Sector “AMiO” Administraties, Ministeries en OverheidsdienstenDovnload 9.19 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte9.19 Kb.
acod

Sector “AMiO”

Administraties, Ministeries en Overheidsdiensten


Fontainasplein 9/11 – 1000 Brussel

Tel. 02/508.58.64

Fax: 02/508.59.34

Brussel, 10 juli 2006


ACOD BOEKT GROTE OVERWINNING NA LANGDURIGE STRIJD !!!
Goed nieuws voor de sociaal controleurs (technisch deskundigen)

Herstel van de loopbaan! Geen verloren anciënniteit meer!

Aanpassing van de gecertificeerde opleidingen.
Door de Copernicushervorming op 1/10/2002 werd de op dat ogenblik verworven anciënniteit:


  • van de jongeren voor een groot stuk (tot 8 jaar) van tafel geveegd;

  • van de ouderen voor een gedeelte niet gevalideerd zodat het einde van de loopbaan voor velen onbereikbaar werd.

Dankzij de niet-aflatende inspanningen en diverse (discrete) onderhandelingen, waarvoor wij van onze Algemene Vergadering van 22 juni 2004 een mandaat ontvingen, werden al deze anomalieën rechtgezet!!!


We hebben zelfs nog meer uit de brand kunnen slepen!
Ziehier in het kort de inhoud van het ontwerp K.B., goedgekeurd in het Comité B van 28 juni 2006, hetgeen op de dagorde van de Ministerraad van 20 juli 2006 verschijnt.
1. Herstel van de loopbaan 2. Gecertificeerde opleidingen
Van 0 tot 8 jaar → BT1 → 1

Vanaf 8 tot 16 jaar → BT2 → 2

Vanaf 16 tot 24 jaar → BT2 → 3

Vanaf 24 jaar → BT3 → geen
  • Over de ganse loopbaan moet men dus 2 gecertificeerde opleidingen minder afleggen

  • De geldigheidsduur gaat van 5 jaar naar 8 jaar.

  • De reeds geslaagde competentiemeting wordt geacht de competentiemeting (gecertificeerde opleiding) te zijn die men moet afleggen in de aangepaste loopbaan.

De nieuwe loopbaan treedt in werking (en heeft pecuniaire weerslag) op de 1ste dag van de maand, volgend op de publicatie in het B.S.


ACOD verdedigt uw belangen!

Het Comité Vlaamse en Waalse gewesten - FOD WASO
Noëlla Liesenborghs

Federaal Secretaris

Verantwoordelijk uitgever.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina