Schoolgids 2015-2016 InhoudDovnload 244.76 Kb.
Pagina7/14
Datum20.08.2016
Grootte244.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

HET LEERLINGDOSSIER

Afspraken, opmerkingen, resultaten van onderzoeken en de begeleiding van het kind worden vastgelegd in het digitale leerling dossier in Eduscope. Dit dossier is vertrouwelijk en is voor ouders ter inzage op school.
HET VOLGEN VAN DE SOCIAAL- EMOTIONELE ONTWIKKELING

Het is van groot belang dat kinderen zich binnen onze school veilig en geborgen voelen. Vanuit geborgenheid kunnen kinderen zich het beste ontwikkelen en functioneren. De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind is een belangrijk aspect binnen de leerlingenzorg.
Enkele gedragsregels die wij op school hanteren zijn:

 • Elk kind is anders.

 • Praat netjes tegen elkaar.

 • Zeg het als je iets niet leuk vindt.

 • Vraag of je de spulletjes van een ander mag gebruiken.

 • Niet uitlachen en uitschelden.

 • Laat iedereen meedoen en meespelen.

 • Doe elkaar geen pijn.
Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn wij alert op de volgende zaken:

 • Speelt het kind samen met andere kinderen,

 • Neemt het initiatieven tot spelen,

 • Hoe is het contact met andere kinderen en/of leerkracht,

 • Heeft het voldoende zelfvertrouwen,

 • Is het voldoende betrokken bij de gebeurtenissen in de klas,

 • Kan het gericht werken en opdrachten uitvoeren?

Hoe meten we de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind? • Leerkrachten vullen één keer per jaar de vragenlijst van Viseon (meetinstrument van Cito) in. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen deze vragenlijst ook zélf in

 • De leerkracht gaat na analyse van de resultaten met ieder kind in gesprek.

 • Als de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind niet goed verloopt, worden er maatregelingen getroffen door de leerkracht, de interne begeleider, het team en de ouders om de ontwikkeling bij te sturen


DOUBLEREN


Als de ontwikkeling van een leerling stagneert en de leerkracht twijfelt over doorstroming naar een volgende groep, gaat hij/zij hierover in gesprek met de intern begeleider en ouders om gezamenlijk tot een beslissing te komen.

In de groepen 1 en 2 spreken we niet over ‘doubleren’ maar over een ‘verlengde kleuterperiode’. In de bovenbouwgroepen komt doubleren nauwelijks voor.
PLUSKLAS

Basisschool De Zonnehof biedt meer begaafde leerlingen de gelegenheid te werken met uitdagender lesmateriaal. Het doel is leerlingen instructies te geven over verrijkingsmateriaal waar ze in de klas aan kunnen werken en/of projectmatig te werken. Dit kunnen onderwerpen zijn die aansluiten bij de interesse van de leerling.


De leerlingen zijn geselecteerd naar aanleiding van de resultaten van de Citotoetsen en/of leerlingkenmerken en/of een intelligentieonderzoek. Door middel van een bespreking met de groepsleerkracht en leerkracht van de plusklas wordt vastgesteld of de leerling kan deelnemen. De leerkracht van de desbetreffende leerling neemt hierover contact op met de ouders.

Voor kinderen die meer begaafd zijn en in de reguliere school niet voldoende uitdaging kunnen vinden, bestaat de meerschoolse plusklas binnen het bestuur van Meerderweert.
HUISWERK

Om goed voorbereid te zijn op het voortgezet onderwijs starten we in groep 5 met het geven van huiswerk in kleine hoeveelheden. Het voorbereiden van spreekbeurten  gebeurt al vanaf groep 3. In groep 7/8 krijgen leerlingen een agenda. Hen wordt geleerd hoe hiermee om te gaan zodat zij goed voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs.
DOORSTROMING NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS (VO)

De stap naar het Voortgezet Onderwijs is een grote en belangrijke stap voor veel leerlingen en ouders. Om die reden besteden we hier veel aandacht aan. • Zo wordt in groep 7 de Entreetoets afgenomen die een indicatie afgeeft van de mogelijkheden van een leerling. Ook geeft de Entreetoets weer op welke gebieden extra ondersteuning nodig is. Samen met de leerlingen worden hiervoor doelen opgesteld.

 • Tijdens de algemene informatieavond van september wordt er aan de ouders van kinderen in groep 7 en 8 uitleg gegeven over de schoolkeuze en de Centrale Eindtoets.

 • Er wordt informatie verstrekt over infoavonden en Open Dagen die worden georganiseerd worden door scholen van het Voortgezet Onderwijs.


De eindtoets

De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de Centrale Eindtoets. Halverwege groep 8 geeft de school een eenduidig schooladvies, gebaseerd op de kennis en ervaring die de school heeft opgedaan van de ontwikkeling van het kind. In het schooladvies worden niet alleen leerresultaten meegenomen maar ook werkhouding, motivatie en interesse van het kind. Deze worden beschreven in het overdrachtsdossier. Het schooladvies en de schoolkeuze worden met de leerling en de ouders besproken.


Aanmelding Voortgezet Onderwijs

Als u samen met uw kind een schoolkeuze heeft gemaakt, moet het kind in maart worden aangemeld op de nieuwe school. Daar wordt gevraagd naar het digitaal overdrachtsdossier. Op basis daarvan beslist de school voor het Voortgezet Onderwijs over de toelating en plaatsing van de leerling. Vervolgens vindt er een mondelinge overdracht plaats tussen de leerkracht van groep 8 en een leerkracht van het Voortgezet Onderwijs.


Leerwegondersteunende route

Mochten leerlingen op het Voortgezet Onderwijs meer zorg of ondersteuning nodig hebben dan kunnen zij in aanmerking komen voor de leerwegondersteunende route (LWOO). Deze leerlingen worden in september aangemeld. Vervolgens wordt er onderzoek gedaan naar welk onderwijs het beste past bij die leerling. Natuurlijk wordt dit alles al in een vroeg stadium met de ouders besproken.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina