Schoolpastoraal en opvoedingsprojectDovnload 41.58 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte41.58 Kb.
SCHOOLPASTORAAL EN OPVOEDINGSPROJECT

Bellinda Staelens

voor alle directies en personeelsleden

‘En wie zal zeggen of dat wat wij hopen bestaat?

Het is ermee als met de wegen op aarde:

eerst zijn er geen wegen,

maar ze ontstaan als mensen in dezelfde richting gaan…’(Lee Sjuun)
De frontlijn van de toekomst
Er is een prachtig verhaal van Eduardo Galeano, waarin een man in een weidse vlakte op stap gaat met zijn zoontje en dat jongetje stelt alsmaar vragen:
Papa, die lijn die we daar zien in de verte, wat is dat?

Dat is de horizon, jongetje.

De horizon, papa, wat is dat?

Dat is de plaats waar de hemel en de aarde elkaar raken, ventje.

En is er achter die horizon nog iets?

Natuurlijk jongetje, daar is nog een heel ander land,

dat wij nu nog niet kunnen zien.
En dan, na lange stilte:

Papa, hoe komt dat toch:

hoe sneller wij stappen,

hoe meer de horizon achteruit gaat.

Waarom komen wij nooit dichterbij?

Dat is nu eenmaal zo, jongen.

De horizon, daar kom je nooit helemaal bij.

Maar papa, waartoe dient de horizon dan?

De horizon, ventje, die dient

opdat wij verder zouden blijven stappen…
Paul Cézanne zou ooit hebben gezegd: ‘Le principal dans un tableau, c’est la distance.’ En Ernst Bloch vestigde de aandacht op het belang van de horizon als ‘de plaats waar de droom van het mogelijke zichtbaar wordt’. Hij sprak over het heden als over ‘de frontlijn van de toekomst’, de plaats waar over heil en toekomst van de wereld wordt beslist. ‘Op die plaats’, stelde hij, ‘ontstaat de hoop, gefundeerd op de menselijke kracht dingen te kunnen en willen veranderen…’
Bij het begin van dit nieuwe jaar en semester willen wij iedereen die hoop toewensen als pastorale inspiratie en kracht, en we sluiten ons daarbij graag aan bij de nieuwjaarswens die vanuit het VVSKO werd rondgestuurd:
Het VVKSO wenst u een school toe

die wordt gevoed door hoop en niet door wanhoop,

door vertrouwen en niet door hopeloosheid,

door verwachting en niet door vrees.

Een dergelijke verwachting is meer dan alleen maar wachten.

Het is het leven:

het leven als een vreugdevolle deelname

aan het wonder van het Bestaan.(Vrij naar Vaclav Havel)
Gebedsweek voor de eenheid
De bekende auteur Meir Shalev schreef eind 1999 n.a.v. de geboorte van de 6 miljardste wereldburger en uitkijkend naar het 3de millennium volgende wensen neer. Op de drempel van het 2de decennium van dat 3de millennium zijn ze nog altijd uiterst actueel.
Ik hoop dat je vredelievend en tolerant zult worden.

Ik hoop dat je zult opgroeien tot een weldenkend en ontwikkeld mens.

Ik hoop dat je medemensen niet zult aandoen

wat je zelf niet wilt worden aangedaan.

Ik hoop dat je goede redenen zult hebben om te lachen.

Ik hoop dat je iemand zal hebben om van te houden.

Ik hoop dat je geen religieus of politiek extremisme zal aanhangen.

Ik hoop dat je een dak boven je hoofd en te eten zal hebben.

Ik hoop dat je schoon water zal kunnen drinken

en schone lucht zal kunnen inademen.

Ik hoop dat je iets zal bijdragen

aan de kennis en de cultuur van de menselijke soort.

En ik hoop dat je geboren zal worden in een democratische staat

en in een rechtvaardige samenleving,waarin al die gevoelens van hoop bewaarheid worden.
Van 18 tot 25 januari worden alle christenen opnieuw uitgenodigd om sa­men te bidden voor de eenheid. In Gent zijn er in het kader van deze oecumenische bidweek verschillende initiatieven waaraan men kan deelnemen. Op vrijdagavond 22 januari is iedereen om 19.30 u welkom op een interreligieuze gespreks­avond in de VPKB-Rabotkerk. Op zaterdagavond 23 januari is er om 18.30 u een vesperdienst in het teken van de eenheid in de orthodoxe Apostel Andreaskerk (S. Van Akenstraat 56) en op zondag 24 janua­ri is er om 17 uur een oecumenische ge­bedsdienst in de crypte van de Sint-Baafskathedraal. Ook in de pastorale werking op school biedt deze week de gelegenheid om stil te staan bij de hoop op respectvol en oecumenisch samenleven. Er zijn scholen waar er een ontmoeting of gebedsmoment met andersgelovigen plaatsvindt, soms als pastorale middagactiviteit op basis van vrijwillige deelname. Daarbij is niet de kwantitatieve opkomst het belangrijkste, maar wel het teken dat men stelt, de hoop die men uitdraagt. Het gebed van één iemand is al een tegenbeweging tegen de onverschilligheid van velen. Het gesprek tussen twee of drie mensen is al een stap in de richting van een wereld waar vrede geboren wordt.
Midweekends’ in de abdij van Averbode 
Het woord ‘midweekend’ is niet direct in een verklarend woordenboek terug te vinden. Het is een uitvinding van het VSKO en de abdij van Averbode, en betekent: een stukje weekend wegknippen om te herbronnen en daarna met nieuwe inspiratie verder te kunnen gaan. Troeven van dit bezinningsinitiatief zijn: de verrijkende inhoud, authentieke begeleiders, de ontmoeting en gesprekken met collega’s, de inspirerende atmosfeer van de abdij… Voor dit 2de trimester staan er nog drie boeiende sprekers op het programma: op 29 en 30 januari ek. heeft Rik Hoet het over ‘Wie heeft gelijk: Jezus, Mohammed, Boeddha of ik?’, op 26 en 27 februari spreekt Bart Paepen over ‘Als engelen op het strand. De kracht van liturgie ervaren.’ en op 19 en 20 maart vertelt Carine Devogelaere over ‘Jezus ontmoeten door de ogen van Nicodemus, de Samaritaanse en Thomas’. Alle praktische inlichtingen en een inschrijvingsformulier zijn beschikbaar in de rubriek Bezinning voor onderwijsmensen van de website ond.vsko.be/pastoraal.
I had three chairs in my house: one for solitude, two for friendship, three for society. When visitors came in larger and unexpected numbers there was but the third chair for them all, but they generally economized the room by standing up. It is surprising how many great men and women a small house will contain. I have had twenty-five or thirty souls, with their bodies, at once under my roof, and yet we often parted without being aware that we had come very near to one another…’ (Henry David Thoreau in ‘Walden’)
Vasten & Broederlijk delen
Na de kerstvakantie draait het schooljaar alweer snel op volle toeren. Het tweede trimester brengt ook de Vasten en de Broederlijk Delencampagne dichterbij. De campagne van dit jaar werkt rond ‘Bolivia, klimaat en water’ met de slogan ‘Nomineer Samuel voor de Nobelprijs voor Duurzame Ontwikkeling’. Voor wie op zoek is naar ondersteunend materiaal, vormt de webstek www.broederlijkdelen.be een uitgelezen inspiratiebron. Er is voor leraren van alle onderwijsniveaus momenteel al heel wat te zien en te downloaden. Wie een kijkje neemt, vindt een databank met interessante voorbeelden van acties en een overzicht van het volledige educatieve assortiment, zoals scenario’s voor mondiale dagen, kant-en-klaar lesmateriaal, ideeën voor speelse en actieve intermezzo’s, gespreksnota’s, interessante achtergrondinformatie… Ook de jongerensite Kabaal is al goed gestoffeerd. Nieuw en interessant voor jongeren is de Zuidprik, waarvoor alle informatie eveneens te vinden is op de website. De ‘Koffiestop’ heeft dit jaar plaats op 26 februari maar scholen en groepen kunnen dit initiatief ook op andere momenten integreren in de pastorale werking. Aanmelden bij Broederlijk Delen biedt de kans om dit bekend te maken en een ondersteunend materialenpakket te ontvangen.

Op 20 januari e.k. is er opnieuw de jaarlijkse lanceeravond in Gent (Groenzaal van St.-Bavohumaniora) met om 18 u een werkwinkelcarrousel voor leraren SO. Voor wie zich wil onderdompelen in de Boliviaanse realiteit organiseert Studio Globo op zaterdag 23 januari ook weer een ‘OXO-dag’ in Brussel. In de voormiddag is er algemene uitleg over Bolivia. ’s Namiddags laten Boliviaanse families de deelnemers proeven van hun ervaringen in België en hun cultuur. Meer informatie is te vinden op www.studioglobo.be, zie bij ‘cOchabamba – bruXelles- cOchabamba’.


Een psalm voor elkaar.
Wij zijn elk een bundel vol
wonderen, bijna waterdicht,
hier en daar een beetje bol
maar onvertoond en onbelicht,

wij zijn innig bonte bossen


raadselen die elkaar zo graag
ernstig trachten op te lossen
maar ze zijn elkaar te vaag…
(Leo Vroman)
Ook Oxfam Wereldwinkels bracht nieuw educatief materiaal uit dat interessant en bruikbaar kan zijn voor het luik van mondiale solidariteit in de veertigdagentijd. Er is vooreerst het Kaartspel KLAP! De wereld in een handomdraai.’ Met dit actieve kaartspel maken kinderen van 10 tot 14 jaar op een speelse manier kennis met eerlijke handel: Welke producten vind je in de wereldwinkel, waar komen ze vandaan? Spannend en leerrijk, ideaal voor een solidariteitsdag in de 1ste graad SO. Voor een mondiale dag met oudere leerlingen is de dvd ‘From Dinah with love’ met bijhorende handleiding interessant en bruikbaar materiaal. Dinah is een Ugandees meisje van 16. Ze krijgt bezoek van een Belgische leeftijdsgenote. Zo maakt Stien kennis met de leefwereld van Dinah en met de impact die eerlijke handel heeft op het leven in het dorp. De bijhorende interactieve methodiek gaat verder in op de uitdagingen van kleinschalige landbouwers in het Zuiden. De methodiek is gratis te downloaden via de website van Oxfam.

Op dinsdagavond 25 februari is er in Gent nog een boeiend evenement om met jongeren aan deel te nemen, met name The Big Ask contest’ en ‘Dance for the climate’, en ’s anderdaags is er de 4de editie van de koffiestop. Tenslotte is er op dinsdagavond 16 maart in KaHo Sint-Lieven ook nog een leerrijke inhoudelijke vormingsavond over de mijnbouw in Bolivia en de gevolgen ervan voor de bevolking.

Voor meer informatie over al deze initiatieven kan men terecht bij Frank Lavens, verantwoordelijke scholen- en jongerenwerking voor Broederlijk Delen Oost-Vlaanderen, St.-Salvatorstraat 30 te 9000 Gent (tel 09-269.23.45 – frank.lavens@bdwzzgent.be).
Leeftocht’ en het VSKO-materiaal voor de vasten en de Goede Week
Bij het januarinummer van Forum worden Leeftocht van februari over ‘luisterend spreken’ en het maartnummer over ‘aandacht’ toegevoegd. Het zijn opnieuw twee eigenschappen van de tien fundamentele houdingen voor een christelijk geïnspireerde opvoeder die in de huidige jaargang worden voorgesteld. Februari leidt tevens al de vasten in en maart trekt voluit die kaart. Op de affiche van het vastennummer in maart staat een lege tafel afgebeeld met daarboven de uitnodigende woorden ‘Ruimte voor…’ Vertrekkend vanuit de attitude ‘aandacht’ wordt de brug geslagen naar de vastenspiritualiteit en naar alle materialen die in deze periode de schoolpastoraal kunnen inspireren: de affiche en bezinningskaartjes met teksten van Kathleen Boedt en Toon Vandeputte, een project i.s.m. Uitgeverij Muurkranten; een bezinnende diamontage; de vastenkalender met een doordenker en gebed voor elke dag, een brochure opgemaakt door Kerk & Wereld, Broederlijk Delen en het VSKO; het jongerenbezinningsboekje, een coproductie van Spoor ZeS, Broederlijk Delen en het VSKO; het liturgisch aanbod voor de vasten van DPB-Hasselt i.s.m Broederlijk Delen; de solidariteitsmaterialen van Broederlijk Delen, bestemd voor alle onderwijsniveaus; de VSKO-compilatie van materialen voor de Goede Week die in 2010 weer op schooldagen valt met suggesties van de Interdiocesane Commissie Schoolpastoraal voor het secundair onderwijs. Al het materiaal is online vanaf januari en februari. Hou de vastenpagina op de website van het VSKO dus in het oog.
Pelgrim 2010
Op 27 en 28 maart (tijdens het Palmzondagweekend) wordt vanuit IJD opnieuw een pelgrimstocht gepland, een tweedaagse voettocht en boeiend ontmoetingsgebeuren voor jongeren. Naar jaarlijkse gewoonte nodigen de Belgische bisschoppen alle gelovige jongeren tussen 15 en 30 jaar uit om in het weekend van Palmzondag samen te komen in Brussel. Het weekend sluit qua thema aan bij de 25e Wereldjongerendag: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Hiermee nodigt paus Benedictus XVI de jongeren uit om terug te blikken op de brief die 25 jaar geleden door zijn voorganger Johannes Paulus II tot hen werd gericht.
Om wat waar is

en niet te geloven

wat het lichaam te buiten gaat

de adem te boven

is er leven buiten het leven

zijn er talen buiten de taal.

(Ellen Warmond)

Dit jaar gaan de jongeren opnieuw twee dagen op pad. Op zaterdag pelgrimeren ze met een eigen programma per landsdeel naar Brussel, waar ze elkaar ’s avonds ontmoeten. De Nederlandstalige deelnemers vertrekken na een inhoudelijke input van de bisschop van Gent Mgr. Luc Van Looy te voet vanuit de groene rand van de stad naar de basiliek van Koekelberg. De Frans- en Duitstalige deelnemers treffen elkaar eerst in Louvain-la-Neuve voor een gezamenlijke kick-off en pelgrimage.

Op zaterdagavond is er dan een verzoeningsviering in de basiliek van Koekelberg in aanwezigheid van de Belgische bisschoppen. Iedereen is welkom op deze wake. Na de viering volgt er een ontmoetingsfeest. De jongeren blijven ter plaatse slapen. Zondagochtend staat er nog een korte wandeling dwars door Brussel naar de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal op het programma, waar het weekend eindigt met de feestelijke Palmzondagliturgie.
Via leraren die tijdens de voorbije jaren met vrijwillige leerlingen deelnamen aan dit initiatief vernemen we dat het een unieke kans is voor een gelovige ontmoeting. In enkele scholen opteerde men ervoor om dit als alternatieve bezinningsdagen aan te bieden. Het biedt de mogelijkheid om met leerlingen in een ongedwongen sfeer over geloof en leven in gesprek te gaan, zonder dat men zelf alle praktische beslommerin-gen en organisatie moet achterna lopen. Men brengt jongeren aldus ook in contact met zoekende en gelovige leeftijdsgenoten en met een aansprekende wijze van kerk zijn. Voor alle informatie en inschrijvingen kan men terecht op de website van IJD. Deze is trouwens volledig vernieuwd, de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen. ‘Ongelooflijk’ is het jaarthema van IJD voor dit werkjaar. Er werd een interessante map gemaakt met heel veel interessante methodieken die ook bruikbaar zijn voor een pastorale werking op school.
Beklijvende tentoonstellingen in de Gentse Sint-Baafskathedraal
In de bijdrage van november kondigden we al de mooie en interessante tentoon-stelling ‘A Man of answers…?’ van de bekende kunstenaar Graba aan. Intussen werd deze tentoonstelling reeds druk bezocht en mede dankzij dit succes (meer dan 18000 bezoekers) wordt ze verlengd tot april 2010. Een onverwachte kans dus om er met leerlingen of collega’s alsnog een bezoek aan te brengen. Graba’ gaf zelf reeds een aantal rondleidingen voor laatstejaarsleerlingen van scholen uit het Gentse en de begeleidende leraren kregen vooraf via mail heel wat beeld- en tekstmateriaal om er in de klas rond te werken. Alle betrokkenen vonden het een leerrijke en boeiende verkenning.

vragenderwijs

ik vroeg het aan de vogels

de vogels waren niet thuis

ik vroeg het aan de bomen

hooghartige bomen

ik vroeg het aan het water

waarom zeggen ze niets

het water gaf geen antwoord

als zelfs het water geen antwoord geeft

hoewel het zoveel tongen heeft

wat is er dan


wat is er dan

er is alleen een visserman

die draagt het water

onder zijn voeten

die draagt een boom

op zijn rug

die draagt op zijn hoofd een vogel

(Guillaume van der Graft)
Wie interesse heeft om dit bezoek ook te plannen, kan contact opnemen met An De Baenst, Gentweg 12 te 9991 Adegem, tel 0475 30 07 11 of via mail info@graba.org en www.grabaart.com. Op vraag van enkele leraren zullen we ook in de loop van dit trimester een bezoek aan de tentoonstelling organiseren als begeleidingsinitiatief. Meer bijzonderheden hierover zullen doorgegeven worden via persoonlijke mail en via de blog voor schoolpastoraal.
Vanaf Palmzondag zal ook de 'Kruisweg van de stilte' die door Armand Demeulemeester geschilderd werd voor de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren, in de Sint-Baafskathedraal te zien zijn. Ook deze meditatieve tentoonstelling biedt kansen voor een uniek bezoek met leerlingen en collega’s. In de bijdrage van maart zullen we hier uitgebreid bij stilstaan.
Tot slot
Uit de vele kerst- en nieuwjaarswensen die we toegestuurd kregen en waarvoor we iedereen nogmaals van harte willen bedanken, ontlenen we volgende wensen als hoop en ‘frontlijn van de toekomst’ voor ieder van jullie. Dank ook voor de pastorale aandacht en aanwezigheid in jullie werk waardoor scholen voor velen een plaats worden waar men ‘op verhaal’ kan komen…
tel de sterren

de uren van vervulling

de stappen naast de jouwe

de ochtenden vol schoonheid

de woorden die bezielen

de tekenen van vriendschap

de plaatsen van ontmoeting

de ogenblikken van verwondering

de redenen tot dankbaarheid

de ontelbare namen voorgeluk
(Kris Gelaude)

DM januari 10 Schoolpastoraal en opvoedingsproject pagina

http://www.vsko.be/kogent/dpb-so-diocmede-home.htm
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina