Schoolgids 2015-2016 InhoudDovnload 244.76 Kb.
Pagina5/14
Datum20.08.2016
Grootte244.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

DE OUDERVERENIGING (OVL)Wat doet de oudervereniging?

 • Organiseren van activiteiten als: Sinterklaas, Koningsdag, carnaval, kerst, Sint Maarten, paaslunch, vastenactie, (financiële ondersteuning) schoolreis, eindejaars activiteit groep 8

 • De verzorging van de kledinginzameling voor Reshare. Voor de ingezamelde kleding krijgen wij een financiële vergoeding die besteed wordt aan de kinderen

 • Jaarvergadering voor alle ouders aan het einde van elk schooljaar


Vergaderingen

Voorafgaande aan een activiteit vinden vergaderingen plaats waarin de activiteit wordt voorbereid. Deze vergaderingen vinden plaats op school en worden vooraf schriftelijk aangekondigd. De notulen kunt u nalezen op de website.


Vrijwillige ouderbijdrage

De contributie is vrijwillig en bedraagt € 15,00 per kind per schooljaar. Van de ouders waarvan het kind instroomt na januari vragen we € 7,50 vrijwillige bijdrage. Wanneer uw kind instroomt aan het einde van het schooljaar wordt er alleen een bijdrage voor de schoolreis gevraagd.


Indien u geen lid wenst te worden, dient u schriftelijk door te geven of uw kind deel neemt aan de activiteit(en). U krijgt dan per activiteit een opgave van de door u te betalen kosten. Deze kosten zijn vaak hoger dan het contributiebedrag. De bijdrage voor de schoolreis is €15,00 per jaar.
Deze contributie wordt gebruikt voor de organisatie van de volgende activiteiten:

 • Sint Maarten

 • De intocht van Sinterklaas

 • Kerstviering

 • Carnavalsmiddag

 • Financiële ondersteuning schoolreis

 • Etentje einde schooljaar voor de leerlingen van groep 8

 • Vaste bijdrage voor de afsluitingsactiviteit voor groep 8


Totale inkomsten

 • Contributie

 • Sinterklaascollecte

 • Opbrengst van de kledinginzameling (ReShare)

 • SubsidiesSamenstelling:

Voorzitter: Angelique Timmermans 0495-651010

Secretaris: Jeanine Houben 0495-652038

Penningmeester: Mark Luijten 0495-842835

Leden: Edward Arits 06-19284579

Linde van Gemert 0495-842434

Christel Geukemeyer 0495-652382

Eveline Saes 0495-652502

Monique van de Waarenburg 0495-652251


SCHOOLONGEVALLENVERZEKERING

We hopen dat alle activiteiten die er georganiseerd worden goed verlopen. Mocht er toch iets gebeuren, dan heeft de school een collectieve schoolongevallen verzekering afgesloten voor leerlingen, leerkrachten en hulpouders. Zij zijn tijdens schoolactiviteiten verzekerd voor

ongevallen met persoonlijk letsel.
Buiten het schoolgebouw, bijvoorbeeld tijdens excursies, geldt een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.
In de schoolpolis zijn beperkte bedragen opgenomen. Uw eigen verzekering gaat altijd ‘voor’.

Indien er sprake is van schade – door ongeval of andere omstandigheden, neem dan altijd contact op met de school.

Daarnaast heeft de school een collectieve algemene aansprakelijkheidsverzekering voor leden van de oudervereniging, leden van de MR en alle medewerkers van de school.
De complete tekst betreffende de verzekeringen liggen op school ter inzage.


VERVOER BIJ EXCURSIES EN SCHOOLREIS

Regelmatig worden ouders gevraag om leerlingen te vervoeren bij excursies en uitstapjes. Wij letten hierbij op de wettelijke voorwaarden voor vervoer van leerlingen per auto. • De chauffeur is in het bezit van een geldig rijbewijs

 • De auto heeft een APK-keuring

 • Een inzittendenverzekering is niet verplicht, wel gewenst

 • Kinderen mogen gebruik maken van de voorste zitting als ze een minimale lengte van 1.50 meter hebben

 • Gebruik van de autogordel is verplicht

 • Wij hanteren als uitgangspunt maximaal 3 kinderen op de achterbank

 • Voor schoolreis wordt in principe gekozen voor busvervoer in verband met het grote aantal kinderen

 • Voor kleinere groepen kan gekozen worden voor vervoer per auto of per fiets, afhankelijk van locatie en activiteit

 • Vanaf groep 5 wordt er regelmatig met de fiets naar excursies gegaan. De keuze voor auto of fiets wordt gemaakt door de leerkracht

In het belang van u, uw kinderen en de school willen wij deze voorwaarden strikt naleven.


 1. TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Stichting Okido verzorgt het overblijven op de school en het peuterprogramma. Daarnaast biedt Okido de mogelijkheid voor buitenschoolse opvang op locatie in Nederweert-Eind.


Hoe gaat het overblijven in zijn werk?

 • De organisatie is in handen van “Stichting Okido”, in samenwerking met basisschool De Zonnehof.

 • Een pedagogisch medewerker vanuit “Okido” draagt de leiding m.b.t. het overblijven: Nathalie Cloudt. Nathalie zal de algehele coördinatie voor haar rekening nemen.

 • Tijdens de TSO wordt Nathalie ondersteund door een aantal ouders die als vrijwilliger helpen. Ouders worden uitgenodigd zich hiervoor aan te melden.

 • De prijs voor het overblijven is € 3,00 per keer. Er worden overblijfkaarten uitgegeven van 10 keer overblijven voor € 30,00.

 • Aanmelden voor het overblijven kan via het volgende mailadres:

leveroy@stichting-okido.nl. Hier kunt u ook terecht met dringende vragen. Heeft uw kind vaste overblijfdagen dan kunt u dat aangeven.

 • Overblijfkaarten zijn te koop bij “Okido” in de peuterspeelzaal of op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag in het overblijflokaal.


Hoe ziet het overblijven eruit?

 • Kinderen gaan om 12.00 uur buiten spelen onder begeleiding van de overblijfkrachten.

 • Rond 12.10 uur gaan alle kinderen aan tafel en wordt er gezamenlijk met de overblijfkrachten geluncht.

 • Aansluitend aan de lunch mogen kinderen binnen en/of buiten spelen.

 • Om 13.00 uur eindigt het overblijven en nemen de groepsleerkrachten de surveillance over tot 13.15 uur.

 • Het pedagogisch klimaat van de school loopt tijdens het overblijven door, de Tussenschoolse Opvang is geen verlenging van de schooltijd. Het is de bedoeling dat kinderen tot rust komen om ‘s middags weer fris het programma op school te kunnen volgen. De normen en waarden van de school zijn de basis voor de omgangsvormen tussen kinderen en volwassenen.

 • Problemen worden door de overblijfkrachten opgelost.

 • Tijdens het overblijven gelden de regels van gezonde voeding zoals wij die op onze school hanteren.

 • Als het nodig is nemen de overblijfkrachten contact op met de leerkracht van uw kind.

 • Indien nodig neemt de leerkracht dan contact op met de ouders.

Afspraken om de veiligheid van alle kinderen te garanderen zijn vastgelegd in het overblijfprotocol. Dit is te downloaden op de website van de basisschool.

De exploitatie van de Tussenschoolse Opvang wordt niet gesubsidieerd door derden en komt ten laste van de ouders.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina