Schrik maar van zijn aanklacht: ‘Je kent mij niet’Dovnload 28.17 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte28.17 Kb.
1
Ken de HEER, de God van trouwe liefde (4)

Schrik maar van zijn aanklacht: ‘Je kent mij niet’

Preek over Hosea 4:1-6, 5:4

lezen: Hosea 4:1 - 5:7

Lelystad, 8 februari 2009

R.J.Vreugdenhil


Bij deze preek is een powepointpresentatie, op te vragen per e-mail
Ken de HEER, de God van trouwe liefde (4)

SCHRIK MAAR VAN ZIJN AANKLACHT: ‘JE KENT MIJ NIET’.

1. Hem kennen - meer dan netjes leven

2. Hem kennen - ieders verantwoordelijkheid

3. Hem kennen - soms onmogelijk gemaakt door je eigen gedrag
Wat een andere toon hier in hoofdstuk 4.

We hebben hoofdstuk 1 tot 3 gelezen. Daar is het vol liefde.

De HEER die zijn volk Israël liefheeft zoals een man zijn vrouw liefheeft.

We hebben liefdestaal gehoord: ik zal tot je hart spreken, ik zal je tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden, ik beloof je trouw.

Liefdestaal.

De bruidegom die z’n bruid optilt, z’n huis in.


En nu ineens: geen bruidegom meer, maar een rechter.

Een rechtszaal. Luister naar de woorden van de HEER, Israëlieten. De HEER voert een geding tegen de inwoners van dit land.

Rechtspraak-taal.

En een vonnis - dat liegt er niet om.

Een soort oog om oog, tand om tand.

4:6, jij hebt het vertrouwd-zijn-met-mij verworpen, daarom zal ik jou verwerpen; jij hebt de wet van je God verwaarloosd, daarom zal ik je kinderen verwaarlozen.


Wat een harde uitspraak.

Is dit diezelfde God van de liefdestaal?

Ja. Hier spreekt dezelfde God van genade die vandaag in het Avondmaal zijn genade liet uitdelen.

Dit is Jezus Christus, uw verlosser, die u van harte uitnodigt.

Hij is ook de rechter die komt om te oordelen de levenden en de doden.

Sterker nog, in 1 Petrus 4:17 staat: Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Het oordeel is vandaag al.


Gemeente, ik preek u altijd graag het evangelie van genade, redding, vergeving, liefde.

Ik moet u ook preken dat de HEER spreekt als rechter. Ook vandaag al.

Het beklemt me, het maakt me stil, maar we kunnen er niet om heen: zo is hij ook.

Hij wil dat u hem zo ook leert kennen: de rechter die u scherp ondervraagt. De rechter die u beoordeelt. De rechter die zo nodig scherp aanwijst wat u fout doet.

Maar Hosea 4 gaat toch niet over mij?

Dit kan ik van me af laten glijden: een en al meineed, bedrog, niets dan moord, diefstal en overspel; het ene bloedbad volgt op het andere - sorry, dat gaat niet over mij.

Blijkbaar gebeurde het toen wel. Terecht dat de HEER dan komt als strenge rechter. Maar dat geldt niet voor mij.
Maar hoe lees je dan de aanklacht?

Gaat het alleen maar over meineed, bedrog, moord en diefstal?

Er staat iets voor. Dat is de eigenlijke aanklacht.

Ze kennen geen eerlijkheid meer en geen liefde, en met God zijn ze niet meer vertrouwd. Er staat: ze kennen God niet meer. Kennen in de brede betekenis van vertrouwd zijn met, leven met, verbonden zijn met hem.
Dat is de eigenlijke aanklacht.

Die komt elke keer terug.

In vers 6: mijn volk komt om door dat het met mij niet vertrouwd is.

Ook in 5:4, ze zijn bezeten van ontucht, waardoor de HEER een vreemde voor hen geworden is. Daar staat hetzelfde: ze zijn bezeten van ontucht, ze kennen de HEER niet.

In positief in 6:6, want liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. God echt kennen, daar gaat het om.

Dat is dus hier de aanklacht: ze kennen mij niet, ze kennen mijn liefde en trouw niet.


Die meineed, die moord, diefstal en overspel: dat is het bewijs bij de aanklacht.

Kijk maar, daar zie je het aan. Al die dingen bewijzen dat het waar is: ze kennen God niet meer.

En vers 3 geeft aan wat de merkbare gevolgen daarvan zijn: een land in rouw, zelfs de natuur lijdt er onder.

Maar de feitelijke aanklacht staat in vers 1: er is geen eerlijkheid (of: er is geen trouw), er is geen liefde en er is geen kennis van God.

Het kennen van God doordringt niet heel jullie bestaan.
Kan ik díe aanklacht van me af laten glijden?

Die bewijzen van moord en diefstal, die zie je bij mij niet.

Maar de aanklacht erachter, die kan wel heel goed over mij gaan.

Ik kan keurig leven, maatschappelijk en kerkelijk alles op orde. Maar zonder dat de liefde en trouw van de HEER in mij leven en werken.

Ik kan aan het Avondmaal gaan, maar zonder dat ik echt vertrouwd ben met hem.
Dat zie je aan de buitenkant niet. Maar ik kan het mezelf wel vragen.

Brandt er in mij een liefde voor de HEER?

Kom ik graag in beweging voor hem?

Als het over hem gaat, raakt mij dat dan?

Wat ik voor hem doe, doe ik dat graag, omdat ik weet dat hij daarvan geniet?

Of is het allemaal maar leeg, een vorm, of aangeleerd gedrag?

Dan schrik ik toch wel.

Niet alleen dat de HEER zo is: een strenge rechter.

Maar vooral dat het ook wel eens over mij zou kunnen gaan.

Ken ik de HEER wel echt? Leeft in mijn hart echt de liefde voor hem?

Heb ik echt die warme betrokkenheid voor hem, de inzet, de verbondenheid?
2 Maar is het niet vooral een aanklacht richting de leidinggevenden in de kerk?

De HEER zegt toch via Hosea: ga niet elkaar beschuldigen; mijn aanklacht richt zich vooral op de priester.

Inderdaad. Dat komt ook terug in hoofdstuk 5: Luister, priesters!

Zij worden inderdaad aangesproken. Zij zijn de grote schuldigen.

Dat het volk de HEER niet kent, komt vooral door hen. Zij hebben daar niet voor gezorgd.

Dat was wel hun taak. Priesters moesten niet alleen offeren. Ze moesten ook de wet doorgeven. Uitleggen, toepassen. Vertellen wie de HEER is.

Zij waren het geweten van het volk Israël. Zij vormden het geloofshart.

De kennis van de HEER moest bij hen vandaan komen.


Maar dan kan ik als gewone gelovige de aanklacht toch langs me heen laten gaan?

Ik herken het wel bij mezelf, het zwakke kennen van de HEER. Maar de ouderling en de dominee zullen daar toch vooral op aangesproken. Staat er niet ergens dat zij moeten waken voor mijn ziel en dat zij rekenschap moeten afleggen.


Als je dat zou zeggen, vergeet je dat je hier in het Oude Testament zit.

Van Oude naar Nieuwe Testament, naar nu, is er juist op dit moment nogal wat veranderd.

In Jeremia 31 staat de belofte van de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen”, want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al.

Dat is de belofte voor het nieuwe verbond. Voor ons vandaag. Voor ons aan wie de Geest van Jezus Christus gegeven is: iedereen, van groot tot klein, kan zelf de HEER kennen.

Je hebt er geen priester voor nodig. Je bent allemaal priester. U bent een koninkrijk van priesters. (1 Petrus 2:9)

Je hebt allemaal die verantwoordelijkheid.

Niet alleen om als priester jezelf, je hele leven, als dankoffer aan God te offeren.

Ook om te werken aan het kennen van de HEER.

Je bent je eigen priester. Je eigen geweten.

Je krijgt er het materiaal voor: de bijbel, de preken, de doop, het Avondmaal; allerlei vormen van onderwijs, allerlei manieren waardoor God je aanspreekt.

Aan u en jou de verantwoordelijkheid om dat door te laten werken in je hart. Laat het binnenkomen. Laat het werken in je leven.

Werk aan het echt kennen van de HEER.

Steeds meer vertrouwd zijn met hem.
In de tijd van Hosea was een aanklacht tegen de priesters.

Maar straks, als Jezus Christus terugkomt, is het een vraag aan u en jou persoonlijk: wat heb jij gedaan om te groeien in het kennen van hem?

Je kent jezelf. Jij weet hoe sterk of zwak je geloofsleven is.

Wat doe jij nu zodat er die warme betrokkenheid groeit?

Wat doe jij om te groeien in het kennen van de Heer?
3 En laat het zeker niet zover komen dat je niet meer terug kunt.

Ken je dat? Dat je weet: ik moet terug naar de HEER. Maar dan moet ik loslaten hoe ik nu leef. Dan moet ik stoppen met wat nu zo belangrijk voor me is. En dat wil ik niet...


Dat is wat ik in 5:4 lees.

Ik heb dat vers erbij genomen omdat het daar ook weer over dat kennen van de HEER gaat. Er staat hier vertaald: de HEER is een vreemde voor hen geworden. Zij kennen de HEER niet. Hun hart is niet voor hem.

Want hun hart is vol van iets anders: ze zijn bezeten van ontucht.

De drang van: ik wil wel genieten. Ik wil dit niet kwijt. Die adrenaline-stoot. Die opwinding. Die rust. Die luxe.

Wat het ook mag zijn: iets waarvan je heel goed weet dat je er fout in zit. Je geweten klaagt je aan. Het houdt je tegen om echt te bidden. Voor de vorm lukt het nog wel. Maar je merkt: er zit een blokkade.

Oprecht bidden lukt niet. Bij het Avondmaal voel je dat het niet klopt.

Het kan ook zover gaan dat je niet meer in de kerk durft te komen.

Het vertrouwd zijn met God raak je kwijt en je kunt niet meer terug, omdat je dat ene niet los wil laten.


Heb je in de gaten dat het zo kan werken?

Dat kan belangrijk zijn voor jezelf, voor een ander.

Vraag jezelf eerlijk: zijn er dingen die mij tegenhouden in het echt leven met de Heer?

Vraag het aan elkaar: kun jij, met dat in je leven, nog echt de Heer liefhebben?


* * *

Broeders en zusters, van jong tot oud,

de Heer spreekt vandaag ernstige woorden.

Hij legt een aanklacht neer.

Als je weet dat die aanklacht ook maar een beetje op u, op jou betrekking heeft: schrik ervan. Doe er wat mee.
De Heer zegt het niet om je af te wijzen.

Hij zegt het om je juist terug te halen.

De toon is vandaag anders dan een vorige keer.

Maar hij is dezelfde God van trouw en liefde.

Hij wil maar één ding: uw en jouw hart vol liefde en trouw voor hem.

Daarvoor gaf hij zijn Zoon, Jezus Christus.

Daarvoor stond Christus vandaag genade uit te delen bij het Avondmaal.

Kom naar de HEER, leer hem kennen. Raak steeds meer vertrouwd met hem!

AMEN

Liturgie


Belijdenis van afhankelijkheid

zegengroet

Psalm 76: 1,3

gebed


Avondmaalsviering

lezing Formulier V

Geloofsbelijdenis: Gez. 123: 1 (lezen middengedeelte) Gez.123:5

aan tafel: LvK 358:6

 

lezing Hosea 4:1 - 5:7preek n.a.v. Hosea 4:1-6 en 5:4

Psalm 25:7

 

gebed


mededelingen

collecte


LvK 95

zegen


Gebruik als lees-preek graag melden per e-mail


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina