Schooljaar 2014-2015Dovnload 19.18 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte19.18 Kb.De Wegwijzer

PC basisschoolSchooljaar 2014-2015

Stadhouderlaan 5

5361 BN GRAVE

0486 421584


Nieuwsbrief 22 januari 2015

In januari jarig:

1 januari: juf Jose; 17 januari Juliet en Floris; 18 januari Wessel en Emma; 20 januari Lara; 31 januari Arinda.

28,29,30 januari

Juf Jose verlof, Theo Roelofs vervangt

30 januari

Inloopochtend Wegwijzer

31 januari

Open ochtend Wegwijzer

6 februari

Viering

13 februari

Carnaval op school

16 t/m 20 februari

Krokusvakantie

23 februari

Studiemiddag leerkrachten; leerlingen vrij

27 februari

Silvo leest voor; meester Cor vrijOp vrijdag 13 februari vindt de jaarlijkse carnavalsviering op school weer plaats.


Op deze ochtend zal er een pronkzitting, ofwel ‘Wegwijzerzitting’ worden gehouden.

Vindt uw zoon of dochter het leuk om op te treden, individueel of met een groepje,


dan kan hij/zij zich opgeven bij de leerkracht van de groep.
Onze vraag is of u dan samen met uw zoon of dochter het stukje wilt voorbereiden thuis.
U kunt denken aan een dansje, een moppentrommel, een verhaal of gedicht of klein toneelstukje.
Het optreden mag een paar minuten duren. Uw kind mag zich voor één optreden opgeven gezien het programma van die ochtend.
We hopen op veel animo en gaan er een leuke dag van te maken!
Bedankt namens de carnavals commissie.


Scholenmarkt voortgezet onderwijs

In de komende periode zullen er regelmatig voorlichtingsavonden en open dagen zijn op de verschillende instellingen voor voortgezet onderwijs. Zo is er aanstaande dinsdag een scholenmarkt op het Maaswaalcollege aan de Veenseweg in Wijchen, waar verschillende scholen zich zullen presenteren. De avond begint om 18.45 uur. Houd daarnaast de verschillende websites van de scholen van uw interesse goed in de gaten.


Cito toetsen

Het afnemen van de cito toetsen zit er weer op. De resultaten worden ingevoerd, de analyses gemaakt, en op basis van al deze gegevens, en uiteraard de gegevens die de methodetoetsen en onze observaties ons geven, worden nieuwe groepsplannen geschreven.

De gegevens van de cito toetsen vindt u straks terug op de rapporten van de leerlingen (uitgezonderd groep 1, zij krijgen aan het einde van het schooljaar 2 toetsen).

Soms maakt een leerling de cito toetsen zwakker dan op basis van de methodetoetsen verwacht wordt. Dit komt omdat de methodetoetsen stof toetsen die in de afgelopen weken aan bod is geweest in de klas. De cito toetsen zijn landelijk hetzelfde: zij toetsen de stof die als een “gemiddelde” verwacht wordt van een leerling op dat moment, en sluit dus niet naadloos aan bij iedere lesmethode. Ook toetst zij de stof die in de afgelopen maanden aangeboden is, dus over een langere termijn.

Het voordeel van de cito toetsen is dat het een objectieve manier is van toetsen: voor alle kinderen van Nederland geldt dezelfde norm. Zo kunnen we dus vergelijken hoe onze leerlingen het doen in vergelijking met de landelijke norm, maar wat veel belangrijker is: we kunnen ook de groei zien van de leerling ten opzichte van haar/zijn eigen prestaties, de groei van de hele groep, een overzicht van de hele school enzovoort.

Als u vragen hebt over deze toets, informeer gerust bij de leerkrachten.


De Cito eindtoets voor groep 8 heet vanaf dit schooljaar: Centrale eindtoets. Deze wordt dit jaar voor het eerst later afgenomen dan voorgaande jaren. De reden is dat het advies van de school nu bindend is voor het voortgezet onderwijs. Een volgende keer meer.
Vernieuwingstraject

Afgelopen week heeft Jolanda Hodzelmans (die ons begeleidt met een vernieuwingstraject) in alle groepen een observatie gedaan en de leerkrachten feedback gegeven. Dit was het startpunt voor het in de praktijk gaan brengen en verbeteren van het toepassen van didactische strategieën.

De komende periode tot de zomervakantie gaan we 3 strategieën toepassen, observeren, bespreken en waar nodig verbeteren. Daarna leggen we de afspraken vast in kwaliteitskaarten, zodat wat afgesproken is ook bewaard blijft en we er regelmatig op terug kunnen kijken.

We zijn allemaal erg enthousiast over de deskundige en prettige manier waarop Jolanda ons begeleidt.

Tijdens onze studiemiddag 23 februari verdiepen we ons verder in de theorie.

Kranten verzamelen

De kinderen van groep 7-8 gaan over tijd iets maken van papier-maché. Hiervoor hebben we veel kranten nodig. Mocht u ze hebben: in groep 7-8 staat een doos waar ze in mogen. Alvast hartelijk dank!


Nieuws vanuit de werkgroep PR.

Helpt u mee de open ochtend bekend te maken onder?Volgende week zaterdagmorgen is het zover!!!!De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina