Selectie van de aangeboden artikelen op de Antiquarische Boekenmarkt in de Lourdeskerk te Bergen op Zoom op dinsdag 24 t/m vrijdag 27 maart 2015 De kerk is geopend van 10. 00 tot 17. 00 uur Donderdag 26 maart van 10. 00 tot 20. 00 uurDovnload 1.39 Mb.
Pagina2/14
Datum22.07.2016
Grootte1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp

Karel Vermeeren. Den Haag, 1976. 222 pp. Geb. Eindhoven rond de eeuwwisseling. Inhoud: waar Eindhoven ontstaan kon en ontstond, over onderwijs en vorming, over oude gewoonten en gebruiken, over fabrieken en fabrikanten, lief en leed in de muziekwereld, etc. Geïllustreerd. € 15,00

01014 Eindhoven 750 jaar stad 1232-1982

Programmaboek voor de herdenking van het 750-jarig bestaan van de stad Eindhoven. 136 pp. € 10,00

01015 Geschiedenis van Eindhoven

L.G.A. Houben. Schiedam, 1978. 407 pp. Geb. Met stofomslag. Bijdrage tot de kennis en een betere waardering van dit gewest en tot groei en bloei van de oude Kempenstad.

Geïllustreerd. € 25,00
01016 Eindhoven toen Eindhoven nog Eindhoven was

Karel Vermeeren. Den Haag, 1977. 219 pp. Geb. Een vervolg op het boek ‘Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp’ van dezelfde schrijver. Zeer rijk geïllustreerd. € 12,50


01017 Eindhoven en omgeving

A.D. Kakebeeke. Eindhoven, 1975. Vierde druk. 167 pp. Cursus prehistorie en geschiedenis van de omgeving van Eindhoven. Syllabus, voor het eerst uitgegeven ten behoeve van de cursus van de Heemkundekring ‘De acht Zaligheden te Eersel’ in 1970. € 11,50


01018 Eindhoven industriestad

Dr. F.B.A.. Verhagen. Eindhoven, 1951. 46 pp. De industriële ontwikkeling van Eindhoven. Historisch opstel over de groei en ontwikkeling der gemeente tussen 1891 en 1951. Geïllustreerd. € 7,50


01019 Eindhoven, sociografie van de lichtstad

W. Brand. Amsterdam, 1937. 118 pp. Publicatie van het geografisch en sociografisch seminarium der universiteit van Amsterdam. € 10,00


01020 1892-1967

Eindhoven, 1967. 93 pp. 75 jaren Gemeentelijk Gasbedrijf (vanaf 1892); 60 jaren Gemeentelijk Waterbedrijf (vanaf 1905), 50 jaren Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf (vanaf 1915). Met vele foto’s. € 6,00


01021 18 september 1944 / de bevrijding van Eindhoven

Uitgegeven door het bureau Voorlichting en Publiciteit der Gemeente Eindhoven, 1964. Tweede druk. Historische schets van de bevrijding van Eindhoven, voorzien van vele foto’s. € 8,00

01022 Het ontstaan van Groot-Eindhoven

Dr. F.A.M. Messing. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1980. 203 pp. Geb. € 12,50


01023 De Heren van Cranendonck en Eindhoven 1200-1460

Drs. T. Klaversma. Eindhoven, 1969. 105 pp. Genealogie en beschrijving van de vroegste heren van Eindhoven. € 15,00


01024 Tekeningen door de Eindhovenaar Hendrik Turken (1791-1856) in het bezit van het Museum Kempenland te Eindhoven

Karel Vermeeren. 24 pp. Geïllustreerd. € 7,00


01025 De eeuwige gildebroeder, anno 1975

Karel Vermeeren. Eindhoven, 1975. 44 pp. Artistieke impressie (ruim 50 foto’s) van de Jubileum-Kringdag van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland, welke in verband met de viering van het veertigjarig bestaan van genoemde kring te Eindhoven werd gehouden. € 12,50

01026 Rond onze stadskerk

J.M. Renders / A.D. Kakebeeke. Eindhoven, 1954. 109 pp. Bijdragen tot de geschiedenis van kerk en parochie van Sint Catharina te Eindhoven. € 6,50


01027 De doortrekking van het Wilhelminakanaal en de welvaart van Brabant

Hans Gruyters / Paul Kuypers. Helmond, 1954. 85 pp. € 10,00


01028 De protocollen der Helmondsche notarissen 1595-1798

Aug. Sassen. ’s-Hertogenbosch, 1890. 139 pp. Kleine beschadiging. € 32,50


01029 Gemeenteverslag Helmond over de jaren 1941 tot en met 1954

Helmond, 1954. 239 pp. Geb. Een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de gemeente Helmond, voor zover het gemeentebestuur daarbij direct of indirect betrokken was. Geb. Met stofomslag. € 5,00


01030 Twee eeuwen Bosch´ boekbedrijf 1450-1650

Dr. C.J.A. van den Oord. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1984. 494 pp. Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven. Geb. Stempel eigenaar op schutblad. Geïllustreerd. € 10,00


01031 De Vlasbloem

Helmond, 1980. Historisch jaarboek voor Helmond, nr. 1. 133 pp. Met o.a. artikelen over ‘Het oudste Helmond’, ‘Plattegrond van Jacob van Deventer’ en ‘Secretariaat en schoutambt in Helmond en Peelland’. € 5,00


01032 De Vlasbloem

Helmond, 1981. Historisch jaarboek voor Helmond, nr. 2. 208 pp. Met o.a. artikelen over ‘Beesten te Binderen’, ‘Helmond in de beschrijving der Nederlanden’ en De Helmondse patriotten 1785-1787. € 5,00


01033 De Vlasbloem

Helmond, 1982. Historisch jaarboek voor Helmond, nr. 3. 208 pp. Met o.a. artikelen over ‘De Lambertuskerk van Helmond’, ‘Helmondse straatnamen’ en ‘Werkverschaffing Helmond’. € 5,00

01034 De Vlasbloem

Helmond, 1983. Historisch jaarboek voor Helmond, nr. 4. 234 pp. Met o.a. artikelen over ‘Middeleeuws keramiek uit d’Oude Huys’, ‘Klokkenspel van de St.-Lambertuskerk’ en ‘Helmondse kwezels’. € 5,00


01035 De Vlasbloem

Helmond, 1984. Historisch jaarboek voor Helmond, nr. 5. 210 pp. Met o.a. artikelen over ‘Stichting abdij Locus Imperatrices (Binderen)’., ‘Schoolstrijd om de Rijks-HBS’ en ‘De G.G. en G.D. van Helmond’. € 5,00


01036 De Vlasbloem

Helmond, 1985. Historisch jaarboek voor Helmond, nr. 6. 192 pp. Met o.a. artikelen over ‘Jan van Cortenbach en de Raad van Beroerten’, ‘De keuren van de stad Helmond’ en ‘Monumentenlijst’. € 5,00


01037 De Vlasbloem

Helmond, 1986. Historisch jaarboek voor Helmond, nr. 7. 194 pp. Met o.a. artikelen over ‘Politiek-bestuurlijke spanningen te Helmond 1784-1794’, ‘De voet in de stijgbeugel. Een opstap naar het districtscommissariaat 1840-1846’ en ‘Helmond, verleden en heden’.

€ 5,00

01038 De VlasbloemHelmond, 1987. Historisch jaarboek voor Helmond, nr. 8. 207 pp. Met o.a. artikelen over ‘Gebrandschilderd licht in Stiphout’, ‘Het Helmondse schepenprotocol, 1397-1400’ en ‘De volkshuisvesting in Helmond in de jaren 1850-1925’. € 5,00
01039 De Vlasbloem

Helmond, 1988. Historisch jaarboek voor Helmond, nr. 9. 145 pp. Met o.a. artikelen over ‘Achtergronden van de verwerving van de heerlijkheid Helmond door Jan Berthout van Berlaar in 1314’, Helmondse klokkengieters’ en ‘Fotografen en hun werk in Helmond tot 1940’. € 5,00

01040 De Vlasbloem

Helmond, 1989. Historisch jaarboek voor Helmond, nr. 10. 256 pp. Met o.a. artikelen over ‘De ochtendstond heeft geen mond. De verwerving van Helmond en de stichting van de stad als onderdeel van hertogelijke machtspolitiek, 1179-1241’, ‘ Huizen in de Veestraat tussen 1400 en 1830’ en ‘Van katholiek naar gereformeerd onderwijs. Scholen en schoolmeesters in Helmond voor en na de vrede van Munster’. € 5,00


01041 De Paap van Gramschap

Ronald Peeters. Tilburg, 1992. 184 pp. Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg; voorzien van vele foto’s. € 8,00


01042 De textiel voorbij

Lou Keune. Tilburg, 1991. 196 pp. Het wel en wee van Tilburgse oud-textielarbeiders in de jaren 1980-1990. € 8,50


01044 Gemobiliseerde militairen in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog

Drs. A.M.P. Kleijngeld. Stichting Zuid. Hist. Contact. Tilburg, 1983. 209 pp. Geb. € 10,00

01045 D’n ouwe Heuvel

Ad Schilders / Jace van de Ven / Ad Vinken. Tilburg, 1993. 102 pp. De mooiste teksten uit vier Tilburgse Revues. € 12,50


01046 Mèn Tilbörgs Wôordeboek

Henk van Reijen. Tilburg, 1992. Tweede druk. 215 pp. Geb. Met stofomslag. Een rijke verzameling woorden en uitdrukkingen uit het Tilburgs dialect. € 12,50


01047 Beschryving der stadt ende lande van Breda

T.E. van Goor. Facsimile van de uitgave van 1744. 545 pp. Geb. Met uitslaande kaarten, plattegronden en afbeeldingen. Eén pagina beschadigd. € 40,00


01048 De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en reactie tot 1908

Dr. ing. C.W. ten Teije. Stichting Zuid. Hist. Contact. Tilburg, 1986. 284 pp. Geb. Actie en Reactie tot 1908. Dissertatie. € 12,50


01049 Eeuwfeest Penitenten Recollectinen St. Catharinagesticht te Bergen op Zoom 1838-1938

Drs. Pater Gerlach O.M.Cap. Bergen op Zoom, 1938. 187 pp. Gedenkboek van het 100-jarig bestaan van deze congregatie te Bergen op Zoom. Uitgebreide geschiedenis met vele foto’s. € 17,50.

01050 Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737 - 1901

F.G. Govers. Stichting Zuid. Hist. Contact. Tilburg, 1972. 322 pp. Geb. Stempeltje op schutblad.

€ 10,00

01051 Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565C.J.F. Slootmans. Stichting Zuid. Hist. Contact. Tilburg, 1985. Drie delen, 1789 pp. Geb. Met stofomslag. € 39,00 / € 49,00
01052 Oorlogszomer

Dr. E. Härtel. Bergen op Zoom, 1995. 91 pp. Een beeld van een klas op een middelbare school in de zomer van 1944. € 4,50


01053 Kooplui uit de Maasstreek op de Bergse Jaarmarkten

Korneel Slootmans. Overdruk uit ‘Publications’, jaarboek 1962/1963 van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. € 20,00


01054 Inventaris van het archief van het Leenhof van het Markiezaat van Bergen op Zoom

W.A. van Ham. ’s-Hertogenbosch, 1981. 159 pp. € 5,00


01055 Van papierzolder tot blokstal

W.A. van Ham / P.A.C. Suijkerbuijk / C.D. Vanwesenbeeck. Bergen op Zoom, 1987, 61 pp. Een overzicht van de geschiedenis van de Gemeentelijke Archiefdienst. € 7,50


01056 De Generaele Domein-Caarten van het Markiezaat van Bergen op Zoom

W.A. van Ham. Canaletto. Alphen aan de Rijn, 1987. Kunstleren map met 12 kaarten in kleur en bijgevoegd tekstdeel. € 52,50


01059 De geschiedenis van de openbare drinkwatervoorziening te Bergen op Zoom

C. Vanwesenbeeck. Bergen op Zoom, 1985. 56 pp. € 11,50


01060 Markiezaat van Bergen op Zoom

C. Vanwesenbeeck. Bergen op Zoom, 1986. 167 pp. Geb. Beeld van een regio op Brabants Westrand. € 15,00


01061 Een Bergse in oorlogstijd. Dagboek van M. van Dierendonk 1943-1946

Bergen op Zoom, 1984. 124 pp. Speciale uitgave ter herdenking van de bevrijding van Bergen op Zoom in 1944. € 6,50


01063 Rechtsbronnen van de stad Bergen op Zoom

J. van Rompaey. Utrecht, 1968. 388 pp. Verslagen en mededeelingen. Deel XIII. Een uitgave van de Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. € 5,00

01064 … en de Koepel waakt.’

Corry de Haas-Siemons. Oudenbosch, 1992. 36 pp. Dichtbundel. Uitgave van de Heemkundige kring Br. Christofoor. € 6,50


01065 Het oeroude Oirschot

J.P.J. Lijten. Oirschot, 1980. 31 pp. Een aanzet tot de geschiedschrijving van Oirschot-Best. € 5,00

01066 Omzwervingen in de Alphense praehistorie

W.J.C. Binck. ’s-Hertogenbosch, 1945. 119 pp. Ervaringen en overpeinzingen van de auteur bij zijn onderzoekingen op praehistorisch gebied. € 7,50


01067 De Capucijnen te Handel

P.Dr. Anacletus van O.F.M.Cap. Tilburg, 1952. 32 pp. Gedenkschrift ter gelegenheid van het eeuwfeest van het klooster, 1852-1952. € 5,00


01068 Goej Volk

Lodewijk van Woensel. Eindhoven, 1978. 59 pp. Verhalen over mensen uit Woensel verteld in ’ons moedertael’. € 6,50


01070 Steenen Charters

Dr. mr. J. Belonje. Amsterdam, 1941. 108 pp. Geb. Met stofomslag. Heemschutserie dl. 8. Geïllustreerd. € 5,00


01072 Geschiedenis van het kasteel van Valkenburg, zijn Heren en hun Drossaarden

J.M. van de Venne. Valkenburg, 1951. 170 pp. Geb. Met 28 illustraties. € 19,50


01075 De orgels van de Grote of Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom

Han Bos. Bergen op Zoom, 1995. 29 pp. Publicatie nr. 44 van Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel, Elburg. € 2,50


01076 Op zoek naar het zachte goud

H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Gianotten, Tilburg, 1993. 294 pp. Geb. € 10,00


01080 Wouw 750

R. Jacobs. Wouw, 1982. 28 pp. Enkele grepen uit de geschiedenis van de gemeente Wouw.

€ 4,00

01082 L ' Escaut et son embouchure. Le Différend des Wielingen. Avec une carte hors texte.H. de Hoon. Office de Publicité - Lebègue, Bruxelles,1927. 56 pp. € 15,00
01083 De zonderlinge historie van een Franse kijkkastplaat over het beleg van Bergen op Zoom in 1747

H. van der Tuin. Bergen op Zoom, 1979. 12 pp. € 4,00


01084 Vijftig jaar Gemeentewaterleiding Bergen op Zoom

C.J.F. Slootmans. Bergen op Zoom, 1950. 54 pp. Gedenkschrift ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de overname der concessie van de waterleiding door de gemeente op 17 mei 1900. € 7,50


01085 Middeleeuwse handelshuizen te Bergen op Zoom

Korneel Slootmans. Roosendaal, 1978. 52 pp. Overdruk uit het jaarboek van de Oudheidkundige kring ‘De Ghulden Roos’. Deel 2. € 6,50


01086 Engeland zet de Bergse Jaarmarkten onder druk (1480-1496)

Korneel Slootmans. Roosendaal, 1980. 35 pp. Overdruk uit het jaarboek van de Oudheidkundige kring ‘De Ghulden Roos’. € 5,50


01087 Economie en Middeleeuws stadsplan

Korneel Slootmans. Roosendaal, 1972. 35 pp. Overdruk uit het jaarboek van de Oudheidkundige kring ‘De Ghulden Roos’. € 5,00


01088 De prior Siardus Bogaerts (1614-1670) en zijn monasterium te Huijbergen

Br. Clemens van de Walle. Roosendaal, 1972. 17 pp. Overdruk uit het jaarboek van de Oudheidkundige kring ‘De Ghulden Roos’. € 3,50


01093 Kijk op Bergen op Zoom

Cees Vanwesenbeeck. Bergen op Zoom, 1987. 56 pp. Herdruk. Deel 2: Vastenavond.


01095 Waarom Vastenavond?

Martien Venzelaar / Cor Meerbach Sr. Bergen op Zoom, 1980. 40 pp. Uitgave van de Stichting Vastenavond. € 7,50


01096 M’n Krabbegat, ik ouw zo van oe!

Krabbeke (TM). Bergen op Zoom, 1986. 28 pp. € 6,50


01097 Sta eens stil bij ‘n boom in Bergen op Zoom

Guus Becht / Marike de Haan. Bergen op Zoom, 1993. 24 pp. Het boekje voert u langs vele monumentale en interessante bomen in en rond het centrum van Bergen op Zoom.

€ 2,50

01098 Bergen’s groei naar stedelijke en heerlijke onafhankelijkheidCorn. J.F. Slootmans. Bergen op Zoom, 1935. 15 pp. Uitgave van de Stichting tot herdenking van het 650-jarig bestaan der heerlijkheid (later Markiezaat) Bergen op Zoom. € 10,00
01099 Bergen op Zooms Mannenkoor Jubileum geschrift 1927-1977

W. van Ham. Bergen op Zoom, 1977. 40 pp. € 6,00

01101 Als het maar in den bloede is

Cees Vanwesenbeeck. Bergen op Zoom, 1993. 28 pp. 150 jaar Maatschappij de Broederlijke Liefde te Bergen op Zoom 1843-1993. € 7,50


01105 Een blikopener op het Markiezenhof

Jan Sanders. Bergen op Zoom, 1968. 14 pp. € 3,50


01108 St. Antonius, ’n eeuw onderwijsgeschiedenis

Mieke de Moor-van der Heijden (eindredactie). Bergen op Zoom, 1984. 112 pp. Ter gelegenheid van drie jubilea is dit herdenkingsboek in het schooljaar van 1983-1984 samengesteld. Rijk geïllustreerd. € 17,50


01110 De leengoederen en de leenmannen van de heerlijkheid stad en land van Bergen op Zoom

W.A. van Ham. 90 pp. Overdruk uit Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. 52e jaargang 1969. € 10,00


01116 Witte Nog?

Dr. H. Heestermans. Roosendaal, 1993. 95 pp. Over Bergse en Westbrabantse woorden en uitdrukkingen. € 7,50


01121 De Bergse politie voor recht en rust

Willem van Ham / Cees Vanwesenbeeck. Bergen op Zoom, 1992. 192 pp. Regelingen, gebeurtenissen en toestanden rond politie, misdaad en justitie voor 1810 en de institutionele ontwikkeling van het politiekorps na 1810. € 5,00


01122 Josina ’t is toch zonde!

Kees Becht. Bergen op Zoom, 1992. 191 pp. Een menselijke geschiedenis over politie en justitie rond 1800. € 10,00


01127 De zure druiven van 1747

Uitgave van bouwclub Wij m.m.v. de Gemeentelijke Archiefdienst. Bergen op Zoom, 1997. Geb. Facsimile uitgave van de overrompeling van Bergen op Zoom in 1747 gezien door de ogen van de schrijver Johannes Janssen, toen predikant aldaar. € 5,00


01128 ‘Restaureren is geen zaak van mooi of lelijk’

Drs. Johanna Jacobs (ed.). Bergen op Zoom, 1999. 196 pp. ‘Besturen en bouwen met Booij’, deel 1. Deel van een tweeluik, waarin in het ene raam een bespiegeling is te vinden van een halve eeuw stadsherstel en revitalisering van het historische centrum van Bergen op Zoom, en in het andere raam een bloemlezing wordt gegeven van een van de meest bevlogen beschermers van het oude stadshart, de heer Kees Booij.

€ 15,00

01129 ‘Klaar is Kees’Drs. Johanna Jacobs (ed.). Bergen op Zoom, 1999. 196 pp. ‘Besturen en bouwen met Booij’, deel 2. Deel van een tweeluik.

€ 15,00


01132 Met de muziek mee

Drs. G.A. Huijbregts. Bergen op Zoom, 1996. 192 pp. De historie van Harmonie Kolping’s Zonen 1871-1996. € 12,50


01133 Bergen op Zoom als militaire stad

Drs. R.J.A. van Gils / dr. W. Klinkert / drs. H. Roozenbeek. Den Haag, 1996. 152 pp. Brochurereeks van de Sectie Militaire Geschiedenis. Nummer 16. € 10,00


01134 Zoom op Bergen

Cees Vanwesenbeeck. Bergen op Zoom, 1992. 240 pp. 500 jaar literatuur in Bergen op Zoom. Het boek bevat een uitgebreide historische studie, die een periode van 500 jaar beslaat, plus een boeiende bloemlezing uit het werk van hedendaagse schrijvers. € 7,50


01137 Uit Nood Geboren. Lievenshove 1945-1948

J. van der Meulen. Bergen op Zoom, 1992. 74 pp. In het landgoed Lievenshove te Bergen op Zoom werden vlak na de Tweede Wereldoorlog de eerste kinderen opgevangen. Dit boekje laat zien hoe dat ging. Rijk geïllustreerd. € 10,00


01138 Kultuur, Etcetera & Bergen op Zoom

Joop Mijsbergen / Jan Sanders. 198 pp. Een terugblik op ruim 33 jaar Etcetera. De ontgoochelingen, de onmacht, de woede maar ook de euforie. Rijk geïllustreerd. € 6,50

01139 De Bevrijding van West-Brabant

Piet Hoedelmans / Adriënne Wagenaar / Ineke de Wolff. Roosendaal, 1994. 159 pp. Sept. 1944-mei 1945. Een streek en haar bewoners temidden van verwoesting en oorlogsgeweld. Geïllustreerd met foto’s en kaarten. € 22,50


01143 De nieuwe start van een schuttersgilde

Drs. N.H.M. Grosfeld / W.A. van Ham / drs. Ch.C.M. de Mooij. Bergen op Zoom, 1986. 68 pp. € 10,00

01145 Straatnamen van Huijbergen en hun herkomst

C.P.J. Hoeckx. Huijbergen, 1977. 44 pp. € 5,00


01146 Langs de Brabantse Wal

Han van den Beemt. Bergen op Zoom, 1986. 74 pp. Natuurwandelingen rond Bergen op Zoom

€ 6,00.

01147 Tien jaar Bergse PlaatBen Daeter / Wim Edens. Bergen op Zoom, 2001. 129 pp. Uitgebreide uiteenzetting van de voornaamste wetenswaardigheden vanaf de vroege middeleeuwen tot op heden in en om De Bergse Plaat. Een uitgave van de wijkcommissie De Bergse Plaat. € 8,50
01153 Om de vruchten van Gods berg

Drs. C.C.M. de Mooij. Bergen op Zoom, 1983. 73 pp. De Bergse kerkgenootschappen en hun conflicten 1795-1814. Nummer 4 van de reeks monografieën uitgegeven door de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. € 8,50


01154 Het Markiezenhof te Bergen op Zoom

W.A. van Ham. Bergen op Zoom, 1986. 111 pp. Een overzicht vanuit de bronnen van zijn geschiedenis tot 1795. Nummer 5 van de reeks monografieën uit de serie Studies uit Bergen op Zoom. € 8,50


01155 Het Bergs Protestants Weeshuis 1597-1997

Ben Daeter. Bergen op Zoom, 1998. 462 pp. Geb. Vier eeuwen wezenzorg en hulpverlening met name in Bergen op Zoom. € 20,00


01157 Over Aristocraten, Keezen en Preekstoels Klimmers

Drs. Ch.C.M. de Mooij. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1981. 205 pp. Geb. Voorgeschiedenis en totstandbrenging van de omwenteling van 1795 te Bergen op Zoom. € 12,50

01158 Ste Gertrudis in het woud

Albert Delahaye / Cornelis van Heijst / W.A. van Ham. Bergen op Zoom, 1976. 175 pp. Geb. Bij het 100-jarig bestaan van de parochie Wouwe Plantage. € 17,50


01159 Woide …die Wouda

Albert Delahaye / W.A. van Ham / J.H.F. Bos. Wouw, 1980. 352 pp. Geb. Opstellen over de geschiedenis van Wouw. € 20,00


01160 Woensdrecht en Hoogerheide

Al. Delahaye / W. van Ham / R. Jacobs. Woensdrecht, 1984. 263 pp. Geb. Kleine geschiedenis van een historische tweeling. € 20,00


01161 Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982

Drs. R.Th.M. van Dijk o. carm. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1982. 219 pp. Geb. Studie over het oudste van de nog bestaande Windesheimse kloosters. € 10,00


01162 Landjuweel Helmond

Helmond, 1961. 44 pp. Programmaboekje uitgegeven bij gelegenheid van het 775-jarig bestaan van de Helmondse Schutterij der Colveniers of Lieve Vrouw Gilde. € 6,50


01164 De zorg om het Philipsmeisje

Annemieke van Drenth. Zutphen, 1991. 293 pp. Fabrieksmeisjes in de elektrotechnische industrie in Eindhoven (1900-1960). Geïllustreerd. € 7,50


01165 Judocus Smits en zijn Tijd

J.W.M. Peijnenburg. Amsterdam, 1976. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Drie delen. Gesigneerd. € 32,50

01166 Drie begijnen zijn begonnen

Zr. Alix van de Molengraft. Tilburg, 1992. 261 pp. Geb. Geschiedenis van tienduizend Zusters van Liefde 1832-1964. Schutblad beschadigd. € 5,00


01167 Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen

Met annotatiën voorzien door Lamb. G. de Wijs. Tilburg, 1939. 80 pp. Adriaan van der Willigen was drossaard te Tilburg van 1795 tot 1802. € 12,50


01168 De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw

C.J.M. Brok. Tilburg, 1964. 256 pp. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren. € 12,50


01169 Daar wèrd wat groots verricht…

Mr. W.H. van Helsdingen / mr.dr. H. Hoogenberk. Elsevier, Amsterdam, 1941. 528 pp. Nederland-Indië in de XXe eeuw. Geb. Geïllustreerd. Bibliotheekexemplaar. € 7,50


01170 Van Gestele tot Halderberge

R.C.M. Jacobs (eindredactie). Oud Gastel, 1969. 107 pp. Verleden en heden van de gemeente Oud en Nieuw Gastel. Uitgave van het gemeentebestuur bij gelegenheid van de opheffing van de gemeente per 1 januari 1997. Geïllustreerd. € 13,50


01171 75 jaar Laurentiuskerk Oud-Gastel

Heemkundekring Het Land van Gastel. Oud-Gastel, 1982. 84 pp. Gedenkboek. Rijk geïllustreerd. € 7,50


01172 De Gebroeders Van Gogh

Mark Edo Trabault. Zundert, 1964. 206 pp. Met stofomslag. € 10,00


01173 Gedenkboek 25 jaar kerkgebouw

F. Fakkers / R. Beerendonk / pastor J. van Oers. Fijnaart, 1978. 149 pp. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het kerkgebouw van de parochie H. Jacobus de Meerder te Fijnaart. € 7,50


01174 Zwaluwe in vertellingen

D. Zaaijer. Zaltbommel, 1977. 144 pp. Geb. Rijk geïllustreerd € 9,50.


01175 Roosendaal en Nispen

Dr. B.H. Stolte / drs. R. van Hasselt. Roosendaal, 1965. 48 pp. Uitgave van de Stichting Oudheidkundige Kring te Roosendaal. Overzicht van de geschiedenis van Roosendaal en Nispen en Plaatsbeschrijving van Roosendaal en Nispen. € 10,00


01177 Kerk en raadhuis van Halsteren

Albert Delahaye. 1968. 57 pp. Uitgegeven door het archivariaat. Geïllustreerd. € 5,00


01178 De drie heerlijkheden van Zundert

Albert Delahaye. 1970. 64 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’. Geïllustreerd. € 5,00

01179 De parochie van Halsteren tot 1830

Albert Delahaye. 1974. 80 pp. Uitgegeven door het archivariaat. Geïllustreerd. € 5,00


01181 Heerlijkheid en heren van Zevenbergen

Albert Delahaye. 1969. 82 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 8. Geïllustreerd. € 5,00


01182

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina