Signalenbundel Macharius-HeirnisDovnload 136.37 Kb.
Datum02.10.2016
Grootte136.37 Kb.

Signalenbundel Wijkdebat Macharius-Heirnis - 31 maart 2011

Signalenbundel Macharius-Heirnis
Op basis van de bevindingen van:

 • de bewonersgroep Macharius en Heirnis

 • basisoverleg Macharius-Heirnis (Buurtwerk, OCMW, vzw Jong en GGW) (8 februari)

 • nota recreatieve structuur Macharius-Heirnis

 • Welzijnsoverleg Macharius-Heirnis

 • Socio-cultureel overleg Macharius-Heirnis

 • reacties van

  • buurtbewoners (via kaartjes en mailing)

  • buurtorganisaties (via mailing)


Signalen per dienst


Dienst

Nr signalen

Dienst

Nr signalen

AGSOB

1

Gemeenschapswachten

5

Bouwpolitie

2

Gezondheidsdienst

5

Departement Onderwijs en Opvoeding

10, 11, 13

Groendienst

10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 31

Dienst Bevolking

12

IVAGO

5, 6

Dienst Buurtwerk

11, 12, 14, 19, 24, 41

Jeugddienst

10, 13, 14, 15, 17, 21, 31

Dienst Cultuurparticipatie

21

Milieudienst

3

Dienst Economie

7, 8

Mobiliteitsdienst

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Dienst Lokale Preventie en Veiligheid

8

OCMW

1, 3, 6, 9, 11, 12, 14

Dienst Milieutoezicht

5, 6

Parkeerbedrijf

33, 36

Dienst Monumentenzorg en Architectuur

4, 10, 30

Politie

5, 6, 8, 34, 36, 43

Dienst Stedenbouw

2, 29, 31

REGent

3

Dienst Werk

2, 10, 13, 24

Sportdienst

10, 17

Dienst Wonen

1, 2, 3

Stedelijke Integratiedienst

6, 12

Educatieve Werking Sint-Pietersabdij

16

Wegendienst

27, 28, 29, 32

FM Gebouwen

41

Overzicht signalen

Vraag

Bevoegde diensten

WONEN

1

schepen Balthazar


De kwaliteit van de woningen wordt steeds beter in de wijk. Huizen worden opgekocht en gerenoveerd door kapitaalkrachtige mensen
Keerzijde is dat de verkoop- en huurprijzen stijgen Gevolg is sociale verdringing, de wijk verliest zijn volkse karakter.
Moet er/kan er meer aanbod komen in de wijk voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen? (meer sociale woningen? Budgetwoningen? Sociale VerhuurKantoor?) Dit bij voorkeur gespreid over de wijk, zodat er een “gezonde sociale mix” behouden blijft.


Bevoegde diensten:

 • Dienst Wonen

 • AGSOB

 • OCMW2

schepen Balthazar

schepen Bracke


Bewoners en buurtorganisaties signaleren een aantal knelpunten op het vlak van huisvesting op de privémarkt:

 • huisjesmelkerij

  • Karperstraat

  • Jan van Gentstraat

  • Forelstraat • kamerwoningen / studenten huren samen een ééngezinswoning

  • Kasteellaan

  • Karperstraat • leegstand

  • Ossestraat (huis SOB)

  • Eendrachtstraat (einde van de straat, nabij de verkeerslichten)

  • Loze Visserstraat

 • gekraakte woningen/gebouwen

  • Tarbotstraat (staat al zeer lang leeg – schade bij buren)

  • Kasteellaan (gebouw van kadaster)
 • Bestaat er een lijst van leegstand in de wijk?

 • Wat gebeurt met de leegstandsheffing?

 • Wat zijn de acties van Wooninspectie?

 • Link met sociale tewerkstelling: opknappen woningen ikv tewerkstellingsproject
Bevoegde diensten:

 • Dienst Wonen

 • Dienst Stedenbouw

 • Bouwpolitie

 • Dienst Werk

3

schepen Balthazar/

schepen Coddens


Buurtbewoners en buurtorganisaties signaleren een aantal aandachtspunten over de sociale woningen in de wijk:

 • een aantal woningen (hoekwoningen) op het Sint-Baafsdorp kampen met vochtproblemen

 • de energierekening in de sociale woningen (oa rond het Rommelwaterpark, de Horizon, …) zijn zeer hoog hoofdzakelijk/mede door de kwaliteit van de woningen (300 euro per maand is geen uitzondering)

 • Wat is de stand van zaken mbt de renovatie van de woningen op het Sint-Baafsdorp?

 • Worden de sociale woningen aan de Kasteellaan nog geschilderd?

 • Worden de sociale woningen aangepakt op vlak van energiezuinigheid? Goed voor de bewoners en het milieu.
Bevoegde diensten:

 • Dienst Wonen

 • REGent

 • Milieudienst4

schepen Decaluwe

De laatste weken werden een aantal woningen gesloopt langs de Visserij. Kunnen de gevels van woningen op één of andere manier beschermd worden, zodat de uitstraling van de straat en wijk behouden blijft?

Bevoegde diensten:


NETHEID

5

schepen Balthazar

schepen De Clercq


De wijk ligt er over het algemeen relatief proper bij. Hoewel de buurtbewoners en organisaties op sommige plaatsen een toename waarnemen van het sluikstort, zwerfvuil, hondenpoep, …
Het openbaar toilet in het Astridpark wordt als zeer positief ervaren.
Aandachtspunten:

 • Rommelwaterpark:

  • sluikstort rond de container van het Netheidscharter

  • op mooie dagen blijft er veel vuil achter

 • Vuil aan sluizen en bruggen

 • Veel hondenpoep op de Achtervisserij

 • Sluikstort aan het Buitenhof, Sint-Baafsdorp/Slachthuisstraat/Gandastraat

 • Parking van de NMBS – Dampoort

 • Vuil aan de deuren van de Kringwinkel Tarbotstraat

 • De “groene kerk” op de Sint-Baafsweide is het grootste hondentoilet van de wijk

 • Vuil rond de nachtwinkel in de Forelstraat
Bevoegde diensten:

 • IVAGO

 • Dienst Milieutoezicht

 • Politie

 • Gemeenschapswachten

 • Gezondheidsdienst6

schepen Balthazar


Krakers, illegalen, nieuwe EU-burgers, … kennen misschien de regels niet voldoende, spenderen geen geld aan vuilniszakken, … Hoe wil de Stad dit probleem aanpakken?
Overtreders worden ogenschijnlijk niet bestraft voor sluikstorten.

Bevoegde diensten:

 • IVAGO

 • Stedelijke Integratiedienst

 • OCMW

 • Politie

 • Dienst Milieutoezicht
WINKELEN

7

schepen De Clercq


Bewoners waarderen het aanbod in de wijk. Dit is voldoende om “wijkverzorgend” te zijn.
Rondom de wijk is er een ruim aanbod.
Bewoners van de Horizon kunnen beroep op de boodschappenservice.
De handel in de Dampoortstraat heeft het niet gemakkelijk. De voormalige behangwinkel staat al lang over te nemen. Kan deze winkelstraat rekenen op ondersteuning van de Stad?


Bevoegde diensten:

 • Dienst Economie8

burgemeester

Een aantal buurtwinkels worden geconfronteerd met diefstal/overvallen (De Baere, apotheek, wassalon). Pakt de Stad dit aan?


Bevoegde diensten:

 • Politie

 • Dienst Economie

 • Dienst Lokale Preventie en VeiligheidWERKEN

9

schepen Versnick

Het OCMW is nog steeds vragende partij naar plaatsen waar mensen te werk gesteld kunnen worden (Art. 60). Suggesties zijn zeker nog welkom (bv in het nieuwe buurtcentrum + park)


Bevoegde diensten:

 • OCMW

 • Jeugddienst10

schepen Bracke

schepen Coddens

Worden andere pistes voor lokale en sociale tewerkstelling in de wijk onderzocht:

 • Strijkwinkel

 • Kinderopvang

 • Speelotheek

 • Open houden Abdij

 • Parkwachters

 • Parkcafé (cfr Astrid gaat loos)

 • Renovatie (sociale) woningen – “energiesnoeiers”

De Buurtsportmedewerkers zijn over bevraagd. Wordt dit initiatief uitgebreid?Bevoegde diensten:

 • Dienst Werk

 • Dienst Monumentenzorg en Architectuur

 • Groendienst

 • Departement Onderwijs en Opvoeding

 • Jeugddienst

 • Sportdienst


SAMENLEVEN

11

schepen Reynebeau

schepen Versnick

schepen Coddens

Aandacht voor de kloof tussen arm en rijk in de wijk. Ook naar het aanbod van activiteiten.
Interactie met buurtbewoners van een andere origine is vaak moeilijk. Blijvende inspanningen moeten geleverd worden.

 • Activiteiten voor/met (allochtone) moeders – de brugfiguur in het Trappenhuis wordt hiervoor gemist. Wel

 • Aandacht voor de taalproblematiek/achterstand
Bevoegde diensten:

 • Buurtwerk

 • OCMW

 • Departement Onderwijs en Opvoeding
12

burgemeester

schepen Reynebeau

schepen Versnick

schepen Segers

Er wordt een grotere diversiteit aan nieuwkomers waargenomen (naast een grote groepen Turken ook Slovaken, Russen (Tsjetsjenen), Bulgaren, …).

 • Zijn er cijfers van?

 • Waar gaan de kinderen naar school?

 • Komen vaak in de slechtere woningen terecht (zie thema Wonen)

 • Zijn de veldwerkers van de Stad en OCMW klaar om met deze diverse groepen te werken?
Bevoegde diensten:

 • Dienst Bevolking

 • Stedelijke Integratiedienst

 • Buurtwerk

 • OCMW13

schepen De Clercq

schepen Coddens

schepen Bracke

De buurtorganisaties uit het Welzijnsoverleg schuiven (een antenne van) een Speelotheek naar voor om …

 • Moeders en kinderen op een laagdrempelige manier te bereiken

 • Aan opvoedingsondersteuning te doen

 • Bruggen te bouwen tussen mensen van verschillende herkomst

 • Sociale tewerkstelling te creëren

 • mensen toe te leiden naar het nieuwe buurtcentrum (voldoende ruimte in vleugel van jeugd)Bevoegde diensten:

 • Jeugddienst

 • Departement Onderwijs en Opvoeding

 • Dienst WerkVRIJE TIJD

14

schepen Reynebeau

schepen De Clercq

Positief is de realisatie Lousbergsgebouw en –park

 • De vraag is of de bewoners van de kant Macharius, zowel kinderen, volwassenen als senioren, naar de “Heirnis”kant van de wijk zullen afzakken?

Bevoegde diensten:

 • Dienst Buurtwerk

 • Jeugddienst

 • OCMW

Aanzet tot antwoord: • aanbod LDC De Horizon

 • aanbod vzw Jong in Macharius + toeleiding naar Lousbergs

15

schepen De Clercq

Kan vzw Jong ook in Macharius nog een aanbod doen? Permanent of als overgang?

Wordt het aanbod van vzw Jong uitgebreid nu ze hun nieuwe lokalen hebben?Bevoegde diensten:

 • Jeugddienst
16

schepen Decaluwe

schepen Reynebeau

Wat komt er in het Poortgebouw als het Buurtwerk verhuist? Er werd vroeger aan de bewonersgroep beloofd dat buurtbewoners en buurtorganisaties het gebouw zouden kunnen blijven gebruiken na het vertrek van het Buurtwerk.
Kan het Poortgebouw nog dienen als uitvalsbasis voor buurtinitiatieven in Macharius?

Bevoegde diensten:

 • Educatieve werking Sint-Pietersabdij17

schepen Peeters

Sportinfrastructuur en –aanbod in en rond de wijk

 • de buitenfitnesstoestellen achter het LDC De Horizon worden positief onthaald. Deze toestellen zijn afgestemd op het gebruik door senioren. Bestaat dit ook voor jongeren en volwassenen? Wordt er ook toeleiding en begeleiding voorzien?

 • zwembad Van Eyck

  • Buurtbewoners vragen meer klantgerichte openingsuren?

  • Buurtbewoners melden regelmatig geluidsoverlast afkomstig van de feestjes in het café Au Gand.

 • sporthal in het Bijgaardenpark

  • Wanneer komt deze er?

  • Kunnen buurtbewoners/organisaties uit Macharius-Heirnis ook gebruik maken van deze infrastructuur of heeft de buurt van de Dampoort voorrang?

 • Spaanskasteelplein

  • Kan de basketpaal op het Spaanskasteelplein vervangen worden door een combinatie basketpaal/voetbalgoal?

  • Kan het sportterreintje omheind worden zodat de ballen niet zo makkelijk op de weg rollen? (zie ook Mobiliteit – parking voor vrachtwagens)

 • Sint-Baafsweide

  • Kunnen er goaltjes komen (los of vast) om te kunnen sjotten op dit grasplein? Losse goaltjes (eventueel met andere sport en spelmateriaal) kunnen misschien opgeslagen worden in het Poortgebouw?
Bevoegde diensten:

 • Sportdienst

 • Groendienst

 • JeugddienstGROEN EN MILIEU

18

schepen Balthazar


Een groot deel van de woningen uit de wijk beschikken over een eigen tuin.

Met de afwerking van het Bijgaarderpark (2010) en het Lousbergspark (2011) heeft de wijk twee nieuwe en aantrekkelijke groenzones bij.Bevoegde diensten:

 • Groendienst
19

schepen Balthazar


De bewoners vragen meer groen op het Sint-Baafsdorp.


Bevoegde diensten:

 • Groendienst

 • Dienst Buurtwerk
20

schepen Balthazar


Wanneer wordt het buurtparkje op de Visserij gerealiseerd?


Bevoegde diensten:

 • Groendienst
21

schepen Balthazar

schepen De Clercq

schepen Decaluwe


Het speelpleintje in de Snoekparkje kan een opfrisbeurt gebruiken, is dit gepland?


Bevoegde diensten:

 • Groendienst

 • Dienst Cultuurparticipatie

 • Jeugddienst
22

schepen Balthazar


De zitelementen op de Sint-Baafsweide en Spaanskasteelplein zijn in beton. Bewoners ervaren dit als weinig aangenaam (koud, nat, geen leuning, …). Kan dit aangepast worden, bv houten planken op leggen?


Bevoegde diensten:

 • Groendienst

23

schepen Balthazar


Geveltuintjes moeten blijvend gepromoot worden. Daarnaast zou er ook moeten toegezien worden op het onderhoud ervan.


Bevoegde diensten:

 • Groendienst
24

schepen Balthazar

schepen Reynebeau

schepen Bracke


Buurtbewoners willen soms zelf instaan voor het beheer van een stukje buurt (bv Netheidscharters, bloembakken Sint-Baafsdorp, vraag naar openstellen binnentuin en sanitiar Lousbergs door buurtbewoners, …). Ondersteuning door de Stad is wel noodzakelijk. Kan deze geboden worden? Liggen hier mogelijkheden binnen de sociale economie?


Bevoegde diensten:

 • Buurtwerk

 • Dienst Werk25

schepen Balthazar


Kunnen er meer picknicktafels in de verschillende parken/groenzones voorzien worden (cfr roze picknicktafels)?


Bevoegde diensten:

 • Groendienst26

schepen Balthazar


Signalen over milieu zijn terug te vinden bij de andere thema’s:

 • energieverbruik (sociale) woningen

 • mobiliteit (fijn stof).
Bevoegde diensten:


OPENBAAR DOMEIN

27

schepen De Regge

De meeste straten van de wijk zijn afgelopen jaren heraangelegd.

Aandachtspunten blijven de heraanleg Schoolkaai, Kazemattenstraat en Forelstraat.


Door de gewijzigde verkeerssituatie zijn de voetpaden in de Visserij (kant water) onderhevig geweest aan (zwaar) verkeer, waardoor ze op sommige plaatsen in zeer slechte toestand verkeren.

Bevoegde diensten:

 • Wegendienst
28

schepen De Regge

Het onderhoud van de jaagpaden en kaaimuren vraagt extra aandacht.


Bevoegde diensten:

 • Wegendienst

 • W&Z29

schepen De Regge

Buurtbewoners vragen extra bankjes langs het water.

Bevoegde diensten:

 • Wegendienst

 • Dienst Stedenbouw30

schepen Decaluwe

De restanten van de brouwerij op het Buitenhof verkeren in zeer slechte staat, wordt dit aangepakt?


Bevoegde diensten:

 • Dienst Monumentenzorg
31

schepen De Regge

schepen De Clercq

schepen Decaluwe

Het Spaanskasteelplein is vreemd opgebouwd. De combinatie van parkeerzone, straten en speelplein creëert soms gevaarlijke situaties. Kan het plein eens in zijn geheel bekeken worden? Misschien samen met het Buitenhof?


Bevoegde diensten:

 • Dienst Stedenbouw

 • Groendienst

 • Jeugddienst
32

schepen De Regge

‘Varkensruggen op de Visserij, Schoolkaai en Voorhoutkaai om te beletten dat auto’s tot tegen de balustrade parkeren, en zo de doorgang van voetgangers verhinderen.


Bevoegde diensten:

 • Wegendienst

 • Mobiliteitsdienst
MOBILITEIT

33

schepen De Regge

burgemeester

Parkeerdruk

 • Overal in de wijk

 • Wat wordt er gedaan om de parkeerdruk nav activiteiten in de nieuwe zaal in het Lousbergs te beperken?

 • Wat is het resultaat van het onderzoek van de Mobiliteitsdienst naar alternatieven voor de voormalige buurtparking Kasterbant?

 • Auto’s worden beschadigd (ingebroken) op de parkeerplaatsen aan het Sint-Baafsdorp. Daarom parkeren de bewoners hun auto op het centrale plein.

 • De Visserij is de dichtste straat bij het centrum waar niet moet betaald worden. Dit geeft extra verkeersdruk. Kan er in deze straat betalend parkeren ingevoerd worden?

Bevoegde diensten:

 • Mobiliteitsdienst

 • Parkeerbedrijf34

schepen De Regge

burgemeester

Er wordt (meer) controle gevraagd op snelheid/zone 30.

Bevoegde diensten:

 • Politie

 • Mobiliteitsdienst

Aanzet tot antwoord:
35

schepen De Regge

De ring blijft een gevaarlijke grens van de wijk (Dampoort, Forelstraat, Eendrachtstraat). Zijn er ingrepen gepland?

Bevoegde diensten:

 • Mobiliteitsdienst

 • Vlaamse Overheid
36

schepen De Regge

burgemeester

De parking op het Spaanskasteelplein trekt vrachtwagens aan. Op zich niet interessant voor een woonbuurt (+ combinatie met speelterreintje), daarnaast respecteren de bestuurders de reglementering vaak niet.

Bevoegde diensten:

 • Mobiliteitsdienst

 • Parkeerbedrijf

 • Politie
37

schepen De Regge

schepen BalthazarWorden er ingrepen voorzien om de veiligheid aan de ingangen van/in de omgeving van parken en speelterreinen (Spaanskasteelplein, speelplein Snoekstraat, Lousbergspark, Visserijpark) te verhogen?

Bevoegde diensten:

 • Mobiliteitsdienst
38

schepen De Regge

Er wordt veel sluipverkeer gesignaleerd door de Visserij, Snoekstraat, Zalmstraat, Voorhoutkaai, Schoolkaai… Kan de Stad daar iets aan doen?


Bevoegde diensten:

 • Mobiliteitsdienst
39

schepen De Regge

Graag meer gratis fietsstallingen aan het Dampoortstation (betalende worden weinig gebruikt)


Bevoegde diensten:

 • NMBS

 • Mobiliteistdienst
40

schepen De Regge schepen Balthazar


Buurtbewoners vragen extra fietsstallingen in de wijk oa op de hoek Eendrachtstraat-Forelstraat, Sint-Baafsdorp, Snoekparkje, …


Bevoegde diensten:

 • Mobiliteitsdienst
41

schepen De Regge

schepen Reynebeau

Kunnen buurtbewoners de overcapaciteit van de fietsberging aan het Lousbergsgebouw ook invullen met hun fietsen (cfr fietstrommel)?


Bevoegde diensten:

 • Mobiliteitsdienst

 • FM Gebouwen

 • Dienst Buurtwerk

Aanzet tot antwoord: • fietsberging in voormalige elektriciteitskabine Karperstraat (Marie-Anne Morel – FM Gebouwen)?

 • FietstrommelsDIENSTVERLENING

42

burgemeester

Schepen Reynebeau (aub postbode)

Het Postpunt is weg en is een gemis, zeker voor de minder mobiele mensen. Er wordt weinig promotie gemaakt voor het nieuwe postpunt in het Dampoortstation en het extra aanbod van de postbodes zelf (“aub Postbode”).


Bevoegde diensten:

 • De Post43

burgemeester

Contact met de buurtinspecteur. Weinig bekend in de wijk/bij de bewoners en sommige organisaties. Kunnen zij zich bijvoorbeeld bekend maken in het krantje ‘Uit in je Buurt’.


Bevoegde diensten:

 • Politie
Pagina van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina