Selectie van de aangeboden artikelen op de Antiquarische Boekenmarkt in de Lourdeskerk te Bergen op Zoom op dinsdag 24 t/m vrijdag 27 maart 2015 De kerk is geopend van 10. 00 tot 17. 00 uur Donderdag 26 maart van 10. 00 tot 20. 00 uurDovnload 1.39 Mb.
Pagina3/14
Datum22.07.2016
Grootte1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
De gilden van Rijsbergen

Albert Delahaye. 1971. 84 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 13. Geïllustreerd. € 5,00


01183 De gilden van Zundert

Albert Delahaye. 1972. 92 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 19. Geïllustreerd. € 5,00


01184 De heerlijkheden en polders van Halsteren

Albert Delahaye. 1972. 56 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 20. Geïllustreerd. € 5,00


01185 Het St. Jorisgilde of de vroedschap van Zevenbergen.

Albert Delahaye. 1973. 82 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 24. Geïllustreerd. € 5,00


01187 Over de Eendracht tussen Nieuw-Vossemeer en Tholen

Albert Delahaye / J.P.B. Zuurdeeg. 1974. 54 pp. Opening van de brug bij Nieuw-Vossemeer. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 26. Geïllustreerd. € 5,00


01188 De vesting Steenbergen

Albert Delahaye. 1975. 72 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 30. Geïllustreerd. € 5,00


01189 De polders van het waterschap ‘De Striene’

Albert Delahaye. 1975. 72 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 31. Geïllustreerd. € 5,00


01190 De lange weg van paterskerk tot rektoraat 1874-1974

Albert Delahaye. 1974. 92 pp. Herdenking van het honderdjarig bestaan der Kapucijnen-kerk van Langeweg. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 32. Geïllustreerd. € 5,00

01191 Nieuw-Vossemeer tot 1809

Albert Delahaye. 1976. 72 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 33. Geïllustreerd. € 5,00


01192 Uit de oude geschiedenis van Rijsbergen, deel I

Albert Delahaye. 1976. 76 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 34. Geïllustreerd. € 5,00


01193 Episoden uit de geschiedenis van de hervormde gemeente Zevenbergen

Albert Delahaye. 1976. 84 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 36. Geïllustreerd. € 5,00


01194 De mythe van de Noormannen in Nederland

Albert Delahaye. 1977. 96 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 37. Geïllustreerd. € 5,00


01195 ‘Op den dorpshuijse van Princenlant’

Albert Delahaye. 1978. 68 pp. Bij gelegenheid van de officiële opening op 17 januari 1978 van het verbouwde en uitgebreide gemeentehuis van Dinteloord en Prinsenland. Publicaties nr. 41 van het archivariaat ‘Nassau Brabant’. Geïllustreerd. € 5,00


01196 De vesting Klundert

Albert Delahaye. 1978. 64 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 42. Geïllustreerd. € 5,00


01198 50 jaren parochie St. Cornelius Welberg 1928-1978

Albert Delahaye / A.H. Ligtenberg. 1978. 72 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 45. Geïllustreerd. € 5,00


01199 De gouverneurs van Willemstad (1583-1795) Eerste deel

C.A. van Nispen. 1978. 64 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 46. Geïllustreerd. € 5,00


01200 De gouverneurs van Willemstad (1583-1795) Tweede deel

C.A. van Nispen.1979. 64 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 47. Geïllustreerd. € 5,00


01201 Zevenbergschen Hoek: een kozerie van een kleine kern

M.Th. Friends-van Vliet. 1979. 96 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 49. Geïllustreerd. € 5,00


01202 Het dorpshuis van Fijnaart en Heiningen

Albert Delahaye. 1980. 80 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 53. Geïllustreerd. € 5,00


01204 Uit de geschiedenis van Huijbergen en van zijn Wilhelmietenmonasterium

C.F. Gabriëls. 1982. 100 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 60. Geïllustreerd. € 5,00


01205 De vesting Willemstad. Deel I. Willemstad in de Tachtigjarige Oorlog

C.A. van Nispen. 1983. 104 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 62. Geïllustreerd. € 5,00


01207 Meten met twee maten ‘De Wouwse melkkwestie’

Jacques Ligtvoet / Miquette de Wit. 1985. 84 pp. Publicaties van het archivariaat ‘Nassau Brabant’, nr. 64. Geïllustreerd. € 5,00


01208 Roosendaal tussen platteland en stad.

Dr. L.J.P. van Gastel. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1995. 358 pp. Geb. Deel A 1770-1900. Geïllustreerd. Samen met deel B € 30,00


01209 Roosendaal tussen platteland en stad.

Dr. J.J.A.M. Gorisse. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1995. 362 pp. Geb. Deel B 1900-1970. Geïllustreerd. Samen met deel A € 30,00


01210 Katholicisme en socialisme in Eindhoven 1885-1920

Dr. H.M.T.M. Giebels. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1994. 584 pp. Geb. Het zelfbeeld van de Eindhovense christen-socialisten in het spanningsveld tussen traditie en moderniteit 1885-1920. Geïllustreerd. € 10,00


01211 De Brabantsche Saecke

Dr. M.P. Christ. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1984. 319 pp. Geb. Het vergeefse streven naar een gewestelijke status voor Staats-Brabant 1585-1675. € 10,00


01212 Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen

Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (red). Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1987. 349 pp. Geb. € 12,50


01214 Vreemde militairen in een gesloten samenleving

Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt / drs. M.F.A. Linders-Rooijendijk. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1986. 197 pp. Geb. De invloed die de inkwartiering en legering van vele met name Noordnederlandse militairen heeft gehad op de bevolking van Noord-Brabant tussen 1830 en 1839. € 10,00


01215 Noord-Brabant en de opstand van 1830

Dr. E.R.M. Hoffman. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1974. 263 pp. Geb. € 10,00


01216 F.B.J. Frencken en de Katholieke Jeugd Vereeniging 1927-1940

Drs. F.J.J. Glorius. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1979. 146 pp. Geb. De zorg voor meisjes met name in het bisdom Breda 1927-1940. Geïllustreerd. € 12,50


01217 Over Geestdrift en Bevlogenheid

Dr. Th.G.A. Hoogbergen. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1991. 507 pp. Geb. 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 10,00


01218 Dr. Hendrik Moller 1869-1940

Dr. A.H.M. van Schaik. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1988. 316 pp. Geb. Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 10,00


01219 Landverhuizing als regionaal verschijnsel

Dr. H. van Stekelenburg. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1991. 291 pp. Geb. Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880. Geïllustreerd. € 13,50


01220 Van mensenjacht en overheidsmacht

Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1970. 136 pp. Geb. Criminogene groepsvorming en afweer in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch 1795-1810.

€ 10,00

01221 Gouvernement tussen Kroon en StatenfactiesDr. A.F.J. van Kempen. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1988. 386 pp. Geb. De positie van vier gouverneurs in het politieke krachtenveld van Noord-Brabant. !813-1830. € 10,00
01222 Noordbrabantse studenten 1550-1750

H. Bots / J. Matthey / M. Meyer. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1979. 817 pp. Geb.

€ 15,00

01223 De zalmvissers van de Biesbosch 1421-1869Dr. P.J.M. Martens. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1992. 513 pp. Geb. Een onderzoek naar de visserij op het Bergse Veld 1421-1869 € 12,50.
01224 De Sint-Paulusabdij van Oosterhout 1907-1941

M. Mähler. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1991. 221 pp. Geb. De abdij onder het bestuur van haar eerste abt dom Jean de Puniet 1907-1941. Geïllustreerd. € 10,00


01225 ‘Het loflyk werk der engelen’

Dr. F.P.M. Jespers. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1988. 385 pp. Geb. De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuw. € 17,50


01226 Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850

Dr. H.J. Zomerdijk. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1981. 424 pp. Geb. Naam eigenaar op schutblad. € 17,50


01227 Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914

Dr. H.J. Zomerdijk. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1982. 401 pp. Geb. € 17,50


01228 De boeren van Kleidorp - Noordbrabant

H.J. Blacquière. Leiden, 1956. 148 pp. € 7,50


01229 Mr. J.F.R. van Hooff een Brabants patriot 1755-1816

Dr. Th. Goossens. Nijmegen, 1948. 83 pp. Geb. Over de rol die Brabantse politici in en na de tijd der Franse revolutie hebben gespeeld. Met bibliotheekstempel. € 8,00


01231 Middeleeuwen in beweging

A.J. Bijsterveld / B. van der Dennen / A. van der Veen. 's-Hertogenbosch, 1991. 118 pp. Deze bundel kwam tot stand naar aanleiding van de studiedag ’Bewoning en samenwerking in het middeleeuwse Noord-Brabant, die op 19 mei 1990 werd georganiseerd door de Historische Vereniging Brabant en de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening. € 10,00


01232 De bibliotheek van de Grote Raad te Mechelen

L.Th. Maes. Mechelen, 1949. 128 pp. Uitgegeven door de stad Mechelen ter gelegenheid van de 475e verjaardag der vestiging van de Grote Raad te Mechelen (1473/1474). € 12,50


01233 Verslag omtrent de bevordering eener goede bewaring van Gemeente- en Waterschaps-Archieven in Noordbrabant over de jaren 1905, 1906 en 1907.

C.C.D. Ebell. 's-Hertogenbosch, 1908. 29 pp. Geperforeerd € 7,50.


01234 Het land van de Brabanders

A. van Oirschot. Hoorn, 1975. 202 pp. Geb. Wij zien de Brabander aan zijn werk, wij bezoeken zijn woning, treffen hem aan bij zijn liefhebberijen, waarderen zijn humor en spot. Geïllustreerd.

€ 6,50

01235 Van ontspanning en inspanningK.P.C. de Leeuw / M.F.A. Linders-Rooijendijk / P.J.M. Martens. Tilburg, 1995. 406 pp. Geb. Liber Amicorum aangeboden aan prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 12,00

01236 Afscheiding en Doleantie in het Land van Heusden en Altena

Dr. C. de Gast. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1989. 412 pp. Geb. Spanningen tussen gereformeerden en samenleving in de negentiende eeuw. Geïllustreerd. € 10,00
01237 De elite in Heusden 1700-1750

Drs. J.L. Kool. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1985. 307 pp. Geb. Een prosopografische analyse. € 10,00


01238 Ontginningen in de Noordbrabantse Peel in de 19e eeuw

Dr. P. Hollenberg / drs. C.E.H.M. Peters. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1980. 172 pp. Geb. € 10,00


01239 Het patronaatsrecht over Bokhoven

G.M. van der Velden o.praem. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1978. 206 pp. Geb. Het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770.

€ 10,00
01240 Een Bosch-Dortse Scheepsrederij voor de vaart op Oost-Indië (1840-1854)

Dr. H. van den Eerenbeemt. Stichting Brabants Heem Eindhoven, 1957. 55 pp. Het verhaal van de Oostinjevaarder 's-Hertogenbosch’. € 9,50


01241 De Bossche Optimaten

Dr. G.C.M. van Dijck. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1973. 499 pp. Geb. Geschiedenis van de Illustere Lieve Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch, 1318-1973. Naam eigenaar op schutblad. € 17,50


01243 Belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730)

Dr. A,C.M. Kappelhof. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1986. 419 pp. Geb. € 12,50


01244 Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400

Dr. M.H.M. Spierings. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1984. 309 pp. Geb. € 12,50


01245 Bergen op Zoom en het verdwijnen van de oude religie

Dr. Ch. De Mooij. Delft, 1993. Overdruk uit Ziel en Zaligheid in Noord-Brabant. Uitgegeven ter gelegenheid van de Vijfde dag van de Kerkgeschiedenis, gehouden te 's-Hertogenbosch op 25 sept. 1993. € 5,00


01246 Brabant gemeten

Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (red.) Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1983. 168 pp. Geb. Bestuurlijk, economisch-sociaal en cultureel-religieus in recent historisch perspectief.

€ 10,00
01247 ‘Arbeyd sere voert tot eere’

A.H.E.M. Jansen / A.J.C. van Leeuwen / G.P.P. Vrins. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1989. 209 pp. Geb. Hendrik van der Geld, de neogotiek en de Brabantse beeldhouwkunst. Geïllustreerd. € 15,00


01248 Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603

H. Hens / H. van Bavel / G.C.M. van Dijck / J.H.M. Frantzen. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1978. 726 pp. Geb. Stempel eigenaar op schutblad. Geïllustreerd. € 15,00


01250 De Koning en de Boer

Ben Janssen. Weelde, 1979. 144 pp. Tweede druk. Volksvertelsels en volkshumor uit Kempen, Meierij en Peel. Gesigneerd exemplaar. € 6,50


01251 Jaarboek van de Heemkundekring ‘Halchterth’ 1987

Halsteren, 1987. 113 pp. Eerste jaarboek van de Heemkundekring Halsteren-Lepelstraat met bijdragen van o.a.: L.A. Galema: ‘Van het oude kerkhof’, A.G. Verswijveren: ‘Crash B-24 (Liberator) bommenwerper en M. Kooij e.a.: ‘Bodemvondsten Nieuwmarkt’. Geïllustreerd. € 7,50

01252 Dorp en polder aan de Vliet

Albert Delahaye. 31 pp. Uitgegeven bij het 350-jarig bestaan van de polder en het dorp De Heen. € 4,50


01253 Vroeger bij ons in ’t Ginneke

Mark van Dael. 62 pp. Met tekeningen van Dio Rovers € 8,00


01254 Het tramvervoer in Rijsbergen

J. Bastiaansen. Rijsbergen, 1983. 63 pp. Geb. Personen- en goederenvervoer op de lijnen Breda-Rijsbergen-Wernhout en Rijsbergen-Meerseldreef-Hoogstraten. Rijk geïllustreerd.

€ 15,00

01255 Beschrijving van RijsbergenJ.W.A. Gommers. Halsteren, 1909. 358 pp. Een uitgave van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 49,00
01257 Skôn pertretten van Brabantse burgemeesters

Veghel, 1985. Catalogus van de gelegenheidsexpositie van geschilderde burgemeestersportretten uit Noord-Brabant. Een dankbetuiging van het Instituut Pieter Brueghel aan Mr. H.P.J. van Weegen bij zijn afscheid als burgemeester van Veghel. € 5,00

01258 Bloemencorso Zundert

P. Kunst. Zundert. Een (foto)reportage van een sprookje. Geb. Met stofomslag. Geïllustreerd. € 12,50

01259 Kempische schuttersgilden deel VI

Dr. E. van Autenboer. Het Sint-Sebastiaansgilde van Leuven, hoofdgilde van Brabant, geeft caerten (1665-1736) Overdruk: Taxandria, 1970-1971, N.R. XLII-XLIII. 72 pp. Bibl. exempl. € 17,50

01260 Kempische schuttersgilden deel VII

Dr. E. van Autenboer. Bijdrage tot de geschiedenis der Kolveniersgilden in het Oude hertogdom Brabant. Overdruk: Taxandria, 1972-1974, N.R. XLIV-XLVI. 79 pp. Bibl. exempl. € 17,50

01262 Het laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma

Dr. Brocardus Meijer O.Carm. (voorwoord) Tilburg, 1944. 23 pp. Geschreven op last van de Gestapo in de strafgevangenis te Scheveningen op 22 januari 1942. Bibliotheekexemplaar. € 5,00

01263 Toen granaten floten …

Lambert Melissen. Zevenbergen, 1945. 48 pp. Zevenbergen in de greep van het oorlogsmonster tijdens de meidagen en de eerste Novemberweek 1944. Brochure oorspronkelijk behorend bij een Zevenbergse rijmprent. € 8,50


01266 Oss in oude ansichten

Drs. F.J.M. van de Ven. Zaltbommel, 1974. 160 pp. Geb. Tweede druk. Geïllustreerd. € 12,00

01267 Weert in oude ansichten deel 1

J. Henkens. Zaltbommel, 1980. 80 pp. Geb. Vierde druk. Geïllustreerd. € 12,00


01268 Eeklo in oude prentkaarten deel 2

Cyr. Van De Bouchaute. Zaltbommel, 1980. Geb. Bevat 76 afbeeldingen met onderschrift. € 12,00

01269 Fijnaart en Heijningen in oude ansichten

H. Goulooze. Zaltbommel, 1972. Geb. Bevat 37 afbeeldingen met onderschrift. € 15,00


01273 Hubertus Ernst. Een bijzondere bisschop

B. Daeter. Bergen op Zoom, 1992. 361 pp. Geb. Leven, werk en opvattingen van bisschop Ernst. Geïllustreerd. € 10,00


01275 Brabant nabij Holland’sch’ Diep

Contst. Van Nispen / R. Jacobs. (red.) 120 pp. Uitgave van Junior-Kamer Volcke Rack. Een eerste kennismaking met het eigen heem en de geschiedenis van de streek. Geïllustreerd. € 6,00

01276 De heerlijkheid

Diverse auteurs. Geldrop, 1989. 135 pp. Rechtshistorische beschouwing over een oude rechtsvorm in de Meijereij van ‘s-Hertogenbosch. Uitgave van de heemkundekring ‘de Heerlijkheid Heeze Leende Zesgehuchten’ ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan. Geïllustreerd. € 6,00


01278 Parochie en kerk van Rijsbergen

Albert Delahaye. 159 pp. Misdruk: bevat enkele blanco pagina’s € 7,50


01280 ‘De Westhoek in nood’ 1940-1945

Henk van de Berkt. Klundert, 1989. 144 pp. De inhoud van dit boek verhaalt werkelijke gebeurtenissen. € 8,00


01281 Sint-Oedenrode. Het dorp van Mgr. Bekkers

W. van Rooij. Asten, 1968. 208 pp. Tweede druk. Geïllustreerd. € 12,50


01282 Geschiedenis van Sint-Oedenrode

W. Heesters / C.S.M. Rademaker. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1972. 353 pp. Geb. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 15,00


01283 Breda in de eerste storm van de opstand 1545-1569

Dr. A.J.M. Beenhakker. Stichting Zuid. Hist. Contact Tillburg, 1971. 187 pp. Geb. Van ketterij tot beeldenstorm. € 12,50


01284 De gouden kerken van Zundert en Wernhout

Albert Delahaye. Zundert, 1977. 142 pp. Geb. Geïllustreerd. € 12,50


01285 1992 Nieuw-Ginneken 50

Eindhoven, 1992. Geb. Visuele kroniek van een gewoon en toch bijzonder jaar in Nieuw-Ginneken: 181 foto’s gemaakt door de fotoclub Nieuw-Ginneken. Uitgegeven in een oplage van 1500 exemplaren. € 12,50


01286 Jaarboek van de Gesch. Kring Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’

Breda, 1979/1980. Deel XXXII-XXXIII. 256 pp. Geb. Met artikelen van o.a. K. Leenders: ‘Etten en de turf’ en ‘De exploitatie van moergronden bij Zevenbergen’, dr. F. Brekelmans: ‘Aantekeningen over de oorkonden van Arnoud van Leuven en Ysabella van Breda als heer en vrouwe van Breda, 1268-1282’, drs. A. Streefland: ‘Tempeliers in Brabant, de commanderij Ter Brake bij Alphen’ en H. Muntjewerf: ‘Geschiedenis van het Kwattacomplex. Een proeve van industriële archeologie’. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 10,00


01287 Nassau en Nederland

Prof. L.J. Rogier. Breda, 1952. 22 pp. Zijn rede in de Grote Kerk van Breda op donderdag 10 juli 1952 ter inleiding van de nationale Oranjeviering bij het zevenhonderdjarig bestaan van de stad. Naam eigenaar op schutblad. € 4,50


01288 Nassau en Breda

Jhr. Dr. D.P.M. Graswinckel. Breda, 1952. 22 pp. Zijn rede als voorzitter van het comité Historische tentoonstelling van de Stichting ‘Breda Oranjestad’, bij gelegenheid van de opening van de Nassau-Oranje-Tentoonstelling te Breda op 28 mei 1952. Naam eigenaar op schutblad.

€ 4,50

01289 Inventaris van het Archief van het Begijnhof te BredaJ.F.M. IJsseling. Breda, 1966. 265 pp. Naam eigenaar op schutblad. € 10,00
01290 Inventaris van het Archief van het Gereformeerd Armkinderhuis te Breda

M.A.M. Voermans. Breda, 1972. 62 pp. € 8,00


01291 Inventaris van het Archief der Evangelisch-Lutherse Gemeente te Breda

D. Dooremans. Breda, 1966. 47 pp. Naam eigenaar op schutblad. € 8,00


01292 Inventaris van het Archief der Diakonie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Breda

R.C.M. Jacobs. Breda, 1967. 103 pp. € 8,00


01293 De Grote Markt hart van de stad

Uitgegeven ter gelegenheid van de vierde Open Monumenten Dag in Breda. 31 pp. Geïllustreerd. € 2,00


01294 Brabant en Limburg in prent

Zaltbommel. 18e eeuwse prenten van steden, dorpen, kastelen en buitenplaatsen. Facs. Oorspronkelijk uitgegeven bij Isaak Tirion boekverkoper in de Kalverstraat in de jaren 1745-1774. € 8,00


01296 Nederland in vroeger tijd

Zaltbommel, 1966. Facs. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XIII Brabant en Limburg. Oorspronkelijk uitgegeven bij Isaak Tirion boekverkoper in de Kalverstraat in de jaren 1751. € 8,00


01298 Gedenkschrift ‘Vloeiweide’ 4 oktober 1944

J. van der Sanden / C. Rombouts. Bergen op Zoom, 1989. 61 pp. Uitgave van de ‘Stichting Herdenking Vloeiweide’. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 15,00


01299 Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914

Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1977. 170 pp. Geb.

€ 8,00
01300 Industrieel ondernemerschap en mentaal klimaat 1914-1940

Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1979. 151 pp. Geb.

€ 8,00

01301 Oorlog onderwegPiet Mooren. ‘s-Hertogenbosch, 1994. 62 pp. Brabant in de Tweede Wereldoorlog. Een uitgave van de Schoolbegeleidingsdienst Tilburg / Provincie Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 5,00

01302 Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant

‘s-Hertogenbosch, 1998. 159 pp. Literatuur - Boekproductie - Historiografie. Met bijdragen van o.a. Herman Pleij: ‘De late triomf van een regionale stadscultuur’, Remco Sleiderink: ‘Heer en meester op het kasteel van Breda. Het literaire leven in de tweede helft van de veertiende eeuw’, Bart Ramakers: ‘Rederijkers en stedelijke feestcultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant’, Robert Stein: ‘De kroniek van Pieter van Os en de Brabantse historiografie’. Een uitgave van de stichting Regionale Geschiedbeoefening en de Historische Vereniging Brabant. Geïllustreerd. € 12,50
01304 De Driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie

M.J.H. Post. Bergen op Zoom, 1961. 142 pp. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren. Gesigneerd door de promovendus. Bibliotheekexemplaar. € 15,00


01305 De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant 1300-1800.

Dr. E. van Autenboer. Eerste stuk. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1993. Geb. Samen met tweede stuk € 30,00


01306 De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant 1300-1800.

Dr. E. van Autenboer. Tweede stuk. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1994. Geb. 695 pp. Samen met eerste stuk. € 30,00


01307 Bourgogne et Angleterre

Marie-Rose Thielemans. Brussel, 1966. 641 pp. Relations politiques et économiques entre les Pays-Bas Bourguignons et l’Angleterre 1435-1467. (Fr.) € 22,50


01310 Steenbergen in de Middeleeuwen

Zundert, 1972. 344 pp. Geb. Uitgegeven door het gemeentebestuur bij de herdenking van het 700-jarig bestaan van Steenbergen, mei 1972. Met bijdragen van o.a. A. Delahaye: ‘Heerlijkheid en stad’, ‘De polders van Steenbergen’ en ‘Kerk, parochie en kerkelijke instellingen’ en J.A.J. Vervloet: ‘Het Steenbergse natuurlandschap’ en ‘De exploitatie vóór de bedijkingen’. Geïllustreerd. € 20,00


01311 Gastel land van Abten en Markiezen

Albert Delahaye. Zundert, 1975. 407 pp. Gedenkboek bij gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de gemeente, uitgegeven door het gemeentebestuur van Oud en Nieuw Gastel. Geïllustreerd. Ongewijzigde herdruk. € 19,50


01313 Bergen op Zoom in Zwart / Wit

Henk Jansen. Bergen op Zoom, 2000. 173 pp. 86 pentekeningen van de hand van Henk Jansen. Een (h)eerlijk kijkboekje. Het probeert een beeld te geven van wat de stad te bieden heeft, of ooit had, aan rijkdom door middel van nagetekende foto’s. € 20,00


01315

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina