Schoonhoven, augustus 2009 Geachte heer/mevrouwDovnload 10.52 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte10.52 Kb.

Schoonhoven, augustus 2009

Geachte heer/mevrouw


Op woensdag 7 oktober a.s. vindt op het Schoonhovens College te Schoonhoven de conferentie “Ondernemend Onderwijs” plaats.
Wij willen u graag hiervoor uitnodigen.
De conferentie is onderdeel van het project Verbindend Leren dat de VOS/ABB, onder meer in opdracht van het Ministerie van OC&W, sinds drie jaar op regionaal niveau in ons land uitvoert. De doelstelling van dit project is om onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te verbinden in het kader van de loopbaanontwikkeling van leerlingen.
Titel van de conferentie op 7 oktober is “Ondernemend Onderwijs” in de volgende drie betekenissen:

* onderwijs dat zijn toekomst in eigen hand neemt, proactief is en zich bewust van het belang van een optimale relatie met de omgeving.

* onderwijs dat de principes van ondernemerschap hanteert: investeren om later tot winst te komen (“de kost gaat voor de baat uit”), kansen zoeken, verbindingen leggen.

* onderwijs dat (talent voor) ondernemerschap en minimaal een ondernemende instelling bij leerlingen onderzoekt en bevordert.


De structuur is die van een “diner-pensant” (16.00 – 20.30 uur) waarbij vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en (vervolg)onderwijs zich zullen buigen over bovengenoemde thema’s met het doel tot concrete afspraken op regionaal niveau te komen.
De inleidingen worden verzorgd door:

Jan Franssen, Commissaris van de Koningin van de Provincie Zuid-Holland

Marinka Kuijpers, lector Pedagogiek van de Beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool

Renske Valk, directie Elevate Consulting Group

Sybren Tymstra, directeur SIMS International, hoogleraar aan de Universiteit van Aix-Marseille
Wij hopen u op 7 oktober als één van de deelnemers te mogen verwelkomen. Wilt u s.v.p. uw komst bevestigen via bijgaand formulier?
Het definitieve programma en alle verdere gegevens worden u dan medio september toegezonden.

Leen Prins, wnd rector Schoonhovens College

Peter Valk, oud rector Schoonhovens College

Betty Smits van Sonsbeek, projectleider Verbindend Leren


Ondergetekende neemt deel aan de conferentie “Ondernemend Onderwijs” van 7 oktober 2009 op het Schoonhovens College te Schoonhoven.

Naam: ……………………….
Bedrijf/instelling: ……………………….
Functie: ……………………….
Telefoon: ……………………….
Email: ……………………….

Handtekening: ……………………….Wilt u dit formulier uiterlijk 18 september opsturen naar Schoonhovens College, Vlisterweg 22, 2871 VH Schoonhoven onder vermelding van “Conferentie Ondernemend Leren”
Faxen naar Schoonhovens College 0182-383655 of mailen naar sni@schoonhovenscollege.nl is uiteraard ook mogelijk.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina