Selectie materialen Nederlands voor anderstaligen zelfstudie volwassenen in het Educatief CentrumDovnload 103.52 Kb.
Pagina1/6
Datum18.08.2016
Grootte103.52 Kb.
  1   2   3   4   5   6

p r o v i n c i e Limburg

Minderheden2de Directie Welzijn


2011-05-13
Selectie materialen Nederlands voor anderstaligen zelfstudie volwassenen in het Educatief Centrum

Rubriek G 2: NT2 Beginners


Bonte was. Basiscursus Nederlands voor anderstalige volwassenen (pakket : handleiding, soap 4 cd's; pen en papier: de contacturen) / Steunpunt NT2 centrum voor taal en migratie-K.U. Leuven, 2003. - 243 p.

'Bonte Was' is een basiscursus Nederlands voor volwassen anderstaligen, die

gealfabetiseerd zijn maar geen of weinig Nederlands kennen. Het pakket omvat een

basiscursus Nederlands, maar biedt ook materiaal voor het vervolgniveau. Het bestaat uit

een multimediaal gedeelte op cd-rom en een begeleidend 'pen-en-papier' pakket voor

groepssessies. Het geheel van de cursus is opgebouwd rond inzichten van het taakgericht

taalvaardigheidsonderwijs. Er zijn geen specifieke computervaardigheden nodig om met

het pakket te kunnen werken, noch voor de docent, noch voor de cursist.

· 4 cd-roms met het computerprogramma ‘Soap’

· 2 cd-roms ‘Pen-en-papier’ met werkbladen en materiaal voor de contacturen

· 1 cd ‘geluidsfragmenten bij de contacturen’

· Tweedelige handleiding in een doos

De Basis. Nederlands voor buitenlanders. / Beekhuis, Joan; Kraak-Haan Ellen-Boom - Amsterdam/Meppel.

Door verwijzingen in het tekstboek weet de cursist precies wanneer hij de volgende oefening uit het werkboek kan gaan maken. Iconen leggen steeds uit wat de cursist moet doen. Alle oefeningen zijn eenvoudig te begrijpen. Er zijn spreek-, schrijf-, grammatica- en begripsoefeningen. Ze houden direct verband met de teksten uit het tekstboek.

 • Cassette 1 - ISBN 90-5352-262-X

 • Cassette 2 - ISBN 90-5352-262-X

 • CD - ISBN 90-5352-267-0

 • Docentenhandleiding

 • Tekstboek - ISBN 90-5352-804-0

 • Werkboek - ISBN 90-5352-257-3

 • Woordenlijst Albanees

 • Woordenlijst Chinees

 • Woordenlijst Pools

 • Woordenlijst Portugees

 • Woordenlijst Russisch

 • Woordenlijst Servo-Kroatisch/Farsi

 • Woordenlijst Urdu


De Delftse methode. Basiscursus. Nederlands voor buitenlanders. / Sciarone, A.G.; Meijer P.J.-Boom – Amsterdam / Meppel

Dit is de Delftse methode voor laagopgeleide anderstaligen. In korte, aansprekende teksten leert iemand de circa 1000 belangrijkste woorden en woordvormen van het Nederlands. De methode bevat 16 lessen en elke les heeft 3 teksten. De nieuwe woorden zijn in een groot aantal talen vertaald, zowel in het boek als los verkrijgbaar.
Deze methode biedt snel resultaat! Zowel het Zadkine als Mondriaan Educatie hebben de methode ingevoerd na succesvolle pilots met laag- en middenopgeleiden.


 • CD-rom - ISBN 90-5352-955-1

 • Oefenboek - ISBN 90-5352-965-9

 • Tekstboek - ISBN 90-5352-955-1

 • Audio-CD bij oefenboek

 • Audio-CD bij tekstboek

 • Windows CD-rom

 • Woordenlijsten Nederlands - Chinees, Grieks, Portugees, Servisch-Kroatisch, Grieks, Hongaars, Italiaans, Pools, Portugees, Roemeens, Spaans


Vanzelfsprekend: Nederlands voor anderstaligen: Dutch for foreigners / Devos, Rita; Fraeters, Han; Schoenaerts, Peter [et al.]. ACCO – Leuven, 2009.

Om met deze methode te werken is geen voorkennis vereist

Het methode richt zich op:

 • Luistervaardigheid: luisteroefeningen met cd-opnames

 • Leesvaardigheid: korte teksten uit het tekstboek

 • Spreekvaardigheid: eenvoudige conversatieoefeningen

 • Schrijfvaardigheid: basisprincipes inoefenen van de Nederlandse spelling en zinsbouw

Eindcompetenties: Niveau A1 van het Europees Referentiekader

 • dvd. - ISBN 978-90-334-7373-9

 • tekstboek. - ISBN 978-90-334-7369-2

 • werkboek. - ISBN 978-90-334-7369-2


Vanzelfsprekend: Nederlands voor anderstaligen: Néerlandais langue étrangère. / Devos, Rita; Fraeters, Han; Schoenaerts, Peter [et al.]. ACCO – Leuven, 2009.

Om met deze methode te werken is geen voorkennis vereist

Het methode richt zich op:

 • Luistervaardigheid: luisteroefeningen met cd-opnames

 • Leesvaardigheid: korte teksten uit het tekstboek

 • Spreekvaardigheid: eenvoudige conversatieoefeningen

 • Schrijfvaardigheid: basisprincipes inoefenen van de Nederlandse spelling en zinsbouw

Eindcompetenties: Niveau A1 van het Europees Referentiekader

 • Tekstboek. - ISBN 978-90-334-7371-5

 • Cd’s. - ISBN 978-90-334-7374-6

 • Dvd. - ISBN 978-90-334-7373-9

 • Werkboek. - ISBN 978-90-334-7372-2Rubriek G 3: NT2 Beginners+


Help! Een cursus Nederlands voor anderstaligen. Kunt U mij helpen? / Ham, E.; Tersteeg, W.H.T.M.; Zijlmans, L.-Nederlands centrum voor buitenlanders

Kunt u mij helpen?' is bestemd voor beginners die nog geen Nederlands kennen. Dit deel bestaat uit een boek voor de cursist, een docentenboek en ondersteunende hulpboeken in verschillende talen. In 1998 is het materiaal van Help! 1 geheel herschreven. De teksten zijn geactualiseerd en er is meer aandacht voor het aanleren van communicatieve vaardigheden. De spreek- en schrijfopdrachten zijn meer gericht op vrije taaluitingen. Twee geluidscassettes bieden ondersteuning bij de luister- en spreekoefeningen. Na deel 1 kan de cursist zich in de meeste alledaagse situaties redden en kent hij/zij ruim 2000 woorden. • Boek voor de docent. – 1998. - 120 p. - ISBN 90-5517-099-2

 • Boek voor de cursist – 2001. - 304 p. - ISBN90-5517-098-4

 • Frans Hulpboek / Ham, E.; Tersteeg, W.H.T.M.; Zijlmans, L.; de Kleijn, P.-Nederlands centrum voor buitenlanders-1998. - 144 p. - ISBN90-5517-129-8

 • Indonesisch hulpboek / Ham, E.; Tersteeg, W.H.T.M.; Zijlmans, L.; Nederhand, J.H. ; Suratiyanto, Joke-Nederlands centrum voor buitenlanders-1999-144 p.-ISBN 90-5517-118-2

 • Russisch hulpboek / Ham, E.; Tersteeg, W.H.T.M.; Zijlmans, L.; Γласс, Ирма -Nederlands centrum voor buitenlanders, 1998 - 152 p. - ISBN 90-5517-123-9


Niet Vanzelfsprekend. Een vervolgmethode Nederlands voor anderstaligen./ Van Loo, Helga; Schoenaerts, Peter. – Acco - Leuven, 2003.

De 25e eeuw. De mensen spreken niet meer zo goed Nederlands als vroeger. Dat moet veranderen. Daarom stuurt de president drie mensen naar het verleden. Hun opdracht: taal verzamelen in de 21e eeuw. Maar dat is niet altijd zo vanzelfsprekend! Niet Vanzelfsprekend is een lesmethode Nederlands voor tieners en volwassenen die al een basiskennis van de taal hebben. De methode brengt de student op een intermediair niveau, het zogenaamde drempelniveau (B1). De volledige leergang bestaat uit een leerboek, een hulpboek, deze dvd en twee cd’s. Niet Vanzelfsprekend is zowel geschikt voor zelfstudie als voor gebruik in de klas. Bovendien is de methode aan alle leerstijlen aangepast. De twaalf delen van het Leerboek zijn telkens gebaseerd op een aflevering van de dvd-soap. Naast deze boeiende soap bevat de dvd ook authentiek materiaal uit Vlaamse en Nederlandse televisieprogramma's.

 • dubbel-cd. - ISBN 9789033454318

 • leerboek. - ISBN 9789033454295

 • DVD. - ISBN13 978-90-334-7541-2


Veelgestelde vragen in de NT2-les. Antwoorden en voorbeelden. / Blom, Alied en Wesdijk, Conny-Boom-Amsterdam - 173 p. - ISBN 9789085063988

Voor docenten die snel een antwoord willen weten op vragen van cursisten. Wat is het verschil tussen 'sommige' en 'een paar’? Waarom staat er 'kom je' en niet 'komt je'? Waarom die komma in 'auto's'? In dit boek staan ruim 300 van dit soort vragen. Het zijn vragen van cursisten, beginners en gevorderden, opgetekend bij de lespraktijk van de auteurs met de Delftse methode, over grammatica, spelling, woordvolgorde, woorden en uitdrukkingen. De antwoorden zijn zo kort mogelijk gehouden met een minimum aan grammaticale termen. Ter verduidelijking worden steeds voorbeeldzinnen toegevoegd, voor het grootste deel afkomstig uit de Delftse methode. Cursisten kunnen er gemakkelijk zelf mee aan de slag met behulp van de alfabetische index achteraan.

Nederlands in actie. Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen./ de Boer, Berna; Lijmbach Birgit. Coutinho-Bussum, 2004. - 268 p. - ISBN 90-6283-407-8

Nederlands in actie is een totaalmethode NT2 voor hoger opgeleiden. In de negen hoofdstukken komen steeds alle vaardigheden aan bod: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast is er aandacht voor uitbreiding van het vocabulaire en de grammatica. De methode richt zich bij alle onderdelen op de toepassing, op het gebruik van de taal. Het accent ligt daarbij op interactie. 

De leerstof wordt gevarieerd aangeboden: er is gebruik gemaakt van liedjes, tekeningen, beeldfragmenten, telefoongesprekken, foto's, enzovoort. Daarbij staat in ieder hoofdstuk een thema uit de Nederlandse samenleving centraal. 

Berna de Boer en Birgit Lijmbach hebben Nederlands in actie geschreven voor hoger opgeleiden zoals uitwisselingsstudenten en 'expats', maar de methode is ook geschikt voor studenten Nederlands in het buitenland. In termen van het Europees Referentiekader wordt gewerkt van niveau A2 tot B1. Basiskennis van het Nederlands is dus vereist. 

Nederlands in actie is voorzien van een dvd met gevarieerd audio- en beeldmateriaal. Er is ook een website beschikbaar met daarop aanvullende grammatica-oefeningen, internetopdrachten en een docentenhandleiding.  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina