Sigedis Fiche databestand 3Dovnload 0.98 Mb.
Pagina1/18
Datum17.08.2016
Grootte0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Versie 03/07/2015
Sigedis


1. Fiche databestand 3

2. Fiches variabelen 9

Identificatienummer van de sociale zekerheid 9

Loopbaancode 9

Loopbaanjaar 11

Loopbaanjaar 11

Bron van de gegevens 12

Werkgeversnummer 12

Werkgeversnummer 13

Maatman 13

Bezoldiging 15

Gepresteerde dagen 16

Gelijkgestelde dagen 17

Gewerkte uren 18

Gelijkgestelde uren 19

Vliegminuten 19

Arbeidsongeschiktheidprecentage 20

Toekenningscode 20

Begindatum 21

Einddatum 21

Gewerkte dagen 22

Gelijkgestelde dagen 23

Gewerkte dagen VTE 23

Gelijkgestelde dagen VTE 24

Bezoldiging 24

Start behoud van rechten 25

Start deeltijdse periode 26

Einde deeltijdse periode 26

Deze variabele bevat geen waarden. 26

Type onderwerping 26

Behoud van rechten januari 27

Behoud van rechten februari 27

Behoud van rechten maart 28

Behoud van rechten april 28

Behoud van rechten mei 28

Behoud van rechten juni 29

Behoud van rechten juli 29

Behoud van rechten augustus 30

Behoud van rechten september 30

Behoud van rechten oktober 31

Behoud van rechten november 31

Behoud van rechten december 32

3. Codefiches 33

Career_code 33

Source_code 65

Granting_code 66


1. Fiche databestand

Volgnummer

2003

Naam instelling

Sigedis

Naam databestand

DWH_SIGEDIS_Inscription

Geldigheidsperiode

01/01/1954-99/99/9999

Coverage/scope

 • De bestanden die Sigedis aan het DWH AM&SB levert bevatten voorlopig alleen de loopbaangegevens van werknemers, dus niet die van zelfstandigen of statutaire ambtenaren. Het gaat hier zowel om actieve werknemers, als om werknemers die niet meer beroepsactief zijn (werkloosheid, ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval…). De gegevens van overleden werknemers blijven ook opgenomen in de databank. Ook loopbaangegevens van werknemers die werken na pensioenleeftijd worden volledig opgenomen in de databank.

 • Sigedis verzamelt gegevens met betrekking tot loon- en arbeidstijdgegevens van de gewerkte perioden en informatie met betrekking tot perioden van inactiviteit (o.a. gelijkgestelde dagen). Deze gegevens worden vervolgens onder andere door de RVP geïnterpreteerd voor de pensioenberekening.

 • Deze informatie is afkomstig van verschillende bronnen en verloopt via diverse gegevensstromen.

   • Er wordt in de databank van Sigedis een onderscheid gemaakt tussen gegevens betreffende periodes met behoud van rechten, jaargegevens en periodegegevens. Deze zijn te onderscheiden door middel van de loopbaancode en zijn beschikbaar in verschillende bestanden (DWH_SIGEDIS_Droit, DWH_SIGEDIS_Inscription en DWH_SIGEDIS_Période). De periodegegevens bevatten voornamelijk informatie in verband met arbeidsongeschiktheidsperiodes (loopbaancodes 200-264). De gegevens betreffende periodes met behoud van rechten hebben betrekking op onvrijwillig deeltijdse werknemers en op de overstappremie (loopbaancodes 500, 501 en 524).

Periodiciteit

Bij Sigedis zijn loopbaangegevens bijgehouden vanaf 1954 voor arbeiders, vanaf 1957 voor bedienden en vanaf 1968 voor mijnwerkers, zeevarenden en personeel van de burgerluchtvaart.

Observatie eenheid

Een loopbaandetail per persoon.

Structuur

Er bestaat een bestand DWH_SIGEDIS_Inscription per loopbaanjaar. Per persoon (werknemer) worden alle loopbaangegevens van dat loopbaanjaar geregistreerd. Een persoon kan dus meerdere records hebben in één loopbaanjaar. Dit is onder andere het geval wanneer een werknemer meerdere jobs per jaar uitoefende of wanneer de werknemer loopbaanonderbreking nam in dat jaar. Daarnaast worden ook bepaalde looncomponenten weergegeven in afzonderlijke records per jaar (vakantiegeld, premies).

Bijzonderheden/opmerkingen

   • In het bestand DWH_SIGEDIS_Inscription wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen arbeiders, bedienden en bijzondere regelingen (bv. mijnwerkers). Soms is er echter geen informatie beschikbaar om het onderscheid tussen arbeider en bediende te maken. In dat geval wordt de loopbaancode ‘loontrekkende werknemer’ toegekend.

   • Vanaf 1991 gebeurt de registratie van de gegevens elektronisch in plaats van via borderellen, wat de betrouwbaarheid van de gegevens heeft verhoogd.

   • De vzw Sigedis (Sociale individuele gegevens-Données Individuelles Sociales) is gecreëerd door RVP en PDOS samen met de KSZ, RSZ en FOD Sociale Zekerheid, en is sinds 01/01/2010 de opvolger van CIMIRe.

Links

 • http://www.cimire.fgov.be/

 • http://www.sigedis.be

Datum laatste update


Volgnummer__2024__Naam_instelling'>Volgnummer__2020__Naam_instelling'>Volgnummer

2020

Naam instelling

Sigedis

Naam databestand

DWH_SIGEDIS_Période

Geldigheidsperiode

01/01/1954-99/99/9999

Coverage/scope

 • De bestanden die Sigedis aan het DWH AM&SB levert bevatten voorlopig alleen de loopbaangegevens van werknemers, dus niet die van zelfstandigen of statutaire ambtenaren. Het gaat hier zowel om actieve werknemers, als om werknemers die niet meer beroepsactief zijn (werkloosheid, ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval…). De gegevens van overleden werknemers blijven ook opgenomen in de databank. Ook loopbaangegevens van werknemers die werken na pensioenleeftijd worden volledig opgenomen in de databank.

 • Sigedis verzamelt gegevens met betrekking tot loon- en arbeidstijdgegevens van de gewerkte perioden en informatie met betrekking tot perioden van inactiviteit (o.a. gelijkgestelde dagen). Deze gegevens worden vervolgens onder andere door de RVP geïnterpreteerd voor de pensioenberekening.

 • Deze informatie is afkomstig van verschillende bronnen en verloopt via diverse gegevensstromen.

   • Er wordt in de databank van Sigedis een onderscheid gemaakt tussen gegevens betreffende periodes met behoud van rechten, jaargegevens en periodegegevens. Deze zijn te onderscheiden door middel van de loopbaancode en zijn beschikbaar in verschillende bestanden (DWH_SIGEDIS_Droit, DWH_SIGEDIS_Inscription en DWH_SIGEDIS_Période). De periodegegevens bevatten voornamelijk informatie in verband met arbeidsongeschiktheidsperiodes (loopbaancodes 200-264). De gegevens betreffende periodes met behoud van rechten hebben betrekking op onvrijwillig deeltijdse werknemers en op de overstappremie (loopbaancodes 500, 501 en 524).

Periodiciteit

Bij Sigedis zijn loopbaangegevens bijgehouden vanaf 1954 voor arbeiders, vanaf 1957 voor bedienden en vanaf 1968 voor mijnwerkers, zeevarenden en personeel van de burgerluchtvaart.

Observatie eenheid

Een loopbaandetail per persoon.

Structuur

Er bestaat een bestand DWH_SIGEDIS_Période per loopbaanjaar. Per persoon (werknemer) worden alle periodegegevens van dat loopbaanjaar geregistreerd. Een persoon kan dus meerdere records hebben per jaar. De duur van een record kan eveneens langer dan één jaar zijn.

Bijzonderheden/opmerkingen

   • Vanaf 1991 gebeurt de registratie van de gegevens elektronisch in plaats van via borderellen, wat de betrouwbaarheid van de gegevens heeft verhoogd.

   • De vzw Sigedis (Sociale individuele gegevens-Données Individuelles Sociales) is gecreëerd door RVP en PDOS samen met de KSZ, RSZ en FOD Sociale Zekerheid, en is sinds 01/01/2010 de opvolger van CIMIRe.

Links

 • http://www.cimire.fgov.be/

 • http://www.sigedis.be

Datum laatste update
Volgnummer

2024

Naam instelling

Sigedis

Naam databestand

DWH_SIGEDIS_VarDer

Geldigheidsperiode

01/01/1956-99/99/9999

Coverage/scope

Het bestand DWH_SIGEDIS_VarDer bevat afgeleide variabelen die gebaseerd zijn op de bestanden DWH_SIGEDIS_Période en DWH_SIGEDIS_Inscription. Het bestand bevat geharmoniseerde variabelen inzake de loopbaan per jaar per individu.

Periodiciteit

Het bestand DWH_SIGEDIS_VarDer is een jaarbestand.

Observatie eenheid

De loopbaangevevens per inidividu.

Structuur

Dit bestand bevat per jaar één record per individu.

Bijzonderheden/opmerkingen

   • Vanaf 1991 gebeurt de registratie van de gegevens elektronisch in plaats van via borderellen, wat de betrouwbaarheid van de gegevens heeft verhoogd.

   • De vzw Sigedis (Sociale individuele gegevens-Données Individuelles Sociales) is gecreëerd door RVP en PDOS samen met de KSZ, RSZ en FOD Sociale Zekerheid, en is sinds 01/01/2010 de opvolger van CIMIRe.

Links

 • http://www.cimire.fgov.be/

 • http://www.sigedis.be

Datum laatste update
Volgnummer

2025

Naam instelling

Sigedis

Naam databestand

DWH_SIGEDIS_Droit

Geldigheidsperiode

01/01/1993-99/99/9999

Coverage/scope

 • De bestanden die Sigedis aan het DWH AM&SB levert bevatten voorlopig alleen de loopbaangegevens van werknemers, dus niet die van zelfstandigen of statutaire ambtenaren. Het gaat hier zowel om actieve werknemers, als om werknemers die niet meer beroepsactief zijn (werkloosheid, ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval…). De gegevens van overleden werknemers blijven ook opgenomen in de databank. Ook loopbaangegevens van werknemers die werken na pensioenleeftijd worden volledig opgenomen in de databank.

 • Sigedis verzamelt gegevens met betrekking tot loon- en arbeidstijdgegevens van de gewerkte perioden en informatie met betrekking tot perioden van inactiviteit (o.a. gelijkgestelde dagen). Deze gegevens worden vervolgens onder andere door de RVP geïnterpreteerd voor de pensioenberekening.

 • Deze informatie is afkomstig van verschillende bronnen en verloopt via diverse gegevensstromen.

   • Er wordt in de databank van Sigedis een onderscheid gemaakt tussen gegevens betreffende periodes met behoud van rechten, jaargegevens en periodegegevens. Deze zijn te onderscheiden door middel van de loopbaancode en zijn beschikbaar in verschillende bestanden (DWH_SIGEDIS_Droit, DWH_SIGEDIS_Inscription en DWH_SIGEDIS_Période). De periodegegevens bevatten voornamelijk informatie in verband met arbeidsongeschiktheidsperiodes (loopbaancodes 200-264). De gegevens betreffende periodes met behoud van rechten hebben betrekking op onvrijwillig deeltijdse werknemers en op de overstappremie (loopbaancodes 500, 501 en 524).

Periodiciteit

Het statuut van onvrijwillig deeltijdse werknemer met behoud van rechten werd ingevoerd in 1993. Sinds 1993 is de informatie omtrent dit statuut beschikbaar in het DWH AM&SB. De overstappremie bestaat sinds 2010, maar komt zelden voor.

Observatie eenheid

Een loopbaandetail per persoon.

Structuur

Er bestaat een bestand DWH_SIGEDIS_ Droit per loopbaanjaar.

Bijzonderheden/opmerkingen

   • Vanaf 1991 gebeurt de registratie van de gegevens elektronisch in plaats van via borderellen, wat de betrouwbaarheid van de gegevens heeft verhoogd.

   • De vzw Sigedis (Sociale individuele gegevens-Données Individuelles Sociales) is gecreëerd door RVP en PDOS samen met de KSZ, RSZ en FOD Sociale Zekerheid, en is sinds 01/01/2010 de opvolger van CIMIRe.

Links

 • http://www.cimire.fgov.be/

 • http://www.sigedis.be

Datum laatste update


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina