Selectie van de aangeboden artikelen op de Antiquarische Boekenmarkt in de Lourdeskerk te Bergen op Zoom op dinsdag 24 t/m vrijdag 27 maart 2015 De kerk is geopend van 10. 00 tot 17. 00 uur Donderdag 26 maart van 10. 00 tot 20. 00 uurDovnload 1.39 Mb.
Pagina9/14
Datum22.07.2016
Grootte1.39 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Philips Honderd

Guus Bekooy. Eindhoven, 1991. 205 pp. Gedenkboek. Geb. Met stofomslag. Geïllustreerd. € 12,50

011320 Nederlandse Hervormde Gemeente van Zevenbergen

Programma voor de plechtige her-ingebruikneming van het kerkgebouw op 9 december 1953. Met teksten van Ir. R. Meischke: ‘De Bouwgeschiedenis van de Ned. Herv. Kerk te Zevenbergen’ en architect Ir. J. de Wilde ‘De restauratie van de Ned. Herv. Kerk te Zevenbergen, z.j. 7 pp. Geïllustreerd. € 5,00


011321 Februari 1953

Heemkundekring ¨Die Overdraghe¨, Klundert, 1978. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van de Watersnoodramp 1953-1978. Geïllustreerd. € 5,00


011322 De Oude en Nieuwe Landen, 1412 - 1985

M.A.M. Voermans / R.J. Wols. Streekarchivaat De Markkant , 1987. 74 pp. De geschiedenis van een Westbrabantse polder. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 4,50


011324 Thuis in de jaren vijftig

Marianne Grunell. Publicatiereeks Sociologisch Instituut Universiteit van Amsterdam, 1985. 130 pp. Vrouwen over de hoeksteen van die samenleving. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 5,00


011325 Het beleg en de inname van Bergen op Zoom en het fort de Roovere in 1747

Opgetekend door . Vertaling J. Kruis / W. van Riemsdijk. Geschiedkundige Kring van Bergen op Zoom / Stichting West Brabantse Waterlinie, Bergen op Zoom, 2007. 184 pp. Geb. Geïllustreerd. Met vier losse kaarten. € 17,50


011334 De Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vossemeer en het tiendrecht

Mr. C.H. Slager. Eerste druk. Walburg Pers. Leiden, 1988. 96 pp. Een scriptie voor de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden. Geïllustreerd. € 10,00


011337 Jutphaas... verleden tijd

J.E.A. Schut. Historische Kring Nieuwegein, 1983. 184 pp. Hardcover. Geïllustreerd. Veel groepsfoto's met naamlijsten. € 9,50


011338 Parochie Nieuw-Vossemeer 200 jaar

A.M. Bosters. Uitgegeven door het kerkbestuur van de parochie H. Joannes de Doper te Nieuw-Vossemeer, 1995. 72 pp. Geïllustreerd. € 7,50


011339 Voor het oog van het kerkvolk

Ad van den Oord. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Tilburg, 2007. Tilburgse Historische Reeks deel 13. 204 pp. Tilburgs volksklasse tussen klerikale normering en geleefde praktijk, 1927-1939. Geïllustreerd. € 15,00


011340 Uit sphagnum geboren

H.F. van de Griendt. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Tilburg, 2002. 314 pp. Een eeuw turfstrooiselindustrie in Nederland 1882-1983. Geïllustreerd. € 15,00


011341 De Heilige Driehoek

J.J.A.M. Gorisse (red.) Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Oosterhout, 2002.140 pp. Kloosterenclave te Oosterhout. Geïllustreerd. € 15,00


011342 Vooruit denken en verwijlen

Joks Janssen. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Tilburg, 2006. 300 pp. De (re)constructie van het platteland in Zuidoost-Brabant, 1920-200. Geïllustreerd. € 15,00


011343 De kunst is geheel en al bijzaak

Wilma van Giersbergen. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Tilburg, 2003. 334 pp. De moeizame carrìère van C.C. Huijsmans (1810-1886), tekenmeester in Brabant. Geïllustreerd. € 15,00

011345 In Dongen stond een huis

Hans Koopmanschap (red.) Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Oosterhout, 2005. 225 pp. De heerlijkheid Dongen in de Middeleeuwen. Geïllustreerd. € 15,00


011346 Criminaliteit, rechtspleging en straf in het Hollandse drostambt Heusden, 1615-1714

Hans van de Mortel. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Tilburg, 2005. 296 pp. Geïllustreerd. € 15,00


011347 Brabantse stoffen op de wereldmarkt

Gerard van Gurp. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Tilburg, 2004. 284 pp. Proto-industrialisering in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1620-1820. Geïllustreerd. € 15,00


011348 Bevolking in beweging 1750-1920

J.C.M. van Stratum. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Tilburg, 2004. 789 pp. Historische demogratie van Geldrop in economisch perspectief. Geïllustreerd. € 15,00


011349 Anton van Duinkerken

Mariëlle Polman (red.) Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Tilburg, 2003. 185 pp.

Een veelomvattend mens. Geïllustreerd. € 15,00
011350 Anton Coolen 1897-1961

Cees Slegers. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Tilburg, 2001. 656 pp. Biografie van een schrijver. Geïllustreerd. € 17,50


011351 Chris Mol 1892-1979

Jan Huige. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Tilburg, 2004. 432 pp. Van Brabants dorpsdokter tot nationaal gezondspionier. Geïllustreerd. € 15,00


011352 Georgius Macropedius 1487-1558

Henk Giebels & Frans Slits. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Tilburg, 2005. 376 pp. Leven en werken van een Brabantse humanist. Geïllustreerd. Met CD € 17,50


011354 75 Jaar statistiek van Nederland

Centraal Bureau voor de Statistiek / CBS. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij. 1975. 154 pp. (grafieken), 154 pp. (tabellen). Geb. Zonder stofomslag. In goede staat. € 10,00


011355 "Wat dunkt u van Spanje"

Maarten-Piet van den Berg / Eelco Beukers / Karin van Lierop (red.) Uitg. Skript, Amsterdam, 1984. 93 pp. Nederlanders en de Spaanse burgeroorlog, 1936-1939. Geïllustreerd.

€ 8,00

011358 Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961Prof. dr. I.J Brugmans (red.) J.B.Wolters, Groningen, 1961. 240 pp. / 32 afbeeldingen. Linnen / hardcover. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van J. B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. € 5,00
011359 Het feest van de haat.

Nemrod. (Sint-Amandsberg / Drs. Maurits Coppieters). Eerste druk. West-pockets Coppieters, St. Ammandsberg,1966.116 pp. Kollaboratie - verzet - repressie - amnestie. € 10,00


011360 Norbertinessen en norbertijnen

Brabantse Circarie, 1981. 96 pp. Bevat voor alle huidige en vroegere norbertijnenabdijen de belangrijke historische data. Geïllustreerd. € 8,00


011361 Niederländische Patrizier im exil

R. van Roosbroeck. C.U. StarkeVerlag, Limburg / Lahn. Sonderdruck aus: Deutsches Patriziat 1430-1740. Weitergabe nur an Privat gestattet. 24 pp. (D) € 6,00


011362 Der europäische Absolutismus

Dr. D. Albers Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1967. 62 pp. Entwicklung u. Abwandlungen seiner Wesenszüge. Quellen- und Arbeitshefte für den Geschichtsunterricht auf der Oberstufe der höheren Schulen (D). € 5,00


011363 Der Aufgeklärte Absolutismus

Karl Otmar, Freiherr von Aretin. Kiepenheurer & Witsch. Köln, Kiepenheurer & Witsch, 1974. Collection " Neue Wissenschaftliche Bibliothek ". 390 pp. (D) € 5,00


011365 Bedrijfsleven en de strijd tegen de armoede in Nederland

Ch. A. van Manen. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1918. XIII,303 pp. Linnen. € 20,00


011368 Het bolwerk van den blinden pionier

M. van Meerdervoort. Eerste druk. Paul Brand, Hilversum,1936.118 p. Een geschiedenis van de Katholieke dagbladpers in Nederland. € 8,50


011369 Oude boerderijen in Zeeland.

W.E.P. van IJsseldijk. Eerste druk. IJsseldijk, Nisse, 1975. 255 pp. Geïllustreerd. Omslag wat verkleurd. € 17,50


011370 Vredes- en bemiddelingspogingen uit het eerste jaar van wereldoorlog I, augustus 1914-december 1915

C.V. Lafeber. Dissertatie. Leiden, 1961. 319 pp. Soft cover. Goed. € 10,00


011371 Een eeuw licht en kracht

Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de N.V Overzeese Gas- en Electriciteitmaatschappij. Rotterdam, 1963. 154 pp. Met bijdragen van Mr. J.J. Oyevaar, E. Vennard, prof.dr. D.C. Renooy, dr. P.A.M. van Philips en mr.dr. C. Smit. Geb. Met stofomslag. € 8,50

011372 Perzisch vuur

Tom Holland. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2007. 440 pp. Geb. Met stofomslag. Mooi exemplaar. € 17,50


011373 Japan

K.G. van Wolferen. Tweede druk. Balans, Amsterdam, 1989. 618 pp. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht. Soft cover. Mooi exemplaar. € 12,50


011375 Artistiek Damast van Brabantse bodem 1900 - 1960

Caroline Boot / Sanny de Zoete. Textielmuseum Tilburg / Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Tilburg, 2005. Geïllustreerd. € 17,50


011376 Geschiedenis van de politieke en sociale theorieën

Prof.dr. E. de Jonghe. Uitgeverij Acco, Leuven. Volume II Van renaissance tot heden.

€ 4,00

011378 Binnenstad van Breda - Princenhage in Breda - Ginneken in Breda - Zundert & RijsbergenBasis-Publika, Breda 1991. 98/82/82/82 pp. Geïllustreerd. 4 deeltjes, samen € 8,00
011380 Die Reformen Kaiser Josephs II

Elisabeth Brandler-Rottmann. 1e Aufl. Alfred Kümmerle, Göppingen, 1973. 147 pp. Gut erhalten. (D) € 15,00


011384 Prof. Dr Jan Romein

A. Tijhuis e.a.. Met inleiding van prof. dr. J. Presser. Uitg. J.B. Wolters, Groningen, 1963. 71 pp. Bibliografie. € 5,00


011391 Voorkomen is beter dan genezen

I.M.H. Evers en P.J.M. Ubachs. Uitgave van Stichting Historische Reeks Maastricht, 1996. 140 pp. 75 jaar georganiseerde gezondheidszorg te Maastricht. Geïllustreerd. € 10,00


011392 De Maastrichtse cellebroeders en hun kapel
Br. Sigismund Taggage. Tweede herziene druk. Maastricht, 1977. 119 pp. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 10,00
011393 Maastrichtse Mythen

Ingrid Evers / Pierre Ubachs. Uitgegeven door de Kring Maastricht van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. Maastricht, 2003. 79 pp. Geïllustreerd. € 13,50


011394 De geschiedenis van Willem van Duvenvoorde. Het huis ten Strijen. De Slotbosse Toren

J.W.A. Verhulst. Oosterhout, 1969. Ongepag. Geïllustreerd. € 5,00


011396 Jongens op kostschool

Jos Perry. Bruna, Utrecht, 1991. 160 pp. Het dagelijks leven op katholieke jongensinternaten. Geïllustreerd. € 4,50


011397 Markant West-Brabant

Maurits van Rooijen. Gianotten, Breda / Tilburg, 1981. 171 pp. Geïllustreerd. € 5,00


011398 Heer Jansland gezegd Nieuw Gastel.

Albert Delahaye. . Publikaties van het Archivariaat ‘Nassau Brabant’,1970. 68 pp.Geïllustreerd. € 5,00

011399 De haven van Zevenbergen

Albert Delahaye. Publikaties van het Archivariaat ‘Nassau Brabant’, 1971. 72 pp. Geïllustreerd.

€ 5,00

011400 Oud en Nieuw Gastel vanaf 1813 tot hedenAlbert Delahaye.. Publikaties van het Archivariaat ‘Nassau Brabant’, 1970. 56 pp. Geïllustreerd.

€ 5,00


011402 Scheveningen in oude ansichten

C. Bal. Tweede druk. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1973. 116 afbeeldingen. Geb. € 15,00

011404 De Bataafse hut

Auke van der Woud. Meulenhoff, Amsterdam, 1990. 215 pp. Verschuivingen in het beeld van de geschiedenis (1750-1850). Paperback. Geïllustreerd. € 6,50


011405 Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden

Dr. J.G. de Lint. Interbook, Schiedam, 1977. 122 pp. Geb. Met stofomslag. Scheurtjes in stofomslag. Geïllustreerd. € 15,00


011407 De Drie Van Het Noorden

W. Paulussen e.a. Heemkundekring Nicolaus Poppelius V.Z.W. Ravels, 1987. 155 pp. In dit jaarboek onderwerpen over Ravels, Weelde, Poppel, Sint-Jans-Gool, Napoleon, Genealogie, Waterlinie-Noord-Brabant. € 8,50


011408 Gilden Kring Maasland 1935-1985

Uitgegeven door de gildenkring, 1985. 199 pp. Geb. Beschrijving van de afzonderlijke gilden. Fraai geïllustreerd. Als nieuw. € 20,00


011409 Brabantse Schuttersgilden Vroeger en Nu

A. Ising. Maasbree, 1983., 207 pp. Geb. Fraai geïllustreerd. Als nieuw. € 20,00


011411 Sprekend een Westbrabander.

Dr. J. Stroop. Eerste druk. Rodopi Amsterdam, 1979. 114 pp. Krantenstukjes over dialektverschijnselen in West-Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 8,50


011412 Sprekend een Westbrabander 2

Dr. J. Stroop. Eerste druk. Rodopi Amsterdam, 1981. 139 pp. Krantenstukjes over dialektverschijnselen in West-Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 8,50


011413 Bergen's groei naar stedelijke en heerlijke onafhankelijkheid

Corn. Slootmans. Uitgave van de stichting tot herdenking van het 650-jarig bestaan der heerlijkheid (later Markiezaat) Bergen op Zoom. Bergen op Zoom, 1937. 15 pp. Omslag wat vergeeld. € 10,00


011415 Gids voor een rondgang door de Kerk van de H. Maagd Maria

Bergen op Zoom. € 3,50


011416 Bosschenaren op de Bergen op Zoomse vrije jaarmarkten

Korneel Slootmans. Overdruk uit Varia Historica Brabantica II. s'-Hertogenbosch, 1966. 62

pp. Kleine beschadiging omslag. Gesigneerd door de schrijver. € 7,50
011422 Africans - The history of a continent.

John Iliffe. 8th Printing. ISBN 0 521 48422 7. Cambridge University Press, Cambridge, 1995. 323 pp. Paperback. Zacht-potloodonderstrepingen in sommige tekstdelen. Verder mooi. (Eng.) € 8,50


011423 Newcomers - Immigrants and their Descendants in the Netherlands 1550 - 1995.

Jan Lucassen / Rinus Penninx. ISBN 90-73052-093-6. Het Spinhuis, Amsterdam, 1997. 247 pp. Paperback. Zacht-potloodonderstrepingen in sommige tekstdelen. Verder goed. (Eng.) € 12,50

011424 De president, de hyena en de kleine hagedis

Rik Delhaas. ISBN 90 254 2826 6. Uitgeverij Contact, Amsterdam / Antwerpen, 2006. 324 pp. Paperback. Afrika na de Koude Oorlog. Goed. € 10,00


011425 The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order

Samuel P. Huntingdon. ISBN 0-7432-3149-X. The Free Press, London, 2002. 367 pp. Paperback. Goed. (Eng.) € 6,00


011426 Multitude - War and Democracy in the Age of Empire

Michael Hardt / Antonio Negri. ISBN 0 14 30.3559 2. Penguin Books, 2005. 426 pp. Paperback. Mooi exemplaar (Eng.) € 6,00


011427 Het Belgisch labyrint

Geert van Istendael. Zestiende, geactualiseerde druk. ISBN 90 295 6252 8. De Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen, 2005. 304 pp. Paperback. Goed. € 10,00


011428 I Owe You - Het gevaar van de internationale schuldenlast

Noreena Hertz. ISBN 90 254 1854 6. Uitg. Contact, Amsterdam / Antwerpen, 2004. 256 pp. Paperback. Mooi exemplaar. € 12,50


011429 The Wealth and Poverty of Nations

David S. Landes. ISBN 0-393-31888-5. Norton & Company, New York / London, 1999. 658 pp. Paperback. Why some are so rich and some so poor (Eng.) € 12,50


011430 Global History - A Short Overview

Noel Cowen. ISBN 0-7456-2806-0. Polity, UK, 2001. 213 pp. Paperback. (Eng.) € 12,50

011431 This Fissured Land - An Ecological History of India

M. Gadgil / R. Guha. First Publ. ISBN 0-520-08296-6. University of California Press, Berkeley / Los Angeles, 1993. 274 pp. Paperback. Mooi exemplaar. (Eng.) € 12,50


011432 Onze strijd

Soetan Sjahrir. Vrij Nederland. Amsterdam, 1946. 35 pp. Geniet. Omslag wat vlekkerig. Verder in goede staat. € 4,50


011435 The Ecological Indian - Myth and History

Sheperd Krech III. ISBN 0-393-32100-2. Norton & Company, London, 2002. 318 pp. Paperback. Goed. (Eng.) € 10,00


011438 Noordbrabants Historisch Jaarboek 11

L.P.L. Pirenne e.a. ´s-Hertogenbosch, 1994. 299 pp. Zuid-Nederland 50 jaar bevrijd. Uitgave gewijd aan W.O II met bijdragen van o.a. A. van den Oord, J. Dane, P. van Lent, J. van Merriënboer, e.a. Geïllustreerd. € 10,00


011439 Het Gemeente Archief van Tilburg

A. van Loon / R. Peeters / G. Steijns. Tilburg, 1988. 63 pp. Het gemeentearchief neemt zijn intrek in de gerestaureerde Lancierskazerne. Geïllustreerd. € 5,00


011440 Landgoed Wouwse Plantage

A. Delahaye / W.A. van Ham. Wouwse Plantage, 1986 De geschiedenis van het landgoed door de eeuwen heen. 68 pp. Geïllustreerd. € 7,50


011441 Zundert in oude ansichten

A. Delahaye. Tweede druk. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1974. Waarin afbeeldingen van Wernhout, Achtmaal en Klein-Zundert. Met 76 afbeeldingen. € 15,00


011442 Oisterwijk in oude ansichten

P.J.M. Wuisman. Europese Bibliotheek. Zaltbommel, 1970. 79 pp. € 12,50

011445 Heemkunde kring de Vierschaer

Wouw. Uitgave 2004-1. Met bijdragen van K. Hoendervangers, R. Hermans e.a. 80 pp. Geïllustreerd. € 3,00


011446 Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 10

Heemkundekring West-Zeeuws-Vlaanderen, 1981. 220 pp. J.C. Schultz Jacobi (1806-1865): ‘Nederland en de Evangelische Salzburgers’. Geïllustreerd. € 10,00


011447 Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 14

Heemkundekring West-Zeeuws-Vlaanderen, 1985. 135 pp. Episoden W.O. 1940-1945. Deel II.

Geïllustreerd. Vlekje op voorzijde omslag. € 10,00
011450 Uit de nadagen van de ‘Loffelijke Compagnie’

Dr. F. de Haan. een keuze uit de geschriften samengesteld door R. Nieuwenhuis. Querido, Amsterdam, 1984. 267 pp. Geb. Scheurtjes in stofomslag. Verder gaaf. € 5,50


011451 Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores

J.H.W. Veenstra e.a. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage 1982. 442 pp. Relaas van een Japans transport van Nederlandse en Engelse militairen 1943-1945. € 10,00


011452 Belevenissen 1894 -1940 en 1940-1958

E.N. van Kleffens, minister van Buitenlandse zaken tijdens W.O. II . A.W. Sijthoff, Alphen a/d Rijn, 1980. Twee delen. 340 / 229 pp. Gebonden. Met stofomslag. Lichte verkleuring op de rug. Geïllustreerd. € 15,00


011453 Loodvrij en digitaal.

J Hemels / H. Demoet (red.) Alfa Base, Alphen a/d Rijn, 2001. 336 pp. Geb. Visies op innovatie in grafische communicatie. Uitgegeven t.g.v. het 150-jarig bestaan van Alfa Base (A.W. Sijthoff en N. Samson). € 12,50

011457 Adieu Dries. Overpeinzingen bij het afscheid van een liefhebber in de politiek

Div. auteurs. Holkema & Warendorf, Bussum, 1982. 95 pp. Bundel bedoeld als liber amicorum

bij het vertrek van Dries van Agt. € 4,00
011458 Topografische en Militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden

Ir. J.A. van der Linden. Fibula-van Dishoeck, Bussum, 1973. 74 pp. € 8,50


011460 200 jaar Amerika Nederland

J.F. Nauta. AO-reeks nr. 1911. Lelystad, 1982. 20 pp. Geïllustreerd. € 2,00


011461 P.C. Hooft

J.H. Kruizinga. AO-reeks nr. 1856. Lelystad, 1981. 20 pp. Geïllustreerd. € 2,00


011462 Het Arabisch-Israëlisch conflict. Serieus op zoek naar vrede.

R.M. Naftaniël. AO-reeks nr. 1966. Lelystad, 1983. 20 pp. Geïllustreerd. € 2,00


011463 The Falkland Islands Las Islas Malvinas. een oorlog waard?

F.H. Micklinghoff. AO-reeks nr. 1912. Lelystad, 1982. 24 pp. Geïllustreerd. € 2,00


011464 Prinses Wilhelmina

M.G. Schenk. AO-Reeks nr. 939. Amsterdam, 1962. 16 pp. Geïllustreerd. € 2,00


011465 Kent u Brabant ook zó?

Kees Bastianen. 1e druk. Elf-Provincien-serie. Uitgave van het Nederlands Instituut voor Bedrijfspaedagogie, Zeist, z.j. 142 pp. Soft Cover. Geïllustreerd. € 4,50


011466 Churchill

Red. AO. AO-Reeks nr. 1047. Amsterdam, 1965. 16 pp. Geïllustreerd. € 2,00


011467 Willem van Oranje. Tolerantie en democratie

M.G. Schenk. AO-Reeks nr. 2023. Lelystad, 1984. 20 pp. Geïllustreerd. € 2,00


011468 Hugo de Groot

H.A.R. Hovenkamp. AO-Reeks nr. 1965. Lelystad, 1983. 20 pp. Geïllustreerd. € 2,00


011470 Hortus Musicus Religiosus

Uitgegeven bij gelegenheid van het 15-jarig bestaan van HMR. 51 pp. Geniet. € 2,00


011471 Hortus Musicus Religiosus

Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan als kerkkoor, het 20-jarig bestaan als HMR vocaal koor en het 12,5 jaar bestaan als HMR vocale en instrumentale koren. 54 pp. Geniet.

€ 2,00

011474 Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips IIDr. J.M. Huizinga. Meulenhoff, Amsterdam, 1941. 237 pp. Geb. Met beschadigde stofomslag. Ex Libris op schutpagina. Goed. € 8,00
011475 De Arabische wereld

Harm Botje. Van Gorcum, Assen / A'dam, 1978. 126 pp. De historische achtergronden van het Arabische culturele en economische systeem. € 5,50


011476 Historie als vriend. Opstellen voor Dr. P.A.M. Geurts o.f.m.

C.M.H. Bosch e.a. Bloemendaal / Utrecht / Nijmegen, 1979. 224 pp. Liber Amicorum. Soft cover. € 12,50

011477 Begraven in en rond de Grote Kerk van Breda

M.W. van Boven. Luyten, Aalsmeer, 1987. 59 pp. Soft cover. Geïllustreerd. € 7,50


011479 De Lage landen

J.A. Kossmann-Putto / E.H. Kossmann. Uitgaven van de Vlaams-Nederlandse "Stichting Ons Erfdeel vzw", 1987. 64 pp. Geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Geïllustreerd. € 6,00


011480 Het Steen te Antwerpen

Dr. K.C. Peeters. Antwerpen, 1948. 35 pp. Geïllustreerd. Potloodaantekeningen op de wat gehavende omslag. € 5,00


011482 De Lochemse samenleving in vroegere generaties

Prof.dr. H. Schuttevâer. Uitgave van boekhandel Lovink t.g.v. het 750-jarig bestaan van de Stad Lochem, 1983. 76 pp. Geïllustreerd. Soft cover. € 4,00


011484 Uit de geschiedenis van de Laurentiusparochie te Voorschoten

A. Arts. z.j. 128 pp. Geïllustreerd. Soft cover. € 5,00


011485 50 jaar NAVO: Nieuwe tijden, nieuwe taken?

A. van Baal e.a. Atlantische Onderwijs Paper 19 / Atlantisch Perspectief 1999 nr. 2. Den Haag, 1999. 64 pp. Geniet. Geïllustreerd. Zeer net exemplaar. € 8,00


011487 Het Goede Gesternte en De Annalen

J. Sinke. Halsteren, 2003. 104 pp. Vijftien "De Roovere" verhalen. In ringband. Geïllustreerd.

€ 7,50

011488 Stuuf Wiardi BeckmanJohan S. Wijne. Eerste druk. Nederlandse biografieën deel II. Thomas Rapp, Amsterdam / Brussel, 1987. 172 pp. Soft cover. Geïllustreerd. € 10,00
011489 Die Französische Revolution. Anlässe und langfristige Ursachen.

Herausgegeben von Eberhard Schmitt. Aus der Reihe: Wege der Forschung, Band 293. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1973. XI / 533 Seiten. Original-Leineneinband.

Sehr gut erhaltenes Exemplar. € 8,50
011490 Absolutismus

Herausgegeben von Walther Hubatsch. Aus der Reihe: Wege der Forschung, Band 314. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1973. XIV / 549 Seiten. Original- Leineneinband. Sehr guter Zustand. € 8,50


011491 De dynamische regio. Economie, overheid en ondernemerschap in West-Brabant vanaf 1850

Paul Brusse. Een uitgave in samenwerking met Rabobank. Matrijs, Utrecht, 2008. 368 pp. Geb. met stofomslag. Fraai geïllustreerd. € 15,00


011493 Uit het Verleden van Fijnaart

J. van Doorn (red.). Delen 2,3,4 en 5. Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen, 1989-1992.

Per deeltje € 3,50
011496 Water ... bron van Bergs leven

P.H.B. Michielsen. Bergen op Zoom, z.j. Geniet. Een novelle voor 100 jaar Watertoren.

€ 7,50

011497 Wandelingen met MarsW. Buning. Voorzien van vele vestingbouwkundige aanteekeningen en beschouwingen door W.H.Schukking. Querido, Amsterdam,1942. 86 pp. Halflinnen zonder stofomslag, Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Menno van Coehoorn.

€ 12,50


011498 Fictie en Werkelijkheid

K. de Graaf. Res. maj. Amsterdam, Uitgeverij de Bezige Bij, Amsterdam, 1949. 61 pp. Paperback. Enkele scheurtjes in omslag. Verder goed. € 5,00


011499 Pijnenburg's triomfen

Jaap Engelberts. Meulenhoff, Amsterdam, 1935. 190 pp. Geb. Jongensboek over de successen van de Tilburgse baanwielrenner Jan Pijenburg. (1906-1979). Kleine beschadigingen omslag. € 8,50

011504 Ebbend getij. Verhaal uit den heldenstrijd om Zierikzee in 1576.

P. de Zeeuw Gzn. E.J. Bosch Jbzn, Amsterdam 1927. Or. linnen, 215 pp. Schutbladen iets verkleurd. Goed exemplaar. € 10,00


011505 De Jagers van Van Dam (1830 tot 1839)

W.E. van Dam van Isselt. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, z.j. (1914). 204 pp. Geb. Betreft de strijd tegen de opstand der Belgen. Geïllustreerd. Net exemplaar. € 19,50


011507 De Rembrandts van Oostkapelle

Th. Laurentius. Uitgave van de gezamenlijke Zeeuwse boekhandels in het kader van de Week van het Zeeuwse Boek, 2006. 64 pp. Geïllustreerd. € 7,50


011508 Het woord aan de gevel, De gevel aan het woord

Ed. de Graaf. Uitgave van de gezamenlijke Zeeuwse boekhandels in het kader van de Week van het Zeeuwse Boek, 2005. 56 pp. Huisnamen en -opschriften in Zeeland. Geïllustreerd. Vouw in een hoek van aantal pagina's. € 7,50


011509 Bergen op Zoom in Panorama

Florence Imandt. Foto's Gerrit de Heus. Bergen op Zoom, 1985. 114 pp. Hard cover. Ruim geïllustreerd. Tekst in Nederlands en Engels. € 15,00


011510 Nederlandse historiën in in het kort

P.C. Hooft. Elsevier, Amsterdam/ Brussel, 1978. XV-358 pp. Facsimile herdruk van uitgave uit 1947. Ingenaaid, linnen band, verguld bandstempel, afbeelding van auteur op frontispice, De Nederlandse Bibliotheek der Letteren, meerdere afbeeldingen. € 7,50


011514 Philips De Goede

P. Bonenfant. 1e druk. Kopstukken uit de geschiedenis nr. 11. Kruseman, Den Haag,1963. 128 pp. Ingenaaid. Naam)stempeltje) op binnenpagina . € 5,00


011515 Het water en de herinnering

S. Leydesdorff De Zeeuwse Watersnoodramp 1953-1993. Met een foto-reportage van Ed van Wijk. 3e druk. Meulenhoff, Amsterdam, 1993. 303 pp. Paperback. Herdenkingsboek met. interviews, fotokatern, literatuurlijst en register. € 7,50


011518 Pomponne's "Relation de mon ambassade en Hollande" 1669-1671

H.H. Rowen (red.) Werken Historisch Genootschap, vierde serie, nr. 2. Kemink, Utrecht, 1955. 178 pp. Ing. Handelt over de politieke situatie van Holland aan de vooravond van de Franse inval in 1672. Omslag en schutbladen licht vergeeld. (Fr.) € 10,00


011520 Nederland voor de storm: Politiek en literatuur in de jaren dertig

H. van Galen Last. Fibula-Van Dishoeck, Bussum, 1969. 104 pp. Paperback. Naam eigenaar op schutblad. Geïllustreerd. € 4,00


011522 Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezichten, en beschreven door.

J.L. Terwen. Facsimile van de oorspronkelijke uitgave van 1858. 3 delen. Van Goor, ’s-Gravenhage, 1976. 820 pp. Geb. Linnen met goudopdruk. (Ruggen iets verkleurd) Geïllustreerd met 135 pl. € 37,50


011524 De Waterschans

Daeter, B. (hoofdred.) Kwartaaltijdschrift. Uitgave van de Geschiedkundige Kring van stad en land van Bergen op Zoom. Soft Cover. Geniet. Fraai geïllustreerd. € 2,50


011525 Het Nieuwe Bier. Technische innovaties in de Nederlandse biernijverheid in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Schippers, Hans. 1e druk. Stichting Historie der Techniek / Walburg Pers, Zuthpen, 1992. 96 pp. Soft Cover. Geïllustreerd. € 8,50


011527 Van tweeën één. Kerk en West-Brabant door de eeuwen heen

PH.A.M. Abels (red.). 1e druk. Dertiende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Eburon, Delft, 2001. 277 pp. Geïllustreerd. € 12,50


011528 Geschiedenis van het moderne Nederland

J.C. Boogman (e.a.). 1e druk. De Haan / Unieboek, Houten, 1988. 720 pp. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen. Soft Cover. Bibliotheeksticker op rug. € 7,50


011529 Derde Bulletin Tweede Wereldoorlog

Perry Pierik / Martin Ros (red.) Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2001. 394 pp. Bevat o.a. J.A.F.M. Luijten: De bevrijding van Bergen op Zoom. Soft Cover. Geïllustreerd. € 8,50


011530 25 jaar Depot Straalmotoren tevens vliegbasis Woensdrecht

F. de Blij e.a. 1e druk. Woensdrecht, 1976. Ongef. Soft Cover. Ringband. Ruim geïllustreerd.

€ 7,50

011531 Onder de lindenMarie-Cécile Moerdijk. 1e druk. Michon B.V., Bussum, 1987. 94 pp. Details over haar jeugd en over mensen, dingen en gebeurtenissen in haar geboortdorp, het Zeeuws-Vlaamse Zuiddorpe. Soft Cover. € 5,00
011533 Balkenende

Frank Poorthuis. (samenst.) Serie Luis in de Pels nr. 1. Meulenhoff / De Volkskrant, Amsterdam, 2002. 127 pp. Soft Cover. Geïllustreerd. € 4,00


011534 Anders en beter

Jan Peter Balkenende. Aspekt, Soesterberg, 2002. 159 pp. Soft Cover. € 4,00


011536 Waar eens de Markiezen woonden

C.D. Vanwesenbeeck. Tekeningen Aat Weijsters. 1e druk. Van der Kreek Bergen op Zoom, 1991. 64 pp. Geb. Geïllustreerd.     € 15,00


011551 Denkend aan ...

Piet van Dijk. Bergen op Zoom, 1998. 56 pp. Soft Cover. Geïllustreerd. € 4,00


011553 Eigen haard is goud waard. Vier maal Beckers

Leonhard Huizinga. Beckers Haardenfabriek, Bergen op Zoom, z.j. (1960). 82 pp. Geb. Linnen. € 10,00

011556 Verhalen van dichtbij. De jeugherinneringen van Wil de Jong

W. de Jong. 1e druk. De Bazuin, Huijbergen, 2001. 97 pp. Soft Cover. Geïllustreerd.

€ 6,00

011558 Streven naar sociale verheffing in een statische stadProf. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Nijmegen, 1963. 174 pp. Een kwart eeuw arbeid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen te Bergen op Zoom 1791-1816. Nr. XI uit de reeks Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het Zuiden van Nederland.

€ 10,00


011564 Van Genk. Een kunstclan uit de tweede helft van de 19e eeuw

W. Blok / L.J. Weys. Tentoonstellingscatalogus. Uitg. Gemeentemuseum Bergen op Zoom, 1977. 24 pp. Soft Cover in ringband. Geïllustreerd. € 5,00


011565 Spoorwegen in België

A. Linters (red.) Gent, VVIA, 1985. 78/228 pp. Uitgegeven ter gelegenheid van 150 Jaar Spoorwegen in België door de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. Bevat herdruk van A. de Laveleye ‘Histoire des vingt-cinq premières anneés des chemins de fer en Belges’ (1862) € 25,00


011567 Ken Bergen op Zoom

Han Verbeem / Don van Rooy e.a. GTC Uitgeverij, Etten-Leur, 2002. 96 pp. Geb. met stofomslag. Fraai uitgevoerde bedrijvengids. Geïllustreerd. € 5,00


011570 Beroepenlijst van de telefoonabonnees van Bergen op Zoom

De Zaken- en Beroepentelefoongids, 1962. 128 pp. Soft Cover. Ingen. € 5,00


011571 Salon van Bergse kunstenaars

Willem Blok. Bergen op Zoom, 1987. 76 pp. Werk van beroepskunstenaars uit Bergen op Zoom en omgeving. Catalogus van de overzichtstentoonstelling gehouden in het Markiezenhof te Bergen op Zoom. Bevat illustraties van alle tentoongestelde werken. € 10,00


011572 Zeeuws platenboek

Frans van den Driest / Rino Visser e.a. 2e druk. R&B, Lisse, 2001. Ongefol. Hard Cover. Kart. € 8,00

011573 Limburg platenboek

Cor Bertrand / Rino Visser e.a. 2e druk. R&B, Lisse, 2001. Ongefol. Hard Cover. Kart. € 8,00

011574 Noord-Brabant platenboek

Cor Bertrand / Rino Visser e.a. 1e druk. R&B, Lisse, 1999. Ongefol. Hard Cover. Kart. € 8,00

011575 Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied

Drs. P.M.M. Klep.Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel XXVI. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Tilburg, 1973. 212 pp. De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda 1750-1850. Geb. Linnen.

€ 10,00

011576 Marx’s visie op de mens

E. Fromm. (vert. Paul Rodenko) 1e druk. Reeks Manifesten. L.J.C. Boucher, Den Haag,z.j. 125 pp. Soft Cover. Ingen. € 5,00
011577 Klein bestek van Bergen op Zoom en van de Streek-VVV West-Brabant

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, Bergen op Zoom, 1970, 1973 en 1975. 88 / 88 / 80 pp. Soft Cover. Geniet. Geïllustreerd. € 2,00


011579 Kerckmisse, paerdenmerckt en kermis in Etten-Leur

Wim Vroom. d’Hûskus nr. 26. Heemkundekring Jan uten Houte, Etten-Leur, 1995. 55 pp. Soft Cover. Geniet. Geïllustreerd. € 4,00


011581 Shell Journaal van Nederlands Scheepvaart

Dr. J.M. Fuchs / W.J. Simons. Shell Nederland B.V., 1972. 126 pp. Soft Cover..Geïllustreerd.

€ 3,00

011582 Shell Journaal van oude sportenDr. J.M. Fuchs / W.J. Simons. Shell Nederland B.V., 1975. 127 pp. Soft Cover. Geïllustreerd.

€ 3,00


011583 Sondermeldung Texel. Opstand der Georgiërs

Dick van Reeuwijk. 1e druk. Uitg. Het Open Boek, Texel, 1981. 69 pp. Gebaseerd op de gelijknamige NOS-documentaire. Soft Cover. Ingen. Geïllustreerd. € 7,50


011584 Het Roode Hert te Prinsenhage. Eene oude dorpsherberg

Frans Brekelmans. Overdruk uit "Taxandria" jaargang XLIV, 1937. 10 pp. Geniet. Soft Cover. Omslag vlekkerig. € 2,00


011586 West-Brabant, dichters tussen Zoom en Donge

Karel Leenders (inl.). 1e druk. Bloemlezing. Stichting Achterland, Zeist, 2002. 73 pp. Geb. met stofomslag. Geïllustreerd. € 6,00


011587 Johannes van Hooydonk 1827-1867

Dr. P.B.A. Melief. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel LXXI. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, Tilburg, 1987. 410 pp. Apostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda. Geb. Linnen. € 15,00


011588 Brabantse biografieën - Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders

J. v. Oudheusden (red.) 1e druk. Meppel / Boom, 1992. 208 pp. Soft Cover. Geïllustreerd.

€ 8,00

011589 Brabantse biografieën - Deel 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende NoordbrabandersJ. v. Oudheusden (red.) 1e druk. Meppel / Boom, 1994. 140 pp. Soft Cover. Geïllustreerd.

€ 8,00


011590 Brabantse biografieën - Deel 3. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders

J. v. Oudheusden (red.) 1e druk. Meppel / Boom, 1995. 144 pp. Soft Cover. Geïllustreerd.

€ 8,00

011591 Brabantse biografieën - Deel 4. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende NoordbrabandersJ. v. Oudheusden (red.) 1e druk. Meppel / Boom, 1996. 144 pp. Soft Cover. Geïllustreerd.

€ 8,00


011592 Brabantse biografieën - Deel 5. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders

P. Timmermans (red.) 1e druk. Meppel / Boom, 1999. 156 pp. Soft Cover. Geïllustreerd.

€ 8,00

011593 Jaarboek Varia Historica Brabantica IHistorische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. ‘s-Hertogenbosch, 1962. 356 pp. Met bijdragen van o.a. Prof.dr. Slicher van Bath: ‘De betekenis van de gewestelijke geschiedbeoefening'; Korneel Slootmans: 'Invloed van tollen op de Bergse jaarmarkten'; Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt: ’Sociale spanningen en overheidsbeleid; bestrijding der bedelarij in het Noorden van Brabant in de vijftiende en zestiende eeuw'; Dr. E.A. ten Brink: ‘Postritten en postroutes via West Brabant in de Bataafse en de Franse tijd’. € 10,00
011594 Jaarboek Varia Historica Brabantica II

Historische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. ‘s-Hertogenbosch, 1966. 339 pp. Met bijdragen van o.a. Prof. I. J. Brugmans: ’Geertruidenberg, Hollands oudste stad’; Korneel Slootmans: ‘Bosschenaren op de Bergen op Zoomse vrije jaarmarkten’; Dr. H. van Velthoven: ‘De geest in Noord-Brabant vóór het België-conflict van 1830‘; Dr. R. Reinsma: ‘Het lager onderwijs in Noord-Brabant tussen 1830 en 1850’ € 10,00

011595 Jaarboek Varia Historica Brabantica III

Historische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. ‘s-Hertogenbosch, 1969. 424 pp. Met bijdragen van o.a. Prof.mr. F.F. Cerutti: ‘De schepenbank in de Brabantse stad en de overdracht en bezwaring van onroerende goederen’; Dr. F. van Hemelrijck: ‘Het Brabantse strafrecht en zijn toepassing in enkele Brabantse steden in de XVde eeuw’; Dr. E.A. ten Brink: ‘Bossche drukken 1600-1629, een bijdrage tot de noordnederlandse bibliografie’. € 10,00


011596 Jaarboek Varia Historica Brabantica IV

Uitgegeven door de historische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. ‘s-Hertogenbosch, 1975. 421 pp. Met o.a. een bijdrage van drs. E.H. Korvezee: ‘De belastingen in Noord-Brabant voor 1648’. € 10,00


011597 Jaarboek Varia Historica Brabantica V

Uitgegeven door de historische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. ‘s-Hertogenbosch, 1976. 232 pp. Met o.a. een artikel van W.A. van Ham: ‘De wedergeboorte van Bataafs Brabant in zinnebeelden herdacht’, voorzien van fraaie illustraties. € 10,00


011598 Jaarboek Varia Historica Brabantica VI-VII

Historische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. ‘s-Hertogenbosch, 1978. 383 pp. Met bijdragen van o.a. H. de Ridder-Symoens: ‘De universitaire vorming van de Brabantse Stadsmagistraat en Staffunctionarissen - Leuven en Antwerpen, 1430-1580’; E. van Autenboer: ‘Organisaties en stedelijke cultuurvormen 15e en 16e eeuw’; K. van den Oord: ‘De boekdrukkunst in de steden Bergen op Zoom, Breda en 's-Hertogenbosch, 1450-1650 - een voorlopige schets’; M. A. Nauwelaars: ‘Drukkers en schoolboeken te Antwerpen tot 1600’. Met index van persoons- en plaatsnamen. Enkele pagina’s vlekkerig. € 10,00


011599 Jaarboek Varia Historica Brabantica VIII

Historische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. ‘s-Hertogenbosch, 1979. 287 pp. Met bijdragen van o.a. Nico Roymans: ‘Op zoek naar de Pladella villa’; dr. G.C.M. van Dijck: ‘De Bossche drukker Gerard van der Hatart, ca. 1500-1540’; drs. L.J.A. van de Laar: ‘De bevolking van ‘s-Hertogenbosch ca 1550 - een demografische en economische verkenning’; A. Haagmans / P. van ’t Hoofd: ‘De plaats in de kerk als standskenmerk’; Karel Leenders: ‘De nederzettingen van Princenhage’; H.J. Bossink: ‘Het wapen van 's-Hertogenbosch’. Met index van persoons- en plaatsnamen. Geïllustreerd. € 10,00

011600 Jaarboek Varia Historica Brabantica IX

Uitgegeven door de historische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. ‘s-Hertogenbosch, 1980. 240 pp. Met o.a. een bijdrage van W.A. van Ham: ‘De Ambtsgebieden in het Markiezaat van Bergen op Zoom’. € 10,00


011601 Jaarboek Varia Historica Brabantica X

Historische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch, 1981. 216 pp. Met bijdragen van o.a. A.C.M. Kappelhof: ‘Het Bossche Geefhuis’; P.M. Toebak: ‘De stichting van de katholieke parochie te Hooge en Lage Zwaluwe 1785-1787’; C.G. van der Heijden: ‘Een belichting van enige historisch-demografische aspecten van een Kempische plattelandsgemeente in de negentiende eeuw’; J.A.M. Aben: ‘Transport en agrarische ontwikkeling. De betekenis van een tramlijn voor de agrarische ontwikkeling in Bladel en Reusel 1892-1902’; A. Mevis / J.M.P. van Galen: ‘Armenzorg in de Peel 1918-1940’. Met index van persoons- en plaatsnamen. Geïllustreerd. € 10,00


011602 Jaarboek Varia Historica Brabantica XI

Historische sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch, 1982. 223 pp. Met bijdragen van o.a. P. Hoppenbrouwers / H. Jansen: ‘Dr. Camps’ levenswerk. Het oorkondenboek van de Meijerij’; J. van de Westelaken: ‘Financiële achtergronden van het beleg van Den Bosch’; H. Roosenboom: ‘Drossaard Adriaan Bernagie en de strijd tegen de paapse bijscholen in Tilburg, 1680-1724’; A.F.J. van Kempen: ‘De afkoop van het bestuurlijk deel der heerlijke rechten in Noord-Brabant, 1814-1819’; Met index van persoons- en plaatsnamen. Geïllustreerd. € 10,00


011603 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 1

L.P.L. Pirenne e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 1984. 256 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: De Heren van Breda en hun archief; Norbertijnse zielzorg in Noord-Brabant; De hoeven van het Bossche Geefhuis, opbouw, beheer en liquidatie van een omvangrijk hoevenbezit; Analfabetisme en schoolbezoek in enkele Kempische gemeenten gedurende de 19e eeuw. Geïllustreerd. € 10,00


011604 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 2

L.P.L. Pirenne e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 1985. 264 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: De opkomst van de Raad van Brabant; De Raad van Brabant en de procesgang criminele zaken; Van soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze; Bergen op Zoom en omgeving tot 1250; De beeldenstorm in Eindhoven: Geïllustreerd. € 10,00


011605 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 4

L.P.L. Pirenne e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 1987. 228 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: Verdwenen veen en ontbrekende logica; Baarle en Noordbrabantse grensperikelen; Zwart Front en de Zaak Oss; Het begin van de suikerindustrie in West-Brabant; Roosendaal in het begin van de 19de eeuw. Geïllustreerd.

€ 10,00

011606 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 5L.P.L. Pirenne e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 1988. 216 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: De liturgische voorwerpen in het dekenaat van Bergen op Zoom 1596-1652 ; Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant ca. 1770-1840; De afscheiding van 1834 in Genderen en Doeveren. Geïllustreerd. € 10,00
011607 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 6

L.P.L. Pirenne e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 1989. 242 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: Een zorgelijk bezit. De Benedictijenabdijen van Echternach en St. Truiden en het beheer van hun goederen en rechten in Oost-Brabant 1100-1300; De Bossche klokkengietersfamilie Moer 1450-1570; C.R. Hermans en het Provinciaal genootschap; Het Brabants studentengilde van Onze Lieve Vrouw. Geïllustreerd. € 10,00


011608 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 7

L.P.L. Pirenne e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 1990. 286 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: Bevat o.a.: Zieke en gewonde militairen in het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch 1830-1839; Broeders onder priesters en regenten, de broeders van Oudenbosch 1840-1854; Smokkel als middel van bestaan in de Kempen 1840-1914; Veldnamen en landbouwgeschiedenis in de Baronie van Breda. Geïllustreerd. € 10,00


011609 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 8

L.P.L. Pirenne e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 1991. 192 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: Een afhankelijke betrekking. De materiële positie van onderwijzers aan de openbare scholen in Noord-Brabant vóór 1857; De waardij van eene vroege opleiding. Een kwantitatief onderzoek naar de oorzaken van analfabetisme, schoolgaan en schoolverzuim in Zuid-Oost Brabant in de 19de eeuw; Religieuze tegenstellingen tussen stad en platteland in Westelijk Noord-Brabant en de Noord-Antwerpse Kempen 1580-1610; Mededogen of straf? De gevolgen van een Bergeijkse kraambedpsychose in de 18de eeuw. Geïllustreerd. € 10,00


011610 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 9

L.P.L. Pirenne e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 1992. 236 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: Het latijnse onderwijs in Heusden als reformatorisch strijdwapen 1575-1700; Opkomst en ondergang van de Hanzebank te 's-Hertogenbosch 1908-1923; Militarisme en seksisme te 's-Hertogenbosch in het begin van de moderne tijd; Een onbekend fragment van de Scolastica of Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Geïllustreerd. € 10,00


011611 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 10

L.P.L. Pirenne e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 1993. 253 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: Het bedreigde Brabant en de verdedigingsinspanning door Maria van Hongarije in 1541-1542; De dominee, de drossaard en de paapse stoutigheden. Over een richtingenstrijd in Oirschot en Best; De betekenis van Jan van Hooff. Geïllustreerd. € 10,00


011612 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 11

L.P.L. Pirenne e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 1994. 299 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: Tegen de ‘Baantjesgasten’ van de Staat. Collectieve acties van het volksfacisme Zwart Front in Oisterwijk tijdens de jaren dertig; ‘Trouw mijn plicht tot het uiterste te vervullen‘. Burgemeester Adriaan van Campen, 1917-1944; Zeeuws-Vlaming in Boxtel. De Boxtelse NSB-burgemeester René Thomaes; De Opstand. Een Brabants NSB-blad; Een bijzondere rechtspleging? De beoordeling van Arnold Meijer en zijn Nationaal Front na de bevrijding (1944-1948). Oorlogsvoering in Nederland. herfst 1944. Déja vu; Het bestuur aan de ondergrondse? De verhouding tussen oud-illigaliteit, burgerlijk bestuur en Militair Gezag. Geïllustreerd. € 10,00


011613 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 12

L.P.L. Pirenne e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 1995. 277 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: Brandend Zand. Hoe de Hertog van Brabant zijn heerschappij op de Kempense zandgronden verwierf ten koste van de lokale en regionale adel; De 'Megense' fragmenten herondekt; Aan de grenzen van de samenleving. Criminaliteit en jurisdictiemacht in het grensgebied van Staats-Brabant en Holland in de achttiende eeuw; Een toneel van burgerlijke manifestatie. De Bredase rederijkerskamer Vreugdendal inde tweede helft van de negentiende eeuw; Coenrad Teulings en zijn Bossche drukkerijen, 1844-1902. € 10,00


011614 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 13

L.P.L. Pirenne e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 1996. 288 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: Vrouwen van stand. Het predikaat 'joffrouw' in de laatmiddeleeuwse archivalia van de stad 's-Hertogenbosch en haar Meierij; Een veertiende-eeuws conflict tussen de predikheren en het Sint-Elisabeth-gasthuis te Antwerpen. Nieuw licht op een van de dertiende-eeuwse bewijsstukken; Een bisschoppelijke visitatie te Breda augustus 1626; Dusela villa Taxandrië. Een drietal onopgemerkte oorkonden betreffende Duizel uit de elfde en dertiende eeuw. € 10,00


011615 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 14

A.W. van de Sande e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 1997. 299 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: Staats-Brabant aan de vooravond van zijn zelfstandigheid; Stad en platteland van Bataafs-Brabant in 1795; De Bossche liefdadige instellingen 1770-1825; Symbolische leegverkoop of monopoliespel? De verkoping van de nationale domeinen in het departement van de twee Neten in de Franse tijd; De strijd van de Commissie van Breda om de geestelijke goederen. Geïllustreerd. € 10,00


011616 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 15

A.W. van de Sande e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 1998. 272 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: De uitbating van de kloosterhof Sterksel door de abdij van Averbode van de 14de tot de 17de eeuw; Muziek in gereformeerd ‘s-Hertogenbosch; Boeken in Bossche boedels; Een aanslag op de calculerende clerus. De amortisatie van de geestelijke goederen in stad en meierij van 's-Hertogenbosch in 1516. Geïllustreerd. € 10,00


011617 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 16

A.W. van de Sande e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 1999. 320 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: Stedenpolitiek en stadsplanning door Hendrik I van Brabant, 1184-1235; Census domini ducis. De cijnzen van de hertog van Brabant in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1340-1351; Kerken met het teken van de bouwheer? Gotische kerken in het oostelijk grensgebied van Noord-Brabant en andere opmerkelijke middeleeuwse kerken in het Maas-Schelde-Demergebied; De grootte van de parochies in het hertogdom Brabant in de eerste helft van zestiende eeuw. Geïllustreerd. € 10,00


011618 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 17/18

A.W. van de Sande e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 2000 / 2001. 373 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: De middeleeuwse oorsprong van de dorpsgemeente in het noorden van hertogdom Brabant; De kerk in het midden. De parochiekerk als centrum van de dorpsgemeenschap; Het Brabantse dorp als negentiende-eeuws verschijnsel; De vorming van de gemeenten ten westen van de Donge. Geïllustreerd.

€ 10,00
011619 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 19

A.W. van de Sande e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 2002. 284 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: Macht en kerk in de heerlijkheid Bergen op Zoom (1287-1570); Het dynamische landschap van Noord-Brabant; Tekenscholen in Noord-Brabant in de eerste helft van de negentiende eeuw; Margaretha Carolien Alexandrine de Licques. Een tegendraads adellijke religieuze. Geïllustreerd. € 10,00


011620 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 20

A.W. van de Sande e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 2003. 305 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: Een Romeinse weg door het Dommelgebied van Tongeren naar Rossum?; Een middeleeuwse IJzeren Rijn? De route Antwerpen-Roermond; De medische markt in stad en platteland in de vroegmoderne periode: Breda en Princenhage. 1545-1633; Vrouwenarbeid en de gilden in vroegmodern 's-Hertogenbosch; Jheronimus Bosch, de natuur van de mens en de hoofdzonden. Geïllustreerd.

€ 10,00
011621 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 21

A.W. van de Sande e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.´s-Hertogenbosch, 2004. 305 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: Biografie van de Brabantse archeologie. Archeologische Monumenten Zorg in de provincie Noord-Brabant: terugblik en toekomst; De Bossche kroniekschrijvers Molius en Cuperinus; ‘Datter de doodt navolght’, moordenaars en doodslagers voor de schepenbank van Tilburg in de zeventiende en achttiende eeuw; Het spanningsveld tussen katholieke leer en het alledaagse leven. De ervaringen van jonge Bosschenaren in het Interbellum. Geïllustreerd. € 10,00


011622 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 22/23

A.W. van de Sande e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.‘s-Hertogenbosch, 2006. 430 pp. Soft Cover. Bevat o.a.: De prijzige koepelkerken van Carl Weber (1820-1908) in Noord-Brabant; Godsvruchtige West-Brabantse herders en hun kudde; Priesters en het veranderend kindertal van de Brabantse katholieken, 1940-1970; Zondaressen in mouwloze japonnen. De strijd binnen de rooms-kathlolieke kerk tegen onzedelijke vrouwenkleding en de reacties daarop in Nederland, 1900-1960; Stemmen met de voeten. Eigenzinnigheid in de Katholieke Arbeidersvrouwenbeweging; Geschiedenis van het Sint Theresialyceum voor Meisjes te Tilburg, 1926-1968; De Tol van Venloon en het gezag in de regio Drunen-Dongen omstreeks 1230; Een hertogdom herschapen; Brabant de natie; Religie, geloof en kerk in Brabant. De betekenis van de godsdienst voor de geschiedenis van een kerngewest van de Lage Landen. Geïllustreerd. € 10,00


011623 Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 24

A.W. van de Sande e.a. (red.) 1e druk. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening. 's-Hertogenbosch, 2007. 256 pp. Soft Cover. Bevat. o.a.: Verdronken landschap voor het voetlicht. Onderzoek naar de locatie en specifieke kenmerken van verdronken nederzettingen en structuren in West-Brabant; Publiek krediet, privaat kaitaal. Bossche stadsfinanciën en stedelijke rentemarkten op de drempel van de nieuwe tijden (vroeg zestiende eeuw); De brabantisering van Haarlem in 1579-1609; Van integratie naar identificatie. Leefbaarheid van kleine kernen in Noord-Brabant, 1945-2005.Geïllustreerd. € 10,00


011626 De geschiedenis van het Midden-Oosten in een notendop

Jan van Oudheusden. Vierde, herziene druk. Bert Bakker, Amsterdam, 2007. 165 pp. Soft cover. Geïllustreerd. € 6,50


011628 Vrouwelijke vorming tussen Martha en Maria; Katholiek huishoudonderwijs in Noord-Brabant 1919-1968

Gerda Godrie-van Gils. Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg. 2008. 227 pp. Geb. Geïllustreerd. € 15,00


011633 Nederlandsche Familiewapens

H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp. 4 Delen in 1 band. Ongewijzigde herdruk uitgave 1936. Gijsbers & Van Loon, Arnhem. 1975. 96p+160p+159p+164p+160p. Geb. Bibliotheekexemplaar; geplastificeerde band. Geïllustreerd. € 8,50


011635 Inventaris van de archieven van de Noord-, Zuid-, Vijdtpolder onder Ossendrecht 1651-1976.

W. Reijnders. Streekarchivaat "Nassau-Brabant", 1982. 27 pp. In ringband.

€ 6,50

011636. Bloed en bankettenBella Fromm. (Vert. Jaap van der Wijk) Uitgeverij Balans, Amsterdam 1991.304 pp. Dagboek-fragmenten van een joodse journaliste over de Berlijnse society in de jaren dertig. Soft Cover.

€ 7,50
011637 Een doodgewone held. De levensgeschiedenis van Gerrit-Jan van der Veen, 1902-1944

Albert Helman. 1e druk. Uitgeversbedrijf De Spieghel. Amsterdam, 1946. 254 pp. Geb. Linnen. Geïllustreerd. € 10,00
011638 Studenten onder de bezetting

F. W. Blase. 1e druk. Kirchner, Amsterdam, 1946. VII/277 pp. Geb. Linnen. Geïllustreerd.

€ 10,00

011639 De laatste dagen van Hitler.

H.R. Trevor-Roper Vert. Rob Limburg. D.A. Daamen`s Uitgeversmaatschappij N.V. 's-Gravenhage, 1947. 333 pp. Geb. Linnen. Geen stofomslag. Geïllustreerd. € 5,00
011640 Nazi Hel

Willem van de Poll. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam. 32 pp. Duitse concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Fotoboek. Kart. Ringband. € 45,00
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina