Schoolgids 2015-2016 Inhoud


PASSEND ONDERWIJS VOOR OUDERS EN KINDERENDovnload 244.76 Kb.
Pagina8/14
Datum20.08.2016
Grootte244.76 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

PASSEND ONDERWIJS VOOR OUDERS EN KINDERENWAT IS PASSEND ONDERWIJS
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kans op een vervolgopleiding en op meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.

WAT IS ER VERANDERD
Elke school en schoolbestuur in Nederland heeft per 1 augustus 2014 zorgplicht.

Dat betekent het bieden van een passende onderwijsplek voor alle kinderen. Als dat kan op de eigen school, als dat niet kan op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Scholen en schoolbesturen doen dit samen met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Weert-Nederweert. Samen hebben ze de taak om voor alle leerlingen die binnen de gemeentegrenzen wonen passend onderwijs te verzorgen.


Het samenwerkingsverband (swv) bestaat uit besturen voor regulier en speciaal onderwijs in de regio Weert en Nederweert. Het swv stelt het ondersteuningsplan vast.

In dit plan beschrijft men hoe men passend onderwijs in deze regio wil realiseren in de periode 2014-2018. Dit plan is na instemming van de ondersteuningsplanraad, een afvaardiging van ouders en personeel, en met instemming van de betrokken gemeenten vastgesteld. De besturen en scholen werken samen aan de uitvoering van dit plan. Daarin staan zij niet alleen. Ze worden daarbij ondersteund door organisaties als bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdhulpverlening, de Jeugd Gezondheidszorg etc. Beide gemeenten ondersteunen de realisering van de ambitie en doelstellingen van passend onderwijs.BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft het niveau van de basisondersteuning in de regio vastgesteld. Hieraan dient elke school zo optimaal mogelijk te voldoen. Vervolgens beschrijft elke individuele school in haar schoolondersteuningsprofiel hoe de concrete inrichting en organisatie van de leerlingenzorg eruit ziet. Waarin ze sterk zijn, waarin ze wellicht ook (nog) niet zo sterk zijn, welke ambities er zijn. Dat profiel is in samenspraak met de medezeggenschapsraad van de school vastgesteld.

In alle gevallen is het een groeidocument.LOKET PASSEND ONDERWIJS
Indien de ondersteuningsvraag van, en de zorg voor een leerling de mogelijkheid van de school overstijgt, kan de school bij het Loket Passend Onderwijs (LPO) een aanvraag doen voor een specifiek arrangement wat buiten de school ligt.

Wettelijk gezien dient het “loket” voor de toegang tot het speciaal basisonderwijs (SBO) en voor het speciaal onderwijs (SO) een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af te geven.

De criteria daarvoor zijn door het samenwerkingsverband vastgesteld.

INTERN ONDERSTEUNINGSTEAM
Voordat het zover komt hebben er de nodige gesprekken plaatsgevonden.

Met de school, de leerling en de ouders. Mocht de school zelf geen passend aanbod kunnen realiseren dan wordt dit via de intern begeleider leerlingenzorg (IB er) van de school doorgeleid naar een Intern Ondersteunings Team (IOT). Dit IOT adviseert en ondersteunt de Meerderweert scholen in de realisering van de zorgplicht. En kan uiteindelijk tot de conclusie komen dat dat een verzoek om een toelaatbaarheidsverklaring voor vormen van SBO of SO op zijn plaats is. Dit geschiedt in samenspraak met de ouders. Daarbij dienen de ouders in te stemmen met het ontwikkelingsperspectief en groeidocument dat voor een leerling is gemaakt.


Het Loket Passend Onderwijs is een onafhankelijk boven bestuurlijk orgaan en valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het samenwerkingsverband. Er kan een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven worden met een maximale looptijd van het lopende schooljaar plus het daarop volgende schooljaar. Daarna worden zaken opnieuw beoordeeld. Er is dus geen vanzelfsprekendheid meer dat kinderen na een verwijzing altijd op de SBO en of SO kunnen blijven zitten. In het “loket” zitten de coördinator van het samenwerkingsverband en een inhoudelijk deskundige, zijnde een orthopedagoog en/of psycholoog. Voor het “loket” tot haar besluit komt heeft zij altijd contact met een vertegenwoordiger/vertegenwoordiging van het intern ondersteuningsteam van de school/het bestuur.
Ga als ouders in elk geval in gesprek met de school over wat uw kind nodig heeft en wat u samen met de school kunt doen. Het eerste aanspreekpunt is de intern begeleider of de leerkracht. Zij kunnen ook uw vragen beantwoorden of u doorverwijzen naar het intern ondersteuningsteam en het loket passend onderwijs.

WAT BETEKENT DIT VOOR U EN UW KIND?
Volgt uw kind speciaal onderwijs?

Kinderen die al op het speciaal onderwijs zitten houden hun plek en indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 (zolang het kind op dezelfde school blijft). Daarna volgt een nieuwe beoordeling over de best passende plek in overleg met de school.


Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?

Bij een nieuwe aanmelding :

U kiest de school die u en uw kind geschikt vinden en u meldt uw kind minimaal 10 weken van tevoren schriftelijk aan. In het school ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school kan bieden. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in overleg met u.


Uw kind zit al op school?

Bespreek met de intern begeleider en de leerkracht welke ondersteuning de school kan bieden en ga, eventueel samen met uw kind, in gesprek met de leerkracht/mentor.


Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig?

In dat geval verandert er waarschijnlijk weinig voor uw kind. In de loop der tijd kunnen er wellicht kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij uw kind in de klas komen. Dit is een gevolg van de politieke keuzes, is een van de kernprincipes van passend onderwijs en is ook afhankelijk van de afspraken die de scholen in de regio met elkaar hebben gemaakt.


Bereikbaarheid Loket passend onderwijs

De locatie van het loket passend onderwijs is gekoppeld aan het bureau van het samenwerkingsverband onder de naam Centroz, Molenakkerdreef 103 te Weert. Telefoonnummer 06 218 19 868, of secretariaat@centroz-weert.nl.


Informatie over passend onderwijs

Het ondersteuningsplan van het SWV is te vinden op www.centroz-weert.nl.


Meer algemene informatie is te vinden op:

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

www.passendonderwijs.nl
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina