Selectie van de aangeboden artikelen op de Antiquarische Boekenmarkt in de Lourdeskerk te Bergen op Zoom op dinsdag 24 t/m vrijdag 27 maart 2015 De kerk is geopend van 10. 00 tot 17. 00 uur Donderdag 26 maart van 10. 00 tot 20. 00 uurDovnload 1.39 Mb.
Pagina13/14
Datum22.07.2016
Grootte1.39 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Terminologie van riviervissers in Nederland.

Theodorus Henricus van Doorn. Assen, 1971. 447 pp. Proefschrift met signatuur en opdracht van de promovendus. € 12,50


10037 10079 Encyclopedie van de godsdiensten kerken en sekten

Prof.dr. C.J. Bleeker e.a. Winkler Prins Bibliotheek, Elsevier, Amsterdam, 1978. 301 pp. Geb. Kart. € 4,00


10038 Programma der R.K. Hoogere Burgerschool en Hoogere Handelsschool te Bergen-op-Zoom

Uitgave van Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant. Cursusjaar 1931-1932. 40 pp. € 15,00


10039 Statuten van de Vereeniging ‘Ons Handelsonderwijs’ in Noord-Brabant

Den Bosch, z.j. 8 pp. € 2,00


10040 Over opvoeding

Jan Ligthart. Wolters, Groningen, 1907. 260 pp. Geb. Paedagogische opstellen. Stempel eigenaar op schutblad. € 5,00


10041 Nieuw Woordenboek.

Eerste druk. G.B. van Goor, Gouda, 1862. 1953 pp. Bevattende al de thans gebruikelijke grondwoorden der Nederduitsche Taal, benevens de daarvan afgeleide zamengestelde woorden, met hunne vertaling en verklaring in de fransche taal... Hard Cover. Opnieuw ingebonden. Roestvlekjes op schutbladen. € 60,00


10043 Bulletin

Journal dévoué a la Franc-Maçonnerie Universelle. Année XVII, No 47. Février 1919. 32 pp. Illustré. (Fr.) € 5,00


10045 Bulletin van het Grootoosten der Nederlanden

42e Jaargang, 1918. 215 pp. Omslag ontbreekt. € 5,00


10050 Wie Wat Waar

Jaarboek 1941 van het Rotterdamsch Nieuwsblad. A.W. Sijthoff’s Uitg., Leiden. 383 pp. Geb. Geïllustreerd. € 10,00


10051 Lexicon van de taalwetenschap

G.E. Booij e.a. Aulaboeken 549. Eerste druk. Het Spectrum, 1975. 187 pp. Verzameling van de belangrijkste termen uit de moderne taalkunde. € 4,00

10053 Handboek voor het Nederlandsche Provincierecht

Mr. S.J.R. de Monchy. De Erven F. Bohn, Haarlem, 1947. 508 pp. Geb. Met stofomslag. € 20,00


10055 Reduction of Thyroxine Levels in the Circulation and in the Brain of Hexachlorobenzene-exposed Rats

Jeroen Adrianus Gerardus Maria van Raaij.1994. 184 pp. Proefschrift. € 6,00


10057 Handvest voor een Nieuw Europa, Parijs 1990

Ministerie van Buitenlandse Zaken, ISBN 90-5146-028-7. 1991. 47 pp. € 4,50


10058 Slotdocument Vervolgbijeenkomst Wenen 1989

Ministerie van Buitenlandse Zaken, ISBN 90-5146-011-2. 1990. Vertaling uit het Engels. 96 pp. Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa. € 4,50


10059 Media, Cultuur & Burgerschap - Een inleiding

Liesbet van Zoonen. 2e geheel herziene druk. ISBN 90-5589-226-2. Het Spinhuis, Amsterdam, 2004. 171 pp. Paperback. Enkele zacht-potloodonderstrepingen. Verder mooi. € 15,00


10060 Media en publiek - Theorieën over media-impact

Connie de Boer / Swantje Brennecke. Vijfde herziene druk. ISBN 90 5352 904 7. Boom, Amsterdam, 2006. 256 pp. Paperback. Enkele zacht-potloodonderstrepingen in de tekst. € 18,50


10061 Voorbij de onschuld - Het debat over integratie in Nederland

Baukje Prins. Geheel herziene en uitgebreide tweede druk. ISBN 90-5515-381-8. Van Gennep, Amsterdam, 2004. 218 pp. Zacht-potloodonderstrepingen in de tekst. € 8,00


10062 The Silent Takeover - Global Capitalism and the Death of Democratie

Noreena Hertz. ISBN 0 09 941059 1. Arrow Books, UK, 2002. 312 pp. Paperback. Goed. (Eng.) € 4,50


10063 Globalization - 2nd edition

Malcolm Waters. ISBN 0-415-23854-4. Routledge, London, 2006. 247 pp. Paperback. (Eng.) € 4,50


10064 Een goede man slaat soms zijn vrouw

Joris Luijendijk. Rainbow Pocket. Muntinga, Amsterdam, 2007. 271 pp. € 4,00


10065 Wind en storm

Drs. C. Floor. AO-Reeks nr. 2199. Lelystad, 1988. 20 pp. Geïllustreerd. € 2,00


10066 Close encounter met Saturnus

Piet Smolders. AO-Reeks nr. 1848. Lelysyad, 1981. 20 pp. Geïllustreerd. € 2,00


10067 Prisma Wielersportboek

Rob van der Plas. Eerste druk. Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen,1985. 216 pp. Paperback. Geïllustreerd. Met register. Mooi exemplaar. € 5,00


10068 De zeilsport

H.C.A. van Kampen / Ir. J. Loeff. Zevende druk. Van Kampen, Amsterdam, 1968. 830 pp. Massief standaardwerk over zeilen, fraai geïllustreerd. Geb. Verguld linnen met originele, wat versleten stofomslag. Verder goed. € 15,00


10069 Schaakbrevier. De lof van het koninklijke spel. Kleine historie van het schaken.

J.A. Frank / J. ten Have. Ad. Donken, Rotterdam, 1980. 357pp. Geb. Met stofomslag. Geïllustreerd. Goed. € 6,00


10072 Vrijmetselaren in de politiek

Dr. Joh. S. Wijne / Prof. H.J.L. Vonhoff. Fama, 2002. 128 pp. Acht biografische schetsen van bekende politici en vrijmetselaren. Soft cover. Als nieuw. € 7,50


10073 Vrijmetselaren en charitas

Dr. Th. Stevens / Dr. Joh. S. Wijne. Fama, 2001. 96 pp. "met toewijding arbeiden aan het welzijn der gemeenschap", Soft cover. Als nieuw. € 6,50


10074 Vrijmetselarij in kort bestek

Vrijmetselarij in kort bestek: 6 brochures: 1: wat houdt het in?; 2: voorgeschiedenis en ontwikkeling; 3: symbolen en ritualen; 4: en maatschappij; 5: is vrijmetselarij religieus? Ja, is vrijmetselarij een religie? nee; 6: vragen over vrijmetselarij. Boekje: Vrijmetselarij (12 pp.)

Orde van Vrijmetselaren, 's-Gravenhage, 1992 € 5,00
10076 Lexikon der antiken Autoren

Paul Kroh. Alfred Kröner Verlag , Stuttgart 1972. 675 pp. Geb. met stofomslag. Omslag licht vergeeld. € 10,00


10079 Een tijd van komen, een tijd van gaan. Bezoeken aan onze dementerende moeder.

Paul Ekkers. 1e druk. Alzheimer Nederland, Bunnik, 2005. 106 pp. Hard Cover. Kart. geïllustreerd. € 10,00


10080 Je leven vergeten

Youp van't Hek / Alex ten Napel. 1e druk. Focus Publishing, Amsterdam, 2001. Ongefol. Hard Cover. Kart. Geïllustreerd. € 12,50


_______________________

Aanvullingen


Bergen op Zoom militaire stad 10.00


Bergen op Zoom een stad als een huis 25,00
Zand erover 7,50
24 Bergse vromen 4,00

Geschiedenis van Breda (2 dln) 39,00


Dictionaire d’ancien francais 10,00
De zaak Beukenoot 3,00
Een jaar in de Provence 4,00
Heraldiek, J. de Boo 7,50
Literatuurgids voor de N.Br. geschiedenis 5,00
Van agr. samenl. naar verzorgingsstaat 22,50
Tweeduizend jaar Maastricht 7,50
Broeders in de katholieke beweging 18,00
Geschichte Polens 15,00
Grenspark de Zoom 20,00
Titus Brandsma zaligverklaring 1985 6,50
Honderd jaar onderwijzersopleiding te Breda 6,50
“Utrecht en zijn bisschoppen” 10,00
De opgeverfde haan 7,50
Holland, vrouwen, kunst, Kees van Dongen 10,00
Uit de praktijk van mr. Raab 4,00
Geschiedenis Dinteloord en Prinsenland 12,50
Met de apostelen op pad 8,50
Huizen in Nederland deel 1 20,00

Huizen in Nederland deel 2 18,50


De Franse basset 4,00
De naam van de roos 4,00
De obsessie 3,50
Katholieke Illustratie 1905,1906,1912,1931,

1964,1965 20,00


Nederland en de ABC-staten 6,50
De geschiedenis van het WK Voetbal 4,00
Ik doe het zelf wel, Kruisselbrink 7,00
Zal ik je eens wat vertellen, Jetses 11,50
Wilhelmina in Londen 6,50
De dagboeken van Wim Kan 5,50
Hollandse meesters uit Amerika 17,50
Wij aan de grens 12,50
Hilfs Wörterbuch für Historiker 15,00
Doorbraak in West Brabant 10,00
De oorlog na de oorlog 6,50
De Boerenkrijg 7,00
De voorgeschiedenis v/h seminarie Ypelaar 8,00
Gaandeweg aaneengesmeed 12,50
Bedevaartplaatsen in Nederland dl 2 49,00
Moerdijk van bezetting tot bevrijding 5,00
Brabantse monumenten vroeger en nu 4,00
75 jaar parochie St. Cornelius Welberg 7,50
Bloemlezing 425 jaar prot. kerkgeschiedenis 2,50
De val van Antwerpen, Verhoef 8,00
Opgravingen in Bergen op Zoom 19,50
De strijd om de revolutie 11,00
Lezen met een Roomse bril 17,50
Moralinezuur en voorlichting 15,00
De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs

in Breda 12,50


Geschiedenis van de filosofie van de

klassieke oudheid tot heden 5,00


Annakerk een baken in de tijd 15,00
Repertorium van de soc. wetenschap 7,50
Tapisserie de Bayeux 10,00
Adrianus Nelen 3,00
Duizend miljoen maal vervloekt land 7,00
Twee heren, twee confessies 7,50
Archeologisch repertorium Nrd. Brabant 15,00
Middelnederlands handwoordenboek 25,00
Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde 49,00
Maakbaar erfgoed 10,00
Napoleon, Emil Ludwig 7,50
Het antiquariaat 8,00
Stad en meierij van ’s-Hertogenbosch 12,50
Grondwet van de USSR, Willink 4,00
Nos cathedrales, Dumont 7,00
Le crime de Sylvestre, Bonnard 5,00
Het Hertogdom Brabant in kaart en prent 45,00 / 49.00
Bergen op Zoom monumentaal 2,00
Ons eigen land rond de eeuwwisseling 20,00
Dans les pas de Jésus 10,00
Signaal ’97. Anna Jacobapolder en de tram op

St. Philipsland 2,00


Wereldhandel 2. De grondstoffen en arbeid 3,00
De lindeboom. Jaarboek 7. 1983 8,50
Moreel Eperanto, Cliteur 5,00
Vriend van verdienste, Roosenboom 3,00
Rumeiland, S. Vestdijk 4,00
Regenhond, Kostwinder 3,50
Levensbericht van prof. Huijbers 2,00
Ontmoeting met God, Smith 8,50
Anna Karenina, L.Tolstoj 2,50
Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse

letterkunde, 1983-1984 10,00


Dwazen sterven, E. Puzo 3,50
Broodje gezond, Chabot 5,00
Het land van de aankomst, Scheffer 2,50
Het eigen oor, Boog (met CD) 12,00
De historische W.P. (3 dl.) 30,00
De schilderijen van Rembrandt 25,00
Engelse letterkunde, Berrell 3,00
Mies, Mies Bouwman 5,00
Uit de praktijk van mr. Raab 4,00
Plantaardigheden, Blase 4,00
Internationale stijl, wereldgeschiedenis van de

architectuur, H. Kahn 8,00


Inventaris oud archief Huijbergen 3,50
Spreekwoorden, kunstschrift 6,00
Hulst in de 80-jarige oorlog - Catalogus 1,50
Practisch overzicht van de geschiedkundige

hulpwetenschappen 6,00


Inleiding tot de historische methode 6,00
Gebouwd op geloof 6,00
Geld stinkt niet, Sharpe 4,00
Bruin brevier 5,00
Sinte Geertruijdsbronne - Legende en

historie, C. Slootmans 8,50


Honderd jaar onderwijsopleiding te Breda 6,50
Western Movies 5,00
De slinger van Foucault. U. Eco 4,00
Algemeene geschiedenis, Brugmans (4 dl.) 39,00
De phantom of the opera 4,00
Atlas van de Ned. letterkunde, Simons 3,50
Gontsjarow 3,00
Madame Bovary, Flaubert 3,50
We would come to doubt, Van Keulen 10,00
Damesverhalen, Faro 2,50
Vaart, Schepens 5,00

Rondwandeling Grote Kerk Dordrecht 2,50


Apocalypse, Frits van der Meer 10,00
Handboek Noordbrabants landschap 4,00
TZÚ-HSI keizerin op de drakentroon 5,00
De graanrepubliek, Westerman 8,00
175 jaar Provinciaal Bestuur van N.Brabant 7,50
Drie man op een fietstocht, Jerome 7,50
Meulenhoff 75. - 1895-1970 2,00
Het heilzame vergift 4,00
Mei een gedicht, H.Gorter 2,00
De ruimte van Sokolov, L. de Winter 3,00
Kleine geografie van Nederland 4,00
Trajecta, tijdschrift voor de geschiedenis 5,00
Sotheby’s European Sculpture 8,00
Sotheby’s Old Master Drawings 10,00
Johannes Paulus II. Spink 7,50
De kroon op het Deltaplan, Antonisse 7,50
Biografische gids voor de nieuwste

geschiedenis, Termeer 6,50


Zwarte renaissance, Van der Heijden 5,00
Watersnoodramp 1953. Nationale en internationale

hulpverlening 3,00


Nieuw stadskantoor brengt nieuw elan

(Bergen op Zoom) 3,00


Geschiedenis van de school in Nederland,

Boekholt/de Booy 12,00


Het onvoltooid verleden, Romein 7,50
Middelburg in oude ansichten 15,00
Historisch reisboek voor Nederland 6,00
Kapellen in de baronie van Breda 4,50
Drie kapellen in de baronie van Breda 4,50
Jaarboek ‘De Ghulden Roos’, 1972,

1975, 1978, 2007 10,00


Zeven eeuwen katholieke poëzie,

A. van Duinkerken 3,50 / 5,00


Daarom mijnheer noem ik mij katholiek,

A. van Duinkerken 19,50


Wetenschappelijke tijdingen, 1976 2,00
Begijnen in Brabant, Florence Koorn 8,00
De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda,

IJsseling 6,00


Het katholiek Nederland, J.A.Loeff e.a. (2dl.) 30,00
Twintig eeuwen Vlaanderen (3 dl.) 30,00
De Buitenlandsche politiek. C. Smit (2dl.) 19,50
Den orgel, P. Heerkens 6,50
Wouw in oude ansichten 15,00
Paris incendié 70,00
Kriekende Kriekske, B. v. Meurs (zonder omslag) 6,50
Hemel en Aarde. Leerboek der Wis- en

Natuurkunde, De Gast 25,00


Hert Katholieke Stuiversmagazijn, 1925 7,50
Kerkgeschiedenis van Nederlanden in de

Middeleeuwen, Post (2 dl.) 30,00


Inventaris van een koopmanshuis, Slootmans 1,00
Verkoop van moergronden ten zuiden van

Roosendaal, Slootmans 1,00


Respons 7.

Mededelingen van het Meertensinsituut 3,50


De Sint Cathrien - een binnenstadskerk in

´s-Hertogenbosch 7,00


Protestantse kerkgemeenschap Ossendrecht-

Hoogerheide, Schoonhoven 7,50


Bergen op Zoomse potbakkers-familie´s tussen

1600 en 1700, Van de Watering 12,50


Het Brabants kasteel, Bosters 4,00
Markiezenhof in Madurodam, Daeter 4,00
Bergen op Zoom, Juten / Bevin / de Kok, 1921

Uitg. V.V.V. (achterpagina ontbreekt) 22,50


Uncemented Resurfacing Hip Arthroplasty,

Van Raaij 6,00

Bergen op Zoom in oude ansichten - dl. 2 15,00
De Grote of Sint Gertrudiskerk te Bergen op

Zoom, Van Ham 5,00


Bibliografie van C.J.F. Slootmans, N. Grosveld 7,50
Ver geschopt.

Bodemvondsten uit Bergen op Zoom 6,50


Ik kan lip-lezen dl. 3, P. Asselbergs 3,00
De vlucht en het verblijf der Belgen 1914-1919,

Van Ham (zonder omslag) 10,00


Stedelijke Archieven. Archief van de secretarie,

Van Ham 20,00


Tobias met den Engel, Van Duinkerken 6,50
Huwelijk en gezin in Holland in de 17e en 18e

eeuw, D.Haks 7,70


Oranjeboom, jaargang 1971 10,00
Nijet dan water ende wolken, St. Zuid. Contact. 30,00
Zeven eeuwen Veere, Pieter Fagel 12,50
Zo was Indie, J. van den Bergh 5,00
Abdij van Middelburg, G. de Kok 5,00
Leben und Sterben, A. Spiegl 3,00
Nederlandsche krijgsgeschiedenis 1568 tot

heden, Uijterschout 24,50


Lexicon der politiek-militair strategische termen,

Nederlof 5,00


Wee den vergetenen, H. van Heiningen 13,50
Mechanisering van het wereldbeeld, Dijksterhuis 30,00
Over koningen en bureaucraten, Van Caenegem 6,50
Rondom 1848, Boogman 10,00
Frederik Hendrik, een biografische drieluik,

Poelhekke 19,50


Imperialisme, Verlinden 4,00
Het heelal, Stephen Hawking 20,00
Nederlandse letterkunde, Knuvelder 17,50
Waarheid en legende van de Striene 5,00
Het verborgen leven van de abdij van Berne, 5,00

W.J. van den Hurk.


Brabantia Nostra 1935-1951, J. L. van

Oudheusden 5,00


Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810,

J.A. Schimmel 5,00


In het spanningsveld der armoede,

H. van den Eerenbeemt 5,00


Op weg naar een visie op het verleden,

H. van den Eerenbeemt 5,00


Aspecten van het sociale leven in Breda na

1850, H. van den Eerenbeemt 7,50


De kosterij van Bokhoven 1369-1969,

G.M. van der Velden 5,00


Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895,

J.P. van den Dam 5,00


Werkgeversorganisatie in katholiek patroon,

G.C. Linssen 5,00


Lambert Poell en de katholieke sociale beweging,

A.A. Thelen 10,00


De Helmondse textielnijverheid, W.A. Harkx 5,00
Buitenstaanders in actie. A.J. Wagemakers 5,00
Jan B.M. van Besouw, J.M. ten Horn van

Nispen 10,00


Bijlagen wolspinnerij, H. Muntjewerff 5,00
Bestaan en bedrijvigheid , s-Hertogenbosch

1750-1850, H. van den Eerenbeemt 10,00


Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1975,

H. Muntjewerff 7,50


Plaatsbepaling historisch onderzoek Brabant,

I.J. Brugmans 7,50


Herstel- en vernieuwingsbeweging in het vrije

Zuiden, J.A. Verboom 5,00


Verandering en verschuiving .. Limburg, G.C.

Linssen 5,00


De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu,

J.J. Franssen 5,00


Van verheffing naar begeleiding, Th. A. Wouters 5,00
Henricus van den Wijmelenberg een religieus

emancipator, J. Scheerder 7,50


Van Spaendonck, G.C. Linssen 5,00
Het gemeentelijk volkshuisvesting in Nederland,

M.J. Rossen 5,00


Per imperatief mandaat, A.M. Lauret 5,00
H.J.H. Maas, onderwijsman, Van den Dam /

Lucassen 5,00


Nieuw Nijmegen 1870-1970, J. de Vries 5,00
Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen,

L. van de Meerendonk 5,00


150 jaar welstand, W. de Vries 5,00
Burgerrecht te Nijmegen, J. Schimmel 7,50
Driestromenland in het historisch bedrijf, H.

van den Eerenbeemt 5,00


Jublieumboekje Sint Gertrudisparochie te

Ossendrecht. Van Gils 5,00


Kopstukken uit de tweede wereldoorlog. E’hower 4,00
“ ” “ “ “ de Gaulle 4,00
Het conflict in het Midden-Oosten, Idenburg 3,00
De afrekening, Van Buuren 11,00
Turkije het kemalisme, Hoff 2,00
De tuyn ghesloten. Het beleg van Hulst anno

1645 12,50


Korte kroniek van de stad Hulst, De Boer 4,00
Cornelis de Vos en Paulus de Vos

schilders van Hulst 5,00


In memoriam van doodgraver C. de Booij 2,50
Markiezaat van Bergen op Zoom, Van Ham 5,00
Door de tijd bekeken - Verjaardagskalender

Woensdrecht 4,00


Tijding. Jaargang 1 - 1 10,00
Gemeentegids Ossendrecht 2,00
Grensdorpen Zuidwesthoek 50 jaar bevrijd 2,00
Hartediefje - Avonturen in het hart van Brabant 5,00
Waarom oorlog met Stalin? 25,00
Rijkscommissariaat Nederland, Konrad Kwiet 4,00
De Witte Roos, Inge Scholl 5,00
Handel in de Gouden Eeuw, Fibulareeks 7,50
Haraldiek, Fibulareeks 5,00
Rampjaar 1672, Fibulareeks 6,50
Nederlandse Hanzesteden, Fibulareeks 6,50
Nederland en de verlichting, Fibulareeks 6,50
Nederlandse expansie in Latijns Amerika, Fibula 6,50
Geschiedenis van de belastingen, Fibulareeks 6,50
De Europese bouwstijlen, Koch 39,00
Johanna van Constantinopel, Luyckx 35,00
Maaslands melange 15,00
Oranje en Stuart, Prof. Geyl 5,00
Maria Stuart, Zweig 6,00
Van Agt biografie. 4,00
Karel van Hogendorp 12,00
Geïllustreerde geschiedenis van Nederland 7,50
Erasmus in beeld, P. v.d. Coelen 20,00
Oud Schrift in Nederland, Van der Gouw 40,00
Frankrijk, Piet Bakker 7,50
Meesters uit Maastricht 8,00
Handboek Tour de France ’82, T. Koomen 5,00
Herfstij der Middeleeuwen, Huizinga 17,50
De stem van de roepende, G. Dingemans 10,00
Een geschiedenis van God, K. Armstrong 12,50
Priest, prelates (Eng.), N. Atkin 10,00
Oude Testament - Kunstbibl., Salverda (vert.) 15,00
Psalmen van Fr. van Asisie 8,00
Ruim geloven, C. de Heijer 5,00
Stromen uit Eden, C. Verdegaal 5,00
Als dit uit de hemel is, P. Tomson 8,50
Hiawatha, H. van Beek 7,50
Gedreven helpers, A. van Heijst 25,00
Een kind is ons geboren, H. Bouma 10,00
Psalmen. Willebrordvertaling KBS 7,50
Honderd jaar bejaardenzorg Huize S.t Catharine 10,00
Vrouwen in de bijbel, H. Haag 20,00
Iedere dag nieuw, C. ten Boom 6,50
Het engelencalendarium, A. Wouters 8,00
De drogreden van het antisemitisme, Finkelstein 5,00
Voorzieningskerk in het zilver 1964-1989 3,50
Een ander Joods geluid, M. Anstadt 5,00
De twaalf zuilen van Israël, M. Heirman 7,50
De kroniek van Johannes van Lochem, prior te

Albergen 1520-1525, J. B. Schilkamp (red.) 10,00


Valsheid in geschrifte. De gespleten pen van

bijbelschrijvers, J. Slavenburg 6,50


De schaduw van de ster, P. Edel 7,50
Het Katholieken Boek, H. Pijfers 5,00
Geschiedkundige plaatsbeschrijving van

Vlissingen, H. Winkelman, 1873. Herdruk 1972. 25,00


Nederland en het Rode Kruis 8,00
Ondergang van het jodendom, J. Presser 2 dl. 18,00
De grote encyclopedie van het Antiek 7,50
Etymologisch Woordenboek, Van Dalen 25,00
Landen en volken v. a. werelddelen, W. Ule. 2 dl. 25,00
150 jaar Prov. Staten Nrd. Brabant 3,00
We’re sold 3,00
St. Josephziekenhuis te Vlissingen, Sch’woerd 10,00
Twee eeuwen Vlissingse ziekenhuizen, Zytse 10,00
Verscheidenheid en eenheid, ziekenzorg op

Walcheren, 1823-1993, Van Damme 7,50


Walcheren onder vuur en water 1939-1945 12,50
De Schelde, H. Tabbers 7,50
De Schelde 100 jaar. Personeelsblad oct. ’75 3,00
Vlissingen in opstand tegen de Spanjaarden 5,00
Kent u ze nog ... de Vlissingers 15,00
Vlissingen in oude ansichten (licht beschadigd) 10,00
Vlissingen in oude ansichten dl 2 15,00
Ambrogio Spinola 1622, Van Dongen 10,00
In de kracht van de Geest, honderd jaar Ned. en

Belgische spiritijnen, Gruyters 10,00


Magtig toonwerk 15,00
Om niet te vergeten 15,00
In goed overleg, bisschop Ernst 6,50
Een eeuw loodsen op de Schelde 17,50
Ontworsteld land, Kok 5,00
Groot Hontenisse 1900 tot nu, Sponserlee 17,50
’40-’45 toen en nu Walcheren, nr. 33 5,00
Het uur van de arbeidersjeugd, J. Peet 7,50
Bij ons moeder en ons Jet 6,00
Handboek van de soldaat 12,50
Zionoco, De Winter 7,50
Kruistocht in spijkerbroek 5,00
Sesam encyclopedie wereldgeschiedenis 6 dl 25,00
Geschiedenis der mensheid 5 dl 30,00
Aircraft 7,00
Scheuring in de Nederlanden 2 dl. 75,00
Kanunnik Salden en de Nieuwenhof 12,50
Ecclesia docens 5,00
Holland en de troebelen in de Holl. zending 15,00
Hier ben ik 5,00
Baldadige vertelsels, H. de Balzac 12,50
Jeanne d’Arc, M. Krueck 3,50
Wees niet bang, Muskens 9,50
Cornelis Jansenius van Hulst 17,50
Cruydt Boeck 3,00
Waer een paradis 8,50
De Lutheranen in Nederland 8,50
Mijn moeder was een heilige vrouw 3,50
Het geweten, Kerkhofs 4,50
Logika Aristotoles 3,50
Franciskaanse leefregel, Brummen 3,50
Sint-Franciscus en zijn broeders 30,00
Ikonen, Theunissen 10,00
Grote Larousse encyclopedie incl. atlas 35,00
Schätze der Christlichen Kunst 4,00
De bijbel in kaart 10,00
Gezonden naar de zieken 5,00
Wat komt er na de dood, Grün 10,00
Voetspoor van Franciskus 8,50
Franciscus in Brabant 8,50
Lof van de arbeid 4,50
Alles voor allen 2,50
Bergen op Zoom in vogelvlucht 15,00
Afscheiding van Belgie, Colenbrander 10,00
Nassau en Oranje in de Ned. geschiedenis 15,00
Archeologie in de lage landen, Hendriks 4,50
Het feest van de Revolutie, Ozouf 5,00
Scholen en schoolmeesters, Reinsma 10,00
Ambrosia, meesterwerken wereldliteratuur 4,00
Overzicht van de Vaderl. geschiedenis, Riekwel 8,00
Veertig jaar AOW 3,00
In den spiegel van het verleden, Verberne 10,00
Hulpboekje bij de Vaderlandse geschiedenis 5,00
Burgers in verzet tegen regentenmaatschappij 4,00
Opgravingen in Bergen op Zoom 15,00
Encyclopedie van het Koninklijk Huis 20,00
Titus Brandsma, de man achter de mythe, Krijnen 22,50
Schatkist van een bankier, L.de Koekoek 6,00
De Grote Bosatlas 15,00
De geschiedenis van de 2e W.O. 4 dl 10,00
De Schelde 1946-1971. Personeelsblad 2,50
Zeeland, nieuw Oosterscheldeplan, Kramer 5,00


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina