de intellectuele- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerkrachten zorgen naast informatieoverdracht voor een geborgen en vertrouwelijke sfeer op school.


Goed onderwijs is de basis van een school. Het onderwijs van de Zonnehof richt zich op de persoonlijkheidsvorming van het kind en is via een bepaalde systematiek opgebouwd. Er wordt rekening gehouden met verschillen in ontwikkeling en tempo van de kinderen. We werken met diverse werkvormen met ruimte voor activiteiten, initiatief en zelfstandigheid.
In de eerste twee groepen van het basisonderwijs ligt het accent op ‘spelend leren’. In groep 2 komen meer programmagerichte elementen aan bod die inzicht geven in de komende schooljaren. In groep 3 ligt de nadruk op het daadwerkelijke leerproces wat vervolgens in de volgende groepen wordt uitgebouwd.
Handelingsgericht werken.

Wij werken vanuit het principe van handelingsgericht werken.

Leerstof op maat aanbieden, waarbij we gebruik maken van de kennis van elkaar, de groep en de ouders. Talenten, de mate van ontwikkeling en onderwijsbehoefte worden per kind, per vak beschreven. Vanuit de groepsoverzichten maken we een groepsplan waar het onderwijs voor de komende tijd in staat.

Hebt u hierover vragen, blijf er niet mee lopen. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind of met de directie.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina