Selectieve beoordeling aios door (stage)opleider: handleiding bij formulierDovnload 24.35 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte24.35 Kb.

Selectieve beoordeling aios door (stage)opleider: handleiding bij formulier


Doelstelling
Weergave van de selectieve beoordeling van de aios door de (stage)opleider.

Referentiekader

 • Het opleidingsschema (OS) en individueel opleidingsplan (IOP).

 • De fase van de opleiding.

 • De van toepassing zijnde thema’s en daaraan gekoppelde competenties.

 • Het functioneren in de praktijk.

 • De uitgangssituatie van de aios bij het begin van de evaluatieperiode.

 • De toetsen en overige documenten die de ontwikkeling van de competenties aantonen in het portfolio.

Werkwijze

 • De aios vult ter voorbereiding op het gesprek over de selectieve beoordeling een (zelf)evaluatie in volgens werkwijze van het opleidingsinstituut.

 • De (stage)opleider vult het formulier vooraf in ter voorbereiding op gesprek over de selectieve beoordeling.

 • De (stage)opleider houdt een beoordelingsgesprek met de aios en legt de beoordeling en het advies aan het hoofd vast in het formulier Selectieve beoordeling aios door (stage)opleider.
  De aios wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld op de daarvoor bestemde plaats een afwijkende zienswijze in te vullen.

 • De (stage)opleider tekent voor akkoord; de aios voor akkoord of gezien.

 • De (stage)opleider stuurt het verslag aan de docent van het opleidingsinstituut.

 • De aios neemt een afschrift van het verslag op in het portfolio.


Selectieve beoordeling aios door (stage)opleider: formulier


 Stageopleider Opleider (kruis aan wat van toepassing is)

Naam aios :      

Naam groep :      

Naam docent :      

Naam (stage)opleider :      

Datum :       Plaats:      

________________________________________________________________________________

Opleidingsjaar : jaar 1 / jaar 2 / jaar 3


Opleidings/stageperiode : Somatiek PG Ambulant Ziekenhuisstage Keuzestage
Tijdsperiode : van       tot       (dd/mm/jjjj)
Met name gewerkt aan thema’s:
 1. Acute zorg 2. Chronische somatische zorg 3. Revalidatie 4. Palliatieve zorg
 5. Psychogeriatrische zorg in instellingen 6. Ambulante psychogeriatrische zorg
__________________________________________________________________________________


 1. Functioneren aios in competentiedomeinen:


Medisch handelen: onvoldoende twijfelachtig voldoende
Toelichting:      

Communicatie: onvoldoende twijfelachtig voldoende
Toelichting:      

Samenwerken: onvoldoende twijfelachtig voldoende
Toelichting:      
Kennis en wetenschap: onvoldoende twijfelachtig voldoende
Toelichting:      
Maatschappelijk handelen: onvoldoende twijfelachtig voldoende
Toelichting:      

Organisatie: onvoldoende twijfelachtig voldoende
Toelichting:      

Professionaliteit: onvoldoende twijfelachtig voldoende
Toelichting:      
­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________


 1. Wat gaat goed?       1. Wat kan beter, aandachtspunten of knelpunten:       1. Leerbaarheid: onvoldoende twijfelachtig voldoende


Toelichting:       1. Afspraken/ gevolgen voor het IOP:       1. Overige opmerkingen:      


__________________________________________________________________________________
Beoordeling door (stage)opleider:
De voortgang van de competentieontwikkeling van bovengenoemde aios is:
 voldoende / twijfelachtig / onvoldoende

Voortgangsadvies van de (stage)opleider aan het hoofd van de opleiding:
 De aios kan doorgaan met de opleiding
 De aios kan niet doorgaan met de opleiding
 Twijfel: er is twijfel over de voortgang van de opleiding

Toelichting, overweging (altijd invullen bij onvoldoende of twijfel):

     


Datum:       Datum:      


Handtekening (stage)opleider Handtekening aios
(voor akkoord): (voor akkoord / gezien):

………………………………………………………… ……………………………………………………………….Ruimte voor eventuele afwijkende zienswijze van de aios ten aanzien van deze selectieve beoordeling:

     


Handtekening aios: Handtekening (stage)opleider (voor gezien):

…………………………………………………………… ……………………………………………………………….
Selectieve beoordeling aios door (stage)opleider Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina