Selectie van de aangeboden artikelen op de Antiquarische Boekenmarkt in de Lourdeskerk te Bergen op Zoom op dinsdag 24 t/m vrijdag 27 maart 2015 De kerk is geopend van 10. 00 tot 17. 00 uur Donderdag 26 maart van 10. 00 tot 20. 00 uurDovnload 1.39 Mb.
Pagina5/14
Datum22.07.2016
Grootte1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land- en tuinbouw 1950-1985

A.H. Crijns. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1998. 255 pp. Schaalvergroting en specialisatie. Geïllustreerd. Nieuw. € 12,50


01476 ‘Publications’

Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap deel XCIV-XCV, 1958-1959. 492 pp. Met bijdragen van o.a. J. Linssen: ‘Een onderzoek naar Odiliënberg’, mr. H. Hardenberg: ‘Romeinse wegen en Middeleeuwse Geleiderechten tussen Maas en Rijn’, L. Heere O.S.C.: ‘Het Kruisherenklooster te Venlo’ en Th.W. Harmsen, Geod. Ing.: ‘De landmeetkunde in het gebied van de tegenwoordige Provincie Limburg, vóór 1794’. Geïllustreerd. € 15,00


01477 Archief 1975

Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 163 pp. Met bijdragen van o.a. prof.dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt: ‘Repressieve maatregelen tegen de bedelarij in de 17e en 18e eeuw in Zeeland’, dr. R. Reinsma: ‘De Latijnse scholen in de eerste helft der negentiende eeuw‘. Geïllustreerd. € 8,50


01478 Archief 1977

Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 219 pp. Met bijdragen van o.a. F. Nagtglas: ‘Mijn Leven’ en R. Breugelmans: ‘De eerste publicaties van Jacob Cats (1593-1598)’. Geïllustreerd. € 8,50


01479 Archief 1979

Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 245 pp. Met bijdragen van o.a. H. van Dijk / D.J. Roorda: ‘Het Patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek’, F.J. van Etro: ‘De Bourgondische oorsprong van enige provinciewapens in Nederland en België’, P.Scherft: ‘Luctor et Emergo 1586-1634’, Taeke Stol: ‘De straatnamen van middeleeuws Middelburg’. Geïllustreerd. € 8,50


01480 Archief 1980

Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 221 pp. Met bijdragen van o.a. dr. P.R.D. Stokvis: ‘De ‘De ‘Memories’ van Jannes van de Luyster 1829-1845’, ir. G. Sophia van Holthe tot Echten: ‘Zeeland en Lodewijk Napoleon’, drs. J.H. Kluiver: ‘Een reis door Zeeland in 1774’. Geïllustreerd. € 8,50


01481 Archief 1982

Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 176 pp. Met bijdragen van o.a. drs. J. Mennema: ‘Het Zeeuws Herbarium aan het Rijksherbarium (Leiden) geschonken’, H.J. Zuidervaart: ‘Een Zeeuws Planetarium uit de tweede helft van de 18e eeuw’ en drs. H.W. Jacobi: ‘De mechanisatie van het Zeeuwse Muntbedrijf in 1671’. Geïllustreerd. € 8,50

01482 Archief 1983

Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 199 pp. Met bijdragen van o.a. H.J. Zuidervaart: ‘Mr. Johan Adriaen van de Perre (1738-1790). Portret van een Zeeuws regent, mecenas en liefhebber van nuttige wetenschappen’ en ds. P.T. van Rooden: ‘De plunderingen op Schouwen en te Zierikzee, 1786-1788’. Geïllustreerd. € 8,50

01483 Archief 1984

Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 89 pp. Met bijdragen van o.a. drs. K. Bostoen: ‘Kaars en bril: de oudste Nederlandse Grammatica’ en P.W. Sijnke: ‘Middelburg in woeling en strijd rondom 1787’. Geïllustreerd. € 8,50


01484 Archief 1985

Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 136 pp. Met bijdragen van o.a. drs. W.W. Mijnhardt: ‘Wetenschapsbevordering onder het Ancien Régiem: het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1765- 1794’ en Michael Wintle, Ph.D. ‘De economie van Zeeland in 1808’. Geïllustreerd. € 8,50


01485 Nederland in vroeger tijd

Zaltbommel, 1966. Facs. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XV Zeeland. Oorspronkelijk uitgegeven bij Isaak Tirion boekverkoper in de Kalverstraat in de jaren 1751. Geïllustreerd. € 7,50


01486 Nederland in vroeger tijd

Zaltbommel, 1966. Facs. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XVI Zeeland. Oorspronkelijk uitgegeven bij Isaak Tirion boekverkoper in de Kalverstraat in de jaren 1751. Geïllustreerd. € 7,50


01487 Nederland in vroeger tijd

Zaltbommel, 1966. Facs. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XVII Zeeland. Oorspronkelijk uitgegeven bij Isaak Tirion boekverkoper in de Kalverstraat in de jaren 1751. Geïllustreerd. € 7,50


01489 Nederland in vroeger tijd

Zaltbommel, 1966. Facs. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XIX Zeeland. Oorspronkelijk uitgegeven bij Isaak Tirion boekverkoper in de Kalverstraat in de jaren 1751. € 7,50


01490 De Gasthuiskapel te Tholen

J.P.B Zuurdeeg / A. Peetoom. Tholen, 1975. Uitgegeven door het gemeentebestuur van Tholen ter gelegenheid van de ingebruikneming van de gerestaureerde Gasthuiskapel op 28 augustus 1975. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 5,00


01491 ‘West Zeeuws-Vlaanderen in de vuurlinie’

Oostburg, 1974. 18 pp. Korte samenvatting van de gebeurtenissen en impressies uit de oorlogsdagen oktober 1944. Uitgegeven door Streekmuseum ‘West Zeeuws-Vlaanderen presenteert’ te IJzendijke. € 4,50


01492 Cultuurhistorische Routes

Harry de Waard (red.). 1e druk juni 1992. 84 pp. Uitgave van de Stichting Streek VVV Schouwen-Duiveland in samenwerking met de Streek VVV eiland Tholen en gemeente St. Philipsland. Geïllustreerd. € 7,50


01493 Gids voor Zeeland

N.J. Karhof. 151 pp. Met een aanbeveling van jhr.mr. A.F.C. de Casembroot, commissaris der Koningin. Geïllustreerd. € 6,50


01495 Jaarboek van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’

Hulst, 1997/1998. 212 pp. Met bijdragen van o.a. P.W. Stuij: ‘De Rijksgrens van Nieuw-Namen tot de Schelde’, dr. A.M.J. de Kraker / F.D.M. Weemaes: ‘De grafelijke molens te Hulst, 1609 tot 1645’ en dr. J.H. van den Berge: ‘Wandtegels in het Land van Hulst’. Geïllustreerd. € 8,50

01496 De gemeente van huis uit

H. Uil / G.C. Groenleer. Zierikzee, 1989. 152 pp. Een historische tocht langs de gemeentehuizen van Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad.

€ 7,00

01497 Beschermd door dijk en duinJ.P. van de Broecke. 127 pp. Bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 7,50
01498 Les marchands brabançons et, plus spécialement, les marchands bruxellois aux Foires de Berg-op-Zoom

Corn. J.F. Slootmans. Extrait des “Cahiers Bruxellois”, t. VIII, fasc. I. janvier-mars 1963, pp. 13 à 64. (Fr.) € 12,50


01505 100 jaar Van der Have 1897-1979

C.F. Roosenschoon. Kapelle, 1979. 145 pp. Geb. Uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat Daniël Johannes van der Have in 1879 aan de Biezelingestraat te Kapelle zijn boomkwekerij annex zaadhandel stichtte. Oplage 3.000 exemplaren. Geïllustreerd. € 10,00


01506 Hendrik de Laat graficus uit Brabant

Drs. F.J.M. van de Ven. Rotterdam, 1987. 235 pp. Geb. Met stofomslag. Leven en werk van de Noordbrabantse kunstenaar Hendrik de Laat (1900-1980). Geïllustreerd. € 32,50


01508 Laar

L.H. Raemaekers / mr. H.J.H. Teunissen. Weert, 1993. 288 pp. Geb. Derde boek in de reeks Namen en Bijnamen. Geïllustreerd. € 12,50


01510 Willem van Oranje

Jaap ter Haar. Weesp, 1984. 175 pp. Geb. Met stofomslag. Uit de geschiedenis van de Lage Landen. Geïllustreerd. € 7,00


01511 De Nederlanden

Den Haag, 1977. 168 pp. Geb. Karakterschetsen, kleederdrachten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravuren van den heer Henry Brown naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaars. Deze fotografische herdruk is geheel gelijk aan de oorspronkelijke uitgave gepubliceerd in 1841 bij de Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten. € 13,50


01513 Thieme’s Historische Wereldatlas

Rik Geivers. Zutphen, 1984. 97 pp. Geb. Bekroond met de Worlddidac Bronze Award 1984.

€ 17,50

01514 350 jaar Provinciaal Bestuur in DrentheRedevoeringen gehouden, en artikelen geschreven, ter herdenking van het feit, dat het, naar officieel werd aangenomen, op 10 juni 1953 350 jaar was geleden dat het College van Drost en Gedeputeerden in de Landschap Drenthe tot stand kwam. Overdruk uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 10 en 11 juni 1953. Geïllustreerd. € 7,00
01516 Oosterschelde

Wim Wolff / Jankees Post. Alphen aan de Rijn, 1979. 205 pp. Geb. Met stofomslag. Het leven in en om het water. Geïllustreerd. Stempels eigenaar op binnenzijde. € 6,50


01518 Oog in oog met Zeeland

Christ Peters. Hulst, 1993. 127 pp. Geb. Oog in oog met Zeeland… een ontdekkingsreis. Geïllustreerd. € 9,50


01519 Zo was Indië

Joop van den Bergh. Laren, 1981. Tweede druk. 159 pp. Herinneringen aan een eeuw Nederlands-Indië. Rijk geïllustreerd. Ook als bibliotheekexemplaar aanwezig: (1e druk; geb.) € 5,00

01522 Houdringe

Klaas B. Nanninga. De Bilt, 1987. 91 pp. Historie van een Biltse buitenplaats. Geïllustreerd. € 6,50

01523 Archeologie in Vlaanderen

Dr. G. De Boe. Asse, 1991. Eerste jaargang. 256 pp. Geb. Tijdschrift uitgegeven door het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Met bijdragen van een groot aantal auteurs. Geïllustreerd. € 42,50


01524 Nederlands Molenmuseum Nieuw-Vossemeer

16 pp. Brochure waarin de bestaande molentypen worden beschreven plus een routebeschrijving langs molens in West-Brabant en op het eiland Tholen. Geïllustreerd.

€ 2,00

01525 Inventaris van het archief van de familie Van de Werve en Van SchildeA. Bousse / A. Jamees. Brussel, 1975. 106 pp. € 7,50
01528 Bergen op Zoom en zijn Bechten

R. Steenhoff-Schoonbeek. Alsemberg, 1994. 308 pp. Beschrijving van de familie Becht, die in Bergen op Zoom terechtkwam en er gebleven is. € 32,50


01530 Op weg naar één land

Drs. J. Baalbergen / H.F. Grondijs / J. Nijland. ’s-Gravenhage, 1979. 24 pp. De Unie van Utrecht en de Opstand in de Nederlanden. Geïllustreerd. € 5,50


01533 Waterschap de Agger

G.W.G. van der Heijden. Hoogerheide, 1992. 206 pp. Inventaris van de archieven van de opgeheven polders, waterschappen en samenwerkingsverbanden opgegaan in het Waterschap de Agger (1545-1988). € 6,00


01535 Ossendrecht en zijn edelachtbaren

P.J. van den Bussche. Hoogerheide, 1996. 87 pp. Aan de hand van de namen van bestuurders wordt de geschiedenis van Ossendrecht beschreven van 1796 tot 1996. Rijk geïllustreerd. € 12,50

01536 Waterbelang in Ossendrecht

P.J. van den Bussche. Ossendrecht, 1997. 88 pp. Uitgave van heemkundekring ‘Het Zuidkwartier’. Rijk geïllustreerd. € 12,50


01537 De wond’ren werden woord en dreven verder

Jan Blokker. Amsterdam, 1989. 320 pp. Geb. Met stofomslag. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989. Geïllustreerd. € 9,50


01538 150 jaar Noord-Brabant 1813-1963

Catalogus herdenkingstentoonstelling. Met voorwoord van C. Kortman. 32 pp. € 3,50


01539 Van Staats tot Koninklijk

Drs. P.H. Kamphuis / dr. C.M. Schulten. Bussem 1986. 100 pp. Gids ter begeleiding van de historische expositie in het Armamentarium te Delft. Geïllustreerd. € 7,50


01540 Noordwijk 125 jaar badplaats

Willem van Hilten. Noordwijk 1991. 136 pp. Geb. Met stofomslag. Rijk geïllustreerd. € 8,50

01547 Worsteling om water

Rinus Antonisse / Ben Jansen. Middelburg, 1991. 176 pp. Geb. Met stofomslag. De openbare watervoorziening in Zuidwest Nederland. Samengesteld in opdracht van de raad van commissarissen en de directie van de NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ). Geïllustreerd. In een doos samen met nrs. 01546 + 01548.


01553 Bezetting en Bevrijding Oud Gastel en Stampersgat 1940-1945

J.J. Laros. Oud en Nieuw Gastel, 1990. 149 pp. Geïllustreerd. € 10,00


01554 Historische kaart van Noord-Brabant 1795

W. van Ham / J. Vriens. 's-Hertogenbosch, 1980. 93 pp. De gebieden van de schepenbanken binnen de huidige provincie Noord-Brabant omstreeks 1795. Met losse kaart. € 12,50


01555 Drinkwatervoorziening van het platteland in Noord-West-Brabant 1924-1949

J.L.P.M. Teijssen. 80 pp. Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van het zilveren jubileum der N.V. Waterleiding-Maatschappij ‘Noord-West-Brabant’ te Oudenbosch. Geb. Stofomslag beschadigd. Geïllustreerd. € 12,50


01556 125 jaar Diergaarde 1857-1982

C. van Doorn / K. van Zwieten e.a. Rotterdam, 1982. 92 pp. Uitgave van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan. Fraai geïllustreerd. € 6,50

01557 Te Hooi en Te Gras door de Fendert

Johan van Doorn / Anneke Bos. Fijnaart en Heijningen, 1996. 127 pp. Een beeld van de gemeente Fijnaart en Heijningen gedurende de afgelopen vijfenveertig jaren. Rijk geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad € 10,00


01558 Schuttersgilden in Noord-Brabant

Willem Iven / Jan Bogaerts / Teo van Gerwen. Helmond, 1983. 128/40 pp. Tevens catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Noordbrabants Museum in Den Bosch in 1983. Rijk geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 7,50


01560 Stadhuis Klundert anno MDCXXI

J. Knook. Klundert, 1996. 60 pp. Een uitgave van de gemeente Klundert tot stand gekomen door medewerking van de Heemkundekring ‘Die Overdraghe’. Geïllustreerd. € 6,50


01563 De archieven van de Hervormde Gemeente te Leur 1612-1965

A.M.C. Zom. Etten-Leur, 1972. 72 pp. € 10,00


01564 De archieven van Oud en Nieuw Gastel

Albert Delahaye. Oud en Nieuw Gastel, 1964. 210 pp. € 15,00


01565 Archief van de ambachtsheerlijkheid Oud- en Nieuw-Vossemeer en Vrijberghe 1410-1962

Albert Delahaye. Oud- en Nieuw-Vossemeer, 1965. 264 pp. Een uitgave van de Raad van Beheer van de N.V. Beleggingmaatschappij ‘Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw Vossemeer en Vrijberghe’. € 20,00


01566 Inventaris van de archieven van de gemeente Putte

A. Delahaye / G.J. van Donschot. 1988. 83 pp. Inventarisreeks Streekarchief Nassau-Brabant nr. 2. € 5,00


01567 Inventaris van het administratief archief van de gemeente Ossendrecht 1941-1980

Drs. W.F.L. Reijnders. 1989. 92 pp. Inventarisreeks Streekarchief Nassau-Brabant nr. 4. € 5,00

01569 ‘Dien fatalen dag’

Dr. O. van Nimwegen. Bergen op Zoom, 1997. 63 pp. Het beleg van Bergen op Zoom in 1747. Geïllustreerd. € 5,00


01570 Dickmaels voor quaet

Eugène Jansen. Hoogerheide, 2001. 110 pp. De geschiedenis van de polder van Ossendrecht 1651-1682. Geïllustreerd. € 7,50


01571 ‘Altyt niet voor de wint’

Drs. Yolande Kortlever. Bergen op Zoom, 1998. 19 pp. Schippers en vissers in de Bergse archieven door de eeuwen heen. Verschenen ter gelegenheid van de Bergse Avond, 8 april 1998. Geïllustreerd. € 2,50


01573 De archieven in Noord-Brabant

L.M.Th. L. Hustinx e.a. Alphen a/d Rijn, 1980. 563 pp. Deel IV in de serie Overzichten en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland. Goed. € 3,50


01574 De archieven in Zeeland

L.M.Th.L. Hustinx e.a. Alphen a/d Rijn, 1979. 177 pp. Deel III in de serie Overzichten en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland. Goed. € 3,50


01575 De wetenschap als maatschappelijk proces

J.D. Bernal. Utrecht / Antwerpen, 1969. Aula uitgave. 999 pp. Marxistische visie op de wederzijdse beïnvloeding van wetenschap en maatschappij. In vier delen. Oorspronkelijke titel: ‘Science in History’. Omslag en paginaranden vergeeld. Geïllustreerd. € 10,00


01578 Nyenrode in´t hart van Nederland

J. Goudstikker. 1936. 32 pp. De geschiedenis van het kasteel ‘Nyenrode’ en de bewoners daarvan. Geïllustreerd. € 5,00


01579 The Rise of The Dutch Republic: a history

John Lothrop Motley. London, Frederick Warne. New Edition. [ca 1880]. 3 vol., XIX + 544, XV + 568, XIII + 651pp. The "Chandos Classics". Rug vol. 2 zwak. Begin en eindpagina's wat vlekkerig. € 25,00


01580 Het poppenspel in de Nederlanden

J. Vandenbroucke. Antwerpen, 1946. 136 pp. Geïllustreerd. € 6,00


01581 De Haard in ons volksleven

D.J. van der Ven. Bergen op Zoom, ‘De Schelde Haardenfabriek (1951) 64 pp. Interessante brochure over de geschiedenis van de haard met goedgekozen illustraties. Naam eigenaar op schutblad. € 6,50


01582 De strijd met den duivel: de heksenprocessen in het licht der massa-psychologie

Kurt Baschwitz. Andries Blitz, Amsterdam, 1948, 556 pp. Geb. met stofomslag. Stofomslag heeft scheurtjes en is verkleurd. Geïllustreerd. € 12,50


01583 Bezet Gebied dag in dag uit

J. Dankers / J. Verheul. Het Spectrum Utrecht / Antwerpen, 1965. Eerste druk. 190 pp. Nederland en Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog. Een chronologisch overzicht. € 3,00

01585 Het leven van koningin Elisabeth I

Prof. Sir John E. Neal. Zeist, 1962. 223 pp. Oorspronkelijke titel: ‘Queen Elisabeth I’. Geïllustreerd. € 3,00


01586 Weg van het boek

G.J. Hupse. Deventer, 1977. Tweede druk. 82 pp. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving. Uitgegeven op initiatief van de Stichting Drukkersmanifestatie Deventer in 1977, 500 jaar nadat het eerste boek in Deventer werd gedrukt. Geïllustreerd. € 7,50


01587 Heraldiek hoe & waarom

Jan Zeeman. 30 pp. Geïllustreerd. € 3,00


01588 Graven naar het verleden

Gerrit van der Heide. Utrecht, 1972. 55 pp. Archeologie van de lage landen, van ijstijd tot middeleeuwen. Korte samenvatting televisielessen van de gelijknamige Teleac-cursus. Geïllustreerd. € 3,50


01589 Verslag van de algemene vergadering der leden van het Historisch Genootschap gehouden te Utrecht op 15 Mei 1948

Utrecht, 1948. 46 pp. Met bijdragen van W. Voorbeijtel Cannenburg: ‘De Nederlandse Poolexpeditie 1882-1883’ en prof. dr. F.L. Ganshof: ‘Het falen van Karel de Grote’. € 8,00

01590 Verslag van de algemene vergadering der leden van het Historisch Genootschap gehouden te Utrecht op 30 October 1950

Utrecht, 1951. 53 pp. Met bijdragen van prof. dr. J.H. Kernkamp: ‘Vredesonderhandelingen in 1598, toegelicht uit een koopmansarchief’ en prof. dr. H. van Werveke: ‘Landelijke en stedelijke nijverheid. (Bijdrage tot de oudste geschiedenis van de Vlaamse steden)’. Geïllustreerd. € 8,00


01591 Iets over Het Feest van den Eersten April in het jaar des Heeren 1872

Dr. W.J.F. Nuyens. Haarlem / Utrecht, 1872. 24 pp. Stempel eigenaar op binnenpagina. Zwak. € 7,50

01592 Canada - Nederland 1945-1980 Ter herinnering

Gedenkboekje samengesteld door het Directorate of Public Relations, Department of Veterans Affairs, Ottawa. 47 pp. Met losse kaart. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. (Ned. / Eng. / Fr.) € 5,50


01593 Tijdschrift voor geschiedenis

Groningen, 1986. Met bijdragen van o.a. Johan Verberckmoes: ‘Het lachen van de Zuidnederlanders in het begin van de 17e eeuw’ en E.A. van den Heuvel-Strasser: ‘Vluchtelingenzorg of vreemdelingenbeleid. De Nederlandse overheid en de Belgische vluchtelingen, 1914-1915’. € 4,00


01594 Mirakelboeck Onser Liever Vrouwen t’Amersfoert

Met inleiding en aantekeningen door P. Lukenaer. Amersfoort, 1946. 87 pp. Naam eigenaar op schutblad. € 12,00


01597 De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850)

Prof. dr. B.H. Slicher van Bath. Utrecht / Antwerpen, 1960. Aula uitgave. 413 pp. Bibliotheekexemplaar. € 3,50


01598 Bijdragen tot de agrarische geschiedenis

Bernhard Slicher van Bath. Utrecht / Antwerpen, 1978. Aula uitgave. 331 pp. Artikelen over verschillende aspecten van de agrarische geschiedenis, die gepubliceerd zijn na ‘De agrarische geschiedenis van West-Europa 500-1850’. Beschadiging op voorzijde omslag. € 5,00

01599 De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver

L. van Ollefen / R. Bakker. Amsterdam, 1793. In 204 gravures en 7 kaarten. Facsimile. Geb. Met stofomslag. € 11,50


01601 Historisch leesboek

’s-Gravenhage, 1906. 496 pp. Geb. Bloemlezing met bijdragen van o.a. R. Fruin: ‘Een Hollandsche stad in de Middeleeuwen’, P.J. Blok: ‘Het kaas en broodvolk’, R.C. Bakhuizen van den Brink: ‘Isaac Lemaire’, H. Brugmans: ‘De Oost-Indische Compagnie’, J.E. Heeres: ‘De afstand der Kaap de Goede Hoop aan Engeland in 1814’, W.H. de Beaufort: ‘Engelsche en Hollandsche vrijhandelsplannen’, H.T. Colenbrander: ‘De strijd der staatspartijen in de republiek’. € 12,50


01602 Nederlanders over de zeeën

H.J. de Graaf (red.). Utrecht, 1955. Tweede herziene druk. 260 pp. Geb. 350 jaar geschiedenis van Nederland buitengaats. Geen stofomslag. Geïllustreerd. € 7,50


01603 De mensheid en haar geschiedenis

C. Riekwel. Tjeek Willink Zwolle, 1952. Vier delen. Geb. Kart. Deel 1: Van de vroegste tijden tot 1453; deel 2: Van de Renaissance tot de Revolutie; deel 3: Van de Franse revolutie tot het Imperialisme; deel 4: Van het Imperialisme tot de U.N.O. Geïllustreerd. Iets vergeeld. Goed. € 15,00

01606 The linear scripts and the tablets as historical documents

Sterling Dow / John Chadwick. Londen / New York, 1971. 51 pp. Volume II, chapter XIII. (A): Literacy in Minoan and Mycenaean lands; (B): The linear B tablets as historical documents. (Eng.). € 4,50


01607 Uit de opbouw van de Nederlandse Staat

Haarlem, 1948. 164 pp. Geb. Met stofomslag. Staatsrechtelijke bloemlezing verzameld door mr. W.H. Vermaas. Geïllustreerd. Stempel op omslag en schutblad. € 7,50


01608 Holland op zijn smalst

Victor de Stuers. Bussum, 1975. 180 pp. Verscheen eerder als artikel in De Gids, jaargang 37, 3e serie. Jaargang 11, dl. 3, november 1873, blz. 320-403. Geïllustreerd. € 5,50


01609 20.000 mijlen over zee

Het groote nationale filmwerk van Polygoon. De wereldreis van Hr. Ms. onderzeeboot K XVIII. Z.j. (20) pp. Geïllustreerd. Net exemplaar. € 9,00


01610 Het hof van Ferrara

Kazimierz Chledowski. Amsterdam, z.j. 556 pp. Geb. Uit het Pools vertaald door B. Vogelfang. Met 40 platen. € 7,50


01611 De gulden passer

Bulletin van de ‘Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen’, jaargang 69, 1991. 226 pp. Met bijdragen van o.a. B.A.J. Wasser: ‘Die Peregrinatie van Iherusalem, pelgrimsverslagen van Nederlandse Jerusalemgangers in de 15e, 16e en 17e eeuw: onstaan en ontwikkeling’, B.A. Vermaseren: ‘Geschiedenis en bibliografie: de te Vianen gedrukte ‘Concordantie’ tussen Lutheranen en Calvinisten te Antwerpen (dec. 1566)’. € 10,00


01612 Geschiedenis van Schiedam

Drs. G. van der Feijst. Schiedam, 1975. 335 pp. Geb. Met stofomslag. Op schutblad de geschreven tekst: ‘Aangeboden ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan der stad Schiedam in 1975’, met signaturen van de secretaris en de toenmalige burgemeester van Schiedam. Geïllustreerd met foto’s en kaarten. € 17,50


01613 Huis Bergh kasteel en collectie

Dr. J.H. van Heek. Nijmegen, 1987. 259 pp. Twee delen in een band. Deel 1: Huis Bergh: Kasteel. Voormalige titel ‘Schets der wordings- en bouwgeschiedenis van het Kasteel Bergh te ’s-Heerenberg’ (1943). Deel 2: Huis Bergh: Collectie. Voormalige titel ‘Wat het Huis Bergh in zich houdt’ (1961). Zeer fraai geïllustreerd. € 17,50


01614 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie

’s-Gravenhage, 1981. Deel 35. 308 pp. Geb. Met artikelen van o.a. drs. S.A.C. Dudock van Heel: ‘De familie van Pieter Cornelisz Hooft’, Jhr. F.G.L.O. van Kretschmar: ‘Aantekeningen bij de portretten Hooft’, ir. F. Bontekoe / mr. J.C. Kutsch Lojenga: ‘De Van Loo’s in de omgeving van Rembrandt’. Geïllustreerd. € 6,50


01615 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie

’s-Gravenhage, 1982. Deel 36. 303 pp. Geb. Met artikelen van o.a J.W. Zondervan: ‘Het Panhuys-paneel van het Mauritshuis; beeld van een snel vervlogen droom’, drs. S.A.C. Dudok van Heel: ‘Van Heel uit Hedel’, drs. R.E.O. Ekkart: ‘Vroege portretkunst in Nieuw-Nederland’, prof. dr. R.P. Swieringa: ‘Het bestuderen van de Nederlandse emigratie naar de Verenigde Staten; nieuwe methoden en begrippen’. Geïllustreerd. € 6,50


01616 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie

’s-Gravenhage, 1983. Deel 37. 300 pp. Geb. Met artikelen van o.a. drs. F.J.W. van Kan: ‘Het middeleeuwse riddermatige geslacht Van Zwieten (eerste stuk)’, W. Weynaendts van Resandt: ‘De voorouders van de Haarlemse familie Van Amstel’, Hanneke Das-Horsmeier: ‘Een avondsmaalbeker uit 1643 te Vught, geschonken door de Haarlemmer Pieter Olycan’, M.R.H. Calmeyer / drs. Ariëtte Schippers: ‘Het geslacht Zymonsz Doncker’, drs. P.D. ’t Hart: ‘De eerste overlijdensadvertenties in de Nederlandse kranten’. Geïllustreerd. € 6,50


01617 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie

’s-Gravenhage, 1984. Deel 38. 304 pp. Geb. Met artikelen van o.a. drs. F.J.W. van Kan: ‘Het middeleeuwse riddermatige geslacht Van Zwieten (tweede stuk)’, jhr. F.G.L.O. van Kretschmar: ’To be or not to be; de Van Riebeeck portretten in het Rijksmuseum’, T.E.A. Douwes: ‘Scheepvaartadministratie als bron voor genealogie en naamkunde’, B.C. Sliggers: ‘Het portret-oevre van J.P. Visser Bender (1785-1813), in het bijzonder zijn Haarlemse typen’. Geïllustreerd. € 6,50

01618 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie

’s-Gravenhage, 1985. Deel 39. 304 pp. Geb. Met artikelen van o.a. drs. R.E.O. Ekkart: ‘Portretten van de vrouw van Jan Huygen van Linschoten en van haar afstammelingen’, D. van Duyn: ‘Twee Indische kinderportretten van Van Riebeeck en Gruys naar Van Oosten en Rees’, jhr. F.G.L.O. van Kretschmar: ‘Nogmaals de Van Riebeeckportretten in het Rijksmuseum’, J. Tjaardstra: ‘De Vlaamse herkomst van het Meppelse geslacht Blom’, drs. L.A.C.A.M. van Rijckevorsel: ‘Drie Bosschenaren in Napoleons garde d’honneur: Bernhard van Rijckevorsel, August van Lanschot, Pieter Vermeulen’. Geïllustreerd. € 6,50


01619 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie

’s-Gravenhage, 1986. Deel 40. 335 pp. Geb. Met artikelen van o.a. J.G.J. van Booma: ‘Het wegen van dopelingen, andere kinderen en volwassenen in onze kerkgebouwen, voor de Reformatie’, C.W. Delforterie: ‘Frans Jansz van Santen, 17e-eeuws boekenliefhebber te Leiden, en zijn familie’, E.J. Wolleswinkel: ‘Drie voorbeelden van teruggevonden pendantportretten. Van der Houven-Cabeljau, Van Volbergen-Langley en De Witt-Van de Corput’. Geïllustreerd. € 6,50


01620 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie

’s-Gravenhage, 1987. Deel 41. 299 pp. Geb. Met artikelen van o.a. W. Weijnaendts van Resandt: ‘Vincent van Doerne en zijn voorouders’, N. Plomp: ‘Legitimaties in de Noordelijke Nederlanden in de Bourgondische en Habsburgse tijd’, E.J. Wolleswinkel: ‘Ontroonde stamouders. De portretten van Andries van de Goes (1563), mevrouw Gael (1615) en het echtpaar De Flines-Roefs’, B.C. Sliggers / D.F. Goudriaan: ‘De Haarlemse kunstenaarsfamilie Van der Vinne’, L.F.W. Adriaenssen: ‘De afstammingswaan en de genealogische poëzie van Willem Bilderdijk’. Geïllustreerd. € 6,50


01621 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie

’s-Gravenhage, 1988. Deel 42. 295 pp. Geb. Met artikelen van o.a. E.J. Wolleswinkel: ‘Wil het ware echtpaar opstaan! De identificatie van de portretten van Abraham van Hoogenhouck en Margaretha van Santen’, C.P. Mulder / P.A. Christiaans: ‘Een gemengd gezelschap en een vergeten onderscheiding. Broeders in de Orde van de Nederlandse Leeuw 1816-1960’. Geïllustreerd. € 6,50


01622 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie

’s-Gravenhage, 1989. Deel 43. 273 pp. Geb. Met artikelen van o.a. C. Hoek: ‘Het voorgeslacht van Cornelius Musius. Pater van het Sint Agatha Convent te Delft’, R.J.F. van Drie: ‘Theorie van de heraldiek in de 17e eeuw, een verkenning’, B.C. Sliggers / A.G. van der Steur: ‘Portretten van honderdjarigen’. Geïllustreerd. € 6,50


01623 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie

’s-Gravenhage, 1990. Deel 44. 297 pp. Geb. Met artikelen van o.a. V.A.M. van der Burg: ‘Ontwikkelingen in het naamrecht’, Willem Frijhoff / Rob van Drie: Het wapenboek van de Nederlandse studentenvereniging te Angers, 1614-1617’, C.P. Mulder / P.A. Christiaans: ‘Een select gezelschap en een vergeten onderscheiding. Ridders in de Orde van de Gouden Leeuw van Nassau’. Geïllustreerd. € 6,50


01624 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie

’s-Gravenhage, 1991. Deel 45. 288 pp. Geb. Met artikelen van o.a. S.A.C. Dudok van Heel: ‘De familie van de schilder Pieter Lastman (1583-1633). Een vermaard leermeester van Rembrandt van Rijn’, E.J. Wolleswinkel: ‘De familieportretten van Mr. Jan van Heurn in 1704 (1712), R.J.F. van Drie: ‘Gevangen voorouders. Onderzoek in negentiende-eeuwse gevangenisarchieven’. Geïllustreerd. € 6,50


01625 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie

’s-Gravenhage, 1992. Deel 46. 291 pp. Geb. Met artikelen van o.a. R.J.F. van Drie: ‘Nederland en Europa in genealogisch perspectief. Enkele inleidende opmerkingen’, E.J. Bok-Cleyndert / R. Loeber: ‘Het geslacht Wybrants. Een koopmansfamilie in de Nederlanden en Ierland’, H.H.M. van Lieshout: ‘Hugonoten in Grave’, J.C.C.F.M. van den Borne: ‘Naturalisaties in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw’. Geïllustreerd. € 6,50


01627 Karel V

Peter Lahnstein. Amsterdam / Brussel, 1980. 268 pp. Heerser over de Oude en Nieuwe Wereld. Oorspronkelijke titel: Auf den Spuren von Karl V. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 4,00

01628 Het Brouwershuis

F. Smekens. Antwerpen, 1974. 39 pp. Beknopte gids, verschenen in de serie ‘Stad Antwerpen - Oudheidkundige Musea’. Geïllustreerd. € 5,00


01630 Geschiedenis van het vrouwelijk lichaam

Edward Shorter. Baarn, 1984. 367 pp. Altijd was de vrouw de gevangene van haar lichaam. Snel op elkaar volgende zwangerschappen, riskante bevallingen en ‘vrouwenkwalen’ ondermijnden haar gezondheid. De moderne medische wetenschap maakte haar vrij. Oorspronkelijke titel: ‘A History of Woman’s Bodies’. € 6,50


01631 De cultuur van middeleeuws Europa

Jacques Le Goff. Amsterdam, 1987. Vierde druk. 494 pp. Oorspronkelijke titel: ‘La civilisation de l’Ócident médiéval’. € 5,00


01632 Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis

Dr. Wilhelm Kosch. Dr. H.H. Knippenberg (vert.) Tweede vermeerderde druk. Boekdrukkerij Helmond, Helmond, 1946. 213 pp. Geb. Met (beschadigde) stofomslag. Twee eeuwen van pruisische veroveringspolitiek in Duitschland, Oostenrijk en Europa. € 12,50


01633 De Nederlandse krant

Dr. Maarten Schneider. Eerste druk. Amsterdam, 1943. 192 pp. Geb. Van ‘nieuwstydinghe’ tot dagblad. Stempel eigenaar op schutblad. € 7,50


01634 Het Nederlandse parlement vroeger en nu

Dr. Willem Drees Sr. Naarden, 1975. Tweede druk. Geb. Geïllustreerd. € 8,50


01636 De Vriese

Mr. O. Schutte. Overdruk uit ‘De Nederlandsche Leeuw’, jaargang CVI (1989) kol. 228-336. 128 pp. De genealogie van de familie De Vriese. € 8,00


01637 Tussen ideaal en werkelijkheid

Shulamith Shahar. Houten, 1981. 315 pp. Vrouwen in de middeleeuwse wereld. Oorspronkelijke titel: ‘Die Frau im Mittelalter’. € 5,00


01639 Patriotten en bevrijders

Simon Schama. Uitg. Agon, 1989. Vierde druk. 859 pp. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780-1813. Oorspronkelijke titel: ‘Patriots and Liberations. Revolution in the Netherlands, 1780-1793’. € 10,00


01640 In de schaduw van gisteren

H.M. van Randwijk. 324 pp. Kroniek van het verzet in de jaren 1940-1945. Herdenkingsuitgave Nationaal Comité 25 jaar Bevrijding 5 mei 1970. € 5,00


01642 Heraldiek

Drs. J.A. de Boo. Bussum, 1967. 120 pp. Fibulareeks 26. Geïllustreerd. € 5,00


01643 Roem van Amsterdam

Max Prick van Wely / Chris Rabé. Haarlem, 1982. 184 pp. Het dagelijkse leven van weleer in liederen bezongen van vóór 1900: lofliederen, bruiloftsliederen, kermisliederen enz. Vele voorzien van de oorspronkelijke toonzetting. Geïllustreerd. € 7,50


01644 Koninklijke woorden 1950 van Hare Majesteit Koningin Juliana

Amsterdam / Antwerpen, 1950. Uitgave van de Wereldbibliotheek Vereniging. Rede uitgesproken op vrijdag 5 mei 1950 voor Radio Hilversum. € 5,00


01645 Rede van Adolf Hitler

32 pp. Ter gelegenheid van den 8en verjaardag der Nationaal-Socialistische revolutie in het Sportpalast te Berlijn op 30 januari 1941. € 8,00


01646 Rede van den Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss-Inquart

31 pp. Gehouden op Woensdag 12 Maart 1941 in het Concertgebouw te Amsterdam voor het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in de Nederlanden. € 10,00


01648 Benaderbaar verleden

Dr. W. den Boer. Leiden, 1952. 92 pp. Weergave van voordrachten die in 1951 te Leiden werden gehouden en toen werden aangekondigd als colleges over ‘Wijsbegeerte der Geschiedenis’. Bibliotheekexemplaar. € 6,00


01649 De sociaal-economische geschiedenis van België

Dr. Floris Prims. Brugge, 1926. Tweede uitgave. 187 pp. € 20,00


01651 Archeologische verzamelingen in Nederland

Prof. dr. A.N. Zadoks-Josephus Jitta / drs. A.M. Witteveen. Amsterdam, z.j. 122 pp. Een museumrondgang. Geïllustreerd. € 7,50


01652 1813-15 ons koninkrijk geboren

D.H. Couvée / dr. G. Pikkemaat. Alphen a/d Rijn, 1963. 191 pp. Herdenkingsuitgave aangeboden door het Gemeentebestuur van Halsteren. Geïllustreerd. € 6,00


01653 Charte de Huy, 1066

Brussel, 1966. 526 pp. Catalogue de l’exposition consacree aux libertes communales a l’occasion de la conmemoration du IXe centenaire de la Charte de Huy, 1066-1966. (Fr.) € 8,00

01654 Het Rijke Roomse Leven

Ad Rooms. Verse Hoeven, Raamsdonksveer, 2002. 111 pp. Geb. Herinneringen met weemoed en weerzin. Geïllustreerd. Als nieuw. € 13,50


01655 Révolution Brabançonne (1789)

Theodore Juste. Brussel Office de Publicité, z.j. 326 pp. Geb. (Fr.) € 22,50


01656 Van Abraham naar Pius

Frans Oudejans. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten / Diegem, 1999. 72 pp. 125 jaar almanak voor katholiek Nederland. Geïllustreerd. € 13,50


01657 Shell-journaal van Hollands water

Dr. J.M. Fuchs. Rotterdam, 1970. 126 pp. Geïllustreerd. € 3,00


01658 Handel & Wandel Shell-journaal van markten en kermissen

Maurits van Rooijen. Rotterdam, 1985. 127 pp. Geïllustreerd. € 3,00


01659 Shell-journaal van Nederlandse stadspoorten

Dr. J.M. Fuchs / W.J. Simons. Rotterdam, 1978. 119 pp. Geïllustreerd. € 3,00


01660 Blood, sweat, and tears

Winston S. Churchill. New York, 1941. Eerste druk. 462 pp. Geb. Naam eigenaar op schutblad. € 9,50

01663 Het Nationalisme van de N.S.B.

L. Lindeman. Utrecht, z.j. Vierde druk. 361 pp.Geb. Een documentatie over het tijdvak einde 1931-zomer 1939. Geïllustreerd. € 32,50


01664 Het Socialisme van de N.S.B.

L. Lindeman. Utrecht, z.j. Tweede druk. 331 pp. Geb. Een documentatie over het tijdvak einde 1931-zomer 1939. Geïllustreerd. € 32,50


01665 Het bronzen hart

Dr. Joseph Goebbels. Amsterdam, 1944. 444 pp. Geb. Oorspronkelijke titel: ‘Das Eherne Herz, Reden und Aufsätze aus den Jahren 1941-1942’. € 32,50


01666 Mussolini

Paolo Monelli. Bussum, 1954. 262 pp. Geb. Leven en ondergang. Oorspronkelijke titel: ‘Mussolini piccolo Borgese’. Geïllustreerd met kaarten en tekeningen. € 9,50


01668 Hirohito de keizer die moest blijven

Edward Behr. Utrecht, 1989. 399 pp. Geb. Met stofomslag. De waarheid achter de mythe.

Oorspronkelijke titel: ‘Hirihito: Behind the Myth’. Geïllustreerd. € 10,00
01670 Beschouwing en onderzoek

L.J. Rogier. Utrecht / Antwerpen, 1954. 315 pp. Geb. Zonder stofomslag. Historische studies met een inleidend woord van Anton van Duinkerken. € 10,00


01672 English society in the Eleventh Century

Sir Paul Vinogradoff. Oxford, 1968. Herdruk. First published in 1908. 599 pp. Geb. Essays in English Mediaeval History. (Eng.) € 19,50


01675 De voorgeschiedenis van Nederland

Dr. A.W. Byvanck. Leiden, 1944. Derde druk. 250 pp. Met 36 platen, 18 afbeeldingen en kaarten in de tekst. Geb. Naam eigenaar op schutblad. € 12,50


01676 De Nederlanden in de late middeleeuwen

D.E.H. de Boer / J.W. Marsilje (red.) Utrecht, 1987. Aula uitgave. Eerste druk. 447 pp. In Memoriam-bundel opgedragen aan wijlen prof. dr. H.P.H. Jansen. Met bijdragen van o.a. B. Ebels-Hoving: ‘Desiderius Erasmus en Jacobus Canter’, F.W.N. Hugenholz: ‘Melis Stoke en Jacob van Maerlant’, P.C.M. Hoppenbrouwers: ‘De broederschap van Onze Lieve Vrouw te Heusden’, W. Prevenier: ‘Vrouwenroof als middel tot sociale mobiliteit in het 15-eeuwse Zeeland’. € 9,50


01677 De sneeuwpoppen van 1511

Herman Pleij. Amsterdam, 1998. Tweede druk. 439 pp. Stadscultuur in de Middeleeuwen. Gesigneerd exemplaar. Geïllustreerd. € 12,50


01679 Blockade und Luftbrücke

1e Auflage. Herausgeber Die Stiftung Luftbrückendank, Berlin, 1988. Ausstellungs-Katalog. 96 pp. Legende oder Lehrstück? Die Berlin-Krise von 1948/49 und ihre Folgen. Orig. kartoniert. Zahlreich illustriert (D) € 7,50


01680 Quo vadis Germania?

Margriet E. Drent. St. voor Strategische Studies, Den Haag, 1995. 79 pp. Het buitenlands beleid van de Bondsrepubliek Duitsland, vijf jaar na de eenwording. € 5,00


01682 De onoverwinnelijke vloot

Dr. J. Brouwer. Amsterdam, 1938. 206 pp. Geb. Naar berichten van opvarenden en tijdgenoten. Uitgave van Patria, Vaderlandsche Cultuurgeschiedenis in Monografieën. Naam eigenaar op schutblad. € 6,50


01683 Het mysterie van Spanje

Dr. J. Brouwer. Amsterdam, 1946. Tweede druk. 243 pp. Geb. Met stofomslag. Beschouwend realistische geschiedenis van Spanje. Geïllustreerd. € 6,50


01684 Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België

H.W.J. Volmuller. ’s-Gravenhage / Antwerpen, 1981. 655 pp. Geb. Met stofomslag. Geïllustreerd. € 10,00


01685 De evolutie van mens en maatschappij

C.D. Darlington. Utrecht / Antwerpen, 1973. 726 pp. Geb. Met stofomslag. Genetische interpretatie van de geschiedenis. Oorspronkelijke titel: ‘The Evolution of Man and Society’.

€ 9,50

01686 De eer en hoogheid van de staatJ. Heringa. Groningen, 1961. 645 pp. Over de plaats der Verenigde Nederlanden in het diplomatieke leven van de zeventiende eeuw. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren. € 35,00
01687 De lage landen bij de zee

Jan en Annie Romein. Amsterdam, 1979. Achtste druk. 751 pp. Geb. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. Geïllustreerd met 130 afbeeldingen. € 10,00


01688 Erflaters van onze beschaving

Jan en Annie Romein. Amsterdam, 1977. Twaalfde druk. 895 pp. Geb. Met stofomslag. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Geïllustreerd met 198 afbeeldingen. € 7,50


01689 Historische Objektivität

Göttingen, 1975. 102 pp. Aufsätze zur Geschichtstheorie. Mit beiträgen von Hans Michael Baumgartner, Karl Georg Faber, Jörn Rüsen, Adam Schaff. (D) € 3,50


01690 China van morgen

Robert Guillain. Baarn, 1968. 230 pp. Veranderen 700 miljoen Chinezen het gezicht van de wereld? Oorspronkelijke titel: ‘Dans 30 ans le Chine’. Geïllustreerd. € 9,50


01691 De terugkeer van Eva Perón

V.S. Naipaul. Amsterdam / Antwerpen, 1995. 207 pp. Bevat de verhalen ‘Michael X en de Black Power-moorden op Trinidad’, ‘De terugkeer van Eva Perón’ en ‘Het einde van John Sunday’. Oorspronkelijke titels: ‘The killings in Trinidad’, ‘The return of Eva Perón’ en ‘The end of John Sunday’. € 3,50


01692 Ploeger op het spoor

Paul van Beckum. Rijswijk, 1992. 78 pp. Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van drs. L.F. Ploeger als president-directeur van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. € 3,00


01693 Mijn jaren als bevelhebber

H.A. Couzy. Amsterdam / Antwerpen, 1996. 184 pp. Een onthullende blik op de interne verhoudingen binnen een tot nu toe gesloten organisatie. € 3,00


01694 Hans Wiegel en het spel om de macht

Jan Hoedeman. Uitgeverij Scheffers, 1993. 241 pp. Een politiek portret op basis van interviews. Geïllustreerd. € 4,00


01695 Veertig jaren speurderswerk

C.J. van Ledden Hulsebosch. Tweede vermeerderde druk. Kemink, Utrecht, 1945. 320 pp. Geb. Naam eigenaar op schutblad. € 5,00


01696 Henk Sneevliet revolutionair-socialist in Europa en Azië

Max Perthus. Nijmegen, 1976. 512 pp. Geïllustreerd. € 8,50


01697 De vijand

Felix Greene. Uitgeverij Meulenhoff, 1972. 326 pp. Aantekeningen over Imperialisme en revolutie. Oorspronkelijke titel: ‘The Enemy’. € 10,00


01698 Opkomst en ontbinding van het wereldcommunisme

Arthur Stam. Amsterdam, 1975. 342 pp. De verhouding tussen de Russische Sovjetstaat en het communisme in de rest van de wereld. € 7,50


01699 Kortsluiting

Marcel Metze. Nijmegen, 1991. Tweede druk. 351 pp. Het technisch vernuft maar ook de marktblindheid, de dromen, de interne gevechten, de megalomanie, de Japanfobie, de misslagen, de chaos, de neergang, de struggle for life, kortom: hoe Philips zijn talenten verspilde. Geïllustreerd. € 7,50


01701 The Stages of Economic Growth

W.W. Rostow. London, 1973. 253 pp. Second edition. A Non-Communist Manifesto. (Eng.) € 12,50

01704 The Causes of the American Civil War

Alan A. Conway. Published by The Historical Association, London, 1969. 16 pp. Aids for teachers serie no. 8. (Eng.) € 3,50


01705 The Pattern of Politics in Eighteenth Century England

John B. Owen. Published by The Historical Association, London. 18 pp. Aids for teachers serie no. 10. (Eng.) € 3,50


01706 Adam Smith

Sir Alexander Gray. The Historical Association. London, 1968. Reprint. 28 pp. General Series no. 10. (Eng.) € 3,50


01707 Liberalism in Nineteenth-Century Europe

Irene Collins. The Historical Association. London, 1971. Reprint. 25 pp. General Series no. 34. (Eng.) € 3,50


01708 Limited Monarchy in Great Britain in the Eighteenth Century

Richard Pares. The Historical Association. London, 1972. Reprint. 28 pp. General Series no. 35. (Eng.) € 3,50

01709 Enlightened Depotism

Fritz Hartung. The Historical Association. London, 1975. Reprint. 32 pp. General Series no. 36. (Eng.) € 3,50


01710 Mercantilism

Charles Wilson. The Historical Association. London, 1975. Reprint. 28 pp. General Series no. 37. (Eng.) € 3,50


01711 Oliver Cromwell 1658-1958

Christopher Hill. The Historical Association, London, 1977. Reprint. 30 pp. General Series no. 38. (Eng.) € 3,50


01712 Tudor Enclosures

Joan Thirsk. The Historical Association, London, 1970. Reprint. 22 pp. General Series no. 41. (Eng.) € 3,50


01713 The Origins of Parliament

Edward Miller. The Historical Association, London, 1967. Reprint. 24 pp. General Series no. 44. (Eng.) € 3,50


01714 Historical Novels

Helen Cam. The Historical Association, London, 1974. Reprint. 27 pp. General Series no. 48. (Eng.) € 3,50


01715 The Risorgimento

Agatha Ramm. The Historical Association, London, 1972. Reprint. 28 pp. General Series no. 50. (Eng.) € 3,50


01716 Chartism

F.C. Mather. The Historical Association, London, 1977. Reprint. 35 pp. General Series no. 61. (Eng.) € 3,50


01717 Peter the Great

M.S. Anderson. The Historical Association, London, 1975. Reprint. 32 pp. General Series no. 71. (Eng.) € 6,50


01718 The War of American Independence

Esmond Wright. The Historical Association, London, 1976. 46 pp. General Series no. 87. Geïllustreerd. (Eng.) € 3,50


01719 Regional Aspects of the Scottish Reformation

Ian B. Cowan. The Historical Association, London, 1978. 40 pp. General Series no. 92. (Eng.) € 3,50

01720 The Atlantic Slave Trade and Black Africa

P.E.H. Hair. The Historical Association, London, 1978. 36 pp. General Series no. 93. (Eng.) € 3,50

01721 William the Silent and the Revolt of the Netherlands

K.W. Swart. The Historical Association, London, 1978. 39 pp. General Series no. 94. (Eng.) € 3,50

01722 Peter Abelard

D.E. Luscombe. The Historical Association, London, 1979. 40 pp. General Series no. 95. (Eng.) € 3,50

01723 Franklin D. Roosevelt and the New Deal

D.K. Adams. The Historical Association, London, 1979. 40 pp. General Series no. 96. (Eng.) € 3,50

01724 Women’s Suffrage in Britain 1867-1928

Martin Plugh. The Historical Association, London, 1980. 40 pp. General Series no. 97. Geïllustreerd. (Eng.) € 3,50


01725 The Church of England in the Mid-Nineteenth Century

B.I. Coleman. The Historical Association, London, 1980. 48 pp. General Series no. 98. (Eng.) € 3,50

01726 The Scottish Enlightenment

G.E. Davie. The Historical Association. London, 1981. 36 pp. General Series no. 99. (Eng.) € 3,50

01727 The Great Revolt of 1381

E.B. Fryde. The Historical Association, London, 1981. 36 pp. General Series no. 100. (Eng.) € 3,50

01728 Modern Greece

Richard Clogg. The Historical Association, London, 1981. 36 pp. General Series no. 101. (Eng.). € 3,50

01730 Faction in Tudor England

E.W. Ives. The Historical Association, London, 1979. 30 pp. Appreciations in History no. 6. Geïllustreerd. (Eng.) € 3,50


01731 The English Town 1660-1760

Angus McInnes. The Historical Association, London, 1980. 38 pp. Appreciations in History no. 7. Geïllustreerd. (Eng.) € 3,50


01733 Economics for Historians

G.R. Hawke. Cambridge, 1980. Eerste druk. 237 pp. Intendet for students of history who realise that their subject demands some understanding of economics. (Eng.) € 7,50


01735 Handbook for History Teachers

W.H. Burston / C.W. Green. London, 1972. Tweede druk. 1070 pp. Geb. Met stofomslag. Prepared by the Standing Sub-Committee in History, University of London Institute of Education. (Eng.) € 8,00


01736 Books on Communism & the Communist Countries

P.H. Vigor. London, 1971. 444 pp. Geb. Met stofomslag. A Selected Bibliography. (Eng.) € 6,50

01737 Aufgabe und Gestaltung des Geschichtsunterrichts

W. Kleinknecht / H. Krieger / W. Lohan. Frankfurt am Main, 1966. Vierde druk. 368 pp. Geb. Met stofomslag. Handbuch des Geschichtsunterrichts Band 1. (D) 5 delen, samen € 22,50


01738 Das Altertum

W. Kleinknecht / H. Krieger. Frankfurt am Main, 1967. Derde druk. 312 pp. Geb. Met stofomslag. Handbuch des Geschichtsunterrichts Band 2. (D) Zie boven


01739 Das Mittelalter

W. Kleinknecht / H. Krieger. Frankfurt am Main, 1967. Derde druk. 317 pp. Geb. Met stofomslag. Handbuch des Geschichtsunterrichts Band 3. (D) Zie boven


01740 Die Neuzeit

W. Kleinknecht / H. Krieger. Frankfurt am Main, 1963. Tweede druk. 291 pp. Geb. Met stofomslag. Handbuch des Geschichtsunterrichts Band 4. (D) Zie boven


01741 Die Neueste Zeit 1850-1945

W. Kleinknecht / H. Krieger. Frankfurt am Main, 1965. Eerste druk. 383 pp. Geb. Met stofomslag. Handbuch des Geschichtsunterrichts Band 5. (D) Zie boven.


01742 Heksen & Heksenwaan

Ivo Gay. H & S, Utrecht, 1982. 42 pp. De benadering in de moderne geschiedschrijving. Geïllustreerd. € 6,95


01743 Der Völkerbund

M. Erzberger. Berlijn, 1918. 196 pp. Der weg zum Weltfrieden. Naam eigenaar op schutblad. Vergeeld. Redelijk. (D) € 10,00


01744 Les Contrepropositions de lAllemagne au Projet du Traité de Paix de Versailles

Berlijn, 1919. 144 pp. Vergeeld. Redelijk. (Fr.) € 9,95


01745 De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930

Maurits Basse. Gent, 1933. Tweede deel. 333 pp. Vergeeld. Redelijk. Geïllustreerd. € 15,00

01747 Historiography: A Bibliography

Lester D. Stephens. U.S.A., 1975. 271 pp. Geb. (Eng.) € 6,50


01748 Ste Marie 150 jaar onderwijs in Huijbergen

Drs. G. Huijbregts / drs. G. den Ouden. Huijbergen, 2005. 49 pp. In ringband. Geïllustreerd.

€ 6,50

01750 De ZeeëngtenProf. dr. C.D.J. Brandt. Noord-Hollandsche Uitgevers Mij, Amsterdam, 1948. 71 pp. Uitgave van het Nederlandsch Genootschap voor Internationale Zaken. € 9,50
01751 De Ramp

Amsterdam, 1953. Nationale uitgave ten bate van het Rampenfonds. Geb. Geïllustreerd. € 11,50

01755 De Romeinse Republiek

Isaac Asimov. Amsterdam, 1970. 242 pp. Oorspronkelijke titel: ‘The Roman Republic’. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 6,50


01757 Jan Frederik Vlekke 1849-1903

Dr. J.G.L. Theunisse. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1966. 405 pp. Geb. Stofomslag onfris. Dissertatie. Stempel op schutblad. € 10,00


01758 Opschrift, op schrift

Abe Kuipers. Groningen, 1968. 175 pp. Geb. Met stofomslag. Van Egyptische schrijvers tot drukkers van nu. Geïllustreerd. € 5,00


01759 Van bedelstaf tot marktwapen

Jaap Moes. Leiden, 1997. 223 pp. Sociale werkvoorziening in Leiden na 1795. Uitgave van de Dirk van Eck-Stichting. Geïllustreerd. Geschreven opdracht op schutblad. € 12,50


01764 Vrede van Breda 1667-1967

Catalogus van de tentoonstelling in het Cultureel Centrum De Beyerd sept-okt. 1967. Met stofomslag. Geïllustreerd. € 6,00


01765 Van vleermuis tot TL-buis 1857-1957

Schiedam, 1957. 80 pp. De ontwikkeling van het Gasbedrijf, de Drinkwaterleiding en het Elektriciteitsbedrijf tezamen vormende de Technische Bedrijven der Gemeente Schiedam. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Gasbedrijf op 1 oktober 1957. Geïllustreerd. € 8,50


01766 Geschiedenis der pharmacie in Nederland

W. Stoeder. Schiedam, 1974. 448 pp. Geb. Geschreven ‘in opdracht van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der pharmacie’. Facsimile van de uitgave uit 1891. Geïllustreerd. Geplastificeerde omslag. Bibliotheekexemplaar. € 5,00


01767 Spelerieë

B. de Keijzer (eindred.) Verschenen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Kapelle, 1992. 329 pp. Met bijdragen van o.a. H. Uil: ‘Het vernoemen van de dominee in Sint Philipsland’; J.P. Zuurdeeg: ‘Scheepswerven te Tholen voor 1800’; M.P Neuteboom-Dieleman: ‘Van Rommerswale gesproten’; H.D. Nijenhuis: ‘De ambachtsheerlijkheid Polder van Namen’. Geïllustreerd. € 17,50

01768 Kleine Schoolatlas der Vaderlandse en Algemene Geschiedenis

Dr. M.G. de Boer & H. Hettema Jr. Zwolle, 1956. 9e vermeerderde druk. Geb. 29 kaarten. € 7,50

01769 De heren van Kuyc 1096-1400

Dr. J.A. Coldeweij. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1981. 282 pp. Geb. Stempel eigenaar op schutblad. Geïllustreerd. € 15,00


01770 Vuurwapens van 1840 tot heden

J. Lenselink. Bussum, 1975. 254 pp. Deze tweede, geheel bewerkte en aangevulde druk is een onmisbaar standaardwerk voor iedere wapenverzamelaar. Geb. Met stofomslag. Geïllustreerd. ISBN: 9022839753. € 15,00


01771 Brabants Banier en Blazoen

Dr. Th.P.M. de Jong / drs. P.THh. J. Kuyer / Kees van Berendonk. Hilvarenbeek, 1978. 31 pp. in ringband. Tentoonstellingscatalogus. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad.

€ 6,00
01772 Weerter Almenak 1977

Bert Adriaans e.a. Weert, 1977. ‘Portret van Wieert’. Deil 1: Kapellen. Oetgave van de Vastenaovundjvereiniging ‘De Rogstaekers’. Geïllustreerde kalender in ringband. € 3,00

01773 Weerter Almenak 1978

Bert Adriaans e.a. Weert, 1978. Portret van Wieert. Deil 2: Gaevelstein en Oethangborde. Oetgave van de Vastevaovundjvereiniging ‘De Rogstaekers’. Geïllustreerde kalender in ringband. € 3,00


01774 Weerter Almenak 1979

Bert Adriaans e.a. Weert, 1979. Portret van Wieert. Deil 3: Veldjkruuse. Oetgave van de Vastevaovundjvereiniging ‘De Rogstaekers’. Geïllustreerde kalender in ringband. € 5,00

01775 Weerter Almenak 1980

Bert Adriaans e.a. Weert, 1980. Portret van Wieert. Deil 4: Muuëles. Oetgave van de Vastevaovundjvereiniging ‘De Rogstaekers’. Geïllustreerde kalender in ringband. € 3,00

01776 Weerter Almenak 1981

Bert Adriaans e.a. Weert, 1981. Portret van Wieert. Deil 5: Kerreke. Oetgave van de Vastevaovundjvereiniging ‘De Rogstaekers’. Geïllustreerde kalender in ringband. € 3,00

01777 Shell-journaal van Nederlandse monumenten

Dr. J.M. Fuchs / W.J. Simons. Rotterdam, 1974. 128 pp. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 3,00


01778 Shell-journaal van vorsten en paleizen

Dr. J.M. Fuchs / W.J. Simons. Rotterdam, 1973. 128 pp. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 3,00


01879 Shell Journaal van de archeologie

G.H. Knap. Rotterdam, 1969. 143 pp. Adviezen Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Geïllustreerd. € 3,00


01781 Geschiedenis van de arbeid

Prof. dr. F.J.M. van der Ven. Utrecht / Antwerpen, 1967. Aula uitgave. Deel 2. 313 pp. Hoge middeleeuwen en nieuwe tijd. € 3,00


01782 Geschiedenis van de arbeid

Prof. dr. F.J.M. van der Ven. Utrecht / Antwerpen, 1968. Aula uitgave. Deel 3. 271 pp. Negentiende en twintigste eeuw. € 3,00


01783 Europa en de Derde Wereld

Ger van Roon. Utrecht / Antwerpen, 1975. Aula uitgave. 200 pp. Een historische benadering. € 4,00

01784 Bijdragen tot de economische geschiedenis

Prof. dr. Z.W. Sneller. Utrecht / Antwerpen, 1968. Aula uitgave. 235 pp. € 3,50


01785 Japan

Richard Storry. Utrecht / Antwerpen, 1971. Prisma-boek. 271 pp. De opkomst van een wereldmacht. Oorspronkelijke titel: ‘A History of modern Japan’. € 3,00


01786 Panorama van de actuele wereld

Pierre George. Utrecht / Antwerpen, 1986. Prisma-boek. 247 pp. Sociaal-economische geografie. Oorspronkelijke titel: ‘Panorama du monde actuel’. Naam eigenaar op schutblad. € 3,00

01787 Inleiding tot de geschiedenis

Ger Harmsen. Baarn, 1968. 135 pp. Naam eigenaar op schutblad. € 3,50


01788 Maurits en Oldenbarnevelt

Dr. J. Bax. Willem de Zwijgerstichting, Den Haag, z.j. 30 pp. Geniet. € 3,00


01790 Principles of Political Economy and Taxation

David Ricardo. Middlesex, 1971. Pelican Classics. Edited with an introduction by R.M. Hartwell. 427 pp. (Eng.) € 5,50


01792 Noord-Brabant: verleden en heden

Verschillende auteurs. Serie lesbrieven uitgegeven door Het Noordbrabants Genootschap 's-Hertogenbosch. I. Het hertogdom Brabant tot ca. 1400. (1981) 20 pp. II. De Brabantse Gouden Eeuw ca. 1400 tot ca. 1515. (1981) 20 pp. III. Brabant tijdens de Tachtigjarige Oorlog 1568-1648. (1982) 28 pp. IV. Brabant als Generaliteitsland 1648 - ca. 1794. (1982) 20 pp. V. Brabant in de Bataafs-Franse tijd ca. 1794-1813. (1983) 28 pp. VI. Brabant in de 19e eeuw 1813 - ca. 1890. (1983) VII. Naar het Nieuwe Brabant ca. 1890-1940. (1989) 28 pp. Geïllustreerd. € 20,00

01794 De Vreugdebloem

Bergen op Zoom, 1985. Vierde jaarg. nr. 2. Met o.a. ‘Het joods, katholieke gezin L. Löb woonde 14 jaar in Bergen op Zoom. 7 kinderen Löb slachtoffer van Hitler’ (pp. 45-84) € 4,00

01795 De Vreugdebloem

Bergen op Zoom, 1986. Vijfde jaarg. nr. 6. Met o.a. ‘Broer en zus Alberdingk Thijm in Bergen op Zoom en Borgvliet’ (pp. 156-166), ‘Een kerkboek van Catharina Alb. Thijm’ (pp. 167-175), ‘Grafsteen van mevr. Alb. Thijm-Kerst’ (pp. 180) € 4,00


01796 De Vreugdebloem

Bergen op Zoom, 1987. Zesde jaarg. nr. 2. Met o.a. ‘Het hart van mevrouw Alberdingk Thijm-Kerst’ (pp. 54-62), ‘Zaligverklaring Edith Stein; van Echt naar Keulen’ (pp. 64-71), ‘Fragment uit een brief van moeder Löb-van Gelder aan haar drie zoons in het klooster te Tilburg’ (pp. 72) € 4,00

01797 Verkoop van ten zuiden van Roosendaal

Korneel Slootmans. 6 pp. Overdruk uit jaarboek 39 (1979) van de Oudh. Kring ‘De Ghulden Roos’ te Roosendaal. € 1,00


01798 De Hoge Lieve Vrouw van Bergen op Zoom

Korneel Slootmans. Delen 1, 2 en 3. Overdruk uit de jaarboeken van ‘De Ghulden Roos’ te Roosendaal 1965 / 1966. Samen € 10,00


01799 Jan Gruter sein Leben und Wirken

D. Gottfried Smend. Bonn, 1939. 126 pp. Ein Niederlånder auf deutschen Hochschulen. Lekter Bibliothekar der alten Palatina zu Heidelberg. Mit 4 Bildtafeln und einer Nachfahrentafel. (D) € 35,00

01800 Een kwarteeuw apostolaat 1903-1928

Missiehuis Tilburg, 1928. 172 pp. Gedenkboek bij het zilveren jubileum van de missie in Nederlandsch Nieuw-Guinea en de Molukken. Geïllustreerd. € 9,50


01801 Van prinsenhuis tot stadhuis 1623-1973

Willemstad, z.j. Handleiding bij een rondwandeling. € 3,00


01802 Koningin Emma, Regentes van het Koninkrijk

Dr. mr. Marcel E. Verburg. Bosch & Keuning. Baarn, 1989. 219 pp. Handelt over de tweede vrouw van Koning Willem III, die na diens overlijden als regentes voor de minderjarige Wilhelmina op 32-jarige leeftijd van 1890-1898 de rij van vorstinnen opende. Geïllustreerd. € 7,50

01803 Armenzorg te Sprundel 1806-1930

C. de Bruyn-Heeren. Z.j. 86 pp. Geïllustreerd € 5,00


01806 Inventaris van de archieven van de Raad en Rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom

W.A. van Ham. 's-Hertogenbosch, 1980. Vijf delen. 965 pp. Inventarisreeks van het Rijksarchief in Noord-Brabant. Deel 25. € 20,00


01807 Inventaris van het bedrijf Publieke Werken van de Gemeente Helmond 1918-1955 en van andere archieven

H.M.P. van de Lisdonk. Helmond, 1979. 48 pp. Geïllustreerd. € 6,00


01808 De archieven der opgeheven waterschappen in de gemeente Etten-Leur, thans behorend tot het waterschap ‘De Laakse Vaart’ (1550)-1963

J. Vriens. Uitgave van Streekarchivariaat ‘De Markkant’, 1969. 107 pp. Voorblad los. € 6,00

01809 Archief van het waterschap Haven en Sassen van Zevenbergen (1774)-1943

Albert Delahaye. Oud Gastel. 1969. IV/18 pp. € 6,50


01811 Inventaris van het archief van ‘De Kleine Noord-of Slikpolder’ in de gemeente Zevenbergen

M.A.P.TH. van Son. 1960. 17 pp. € 5,00


01812 De oude archieven van het waterschap ‘De Striene’

G.W.G. van Bree. Steenbergen, 1969. Eerste deel. 147 pp. Geïnventariseerd en uitgegeven in opdracht van het hoogheemraadschap De Brabantse Bandijk. Naam eigenaar op schutblad. € 8,00


01814 Inventaris van de archieven van de rechtsvoorgangers van het waterschap Zoomvliet

Paul van Dun / Joss Hopstaken. Roosendaal, 1994. 163 pp. Geïllustreerd. € 8,00


01815 Literatuurgids voor de Noordbrabantse geschiedenis

Drs. A.C.M. Kappelhof. 's-Hertogenbosch, 1978. 140 pp. Naam eigenaar op schutblad. € 5,00

01816 Filosofie en theorie van de geschiedenis

A.G. Weiler / W.J. van der Dussen. Nijmegen, 1983. 116 pp. ‘Syllabus’. € 5,00


01818 Koloniale Volkenkunde

J.C. van Eerde. Amsterdam, 1914. 181 pp. Uitgave van het Koloniaal Instituut te Amsterdam. Mededelingen no. 1. Afdeling Volkenkunde no. 1. Eerste stuk: Omgang met inlanders. Geïllustreerd. Heeft gebruikssporen. € 15,00


01819 De overweldiging van België

L. Mokveld. Rotterdam, 1916. 187 pp. Ervaringen, als Nederlandsch journalist opgedaan, tijdens een viermaandelijksch verblijf bij de Duitsche troepen in België. Voorpagina los. Naam eigenaar op schutblad. Heeft gebruikssporen. € 25,00


01820 Brabant in de Ban van Buiten

Uitgave van Stichting Het Noordbrabants Landschap, Haaren, 2007. 351 pp. Geb. Gids van de natuurgebieden van Brabants Landschap. Fraai geïllustreerd. Als nieuw. € 7,50


01821 De Zeven Provinciën als wereldmacht

J. de Rek. Baarn, 1984. 270 pp. Sesam Geschiedenis der Nederlanden 5. Geïllustreerd. € 4,00

01822 Suiker Unie

Alfred van Dijk. Puttershoek, 1986. Suiker Unie informatiebrochure, 24 pp. Geïllustreerd.

€ 3,00

01823 Toeristengids WillemstadUitgave van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te Willemstad, z.j. 23 pp.

€ 3,00
01824 De symbolen van Willemstad

W. van Ham. 1976. 21 pp. Overdruk uit Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad.

€ 4,00


01827 Muurankers en schuttersgilden

Korneel Slootmans. 1962. 12 pp. Overdruk uit ‘De Ghulden Roos’ van 1962 nummer 22. Geïllustreerd. € 3,00


01829 Het edelste gewest

Henri van der Zee. Amsterdam, 1982. 278 pp. Geb. De geschiedenis van Nieuw-Nederland 1609-1674. Geïllustreerd. Bibliotheekexemplaar. € 12,50


01830 Wederdopers, menisten, doopsgezinden

R.P. Zijp. Utrecht, 1980. 28 pp. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht in 1980. Geïllustreerd. € 7,50


01831 The Atlantic Observer / Knickerbocker International

Z.j. 85 pp. North Brabant 1965. Tijdschrift. Geïllustreerd. (Eng.) € 5,00


01832 De bokken en de schapen

Patrick van den Hanenberg & Hilde Scholten (samenst.) Eerste druk. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2001. 511 pp. Gezongen geschiedenis van de twintigste eeuw. Geïllustreerd. € 8,00

01833 Het notariaat in de Kempen

J.M. Goris. Herentals / Brussel / Roosendaal, 2007. 87 pp. Het notarieel archief: een belangrijke bron van onze kennis van het verleden. € 7,50


01834 Werken in de Oosterschelde

B.V. Voskuil / Wim Riemens. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1982. z.p. 40 pp. Geb. Geïllustreerd. € 7,50


01835 Studies uit Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, 1975. 104 pp. Met bijdragen van o.a. W.A. van Ham: ‘Van markiezaat en regio’, W.C.M. Stuart: ‘Lokale geschiedschrijving: liefde maakt (soms) blind’, Clemens van de Walle: ‘Bewogen jaren voor het klooster van Huijbergen (1580-1648)’, J.L.C. Weyts: ‘Het ontstaan van de St. Annastraat’. Geïllustreerd. € 10,00


01837 Vijf dolle dagen … in mei 1940

Dr. E.G.H. Härtel. Bergen op Zoom, 1984. 169 pp. Studie nr. 5 van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Geïllustreerd. € 10,00


01838 Studies uit Bergen op Zoom 6

Bergen op Zoom, 1988. 118 pp. Met bijdragen van o.a. G. Groeneweg: ‘Spaans-Moorse majolica; bodemvondsten uit de Potterstraat te Bergen op Zoom’, W.A. van Ham: ‘Bergen op Zoom in opkomst en eerste bloei, ca. 1200-1350’, P.G.N.M. Winters: ‘De liefdeswerken van de Vincentiusvereniging. Een beeld van de jaren 1849-1960’. Geïllustreerd. € 10,00


01839 Van Gasthuismeesters, Momboirs en Regenten

Toine van Eekelen / Cees Vanwesenbeeck. Bergen op Zoom, 1989. 163 pp. Studie nr. 7 van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Geïllustreerd. € 10,00

01840 Ter ere van ‘De Maagd’

Willem van Ham / Onno Greiner / Barend van Rossem / Wim Lichtveld. Bergen op Zoom, 1990. 136 pp. Verschenen in augustus 1990 bij de opening van de tot stadsschouwburg ingerichte voormalige parochiekerk van de H. Maagd Maria-ten-hemel-opneming te Bergen op Zoom. Studie nr. 8 van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Geïllustreerd. € 5,00


01841 Algemene Geschiedenis der Nederlanden

Diverse auteurs. Fibula-Van Dishoeck Haarlem. Standaardwerk over de geschiedenis van de Lage Landen in vijftien delen. Geïllustreerd. € 150,00


01842 Geschiedenis der Kerk

Prof.dr. G. de Plinval / prof. R. Pittet p.r. (red.) Amsterdam / Brussel, 1949. Vier delen. Geb. Oorspronkelijke titel ‘L’Histoire Illustrée de L’Eglise’. Geïllustreerd. Bibliotheekexemplaar. € 49,00

01843 A World History

William H. McNeill. Bookclub Associates, London, 1979. New edition. 558 pp. Geb. Met stofomslag. Geïllustreerd. € 7,50


01844 A History of Europe

John Bowle. Bookclub Associates, London, 1979. 558 pp. Geb. Met stofomslag. Geïllustreerd. € 6,00

01846 Hoe zouden wij dan leven?

Francis A. Schaeffer. Callenbach, Nijkerk, 1977. 245 pp. Geb. Met stofomslag. Over opkomst en verval van de westerse cultuur. Oorspronkelijke titel ‘How should we then live’. Geïllustreerd. € 7,50

01847 100 jaar Leger Des Heils

1978. 62 pp. Speciaal Strijdkreet nummer. Geïllustreerd. € 3,00


01849 Mercedes-Benz in aller Welt 100 Jahre Automobiel

Tijdschrift voor de vrienden van Daimler-Benz. Uitgave 1/1986. 31e jaargang. 168 pp. € 7,50

01850 Woorden te kort

Lize Stilma. Kok, Kampen, 1990. 119 pp. Een waarschuwing tegen een dictoriaal systeem. € 5,00

01852 Orisant een verdronken eiland in de Oosterschelde

Paul de Schipper. Donker, Rotterdam, 2000. Eerste druk. 278 pp. Een kroniek van gewone, volhardende mensen. € 12,50


01854 Das Gesicht der Niederlande

Im Auftrage des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete Reichsminister Dr. Seyss-Inquart herausgegeben und bearbeitet von SS-Obersturmführer Ernst Leutheusser. Fotoboek. Geb. Met beschadigde stofomslag. (D) € 22,50


01855 Coalbrookdale and the Iron Revolution

Christine Vialls. Cambridge, 1980. 1e ed. 48 pp. Geïllustreerd. (Eng.) € 5,00


01856 Feestaflevering van ‘Sint-Franciscus’

Wed. Ammerlaan, Woerden, 1917. Maandschrift voor de leden van de Derde Orde. 32e jaargang. 7e aflevering. Bij het gouden jubelfeest der plechtige heiligverklaring van de negentien martelaren van Gorcum. Geïllustreerd. € 7,50


01857 De geschiedenis van de Bezige Bij 1942-1972

Dr. Richter Roegholt. De Bezige Bij, Amsterdam, 1972. 361 pp. Soft Cover. Dissertatie met stellingen. € 5,00


01859 Inleiding tot de muziekgeschiedenis

Caper Höweler. H.J. Paris, Amsterdam, 1957. Zesde herziene druk. 406 pp. Geb. Met stofomslag. Losse bijlage met afbeeldingen. € 6,50


01861 Vragenboekje over muziekgeschiedenis

Anny Piscaer. Brusse’s Uitg., Rotterdam, 1930. 77 pp. Stempel eigenaar op schutblad. € 5,00

01863 Schets van een kunstgeschiedenis

A.W. Weissman / Dr. W. Lübke / Johan Gram. Bolle, Rotterdam, 1914. Vierde druk. 380 pp. Geb. Naam eigenaar op schutblad. Geïllustreerd. € 22,50


01864 Het kantoor in de loop der eeuwen

A.J. Marx. Kluwer, Deventer, 1980. 104 pp. Een nog nimmer geschreven historie van het kantoor en van de mensen, die in dat kantoor hebben gewerkt. Geïllustreerd. € 5,00


01871 De dikke van berrege

Vader K. Stichting d’Uitgeverij, Bergen op Zoom, 1983. 53 pp. ’t Eerste Bergse Woordenboek.

€ 10,00

01876 De Illustre School te Deventer 1630-1878Dr. J.C. van Slee. Martinus Nijhoff, s’Gravenhage, 1916. 295 / XXIX pp. Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het Album Studiosorum. Met twee portretten. Geb. Sommige pagina’s beschadigd met opensnijden. Wat roestvlekjes. € 25,00
01877 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie

Den Haag, 2001. Deel 55. 252 pp. Geb. Met stofomslag. Met bijdragen van o.a. Manon van der Heijden: ‘Huwelijk, strafrecht en kerkelijke tucht in vroegmodern Holland’, E.J. Broers: ‘Wederpartij in plaats van wederhelft, juridische procedures ter zake van verbroken verlovingen uit de zeventiende en achttiende eeuw’, Corrie van Eijl en Marlou Schrover: ‘Vreemde landlopers, het Nederlandse vreemdelingenbeleid tussen 1800 en 1940’. € 6,50


01878 Gedenkschrift 1852-1902

Ds. J.L. Bleeker. Metzler & Basting, Amsterdam, 1902. 84 pp. Geb. De geschiedenis van het Nederlandsch Lutersch Genootschap voor In- en Uitwendige Zending, bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan daarvan. € 22,50


01879 Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde

Oudenaarde, 2002. Deel XXXIX. 442 pp. Met bijdragen van o.a. Prof. dr. J. Monballyu: ‘Heksenprocessen in de kasselrij Oudenaarde’, Rik Castelain: ‘De pest in Oudenaarde’, Karl van Hoecke: ‘Bouwstenen voor de kennis van de veertiende-eeuwse economie in Oudenaarde’. € 12,50

01880 Vrijheidshelden en terroristen. Vijf eeuwen geweld in Europa

Prof.dr. P.J. Bouman. Amsterdam / Brussel, 1977. 192 pp. De vraag of bij bepaalde vormen van geweld de daders nu helden of misdadigers genoemd moeten worden. Geïllustreerd. € 5,00

01881 Leven en Dood

Dr. Ralph H. Major. Elsevier, Amsterdam, 1938. 294 pp. Een dokter vertelt geschiedenis. Geb. Met stofomslag. Oorspronkelijke titel: ‘Disease and Destiny’. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 10,00


01882 De Familie Falck in den Patriottentijd en de reis van Anton Reinhard Falck uit het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795

Dr. J.C.H. de Pater. Amsterdamsche Boek- en Courantmij te Amsterdam, 1943. 182 pp. Geb. Met stofomslag. € 7,50


01885 Feestverslag 10 juli 1948 en 6 en 7 augustus 1948

Bergen op Zoom, 1948. Verslag van de feestelijkheden ter gelegenheid van één gouden en zeven zilveren dienstjubilea, het 100-jarig bestaan van ‘Asselbergs IJzerindustrie en Handelmaatschappij’, ‘N.V. Asselbergs IJzerhandel’ en ‘N.V. Zuid-Nederlandsche IJzer- en Metaalgieterij en Machinefabriek te Bergen op Zoom’ en het gouden zakenjubilé harer drie directeuren. Geïllustreerd. € 27,50


01886 Gedenkschrift

Bergen op Zoom, 1948. Gedenkschrift bij het 100-jarig bestaan van de zaken behorende tot het concern Asselbergs te Bergen op Zoom. Geïllustreerd € 27,50


01891 De huizen Draeck en Scherminckel

G.J.M. Franken / A. Ramondt / L. Weijs / J.L.C. Weyts. Bergen op Zoom, 1976. 41 pp. Geïllustreerd. € 4,50


01893 Studies uit Bergen op Zoom 3

Bergen op Zoom, 1979. 128 pp. Met bijdragen van o.a. W.A. van Ham: ‘De ligging van de vesting Bergen op Zoom’, C.D. Vanwesenbeeck: ‘De Watermolen te Bergen op Zoom en zijn omgeving’, J.L.C. Weyts: ‘Beschouwingen over de oude huizen in Bergen op Zoom’. Geïllustreerd. € 12,50


01896 Someren en Lierop in oude ansichten

A.H.F. Remery. Zaltbommel, 1969. 80 pp. Eerste druk. Geb. Geïllustreerd. € 13,50


01898 Ons lieve leven

W. Woltz / Joost van de Woestijne. L.J. Veen / Foton Wageningen, 1975. 224 pp. 100 jaar Nederlandse krantenfoto’s. € 6,50


01899 Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

L.J. Rogier. 4 delen. Paperback € 5,00


01901 Johanna de Waanzinnige

Dr. J. Brouwer. Meulenhoff, Amsterdam, 1958. 224 pp. Een fascinerend beeld van de diep-tragische figuur van de Spaanse koningin Johanna van Castillië. Meulenhoff-pocket. € 4,00
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina