Select voornaam, tussenvoegsel, achternaam from leerlingen order by klas, achternaamDovnload 80.2 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte80.2 Kb.
/* --- Onderwerp 3, Opdracht 1a */

SELECT *


FROM AUTEURS;

/* --- Onderwerp 3, Opdracht 1b */

SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, STRAAT, HUISNUMMER, POSTCODE, PLAATS

FROM LEERLINGEN;

/* --- Onderwerp 3, Opdracht 2a */

SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM

FROM LEERLINGEN

ORDER BY KLAS, ACHTERNAAM;

/* --- Onderwerp 3, Opdracht 2b */

SELECT VOORLETTERS, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, GEB_JAAR

FROM AUTEURS

ORDER BY GEB_JAAR, ACHTERNAAM;

/* --- Onderwerp 3, Opdracht 2c */

SELECT *


FROM BOEKEN

ORDER BY RUBRIEK, TITEL;

/* --- Onderwerp 3, Opdracht 3a */

SELECT DISTINCT BOEKNR

FROM UITLENINGEN

ORDER BY BOEKNR;

/* --- Onderwerp 3, Opdracht 3b */

SELECT DISTINCT KLAS

FROM LEERLINGEN

ORDER BY KLAS;

/* --- Onderwerp 4, Opdracht 1a */

SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM

FROM LEERLINGEN

WHERE ACHTERNAAM="Dijkstra";

/* --- Onderwerp 4, Opdracht 1b */

SELECT VOORLETTERS, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, GEB_JAAR

FROM AUTEURS

WHERE GEB_JAAR > 1900;

/* --- Onderwerp 4, Opdracht 1c */

SELECT TITEL, RUBRIEK

FROM BOEKEN

WHERE RUBRIEK <> "nederlands";

/* --- Onderwerp 4, Opdracht 1d */

SELECT AUTEURNR, ACHTERNAAM

FROM AUTEURS

WHERE ACHTERNAAM LIKE "*Reve*";

/* --- Onderwerp 4, Opdracht 1d, vervolg */

SELECT TITEL

FROM BOEKEN

WHERE AUTEURNR = 62;

/* --- Onderwerp 4, Opdracht 1e */

SELECT AUTEURNR, ACHTERNAAM

FROM AUTEURS

WHERE ACHTERNAAM LIKE "*Maugham";

/* --- Onderwerp 4, Opdracht 2a */

SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, TELEFOON

FROM LEERLINGEN

WHERE ACHTERNAAM LIKE "Frederi*";

/* --- Onderwerp 4, Opdracht 2b */

SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, TELEFOON

FROM LEERLINGEN

WHERE VOORNAAM LIKE "*an*";

/* --- Onderwerp 4, Opdracht 2c */

SELECT TITEL, RUBRIEK

FROM BOEKEN

WHERE TITEL LIKE "*vos*";

/* --- Onderwerp 5, Opdracht 1a */

SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, STRAAT, PLAATS, KLAS

FROM LEERLINGEN

WHERE PLAATS="Utrecht"

AND STRAAT="Julianaweg";

/* --- Onderwerp 5, Opdracht 1b */

SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, GEB_DATUM, KLAS

FROM LEERLINGEN

WHERE GEB_DATUM>#1-jan-1993#

AND KLAS LIKE "6*";

/* --- Onderwerp 5, Opdracht 1c */

SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, PLAATS

FROM LEERLINGEN

WHERE PLAATS="Bunnik"

OR PLAATS="Schalkwijk";

/* --- Onderwerp 5, Opdracht 2a */

SELECT *

FROM RESERVERINGEN

WHERE DATUM_BESCHIKBAAR IS NULL;

/* --- Onderwerp 5, Opdracht 2b */

SELECT *

FROM LEERLINGEN

WHERE NOT (PLAATS="Utrecht");

/* --- Onderwerp 5, Opdracht 2c */

SELECT *

FROM LEERLINGEN

WHERE NOT (KLAS LIKE "4?");

/* --- Onderwerp 5, Opdracht 2d */

SELECT *

FROM LEERLINGEN

WHERE NOT (TUSSENVOEGSEL IS NULL);

/* --- Onderwerp 5, Opdracht 3c */

SELECT *

FROM LEERLINGEN

WHERE (KLAS="5b" AND PLAATS="Utrecht")

OR PLAATS="Bunnik"

ORDER BY KLAS;

/* --- Onderwerp 5, Opdracht 3d */

SELECT *

FROM LEERLINGEN

WHERE KLAS="5b"

AND (PLAATS="Utrecht" OR PLAATS="Bunnik")

ORDER BY KLAS;

/* --- Onderwerp 5, Opdracht 3e */

SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, GESLACHT, KLAS, STRAAT, HUISNUMMER, POSTCODE, PLAATS, TELEFOON

FROM LEERLINGEN

WHERE (GESLACHT="v" AND KLAS="4b")

OR (KLAS LIKE "4?" AND POSTCODE LIKE "3523*");

/* --- Onderwerp 5, Opdracht 4a */

SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, STRAAT, HUISNUMMER

FROM LEERLINGEN

WHERE POSTCODE LIKE "352*"

AND (POSTCODE LIKE "*B" OR POSTCODE LIKE "*P" OR POSTCODE LIKE "*R");

/* --- Onderwerp 5, Opdracht 4b1 */

SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, POSTCODE, GEB_DATUM

FROM LEERLINGEN

WHERE ACHTERNAAM="Bakker"

AND TUSSENVOEGSEL IS NULL

AND VOORNAAM="Jantine";

/* --- Onderwerp 5, Opdracht 4b2 */

SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, KLAS, POSTCODE

FROM LEERLINGEN

WHERE GESLACHT="m"

AND GEB_DATUM<#28-jul-1993#

AND POSTCODE LIKE "352*"

AND (GEB_DATUM>=#28-jul-1992#

OR (GEB_DATUM>=#28-jul-1991# AND POSTCODE LIKE "3523*")

);

/* --- Onderwerp 6, Opdracht 1a */SELECT MAX(BOETE)

FROM UITLENINGEN;

/* --- Onderwerp 6, Opdracht 1b */

SELECT AVG(BOETE)

FROM UITLENINGEN

WHERE NOT (BOETE IS NULL);

/* --- Onderwerp 6, Opdracht 1c */

SELECT MIN(GEB_DATUM)

FROM LEERLINGEN;

/* --- Onderwerp 6, Opdracht 1d */

SELECT COUNT(*)

FROM EXEMPLAREN

WHERE STATUS = "in reparatie";

/* --- Onderwerp 6, Opdracht 2a */

SELECT PLAATS, COUNT(*)

FROM LEERLINGEN

GROUP BY PLAATS;

/* --- Onderwerp 6, Opdracht 2b */

SELECT GESLACHT, COUNT(*)

FROM LEERLINGEN

GROUP BY GESLACHT;

/* --- Onderwerp 6, Opdracht 2c */

SELECT KLAS, GESLACHT, COUNT(*)

FROM LEERLINGEN

GROUP BY KLAS, GESLACHT;

/* --- Onderwerp 6, Opdracht 2d */

SELECT RUBRIEK, COUNT(*)

FROM BOEKEN

GROUP BY RUBRIEK;

/* --- Onderwerp 7, Opdracht 1a */

SELECT *

FROM LEERLINGEN

WHERE GEB_DATUM =

( SELECT MIN(GEB_DATUM)

FROM LEERLINGEN

);

/* --- Onderwerp 7, Opdracht 1c1 */SELECT BOEKNR, EXNR

FROM EXEMPLAREN

WHERE STATUS = "in reparatie"

AND BOEKNR IN

( SELECT BOEKNR

FROM BOEKEN

WHERE RUBRIEK = "nederlands"

);

/* --- Onderwerp 7, Opdracht 1c2 */SELECT BOEKNR, TITEL

FROM BOEKEN

WHERE RUBRIEK = "nederlands"

AND BOEKNR IN

( SELECT BOEKNR

FROM EXEMPLAREN

WHERE STATUS = "in reparatie"

);

/* --- Onderwerp 7, Opdracht 1d */SELECT VOORLETTERS, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM

FROM AUTEURS

WHERE AUTEURNR IN

( SELECT AUTEURNR

FROM BOEKEN

WHERE BOEKNR IN

( SELECT BOEKNR

FROM RESERVERINGEN

)

);

/* --- Onderwerp 7, Opdracht 1e */SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, KLAS

FROM LEERLINGEN

WHERE LLNR IN

( SELECT LLNR

FROM UITLENINGEN

WHERE BOEKNR IN

( SELECT BOEKNR

FROM BOEKEN

WHERE TITEL = "Au Pair"

AND DATUM_TERUG IS NULL

)

);

/* --- Onderwerp 7, Opdracht 2a */SELECT *

FROM BOEKEN

WHERE BOEKNR NOT IN

( SELECT


BOEKNR

FROM UITLENINGEN

);

/* --- Onderwerp 7, Opdracht 2b */SELECT *

FROM AUTEURS

WHERE AUTEURNR NOT IN

( SELECT


AUTEURNR

FROM BOEKEN

);

/* --- Onderwerp 8, Opdracht 1a */SELECT VOORLETTERS, VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, TITEL

FROM AUTEURS, BOEKEN

WHERE AUTEURS.AUTEURNR=BOEKEN.AUTEURNR;

/* --- Onderwerp 8, Opdracht 1b */

SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, DATUM_TERUG, BOETE

FROM LEERLINGEN, UITLENINGEN

WHERE LEERLINGEN.LLNR=UITLENINGEN.LLNR

AND BOETE>0

ORDER BY LEERLINGEN.LLNR, DATUM_TERUG;

/* --- Onderwerp 8, Opdracht 1c */

SELECT TITEL, PUB_JAAR, VOORLETTERS, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, GEB_JAAR, STERF_JAAR

FROM AUTEURS, BOEKEN

WHERE AUTEURS.AUTEURNR=BOEKEN.AUTEURNR

AND PUB_JAAR<1900

AND PUB_JAAR>=1800;

/* --- Onderwerp 8, Opdracht 1d */

SELECT VOORLETTERS, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, TITEL, EXNR

FROM AUTEURS, BOEKEN, EXEMPLAREN

WHERE AUTEURS.AUTEURNR=BOEKEN.AUTEURNR

AND BOEKEN.BOEKNR=EXEMPLAREN.BOEKNR

AND STATUS="in reparatie";

/* --- Onderwerp 8, Opdracht 1e */

SELECT L.VOORNAAM, L.TUSSENVOEGSEL, L.ACHTERNAAM, L.KLAS, U.DATUM_UIT, A.VOORLETTERS, A.TUSSENVOEGSEL, A.ACHTERNAAM, B.TITEL

FROM LEERLINGEN AS L, UITLENINGEN AS U, EXEMPLAREN AS E, BOEKEN AS B, AUTEURS AS A

WHERE L.LLNR=U.LLNR

AND U.BOEKNR=E.BOEKNR

AND U.EXNR=E.EXNR

AND E.BOEKNR=B.BOEKNR

AND B.AUTEURNR=A.AUTEURNR

AND L.KLAS LIKE "6*"

AND B.RUBRIEK="nederlands"

AND U.DATUM_TERUG IS NULL

ORDER BY L.LLNR;

/* --- Onderwerp 9, Opdracht 1, , met dialoogvenster voor invoer auteurnaam en titel*/

SELECT VOORLETTERS & " " & TUSSENVOEGSEL & " " & ACHTERNAAM AS AUTEUR, B.TITEL, E.BOEKNR, E.EXNR, E.STATUS

FROM AUTEURS AS A, BOEKEN AS B, EXEMPLAREN AS E

WHERE A.AUTEURNR=B.AUTEURNR

AND B.BOEKNR=E.BOEKNR

AND A.ACHTERNAAM LIKE "*" & Geef_auteurnaam & "*"

AND B.TITEL LIKE "*" & Geef_titel & "*";

/* --- Onderwerp 9, Opdracht 2a */

SELECT L.VOORNAAM, L.TUSSENVOEGSEL, L.ACHTERNAAM, L.KLAS, A.VOORLETTERS, A.TUSSENVOEGSEL, A.ACHTERNAAM, B.TITEL, U.DATUM_UIT

FROM LEERLINGEN AS L, UITLENINGEN AS U, EXEMPLAREN AS E, BOEKEN AS B, AUTEURS AS A

WHERE L.LLNR=U.LLNR

AND U.BOEKNR=E.BOEKNR

AND U.EXNR=E.EXNR

AND E.BOEKNR=B.BOEKNR

AND B.AUTEURNR=A.AUTEURNR

AND DATUM_TERUG IS NULL;

/* --- Onderwerp 9, Opdracht 2b */

SELECT L.VOORNAAM, L.TUSSENVOEGSEL, L.ACHTERNAAM, L.KLAS, A.VOORLETTERS, A.TUSSENVOEGSEL, A.ACHTERNAAM, B.TITEL, R.DATUM_RESERVERING

FROM LEERLINGEN AS L, RESERVERINGEN AS R, BOEKEN AS B, AUTEURS AS A

WHERE L.LLNR=R.LLNR

AND R.BOEKNR=B.BOEKNR

AND B.AUTEURNR=A.AUTEURNR

AND R.STATUS='open';

/* --- Onderwerp 9, Opdracht 2c */

SELECT L.VOORNAAM, L.TUSSENVOEGSEL, L.ACHTERNAAM, L.KLAS, E.BOEKNR, E.EXNR, A.VOORLETTERS, A.TUSSENVOEGSEL, A.ACHTERNAAM, B.TITEL

FROM LEERLINGEN AS L, RESERVERINGEN AS R, EXEMPLAREN AS E, BOEKEN AS B, AUTEURS AS A

WHERE L.LLNR=R.LLNR

AND R.BOEKNR=B.BOEKNR

AND E.BOEKNR=B.BOEKNR

AND B.AUTEURNR=A.AUTEURNR

AND E.STATUS="thuis"

AND R.STATUS="open";

/* --- Onderwerp 9, Opdracht 3 */

SELECT L.VOORNAAM, L.TUSSENVOEGSEL, L.ACHTERNAAM, L.KLAS, U.DATUM_UIT, A.VOORLETTERS, A.TUSSENVOEGSEL, A.ACHTERNAAM, B.TITEL

FROM LEERLINGEN AS L, UITLENINGEN AS U, EXEMPLAREN AS E, BOEKEN AS B, AUTEURS AS A

WHERE L.LLNR=U.LLNR

AND U.BOEKNR=E.BOEKNR

AND U.EXNR=E.EXNR

AND E.BOEKNR=B.BOEKNR

AND B.AUTEURNR=A.AUTEURNR

AND DATUM_UIT<#6-feb-2009#

AND DATUM_TERUG IS NULL;

/* --- Onderwerp 9, Opdracht 4, met dialoogvenster voor invoer boeknummer */

SELECT R.LLNR, L.VOORNAAM, L.TUSSENVOEGSEL, L.ACHTERNAAM, B.TITEL, R.DATUM_RESERVERING

FROM LEERLINGEN AS L, BOEKEN AS B, RESERVERINGEN AS R

WHERE R.LLNR=L.LLNR

AND B.BOEKNR = R.BOEKNR

AND STATUS = "open"

AND R.BOEKNR = Geef_boeknummer

AND R.DATUM_RESERVERING =

( SELECT MIN(DATUM_RESERVERING)

FROM RESERVERINGEN R2

WHERE R2.BOEKNR=R.BOEKNR

AND STATUS = "open"

);

/* --- Onderwerp 9, Opdracht 5, gaat ervan uit dat bij opgehaalde reserveringen de statusis veranderd in 'opgehaald'.*/

SELECT *


FROM RESERVERINGEN AS R

WHERE STATUS = 'beschikbaar'

AND R.DATUM_BESCHIKBAAR<=#19-feb-2009#;

/* --- Onderwerp 9, Opdracht 5, controleert of er geen bijbehorende uitlening is. Moelijk! */

SELECT *

FROM RESERVERINGEN AS R

WHERE STATUS = "beschikbaar"

AND NOT EXISTS

( SELECT *

FROM UITLENINGEN AS U

WHERE U.LLNR=R.LLNR

AND U.BOEKNR=R.BOEKNR

AND U.DATUM_UIT>=R.DATUM_BESCHIKBAAR

)

AND R.DATUM_BESCHIKBAAR<=#19-feb-2009#;/* --- Onderwerp 9, Opdracht 6a */

SELECT B.BOEKNR, B.TITEL, A.VOORLETTERS, A.TUSSENVOEGSEL, A.ACHTERNAAM, COUNT(*) AS AANTAL_EX

FROM EXEMPLAREN AS E, BOEKEN AS B, AUTEURS AS A

WHERE E.BOEKNR=B.BOEKNR

AND B.AUTEURNR=A.AUTEURNR

AND UITLEENBAAR="j"

GROUP BY B.BOEKNR, B.TITEL, A.VOORLETTERS, A.TUSSENVOEGSEL, A.ACHTERNAAM;

/* --- Onderwerp 9, Opdracht 6b */

SELECT B.BOEKNR, B.TITEL, A.VOORLETTERS, A.TUSSENVOEGSEL, A.ACHTERNAAM, COUNT(*) AS AANTAL_UITL

FROM EXEMPLAREN AS E, BOEKEN AS B, AUTEURS AS A, UITLENINGEN AS U

WHERE E.BOEKNR=B.BOEKNR

AND B.AUTEURNR=A.AUTEURNR

AND U.BOEKNR=E.BOEKNR

AND U.EXNR=E.EXNR

AND U.DATUM_UIT>#1-sep-2007#

GROUP BY B.BOEKNR, B.TITEL, A.VOORLETTERS, A.TUSSENVOEGSEL, A.ACHTERNAAM;

/* --- Onderwerp 9, Opdracht 6c */

SELECT AE.*, AU.AANTAL_UITL, AANTAL_UITL/AANTAL_EX AS UITL_PER_EX

FROM Query9_6aAantalExPerBoek AS AE, Query9_6bAantalUitlPerBoek AS AU

WHERE AE.BOEKNR=AU.BOEKNR

ORDER BY AANTAL_UITL/AANTAL_EX DESC;

/* --- Verdieping, Opdracht 1a */

SELECT PLAATS, COUNT(*)

FROM LEERLINGEN

GROUP BY PLAATS

HAVING COUNT(*)>10;

/* --- Verdieping, Opdracht 1b */

SELECT VOORLETTERS, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, COUNT(TITEL)

FROM AUTEURS, BOEKEN

WHERE AUTEURS.AUTEURNR=BOEKEN.AUTEURNR

GROUP BY VOORLETTERS, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM

HAVING COUNT(*) >= 5;

/* --- Verdieping, Opdracht 1c */

SELECT TITEL, COUNT(UITLENINGEN.BOEKNR)

FROM BOEKEN, UITLENINGEN

WHERE BOEKEN.BOEKNR=UITLENINGEN.BOEKNR

GROUP BY TITEL

HAVING COUNT(UITLENINGEN.BOEKNR)>10;

/* --- Verdieping, Opdracht 2a */

SELECT TITEL

FROM BOEKEN

WHERE NOT EXISTS

( SELECT BOEKNR

FROM UITLENINGEN

WHERE BOEKEN.BOEKNR = UITLENINGEN.BOEKNR

);

/* --- Verdieping, Opdracht 2a2 */SELECT TITEL

FROM BOEKEN

WHERE NOT BOEKNR IN ( SELECT BOEKNR FROM UITLENINGEN );

/* --- Verdieping, Opdracht 2b */

SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, KLAS

FROM LEERLINGEN

WHERE NOT EXISTS

( SELECT *

FROM UITLENINGEN, BOEKEN

WHERE LEERLINGEN.LLNR = UITLENINGEN.LLNR

AND BOEKEN.BOEKNR = UITLENINGEN.BOEKNR

AND RUBRIEK = "nederlands"

);

/* --- Verdieping, Opdracht 2b2 */SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, KLAS

FROM LEERLINGEN

WHERE NOT LLNR IN

( SELECT LLNR

FROM UITLENINGEN, BOEKEN

WHERE BOEKEN.BOEKNR = UITLENINGEN.BOEKNR

AND RUBRIEK = "nederlands"

);

/* --- Verdieping, Opdracht 3a */SELECT VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, KLAS, SUM(BOETE) AS TOTAALBOETE

FROM LEERLINGEN, UITLENINGEN

WHERE LEERLINGEN.LLNR=UITLENINGEN.LLNR

GROUP BY VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, ACHTERNAAM, KLAS

ORDER BY ACHTERNAAM, VOORNAAM;

/* --- Verdieping, Opdracht 3b */

SELECT *

FROM QueryV_3aBoetelijst

WHERE TOTAALBOETE>25

ORDER BY TOTAALBOETE DESC;

/* --- Verdieping, Opdracht 3c, met dialoogvenster voor invoer status */

SELECT BOEKEN.BOEKNR, EXNR, VOORLETTERS & " " & TUSSENVOEGSEL & " " & ACHTERNAAM AS AUTEUR, TITEL, STATUS

FROM BOEKEN, EXEMPLAREN, AUTEURS

WHERE BOEKEN.BOEKNR=EXEMPLAREN.BOEKNRAND BOEKEN.AUTEURNR=AUTEURS.AUTEURNR

AND STATUS LIKE Welke_status & "*";De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina