Selectie van de aangeboden artikelen op de Antiquarische Boekenmarkt in de Lourdeskerk te Bergen op Zoom op dinsdag 24 t/m vrijdag 27 maart 2015 De kerk is geopend van 10. 00 tot 17. 00 uur Donderdag 26 maart van 10. 00 tot 20. 00 uurDovnload 1.39 Mb.
Pagina8/14
Datum22.07.2016
Grootte1.39 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Van Toeten & Blazen

Truus Wight. ADZ, Vlissingen, 1996. 191 pp. De geschiedenis van de Walcherse harmonieën, fanfares, brassbands en showbands; van het ‘deftige’ Middelburgse Muziekkorps tot het ‘behoeftige’ Agatha uit Aagtekerke. Geb. Geïllustreerd. € 8,50


011121 Provinciaal Bestuur van Zeeland

F. de Ligt (samenst.) Uitgegeven in opdracht van het Provinciaal Bestuur. Den Boer, Middelburg, 1970. 83 pp. Geïllustreerd. € 5,00


011123 Brabants Heem 1977-1988

Driemaandelijks tijdschrift voor Brabantse heem- en oudheidkunde. Met bijdragen van o.a. Fons Gielis: ‘Een glasvondst te Bergen op Zoom’ (1980/2); A.H. van Dort-van Deurzen: ‘Gouden bruiloft te Borgvliet’ (1981/2,3); W.A. van Ham: ‘De begrenzing van West-Brabant’ (1981/2,3); K.A. Leenders: ‘Kompas en kerkoriëntatie’ (1981/2,3); F. Gielis: ‘Enkele unieke drinkglasmodellen uit de 16e eeuw gevonden te Bergen op Zoom’ (1982/3); G. Groeneweg: ‘Een vroeg-15e eeuwse afvalput onder het stadhuis van Bergen op Zoom’ (1982/4); A.H. van den Braak: ‘De sluiting van tien schuurkerken in Brabant in de achttiende eeuw’ (1983/1); Drs. P.T. Zweegers: ‘Bouwtekeningen in het archief van de Commissie van Breda’ (1984/1); M. Mandos-van de Pol: ‘Fluitende meisjes’ (1986/4); G. Groeneweg: ‘Aardewerk uit Bergen op Zoom: de spreeuwpot’ (1987/4); K.A. Leenders: ‘Het gebruik van oud kaartmateriaal; enkele voorbeelden’ (1988/4). Geïllustreerd. Per deel. € 2,00


011124 Parochie en kerk van Rijsbergen

Albert Delahaye. Delen I en II. Publikaties van het Archivariaat ‘Nassau Brabant’, 1973. 160 pp. Geïllustreerd. Per deel € 5,00

011126 De Ghulden Roos

Register op de jaarboeken. Jaargangen 1 t/m 41, 1941-1981. Roosendaal, 1982. 127 pp. € 6,00

011127 Eeuwfeest van H. Conscience’s ‘Leeuw van Vlaanderen’

Uitgegeven door de ‘Gazet van Antwerpen’, Antwerpen, 1938. Officieel Programma. 32 pp. Geïllustreerd. Omslag heeft waterschade. € 3,50


011128 Heemkundekring ‘Maasland’

Uitgave ter gelegenheid van de feestviering omlegging Rijksweg. Heesch, 1973. Geïllustreerd. € 3,50

011130 Westerheem

Tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. 1987/ 6. Met bijdrage van o.a. G. Groeneweg: ‘Bergen op Zooms aardewerk. Misbaksels van de pottenbakkerij ‘De Stortepot’ uit het laatste kwart van de 15e eeuw’. € 4,00


011132 Het kleine bedreigde Brabantse monument

Prof.dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt e.a. Extra aflevering van ‘De Koerier van Brabants Heem. Brabants Heem, 1983. 76 pp. Geïllustreerd. € 6,00


011133 Moerdijk 1944 - De bevrijding van West-Brabant

Zuster Cornelia (E. Hesp) / Jan Buitkamp. Brabantia Nostra. Breda, 1980. Geïllustreerd.

€ 10,00
011134 Van nederzetting tot metropool - archeologisch-historisch onderzoek in de Antwerpse binnenstad

Tentoonstellingscatalogus. Volkskundemuseum Antwerpen, 1983. 185 pp. Geïllustreerd. Omslag heeft gebruikssporen. € 12,50


011135 Boerderijen in het heem van Paulus

Uitgave van de Heemhundekring Paulus van Daesdonck. Nieuw-Ginneken, 2003. 128 pp. Een tijdbeeld van de 19e eeuw. Fotoboek met 237 afbeeldingen van boerderijen in de streek rondom Nieuw-Ginneken, gemaakt ter gelegenheid van het jaar van de Boerderij. € 7,50

011136 De Spycker

Jaarboek 2004. Een uitgave van de Koninklijke Heemkundige Kring Essen. 208 pp. Met bijdragen van o.a. Lode Jordans: ‘De houtkaai op Wildert’; Jean Bastiaensen: ‘Een minder gekende archiefbron: de dossiers ‘krijgslasten’’; Marius Broos: ‘Het station Essen als ‘s lands voorportaal in een internationale spoorwegverbinding, 1854-2004’; Louis Vercammen: ‘Priesters in het oud-bisdom Antwerpen (1570-1802)’. Geïllustreerd. € 10,00


011137 Jaarboek

Heemkundekring ‘Halchterth’, 1993 Jaargang 6. Deel 2. Herdenkingsuitgave Watersnood 1953-1993. € 5,00


011138 Bezwaren tegen de ondergang van Nederland

Herman Wigbold. De Arbeiderspers. Amsterdam / Antwerpen, 1995. 152 pp. € 4,00


011139 In vogelvlucht

Wim Adriaansen. Uitgave van de West Brabantse Aeroclub, 2004. 128 pp. Zeventig jaren sport- en zweefvliegen boven West Brabant. Opdracht van de schrijver op schutblad. Geïllustreerd.

€ 12,50

011140 50 Jaar Norbertus 1919 -1969 / 20 Jaar Gertrudis 1919 -1969Dr. J.G.L. Theunisse / drs A.J.M. L. van Can. Roosendaal, 1969. Geïllustreerd. € 10,00
011141 De Zuidwesthoek in rep en roer 1914 -1918

Eug. Jansen. Z.j. 84 pp. Geïllustreerd. Enkele potloodaantekeningen in tekst. € 7,00


011142 Beknopte historische bibliografie van de gemeente Wouw

J.G.P.C.van Tiggelen. Middelburg 1982. Naam eigenaar op schutblad. € 3,50


011144 De evoluties van juridicties en gemeenten in Noord-Brabant van de 15e eeuw tot heden

L.M.Th.L. Hustinx. Rijksarchief in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, 1975. 28 pp. Naam eigenaar op schutblad. € 6,50


011145 Het bedrijf in het bos 1955-1980

Jubileumuitgave van het “Avio-Nieuws” personeelsorgaan van Avio - Fokker Woensdrecht. Woensdrecht, 1980. 175 pp. Geïllustreerd. Bovenzijde pagina´s deels dicht. Naam eigenaar op schutblad. € 20,00


011146 De Bodebus in het Zuiden

M. Agterberg. Schipluiden, 1981. 60 pp. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten, waterschappen en ambachtssgilden in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Belgiê. Geïllustreerd. € 6,00


011147 Breda door de eeuwen heen

Uitgave van het Gemeentearchief Breda en de sectie Communicatie van de Bestuursdienst, Gemeente Breda, 1996. 21 pp. Brochure. Geïllustreerd. € 3,50


011148 Brabant beschouwd en beschreven

Dr. Th. G.A. Hoogbergen. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1995. 136 pp. Noord-Brabant vanaf 1100, in staatkundig, sociaal-economisch, politiek, cultureel en religieus perspectief. Samenvattingen van 112 studies. Naam eigenaar op schutblad. € 8,50


011149 Van sjroöp tot suiker

M.J.M. Kerstens. Halsteren, 1994. 127 pp. De geschiedenis van de suikerbietenteelt in Limburg. Gesigneerd exemplaar. Naam eigenaar op schutblad. Geïllustreerd. € 6,50


011150 Rucphen rond 1900

Drs. A.C.M.M. Schrauwen. Gemeente Rucphen, 1999. 63 pp. Geïllustreerd. € 10,00


011151 Bestuurders bouwen

Drs. J.J.A.M. Gorisse. Publicatie van de Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen, Roosendaal, 1991. 79 pp. Sociale woningbouw in Roosendaal 1901-1990. Geïllustreerd. € 6,50

011152 Honderd jaar Stadsarchief Breda

Prof.mr. F.F.X. Cerutti / drs. F.A. Brekelmans. Breda, 1962. 75 pp. Twee bijdragen, geschreven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Gemeentelijke Archiefdienst te Breda. Naam eigenaar op schutblad. Geïllustreerd. € 10,00


011153 150 jaar Parochie H. Quirinus te Halsteren 1830-1980

W. Jansen. Halsteren, 1980. 52 pp. Geïllustreerd. € 6,00


011154 Van Gogh en Zundert

G.J.A. Manders. Zundert, 1964. Geboorte-Akte en Doopceel van het van Gogh-Monument te Zundert. Naam eigenaar op schutblad. Geïllustreerd. € 12,50


011155 Fotoverslag Zunderts Bloemencorso 1983

N. Kok-Kessels / H. Kok. Zundert, 1983. Naam eigenaar op schutblad. Geïllustreerd.

€ 7,50
011156 Van de St.Catharinakerk naar de St. Bartholomeuskerk”en” te Zevenbergen

Th.C.M. Noordermeer. Zevenbergen, 1996. 24 pp. Een historische reis naar de 65-jarige St. Bartholomeuskerk aan de Markt. Geïllustreerd. € 5,00


011160 Trouwen doe je in de kerk

E.M. Dolné e.a. d´Hûskes nr. 27. Heemkundekring Jan uten Houte, Etten-Leur jaargang 17, 1996. 48 pp. 25 jaar Trouwkerkje Etten-Leur .Geïllustreerd € 3,50


011162 De verdwenen molens van Fijnaart

Samenstelling J. van Doorn. Deel 1. Heemkundekring Fijnaart en Heiningen, 1986. 54 pp. De Windwatermolen aan de Mooie Keene 1802-1893. Naam eigenaar op schutblad. Geïllustreerd.

€ 7,50

011165 Halsteren mijn dorpWim Jansen. Heemkundige Studiekring Halsteren - Lepelstraat, Halsteren, 2004. 113 pp. Geïllustreerd. € 8,50
011166 Werken aan morgen

Kees Cijsouw / Wim Riemens. ZLM, Goes, 1993. 105 pp. 150 jaar ZLM. Geb. Fraai geïllustreerd. € 12,50


011167 De Japansche regeering betaalt aan toonder

H.L. Leffelaar.Sijthoff, Alphen a/d Rijn, 1980. 172 pp. Een oorlog die niet verdween. Geïllustreerd. € 4,00


011170 Indië onder Japanschen hiel

Mr. W.H.J. Elias. Tweede druk. Van Hoeve, ´s-Gravenhage, 1946. 244 pp. Geb. Linnen. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 5,00


011174 Erflaters van onze beschaving

Jan en Annie Romein. Tweede / Derde druk. Vier delen. Querido, Amsterdam, 1941. Geb. Half linnen. Geïllustreerd. € 20,00


011177 Geschiedenis van de economie

Dr. P.C. van Traa. De Bussy, Amsterdam, 1969. 198 pp. Paperback. De evoluties in een gedachtenwereld. € 4,50

011178 Brabantica

Catalogus. Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch, 1954. 537 pp. € 6,00


011179 Brabantica 1955 - 1977

Catalogus van de publicaties betreffende (noord)Brabant, aanwezig in de Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch, 1979. 552 pp. € 6,00


011184 Van Blauwe Stoep tot Citadel

W. van Ham / J. Sanders / G. Asaert e.a. Stichting B.R.G. Het Noordbrabants Genootschap. 's-Hertogenbosch, 1988. 349 pp. Bundel studies aangeboden aan dr. Louis P.L. Pirenne ter gelegenheid van zijn afscheid als Rijksarchivaris in de provincie Noord-Brabant. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 12,50


011186 100 Jaargangen Nederlands Archievenblad 1892 - 1996

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. Jaargang 100. nr. 4, dec. 1996. Geïllustreerd. € 10,00


011188 Water in beweging

Henk Hellegers. Hank / Dussen, 1992. 119 pp. De watersnoodramp van 1953. Geïllustreerd. € 12,50

011189 Hank en Dussen in vogelvlucht 1954 - 1994

Henk Hellegers. Hank / Dussen, 1994. 128 pp. Geïllustreerd. € 12,50


011192 Dorst in de Delta

Prof. W.F.J.M. Krul e.a. N.V. Watermaatschappij ‘Zeeland’ Goes, 1971. 71 pp. Geb. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 10,00


011193 Landjuweel ’80 Oirschot

Oirschot, 1980. Fotoboek. Geb. Naam eigenaar op schutblad. € 4,50


011194 August Sassen 1853 - 1913

Drs. G. van Hooff. Gem. Archiefdienst / Gemeentemuseum Helmond, 1980. 44 pp. Biografie. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 5,00


011195 Burgemeester Van Sonsbeeckpark

Marie-Louise van den Wijngaard (eindred.) Gemeentearchief Breda, Studies nr. 14, 1997. 72 pp. Verleden en toekomst van een Breda’s park. Fraai geïllustreerd. € 17,50


011196 Dussen. Van woontoren tot kasteel-raadhuis

J. Hendriks / T. van der Aalst. Dussen, 1985. 22 pp. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad.

€ 3,50

011197 Dekenaat in de steigersDr. TH.B.W. Kok. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1971. 441 pp. Kerkelijk opbouwwerk in het dekenaat Hulst 1596-1648. Geb. Stempel op schutblad. Heeft kleine roestvlekjes. € 10,00

011199 Enige onderwerpen uit de geschiedenis van Heijningen

J. van Doorn (red.) Deel I Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen, 1987. 56 pp

€ 6,00.


011200 Kampioenen en Krukken in Kniebroek

Pierre Heijboer. Bussum, 1978. 184 pp. Beelden en berichten uit de kinderjaren van de sport. Soft Cover. Geïllustreerd. € 5,00


011201 De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert van Dalsum (1868-1944)

Jan de Kort. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Tilburg, 2009. 490 pp. Geïllustreerd.

€ 18,50
011205 ‘Over honderd jaar is alles voorbij’

Truus Stevens. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 2005. 324 pp. Brieven uit de crisistijd 1928-1936. Geïllustreerd. € 12,50


011206 Karl Marx

Prof.dr. W. Banning. Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1977. Aula-boeken 45. 204 pp. Het leven van Karl Marx en de betekenis van Marx. € 4,00


011207 Robert Fruin’s Verspreide Geschriften

Dr. P.J. Blok / Dr. P.L. Muller / Mr. S. Muller Fz. Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1900 - 1905. In 10 delen met registers. Met aantekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap. Geb. Bibliotheekexemplaar (omslagen geplastificeerd, stempel op schutblad) € 100,00

011211 In drie dagen naar Australië

K.D. Parmentier. Eerste druk. Scheltens & Giltay, Amsterdam. 316 pp. Met de Uiver in de Melbourne-race. Geb. Linnen. Geïllustreerd. € 7,50


011212 Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde

Prof.dr. G.A. Lindeboom. De Erven F.Bohn n.v., Haarlem, 1961. 342 pp. Geb. Zonder stofomslag. Lichte waterschade. Geïllustreerd. € 6,50


011216 Bulletin KNOB

Jaargang 73, maart 1974. 52 pp. Met bijdragen van o.a. J.H. Kluiver ‘De orgelarchitectuur van Jacob van Kampen’; W.A. van Ham / J. Weijs / J.L.C. Weyts ‘De Lievevrouwepoort te Bergen op Zoom en zijn omgeving’ (pp.19-31) Geïllustreerd. Etiket op omslag. € 7,50


011223 Bergen op Zoom - proeve van een sociaal-geografische stadsanalyse

E.G.H. Härtel. Proefschrift. Lammers en Zonen, Terborg, 1961. 200 pp. Geïllustreerd. € 10,00

011226 Een stad op een berg 1892 - 1992

Ds.drs. W. Vermeulen (eindred.) Bergen op Zoom, 1992. 135 pp. Gedenkboek ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Gereformeerde Kerk Bergen op Zoom. Geïllustreerd. € 7,50


011246 Kijk op Bergen op Zoom 1

Freek Dons / Wim Bijl. Eerste druk. Vierkantdrukkerij Bergen op Zoom, 1984. Algemeen. 56 pp. Bergen op Zoom in oude foto’s en ansichten met verklarende teksten. Sticker op omslag. € 8,50

011248 Kijk op Bergen op Zoom 3

Cees Vanwesenbeeck. Eerste druk. Vierkantdrukkerij Bergen op Zoom, 1985. Tweede Wereldoorlog. 56 pp. Bergen op Zoom tijdens de Tweede Wereldoorlog in oude foto’s met verklarende teksten. Sticker op omslag. € 8,50

011252 Vijftig jaar Gemeentemuseum Bergen op Zoom 1932-1982

Drs. W. Blok. Bergen op Zoom, 1982. 47 pp. Uitgave ter gelegenheid van het gouden jubileum. Geïllustreerd. € 8,50


011253 De vorsten in de 19e en 20e eeuw

Dr. J. Bartier (?) Deel IV. Antwerpen, z.j. pp. 137 - 160. Geïllustreerd. € 3,50

011255 De adel - De 19e en 20e eeuw

Dr. J. Bartier (?) Antwerpen, z.j. pp. 395 - 412. Geïllustreerd. € 3,50


011256 De ambtenaren van 1815 tot heden

Dr. J. Bartier. Deel VI. Antwerpen, z.j. pp. 425 - 438. Geïllustreerd. € 3,50


011258 Een lach en een traan - Bergen op Zoom in oorlogstijd

Uit het dagboek van een Bergenaar. Bergen op Zoom, 1945. Facsimile. Quist, Bergen op Zoom, 2004. Uitgegeven ter gelegenheid van de 60e viering van de bevrijding van Bergen op Zoom. Oplage 750 stuks. € 6,50


011261 De Binnenlandse Strijdkrachten

G.J. van Ojen Jr. Twee delen. Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage, 1972. 1119 pp. Geb. Met stofomslag. Geïllustreerd. € 22,50


011262 Opvoeding van Prinsessen en Prinsen van de huizen van Oranje en Oranje-Nassau

N.M. Japikse. Uitgegeven door de Nationale Levensverzekering-Bank N.V. te Rotterdam ter gelegenheid van de geboorte van de jongste Oranjetelg, 1947. 56 pp. Geïllustreerd. Ernstige waterschade. € 3,50


011263 Heraldiek

C. Pama. Prisma-boeken. Utrecht / Antwerpen, 1958. 200 pp. Geschiedenis der familiewapens van de middeleeuwen tot heden. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 3,00


011265 Ge kunt me nog meer vertelle …

Paul Kriele. Mosman’s, ‘s-Hertogenbosch, 1988. 232 pp. Bosschenaren over Den Bosch. Geïllustreerd. € 10,00


011266 Op ontdekkingstocht door West-Brabant: Baronie en Markiezaat

Geert de Bruijn / Frank van den Hoven. Filatop, Leerdam, 2001. 991 pp. Geb. Topografisch, cultuurhistorisch en toeristisch handboek. Kroniek van een millenium. Geïllustreerd.

€ 39,00

011267 Twintig jaren onder Krugers Boeren in voor- en tegenspoedJhr. C.G.S. Sandberg. De Amsterdamse Keurkamer, Amsterdam, 1943. 392 pp. Geb. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 10,00
011268 De freule vertelt

Jnkvr.Mr. C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen. Bosch & Keuning, Baarn, 1973. 301 pp. Geïlustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 3,00


011269 Herinneringen aan … Anton van Duinkerken

Johanna Jacobs e.a. Van der Kreek, Bergen op Zoom, 2003. 96 pp. Geïllustreerd.

€ 8,00

011270 Vught verleden in veelvoudJ. van den Eijnde (eindred.) Vughtse historische reeks. Boekhandel Brabant, Vught, 1993. 191 pp. Met bijdragen van o.a.: M. van der Heijden: ‘Wat betekenen de namen Vught en Cromvoirt?’; H. Das-Horsmeier: ‘De gemeentewapens van Vught en Cromvoirt’; J. van den Eijnde: ‘Bewijs uit de bodem. Over de vroegste geschiedenis van Vught’; N. van der Heijden-Rogier: ‘De komst van de Zusters van Coeli naar Vught’. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad.

€ 5,00


011271 De grote reportage

Piet Bakker. Elsevier, Amsterdam / Brussel. 1960. 189 pp. Een aantal van zijn beste reportages verzameld. Naam eigenaar op schutblad. € 3,50


011273 List of bedrog

Jan Schulten. De Haan, Houten, 1992. 160 pp. Strategemen uit de krijgskunde en het zakenleven. € 4,00


011276 Keesings landenvademecum

J. Goedvolk. Keesing Boeken, Amsterdam / Antwerpen, 1980. 290 pp. Feiten en cijfers van honderdzestig landen. Geïllustreerd. € 5,00


011277 Kerken in het Bisdom Breda

Ton van Nijnatten. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 2004. Geb. Met stofomslag. Pentekeningen van alle kerken in het bisdom Breda. Met plattegronden, historische beschrijvingen, patroonheiligen bij de parochies, een overzichtskaart van het bisdom en negen beschreven en getekende autoroutes. € 15,00


011279 500 jaar boeren op de Oostheij

Eug. Jansen. Ossendrecht, 2006. 145 pp. Met de geschiedenis van de korenmolen 1617 - 1883. Geïllustreerd. € 7,50


011280 Inventaris van het administratief archief der gemeente Moerstraten (1515 - 1810)

Gérard Coomans. 1956. 21 pp. € 4,50


011281 Inventaris van het administratief archief der gemeente Wouw

Gérard Coomans. ´s-Hertogenbosch / Wouw, 1956. € 4,50


011282 Inventaris van de oud-rechterlijke archieven van Wouw en Moerstraten

Mr. R.W.G. Lombarts / J.C.M. Schijven. 1984. 172 pp. Inventarisreeks Streekarchief Nassau - Brabant, nr. 1. Naam eigenaar op schutblad. € 5,00


011284 De archieven van Halsteren

Albert Delahaye / G.W.G. van Bree. Gemeentebestuur Halsteren, 1970. 246 pp.

€ 10,00
011285 Inventaris van de archieven van de Noord -, Zuid -, Vijdtpolder onder Ossendrecht 1651 - 1976

W. Reijders. Streekarchivariaat “Nassau-Brabant”, 1982. 27 pp. € 4,50


011286 Archief van de gemeente Steenbergen. 1e afd. Oud archief der stad tot 1810

Albert Delahaye. Gemeentebestuur Steenbergen, 1963. 262 pp. € 10,00


011287 Archief van de gemeente Steenbergen. Ile afd. Het archief van de Gemeente 1811 - 1950

Albert Delahaye. Gemeente Steenbergen, 1977. 161 pp. Naam eigenaar op omslag.

€ 7,50
011288 Archief van de gemeente Steenbergen. IVe afd. de Gedeponeerde Archieven

Gemeentebestuur Steenbergen / Waterschappen van Steenbergen, 1963. 143 pp.

€ 7,50
011289 Inventaris van het administratief oud-archief der gemeente Dinteloord en Prinsenland 1605 - 1810

H. Goulooze. Strrekarchvariaat “Brabants Westhoek, Dinteloord, 1974. 45 pp. € 5,00


011291 De straatnamen in de gemeente Wouw

J.C.M. Schijven. Gemeentebestuur Wouw, 1985. 44 pp. Geïllustreerd. € 4,50


011292 De marktpompen van Wouw

R. Jacobs / J. Schijven. Wouw, 1985. 20 pp. Uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikname van de gerestaureerde marktpompen. Geïllustreerd. € 3,00


011294 De landbouw in Brabants Westhoek in het midden van de achttiende eeuw

Prof.Ir. W.J. Dewez. Wageningen, 1958. 65 pp. Geïllustreerd. Aantekening op schutblad.

€ 10,00

011295 De geschiedenis van Roosendaal en NispenGemeente Roosendaal en Nispen, 1981. 12 pp. Geïllustreerd. € 3,00
011297 Geschiedenis van Middelburg in omtrek

Dr. W.S. Unger. Tweede druk. Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 1966. 61 pp. Geïllustreerd. € 6,50


011300 Campus Liber

A.H. Jenniskens e.a. (red.) Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Maastricht, 1982. 543 pp. Bundel opstellen over de geschiedenis van Maastricht aangeboden aan mr.dr. H.H. Wouters, stadsarchivaris en -bibliothecaris 1947-1977, bij zijn zeventigste verjaardag. Geïllustreerd. € 13,50


011302 Wandelingen door de handelingen

Dr. N. Cramer. Parlementaria I. Staatsuitgeverij ´s-Gravenhage, z.j. 351 pp. Parlementaire activiteiten van Eerste en Tweede Kamerleden geboekstaaft door de Stenografische Dienst. Verlucht met politieke (spot)prenten van Raemaekers, Boost, Opland e.a. € 5,00


011303 Historische Teksten

Dr. H. Smitskamp / Dr. L.C. Suttorp. W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle, 1949. 238 pp. Stukken betreffende de Vaderlandse Geschiedenis. Omslag en bladen wat vergeeld. Enkele potloodaantekeningen. Geïllustreerd. € 10,00


011306 Étude sur les origines de la guerre de Crimée

Luc Monnier. Librairie Droz, Geneve, 1977. 146 pp. (Fr) € 15,00


011307 Het Britse Parlement

Drs. H.P. Waalwijk. Semper Agendo, Apeldoorn, 1968. 132 pp. Geïllustreerd. Vlek op schutblad. € 4,00

011308 Het Russische Politburo

J. Löwenhardt. Van Gorcum, Assen, 1978. 175 pp. Een beschrijving van het Russische Politburo met een minimum aan speculatie. Geïllustreerd. € 5,00


011310 Het ontstaan, de ontwikkeling en de oplossing der Romeinsche kwestie

P.J.L.M. Goulmy. Paul Brand’s Uitgevers-bedrijf, Hilversum, 1929. 61 pp. € 10,00


011311 Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum

A.F. Manning (voorz.) e.a. Nijmegen, 1991. 164 pp. Jaarboek 1990. Met bijdragen van o.a.: D. Sturkenboom: ‘In Memoriam-teksten op bidprentjes. Een verkennend onderzoek naar de relatie met de gevoelens van nabestaanden (1790-1988)’; Joos van Vugt: ‘Een congregatie zoekt haar richting. De broeders van Maastricht 1840-1900’; J.M. Snoek: ‘De bisschoppen en de bordjes ´Verboden voor Joden´’. € 12,50


011312 Trouw steeds ter zijde …

J.Ph.S. Lemmink. Heros, Nijmegen, 1993. 172 pp. J.H.P.M. van der Grinten betrokken bij de r.k. Universiteit in wording. Geïllustreerd. € 8,50


011313 Twaalf eeuwen Binnenhof

L. Tasseron. A.A.M. Stols, ´s-Gravenhage, 1956. 100 pp. Geb. Geïllustreerd. € 4,50


011314 König Ludwig II. Sein Leben - sein Ende

Julius Desing. Verlag Kienberger, Lechbruck, 1976. 45 pp. Illustriert (D) € 3,50


011315 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis

A.J. Schuurman: ‘Historische demografie:bevolkings- en gezinsgeschiedenis’ (72 pp); H. van Koolbergen: ‘Materiële cultuur: huad, kleding en bedrijfsgereedschap’ (63 pp); J.J.J.M. Beenakker: ‘Historische geografie: landschap en nederzetting’ (55 pp.); H.A. Diederiks / S. Faber / A.H. Huussen jr.: ‘Strafrecht en criminaliteit’ (62 pp); P.Kooij: ‘Stadsgeschiedenis’ (72 pp.) De Walburg Pers, Zutphen, 1988-1991. Per deel € 5,00


011316 De strijd tussen progressiviteit en conservatisme

Dr. S.W. Couwenberg. Pax, ’s-Gravenhage, 1959. 380 pp. Geb. Met stofomslag. € 8,50

011317 Van de prins geen kwaad

H. Arlman / G. Mulder. Vierde druk. Sijthoff, Amsterdam, 1988. 192 pp. Prins Hendrik & andere dossiers van Oranje. € 4,00


011319

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina