Selectie van de aangeboden artikelen op de Antiquarische Boekenmarkt in de Lourdeskerk te Bergen op Zoom op dinsdag 24 t/m vrijdag 27 maart 2015 De kerk is geopend van 10. 00 tot 17. 00 uur Donderdag 26 maart van 10. 00 tot 20. 00 uurDovnload 1.39 Mb.
Pagina4/14
Datum22.07.2016
Grootte1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Van idealen en mensenwerk

J.J.A.M. Gorisse. Halsteren, 1997. 136 pp. Geb. Van Zeeuwse inrichting tot West-Brabants psychiatrisch ziekenhuis, Vrederust 1904-1997. Geïllustreerd. € 15,00


01317 ‘Kan ik mainteneren…?’

J. Bader. Breda, 1996. 66 pp. De geschiedenis van de joodse gemeente Bergen op Zoom (1793-1933) en de andere joodse gemeenschappen in Westbrabant: Oudenbosch (1783-1828), Roosendaal (1807-1841) en Klundert (1821-1828, 1862-1894). Geïllustreerd. € 10,00

01318 Kunst uit Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, 1981. Werken van een deel van de beroeps beeldende kunstenaars uit Bergen op Zoom en aangrenzende gemeenten werden in het Markiezenhof te Bergen op Zoom geëxposeerd van 18 okt. 1980 - 4 jan. 1981, die van de overigen van 28 juni - 10 aug. 1981. Losse bladen in omslag. € 7,50


01320 Gemeentelijke Muziek- en Balletschool Bergen op Zoom 1867-1992

W.A. van Ham. Bergen op Zoom, 1992. 20 pp. Jubileumuitgave bij gelegenheid van 125 jaar Gemeentelijke Muziek- en Balletschool. Geïllustreerd. € 3,50


01321 GWB

W.A. van Ham / P.J.M. van Dijk. Bergen op Zoom, 1992. 42 pp. Van Gemeentelijk Woningbedrijf naar Woningstichting ‘Het Markiezaat’. Geïllustreerd. € 4,00


01322 Hommage aan Louis van de Laar

Magda Heeffer. Bergen op Zoom, 1981. 6 pp. Catalogus van de expositie in het plaatselijke Markiezenhof aangeboden aan drs. L.J.M. van de Laar bij zijn afscheid als burgemeester van Bergen op Zoom in 1981. € 4,50


01325 Vastenavond vastgelegd

Cees Vanwesenbeeck / Albert Joosen. Bergen op Zoom, 1994. 52 pp. De Bergse vastenavond, een cultuur-historisch fenomeen. Het boek vormt een onderdeel van het Vastenavondproject dat in 1994-1995 werd georganiseerd onder auspiciën van het gemeentemuseum het Markiezenhof. Rijk geïllustreerd. € 12,50


01326 Het Kasteel en de Heerlijkheid De Ypelaar

G.C. Juten. Bergen op Zoom. 61 pp. Overdruk uit Taxandria XLVII. € 4,50


01327 Historische maquette 's-Hertogenbosch stad en vesting

Peter-Jan van der Heyden e.a. 's-Hertogenbosch, 1985. 88 pp. Uitgave van het Noordbrabants Museum. Rijk geïllustreerd. Stempel eigenaar op schutblad. € 7,50


01328 Onderwijs

Dr. J.P.A. van Vugt / drs. J.M. Backx / drs. J.C. Kalker. Bergen op Zoom, 1996. 152 pp. Studie nr. 10 van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Geïllustreerd. € 10,00

01329 Een Belgisch dorp in een Brabantse stad

Drs. G.A.A. Daalmans. Bergen op Zoom, 1999. 96 pp. Studie nr. 11 van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Geïllustreerd. € 15,00


01332 Het Markiezenhof te Bergen op Zoom in restauratie

Korneel Slootmans. 6 pp. Overdruk uit ‘Bouw’, nr. 6, 7 februari 1970. € 5,00


01334 Bergen op Zoom tussen heden en toekomst

Overdruk uit ‘Gemeentewerken’, september 1979. Geïllustreerd. € 4,00


01336 Het Doorluchtig Huis van Bergen op Zoom

W.A. van Ham. Den Haag, 1969. In Spiegel der Historie, maandblad voor de geschiedenis der Nederlanden, uitgegeven door de Europese Bibliotheek Zaltbommel, vierde jaargang (1969) nr. 4. Geïllustreerd. Stempels van eigenaar. € 15,00


01340 Bergen op Zooms verleden geïllustreerd

Christ Peters. Hulst, 1993. 96 pp. Geb. In dit boek komt een stukje Bergse geschiedenis als het ware weer tot leven. Het betreft de periode 1903 tot ca.1963. Samengesteld uit materiaal uit de toen bekende geïllustreerde bladen. € 15,00


01343 Van Harelle tot Heerle

Rene Jacobs (eindred.). Wouw, 1998. 166 pp. Geb. Geschiedenis van een West-Brabants dorp. Met bijdragen van o.a. drs. W.A. van Ham: ‘Tussen beek en heide: Heerle in de middeleeuwen’ en drs. C.A.M. Bovée: ‘Leven in onzekerheid: Heerle van Tachtigjarige Oorlog naar Franse Tijd’. Geïllustreerd. € 20,00


01346 Bergen op Zoom stad aan het water

Cees Vanwesenbeeck. Bergen op Zoom, 1994. 147 pp. Geb. Met stofomslag. 100 jaar toerisme en recreatie 1894-1994. Een uitgave van de VVV Bergen op Zoom ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Gesigneerd exemplaar. Geïllustreerd. € 10,00


01347 Onder schutse van St. Jacobus

C.A.I.L. van Nispen / R.C.M. Jacobs. Fijnaart, 1996. 304 pp. Geb. Met stofomslag. Geschiedenis van de parochie H. Jacobus de Meerdere te Fijnaart. Uitgegeven door het kerkbestuur van de parochie.. Geïllustreerd. € 25,00


01348 De Wielerkampioenen

P.J. van den Bussche. Hoogerheide, 2000. 139 pp. Geb. 100 jaar wielersport in de Zuidwesthoek van Brabant. Geïllustreerd met veel, vaak unieke foto’s. € 17,50


01350 Grafmonumenten in de Grote of Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom

Kees Booij / Willem van Ham. Bergen op Zoom, 1993. 196 pp. Studie nr. 9 van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Geïllustreerd. € 15,00


01352 Pioniers aan de Oosterschelde

Dr. J.B.V. Welten. Amsterdam / Dieren, 1986. 207 pp. Geb. Met stofomslag. Catz 1598-1625. Relaas over de inwoners van de nederzetting Cats, een klein pioniersdorpje aan de Oosterschelde, bevolkt door mensen die van alle kanten kwamen aanzetten: gedroste soldaten, Vlaamse vluchtelingen, boerenzonen van elders, dijkwerkers, avonturiers en mensen die op de loop waren. € 10,00


01353 Dagboek van broeder Wouter Jacobsz

Uitgegeven door dr. I.H. van Eeghen. Groningen, 1959/1960. XXVIII/811 pp. Twee delen. 1572-1579. Geb. Het dagboek van Gualterius Jacobis Masius, prior van het klooster Stein te Gouda, verscheen als nr. 6 in de vierde serie werken uitgegeven door het Historisch Genootschap. Geschreven in 16e eeuws Nederlands. € 39,00


01354 Verlopend Getij

Dr. S. Groeneveld. Dieren, 1984. 416 pp. Geb. Met stofomslag. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646. De hier ontvouwde inzichten leveren op vrijwel alle cruciale punten een herziening van de visie van Pieter Geyl: ‘Oranje en Stuart 1640-1672’. Geïllustreerd. € 27,50


01356 Gids voor Oud Antwerpen

George van Couwenbegh. Antwerpen, 1973. Eerste druk. 384 pp. Geb. Geïllustreerd. € 17,50

01357 Gids voor Oud Antwerpen

George van Couwenbergh. Antwerpen, 1975. Vierde herziene en aangevulde uitgave. 432 pp. Geb. Geïllustreerd. € 17,50


01368 Het land van Rembrand

Cd. Busken Huet. Haarlem. Vijfde druk. 455 pp. Geb. Studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van J.H. Unger. Enkele notities en ex-libris van eigenaar op schutblad. € 8.50


01370 Nationaal biografisch woordenboek

Koninklijke Academiën van België. Brussel, 1972-1979. Overdrukken. 6 – 8 pp. Biografieën van Justinus van Nassau, Petrus Dathenus, Gaspar Heydanus, Philips van Marnix, Jacob van Wesembeke, Prins Filips Willem, Antoon II van Lalaing, Lodewijk van Nassau, Willem van Oranje, Margareta van Parma, Johan van Nassau, Charlotte van Bourbon en Filips II. Aantekening naam op omslag. Per deel. € 4,50


01371 Geschiedenis van Antwerpen

Floris Prims. Brussel, 1929. 222 pp. Geb. II - De XIIIe eeuw (Van de eerste Omwalling tot de tweede) 1ste boek: De gezagvoerders - De rechtsorde. € 20,00


01372 Geschiedenis van Antwerpen

Floris Prims. Brussel, 1929. 302 pp. Geb. II - De XIIIe eeuw (Van de eerste Omwalling tot de tweede) 2e boek: De economische orde. Met kaarten. € 20,00


01273 Geschiedenis van Antwerpen

Floris Prims. Brussel, 1929. 246 pp. Geb. II - De XIIIe eeuw (Van de eerste Omwalling tot de tweede) 3e boek: De geestelijke en kerkelijke orde. € 20,00


01274 Geschiedenis van Antwerpen

Floris Prims. Brussel, 1931. 119/83 pp. Geb. II - De XIIIe eeuw (Van de eerste Omwalling tot de tweede) 4e boek: ‘Fastes’ - Regesten - Zegels - Munten. € 20,00


01375 Geschiedenis van Antwerpen

Floris Prims. Brussel, 1931. 301 pp. Geb. III. Onder Hertog Jan den Tweede (1294-1312). € 20,00

01378 Het leven van M.

Leonhard Huizinga. Baarn. Verschenen als De Grote Antilope 4. Fotopocket. Driekwarteeuw Wereldgeschiedenis 1884-1960. € 4,00


01379 Jaarboek van de Gesch. Kring Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’

Breda, 1966. € 10,00


01380 Jaarboek van de Gesch. Kring Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’

Breda, 1967 € 10,00


01381 Jaarboek van de Gesch. Kring Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’

Breda, 1968 € 10,00


01382 Jaarboek van de Gesch. Kring Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’

Breda, 1969 € 10,00


01383 Jaarboek van de Gesch. Kring Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’

Breda, 1970 € 10,00


01384 Jaarboek van de Gesch. Kring Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’

Breda, 1985 € 10,00


01387 75 jaar AEG-Telefunken Nederland N.V.

F.J.M. Bothe. Amsterdam, 1977. 48 pp. Jubileumuitgave. Een onderzoek naar de historische achtergronden van het AEG concern. Ruim geïllustreerd. € 12,50


01390 Stichting Stadsherstel Bergen op Zoom 1971-1981

J. Jansen / J. Weijts / W. Zijp. Bergen op Zoom, 1981. Terugblik op tien jaar Stichting Stadsherstel te Bergen op Zoom. Geïllustreerd. € 9,50

01393 Het bodemarchief bedreigd

W.A. van Es e.a. (red.). Amersfoort / ’s-Gravenhage, 1982. 100 pp. Archeologie en planologie in de binnensteden van Nederland. Naam eigenaar op schutblad. € 8,00


01395 Toeristische inventarisatie recreatieve voorzieningen West-Brabant

Uitgave van de Stichting welvaartsbevordering West-Brabant, 1966. 39 pp. Geïllustreerd. € 4,50

01397 Bergen op Zoom stad aan de Schelde-Rijnverbinding

Special gepubliceerd in ‘Noord-Brabant’, officieel orgaan van het Economisch-Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, 19e jaargang 1975 - nr. 5. € 6,50


01400 Kent u dit West-Brabant nog ?

A.H. van Dort-van Deursen. Teteringen, 1982. Kleine verzameling losse artikelen.


01402 Onderzoek naar de inrichtingsmogelijkheden van het Verdronken Land van het Markizaat van Bergen op Zoom

Studierapportage van de werkgroep Verdronken Land van het Markizaat, 1978. 97 pp. Met bijlagen, incl. kaarten en tekeningen. Bibliotheekexemplaar. € 17,50


01403 De Roodevaart of haven van Zevenbergen

Albert Delahaye. Overdruk uit ‘De Oranjeboom’, jaarboek XVI, 1963. € 4,50


01404 De ramp met de Rhenus 127 op 30 mei 1940 te Willemstad

C.A.I.L. van Nispen. Willemstad, 1985. 58 pp. Met voorwoord van J.K. Munters, wnd. burgemeester van Willemstad en Gerard K. de Winter, voorzitter van het Belgisch Nationaal Comité Dodenhulde Willemstad. Geïllustreerd. € 12,50


01405 Herdenking van het honderdjarig bestaan der kerk van de parochie van de H. Maagd Maria te Willemstad. (N.Br.) 1875-1975

C.A.I.L. van Nispen. Willemstad, 1975. 51 pp. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de parochie. Geïllustreerd. € 8,50


01406 Oorlogstijd Fijnaart en Heijningen ’40-‘44

Fijnaart en Heijningen, 1984. 48 pp. Uitgave van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen ter herdenking van de 40-jarige bevrijding van de gemeente. € 5,00


01407 Prehistorie en vroegste geschiedenis van West-Brabant

J.H. Verhagen. Waalre, 1984. 94 pp. De opzet is geweest datgene bij elkaar te brengen wat er over dit onderwerp bekend is, waar mogelijk gezien in het ruimere kader van de ontwikkelingen in de provincie als geheel of in Nederland. Geïllustreerd. € 17,50


01408 Een kwart eeuw streekarchivariaat in de kring Oosterhout

Uitgave van de streekarchiefcommissie van het Streekarchivariaat in de kring Oosterhout t.g.v. het 25-jarig bestan van het streekarchvariaat. 1981. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad.

€ 7,50

01409 Eindelyk uit d’OnderdrukkingDrs. Charles de Mooy. Zwolle, 1988. 112 pp. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814. Uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in ‘s-Hertogenbosch en Bergen op Zoom in 1988/1989. Geïllustreerd. € 15,00
01411 Het aanzien van 40 jaar vrede ?

Peter Roorda. Utrecht / Antwerpen, 1985. 256 pp. Geb. Geïllustreerd € 3,50


01412 Het huisraad in de Vlaamse volkskunde

Dr. Jozef Weyns. In 1974 - door het Commissariaat-generaal voor Toerisme uitgeroepen tot het Jaar van de Folklore - werd de brochure van Jozef Weyns, conservator van het Vlaamse Openluchtmuseum te Bokrijk, op 35.000 exemplaren verspreid. Deze brochure, uitgegeven door de Kredietbank N.V., werd niet in de handel gebracht. Ruim geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 7,00


01413 Twintig jaar wielrennen zonder bond

Kees Bastianen. Stichting d’Uitgeverei, 1986. Eerste druk. 138 pp. Van trimmer tot wielrenner 1965-1985. Geïllustreerd. € 7,50


01414 Brabantse volksverhalen en gedichten

Gab Smit. 1984. 79 pp. € 5,00


01415 Programma Stadsschouwburg De Maagd

Bergen op Zoom, 1990. Programma van de feestelijke voorstellingen ter gelegenheid van de opening van de Stadsschouwburg De Maagd te Bergen op Zoom. Met tekst van ‘Merck toch hoe sterck’. € 5,00


01416 Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629

Prof.dr. M.A. Nauwelaerts. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg 1974. 326 pp. Geb. Stempel eigenaar op schutblad . € 10,00


01418 Roosendaal hart van de Benelux

Uitgave van het gemeentebestuur van Roosendaal en Nispen. Roosendaal, 1961. 35 pp. Geïllustreerd. € 5,50


01421 Stadhuis van Antwerpen

Antwerpen, 1992. 32 pp. Beknopte Gids. Geïllustreerd. € 3,50


01422 De stadssecretaris

Inge Schoups / Diana Coppens. Antwerpen, 1996. 12 pp. Brochure over de geschiedenis en het heden van de Antwerpse stadssecretaris. Gesigneerd door J. Detiege, burgemeester van Antwerpen. Geïllustreerd. € 4,00


01423 Van pastorie tot secretarie

Uitgave van het gemeentebestuur. Oud Gastel, 1982. 27 pp. Informatieboekje ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis van Oud en Nieuw Gastel op 7 juni 1982. Geïllustreerd. € 6,00


01424 The Liberation of Oud Gastel and Stampersgat

Prof. J. Dellepoort / Br. Théophile Nijman. 44 pp. Memories of the war-years 1940-1945. Unchanged reprint in commemoration of the 40 years liberation of our municipality. Formerly published by the monument committee on the occasion of the fifth anniversary of our liberation. (Eng.). € 7,50


01425 De bevrijding van Oud Gastel en Stampersgat

Prof. J. Dellepoort / Br. Théophile Nijman. 52 pp. Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1944. Ongewijzigde herdruk ter herdenking van de 40 jaar bevrijding van onze gemeente. Eerder uitgegeven door het monumentencomité ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van onze bevrijding. € 7,50


01426 De 100-jarige geschiedenis van het kerkgebouw der Ned. Hervormde Gemeente van Fijnaart en Heiningen 1876-1976

Ds. K.A. Cladder / A. Verhagen. Fijnaart, 1976. 32 pp. Geïllustreerd. € 4,50


01428 Vierhonderd jaar protestantisme in de Noordwesthoek 1587-1987

J. van Doorn. Fijnaart en Heijningen, 1987. 120 pp. Beknopte beschrijving van de geschiedenis van Fijnaart & Heijningen en de plaatselijke Nederlands Hervormde Gemeente. € 7,50


01429 Zunderts verleden in vogelvlucht

W. Reijnders. Zundert, 1986. 60 pp. Een literatuurselectie over de geschiedenis van Zundert. Geïllustreerd. € 5,00


01430 Fijnaart en Heijningen in de greep van de stormvloed

P.J. en K. de Wit. Rotterdam, 1955. 183 pp. Gefotokopieerde uitgave. € 12,50


01431 De Koepelkerk van Willemstad

Uitgave van de V.V.V. te Willemstad. Brochure over Nederlands eerste protestantse kerk.

€ 2,00

01433 Gemeentehuis Etten-LeurEtten-Leur, 1980. Brochure uitgegeven door het gemeentebestuur van Etten-Leur bij gelegenheid van de officiële opening van het vernieuwde gemeentehuis op 19 juni 1980.

€ 3,50


01434 De bevrijding van Hooge en Lage Zwaluwe

Dr. J. Buitenkamp. Hooge en Lage Zwaluwe, 1985. 34 pp. Uitgave ter herdenking van 40 jaar bevrijding. Geïllustreerd. Naam eigenaar op binnenblad. € 4,50


01435 Bijnamen 1900-1987

A. Kers. Fijnaart en Heijningen, 1987. 22 pp. Verzameling bijnamen van mensen uit Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. € 3,50


01435a Bijnamen 1900-1988

A. Kers. Tweede herziene uitgave. Fijnaart en Heijningen, 1988. 23 pp. Verzameling bijnamen van mensen uit Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. € 3,50


01436 Thorbecke

Prof. dr. I.J. Brugmans. Haarlem, 1948. Tweede, herziene druk. 280 pp. Geb. € 4,00


01437 Zwaluwen in vogelvlucht

Ir. P.J. Gruijters. Hooge Zwaluwe, 1988. 28 pp. Ideeën van een oud-burgemeester. Naam eigenaar op schutblad. € 3,00


01439 Parken in Roosendaal

Bert van Gastel. Roosendaal, 1999. 9 pp. Brochure over de parken in Roosendaal. Geïllustreerd. € 2,00


01441 Jaarverslag 1962 van het Gemeenschappelijk Archivariaat ‘Nassau-Brabant’

Albert Delahaye. 24 pp. Met daarin de bijdrage: ‘Het kasteel van Zevenbergen’. € 3,50


01442 St. Gummaruskerk 1903-1978

Albert Delahaye / C. Slokkers. Bergen op Zoom, 1978. 62 pp. 75 jaren St. Gummarus-kerk van Steenbergen 1903-1978. Geïllustreerd. € 10,00


01443 Stichting Regionaal Woningbezit 1962-1987

Drs. A.E.A. van Gils (red). Steenbergen, 1987. 37 pp. Jubileumboekje ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Regionaal Woningbezit te Steenbergen. Geïllustreerd.

€ 4,00

01444 BredaJ.H. Buising. Abcoude, 1991. 80 pp. Bijdrage uit de serie Het Gezicht van Nederland. Geschreven portret waarin ontstaansgeschiedenis, groei en recente ontwikkelingen op sociaal-economisch en cultureel gebieden aan bod komen, maar waarin bovenal het verhaal van de inwoners wordt geschetst. Geïllustreerd. Naam eigenaar op binnenblad. € 4,00
01445 Bergen op Zoom, Roosendaal en Nispen

Henk Boot. Abcoude, 1992. 80 pp. Bijdrage uit de serie Het Gezicht van Nederland. Geschreven portret waarin ontstaansgeschiedenis, groei en recente ontwikkelingen op sociaal-economisch en cultureel gebieden aan bod komen, maar waarin bovenal het verhaal van de inwoners wordt geschetst. Geïllustreerd. € 4,00


01446 Gemeentelijke herindelingsplannen in Westelijk Noord-Brabant 1814-1940

R.C.M. Jacobs. Overdruk uit Jaarboek ‘De Ghulden Roos’ 1989. € 6,00


01447 Studiën over Waterschapsgeschiedenis

Mr. S.J. Fockema Andreae. Leiden, 1950. 60 pp. III De Grote of Zuidhollandse Waard. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 7,50


01449 Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1974- 1976

W.J.H. Verwers / G.A.C. Beex. Eindhoven, 1978. 46 pp. Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem - deel XVII. Eerste Kroniek in de serie. Stempel eigenaar op omslag en binnenblad. € 4,50


01450 Uitgaven van den geschiedkundigen kring ‘Het Markiezaat’ II

Bergen op Zoom, 1921. 26 pp. Met bijdragen van o.a. G. J.: ‘Klokken van Bergen op Zoom verkocht aan Roosendaal’, T.L.G. Boekhout: ‘Enkele mededeelingen getrokken uit oude stamboeken van het 3e Regiment Infanterie te Bergen op Zoom’, J. Goetschalckx: ‘Eenige verslagen van kerkbezoeken in de dekenij van Bergen op Zoom van 1594 tot 1604’, G.C.A. Juten: ‘De verdeeling van Breda in 1287’. Voornamelijk overdrukken uit ‘Taxandria’. Omslag gehavend. € 10,00


01452 De handel en wandel van Danckaert Jansz.

Y.E. Kortlever. 24 pp. Geschillen tussen het gerecht van Reimerswaal en Danckaert Jansz. 1498-1511. Overdruk uit het Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 2000. € 2,00


01454 Brabantia

Tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. Eerste jaargang 1952 nrs. 1 t/m 5. Met bijdragen van o.a. H.J.M. Ebeling: ‘Een Romeins muntnest uit Hapert’, ir. J.P. van Noorden: ‘De Provinciale Waterstaat van Noord-Brabant’, dr. U. Tuinstra: ‘Het zeekleigebied in West-Noord-Brabant’ en dr. L. Elaut: ‘Paschasius Justus Turcq’. € 17,50


01455 Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw

Dr. G.B. Janssen. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1992. 293 pp. Geb. € 12,50


01456 Tussen Reformatie en Contra-Reformatie

Dr. L. van de Meerendonk O.Praem. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg 1967. 295 pp. Geb. Geest en levenswijze van de clerus in Stad en Meijerij van ‘s-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving ± 1520- ±1570. Stempel eigenaar op binnenbladen. € 7,50


01457 Weert in woord en beeld

Weert, 1989. 151 pp. Jaarboek 1989. Uitgave van Stichting Weerter Publicaties. Met bijdragen van o.a. T. Klaversma: ‘De heren van Horne, Altena, Weert en Kortessem (1345-1433)’, Piet Hermans: ‘Boerderijen in Weert, monumenten om te behouden’, Jan Henkes: ‘Weert en de zusters Ursulinen 1876-1989’, J.M.A. van Cauteren: ‘Het martelarenmonument in de kloosterkerk van de minderbroeders te Weert, de zwanezang van dr. P.J.H. Cuypers’. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 5,00


01459 Grootmoeder vertelt

Marie Verhoef-Theuns. Bergen op Zoom, 1992. 162 pp. Schrijfster geeft via haar eigen levensbeschrijving een aardig beeld van de woon-, leef- en werkomstandigheden vanaf de jaren 1918 tot heden. Geïllustreerd. € 5,00


01460 Lexicon van Nederlandse archieftermen

´s-Gravenhage, 1983. 62 pp. € 7,50


01461 Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1800-1885

Ir. A.H. Crijns / prof. dr. F.W.J. Kriellaars. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1987. 352 pp. Geb. Geïllustreerd. Met losse kaarten. € 15,00


01462 Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1886-1930

Ir. A.H. Crijns / prof. dr. F.W.J. Kriellaars. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1992. 401 pp. Geb. Geïllustreerd. € 15,00


01463 ‘Hier is alles vooruitgang’

Dr. H.A.V.M. van Stekelenburg. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1996. 228 pp. Landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1880-1940. Nieuw. € 13,50


01464 Joannes Zwijsen, bisschop 1794-1877

Dr. J.W.M. Peijnenburg. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1996. 494 pp. Grondlegger en architect van de Kerk in Nederland na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. Nieuw. € 27,50


01465 Brabantse monumenten leven

Dr. Th. G.A. Hoogbergen / Olaf Smit. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1996. 230 pp. Beschrijving van tachtig gerestaureerde kleine monumenten met negentig foto’s. Nieuw. € 12,50

01466 Hendrik Wiegersma medicus - pictor 1891-1969

Dr. Theo Hoogbergen / Ton Thelen. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1997. 273 pp. Geïllustreerd. Nieuw. € 13,50


01467 Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant 1916-1974

M. Th. Wijnen-Sponsele. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1997. 238 pp. Intermediair tussen medische verworvenheid en sociale acceptatie. Geïllustreerd. Nieuw. € 10,00


01469 De Grote Trek

H.A.V.M. van Stekelenburg. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 2000. 153 pp. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963. Geïllustreerd. Nieuw. € 15,00


01470 De dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795

H.Th.M. Roosenboom. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1997. 376 pp. Geïllustreerd. Nieuw. € 12,50

01471 Schokkermannen en bootvissers

P.J.M. Martens. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1999. 174 pp. De ankerkuilvisserij op Hollands Diep en Haringvliet. Geïllustreerd. Nieuw. € 17,50


01472 Het heeft niet willen groeien

C.G.W.P. van der Heijden. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1995. 224 pp. Zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg, 1820-1930. Omvang, oorzaken en maatschappelijke context. Geïllustreerd. Nieuw. € 12,50


01473

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina