Schoolgids 2015-2016 Inhoud


EXTERNE INSTANTIES EN PERSONENDovnload 244.76 Kb.
Pagina9/14
Datum20.08.2016
Grootte244.76 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

EXTERNE INSTANTIES EN PERSONEN


Bassischool de Zonnehof werkt samen met externe instanties en personen die u of uw kind kunnen helpen buiten de school om, zoals:

 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

 • Jeugdgezondheidszorg

 • Algemeen Maatsschappelijk Werk

 • Kunst en Cultuur

 • De Brede School

 • Buitenschoolse Opvang

 • Onderwijs bij ziekte

 • MutsaersstichtingCENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt verschillende vormen van opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen. Ouders hebben geen verwijsbrief nodig en hulp is gratis. Voor verdere info zie www.cjgml.ml.
Sinds schooljaar 2014-2015 hebben we als school een vaste contactpersoon bij het Centrum voor Jeugd en Gezin; de Jeugd en Gezinswerker. Op onze school is dit Marion Spronck,

Email: marion.spronck@cjgml.nl

Telefoon: 088 0105952

ONDERWIJSBEGELEIDING

Om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden en te verbeteren hebben we expertise ingehuurd van enkele externe onderwijsbegeleiders.


Dit schooljaar werken we in ieder geval samen met:

 • Marleen Kock-v/d Logt van Kock; Onderwijs Advies op Maat voor Leren te Uden

 • Jacqueline Devens; 3Jade te Stevensweert

 • Martien van Litsenburg; Habilis te Eindhoven

ONDERWIJS BIJ ZIEKTE

Wanneer een leerling ziek is, is het van belang dat het ook tijdens ziekte het onderwijsproces zo veel mogelijk blijft volgen. De school kan een beroep doen op de dienstverlening van een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL).

Voor meer informatie over ziek zijn & onderwijs in heel Nederland: www.ziezon.nl.
Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen in Midden-Limburg is:

Jeanny Fincken Tel. 06-50686814


JEUGDGEZONDHEIDSZORG (JGZ)

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland bestaat al meer dan 100 jaar, is uniek in de wereld en biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Zo ook in de regio Limburg-Noord, waar de JGZ door de GGD Limburg-Noord, als onderdeel van de Veiligheidsregio, wordt aangeboden.


De JGZ biedt basiszorg en richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen tot 19 jaar. Naast het kind staat de opvoeder en de omgeving waar het kind opgroeit centraal. Extra aandacht gaat uit naar kinderen/gezinnen waar gezond en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is.
Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd.
Hoe zijn wij te bereiken?

Hoofdkantoor:


GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio
Drie Decembersingel 50
5921 AC Venlo-Blerick
Tel: 088 - 11 91 111.

Op maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 14.00 uur.

E-mail: info.ggd@vrln.nl

Website: www.ggdlimburgnoord.nl
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK

De Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg biedt haar diensten aan en werkt voor alle inwoners in de regio Weert. Iedereen kan een beroep doen op de stichting. Advies en hulp is gratis. U kunt terecht met vragen en problemen waar u zelf geen raad mee weet.


Een aantal voorbeelden:

 • Problemen op school: pesten, wennen in de nieuwe klas, onzekerheid over prestaties.

 • Problemen met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen: overlijden, scheiding,

 • Problemen in de omgang met anderen: partner, kinderen, huisgenoten, collega’s,

klasgenoten.

 • Problemen als gevolg van seksueel misbruik, verkrachting, aanranding, incest.

 • Problemen met eenzaamheid.

 • Onzekerheid over het eigen functioneren.

 • Vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiën.

 • Problemen met instanties.

Vragen of problemen kunnen worden besproken in een of meer gesprekken met een maatschappelijk werker. Ook als u twijfelt of het Algemeen Maatschappelijk Werk wel de juiste plaats is om uw vragen of problemen voor te leggen, kunt u er terecht.


Het adres is:

Vogelsbleek 10, Weert.

Tel. 088-6560600 (dagelijks van 08.30 - 17.00 uur)

STAGEPLAATSEN

Als school geven we studenten de gelegenheid om op onze school stage te lopen. We werken samen met PABO Eindhoven en PABO Helmond. Stagiaires Onderwijsassistenten komen van de Gilde Opleidingen in Weert en het ROC uit Eindhoven. Contactpersoon voor stageplaatsen is Ilse Claessens.


KUNST EN CULTUUR

Naast de kennis- en oriëntatievakken als taal en rekenen vindt de school cultuureducatie ook belangrijk. Met creatieve activiteiten gaan kinderen op zoek naar hun eigen identiteit en ontdekken ze hoe ze zich kunnen uitdrukken door bijvoorbeeld toneel, muziek of dans. Het creatief denken wordt daardoor gestimuleerd.


Cultuureducatie heeft een vaste plek in het rooster van de Meerderweert scholen. De school werkt daarom samen met het de organisatie Rick en Marktplaats Ku+Cu. Doel van deze samenwerking is om alle kinderen in contact te brengen met kunst en cultuur. Zo gaan kinderen via een vast programma naar bijvoorbeeld het Gemeentemuseum, het Gemeentearchief, het Munttheater of het Bibliocenter.


DE BREDE SCHOOL

Wat is een brede school? Een brede school is het verlenen van een breed aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsvoorziening waar kinderen en ouders gebruik van kunnen maken vóór en na schooltijd. Natuurlijk hanteren wij hoge kwaliteitscriteria en zorgvuldig geformuleerde pedagogische uitgangspunten.


Scholen in MeerderWeert streven ernaar een brede school te vormen met partners die in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn, of instellingen in de buurt.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina