Sint-Donatus op Stelten 15 mei 2009Dovnload 23.32 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte23.32 Kb.
Sint-Donatus op Stelten

15 mei 2009

Vrijdag 15 mei 2009 vinden er in de kerk, het oude politiecommissariaat tegenover de kerk, café’ ‘t Karrewiel en etalages van Merchtemse winkels kunstprojecten plaats van leerlingen uit het vijfde en zesde jaar.
Inkom: 2 euro (-18: 1 euro)
Seminarie Coup Gemengd
Oude politiecommissariaat tegenover de kerk: 18.30u, 19u, 19.30u, 20u en 21.30u

(max. 40 mensen per voorstelling)

Reserveren: hannehellinckx@hotmail.com of 0472/586 177
Kerk: 20.30u.
Vóór en na de voorstelling in de kerk kan u in café ’t Karrewiel terecht voor een drankje en een kijk in het SD-cultuurmagazine (seminarie Magda?!). U kan ook kunstprojecten bekijken in etalages van verschillende winkels. Hierover vindt u verder in deze brochure meer informatie.
My God, symbolen baa de vleet

Veur d’één te koud, veur den anere te heet

Of zo wa lauwkes in the middle

En zelf alone hoorde toch somewhere bij


My God, onmenslek veel pain

In name of breek het bread en drink de wine

Et leven eigelijk iejeel scheun is

Et lief en leed een valuable cadeau is


Ik zen nie ie en oek ni daa

Ik feel maa efkes light en den wee zwaa

Ik mag een laajeflong verblaajven

Ik dank u above all veur diejen time


De leerlingen van 5 Humane Wetenschappen hebben in het seminarie Coup Gemengd (1u/week) de moord op Florentina De Donder als uitgangspunt gekozen voor hun persoonlijke theater/dansscènes. Het 16-jarige meisje werd zaterdag 1 september 1894 in de valavond vermoord. Het kruis op het Steenveld herinnert ons nu nog altijd aan deze gruwelijke daad. Florentina woonde op het ogenblik van de feiten bij haar oom en tante op de Meusegemse Hoek - Blakenberg - Brussegem. Die zaterdag had zij haar dooppeter Cooremans in Terlinden (Merchtem) geholpen bij het werk en ’s avonds wandelde zij terug naar huis, dwars door de velden, zoals zij wel vaker deed.
De ware toedracht van deze moord en de identiteit van de dader werden nooit achterhaald; het misdrijf bleef ongestraft. Familie- en burenvetes zorgden er echter voor dat Johannes Baptist Cooremans (“Laken”), de kozijn van Florentina’s moeder, beticht werd. Zou een afgewezen verliefdheid of ruzie om vererving van gronden de oorzaak kunnen geweest zijn? Ook Jan Baptist De Donder (“de Rosse”), een neef van het meisje langs haar vaders kant, bleef niet onbesproken. Hij leidde een voor die tijd lichtzinnig leven en zou onterfd zijn ten voordele van Florentina. Misschien waren er nog andere verdachten? Hoe werd het meisje trouwens vermoord: neergestoken, de kop ingeslagen, gewurgd? Ook hierover vinden we geen uitsluitsel.
De leerlingen van 5 HuWe zullen verschillende interpretaties en sfeerbeelden tonen in korte scènes, variërend van een monoloog op de preekstoel in de kerk tot een geluidscollage in een donkere kamer van het oude politiecommissariaat. Zij hanteren een sappige mengvorm van Engels en lokaal dialect: CSI Merchtem...
 Oude politiecommissariaat (20 min.)
Bad foorfeeling

Sarah Berghman en Yana Verbelen


Searchtocht

Sarah Berghman, Marthe Potoms, Sofie Van den Borre, Nathalie Van Hemelrijck, Yana Verbelen en Valerie Wouters


Tgeloit van Fear

Hanna Achten, Kelly Aelbrecht, Margaux Crick, Sophie De Bauw en Lies Malfliet


Meurd

Morgane Tordeur en Valerie Wouters


Prayer ter Nagedachtenis

Hanna Achten, Kelly Aelbrecht, Margaux Crick, Sophie De Bauw, Simon Graind’Orge en Lies Malfliet


Den iejn zen death is den ander zen bread

Simon Graind’Orge, Hamza Louahrani, Matthias Van Weverberg en Steven WeteringsKerk (20 min.)
Love is den verleien toad van lief

Amber Cools, Lize Cooremans, Elien Geeroms, Hanne Hellinckx, Frauke Moerenhout, Lander Piccart, Jade Robberechts, Tessa Van den Broeck en Lies Vandezande


Begeleiding: Mieke Proost
Twee workshops in september (bewegingstheater en muziek) werden gesubsidieerd door Canon Cultuurcel Departement Onderwijs (Dynamo2).

Seminarie Kortfilm
Kerk: 20.30u.
De kortfilm wordt voorafgegaan door een theater/dansvoorstelling van 5 HuWe en een streetdance act van het seminarie Magda?! Na deze toonmomenten kan u om 21.30u nog naar andere voorstellingen van 5 HuWe kijken in het oude politiecommissariaat tegenover de kerk (seminarie Coup Gemengd).
Tien leerlingen van 6 ASO kozen een fictieve ingang voor hun seminarie Kortfilm (2u/week): de verdwijning van de 16-jarige Clément Bosmans. De jongen werd bewusteloos aangetroffen in de toiletten van een Merchtemse fictieve discotheek. Verzwijgt John Pieters cruciale informatie? Waarom bestudeert Ron P. Anders bontblauwe kiekendieven? Waarom heeft François Vanderputten het boek “Tiny aan zee” nog niet teruggebracht naar de bib? Wat deed Joeri Den Doper in de garage van Louis Van Koeij? Commissaris Inge De Ruyter zoekt het uit.
In dit seminarie maken de leerlingen de hele kortfilm zelf: van een premisse bedenken, scenario en draaiboek schrijven tot acteren, filmen en tenslotte monteren.
Regie: Toon Teugels

Regie-assistentie: Niels De Brandt

Camera: Wouter Schrevens en Sander Van Nieuwenhoven

Spel: Carlos De Coster, Robbe Demesmaeker, Toon Duwee, Maryse Hulsmans,

Wouter Schrevens, Jens Van Damme en Michaël Vrijders

Montage: alle leerlingen


Begeleiding: Jan Peeters en Mieke Proost


Seminarie Magda?!
Café ’t Karrewiel: doorlopend vanaf 19u

Kerk 20.30u
Vanaf 19u kan u in café ’t Karrewiel komen proeven van het cultuurmagazine Magda?!. Om 20.30u kan u in de kerk terecht voor toonmomenten van de seminaries Coup Gemengd en Kortfilm. Ook Magda?! levert een bijdrage met een heuse streetdance-act, verbonden aan het magazine.


Magda?!
Zomaar leerlingen lokken om een cultuurmagazine op poten te zetten? Magda?! Met 22 jongeren (6 ASO) vol van creatief geweld het Belgische culturele landschap onder de loep nemen? Magda?! Magda heten? Magda?! Zomaar een vrouwennaam op een jaarproject kleven? Jadamag! Zij deden het. En ze zijn er trots op! Een jaar lang (2u/week) hebben hun reporters, webmasters, journalisten, grafisch ontwerpers en fotografen koortsachtig gesleuteld aan wat nu een tijdschrift met de meest up-to-date culturele evenementen is. Ze vielen binnen in Bozar, waar ze Cobra’s bestudeerden. Ze klampten Milow, Jasper Erkens, Joeri ‘Kawada’ Cnapelinckx en de grafisch ontwerper van Rock Werchter aan voor boeiende interviews. Hun recensenten lieten hun kritisch oog op menig theaterstuk vallen. Hun topfotografen bezochten het verre Italië en samen gingen ze gruwelen op het gevierde Körperwelten, in de kelders van Kuregem. Zij gaan er van uit dat ze jullie gloeiend heet gemaakt hebben voor het magazine, dus nodigen ze jullie uit op hun groots opgezette presentatie. Vrijdag 15 mei vormen ze café “ ’t Karrewiel” om tot hun eigen Magda?! wereld. Magda?! Hen gaan bezoeken? NOU EN OF!

Begeleiding: Christophe Gillaerts


Project geschiedenis
Wandeling langs etalages van Merchtemse winkels en cafés: doorlopend vanaf 19u
MDG'15 is een internationaal scholenproject over de Millenniumdoelstellingen. Die werden door de Verenigde Naties in het leven geroepen om tegen 2015 van onze aarde een betere plek om te leven te maken. De VN hoopt dat er tegen dan ‘basisonderwijs voor iedereen’ is, de ‘kindersterfte met 2/3 verminderd’ is, er overal ‘gelijke kansen en rechten voor mannen en vrouwen’ zijn, ‘HIV, aids, malaria en andere ziektes teruggedrongen’ zijn, de ‘duurzaamheid van het milieu gewaarborgd’ is, extreme armoede en honger gehalveerd’ zijn, … . ‘Onmogelijk,’ zegt u? Misschien. Misschien ook niet. Studio Globo, een educatieve zijtak van Broederlijk Delen, daagde de leerlingen van de derde graad jaar in Sint-Donatus Bovenbouw uit om samen met leerlingen uit India, Frankrijk, Polen, Senegal, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk de Millenniumdoelstellingen meer ruchtbaarheid te geven. Opgedeeld in kleine groepjes werken ze enthousiast rond één van de 8 MDG’s (Millennium Development Goals) om ze aan een breder publiek bekend te maken of de druk op politici te verhogen. Dit alles resulteert op 15 mei in een heuse wandeling door Merchtem waar de leerlingen tonen wat ze allemaal de voorbije maanden verwezenlijkt hebben: ludieke acties in uw favoriete winkels, lessen op de lagere scholen van Merchtem, … . U merkt het wel!

Begeleiding: Frederik Van den Broeck: sites -> default -> files -> documents
documents -> Samenwerkingsovereenkomst voor de samenwerking rond het programma special heroes
documents -> Intentieverklaring
documents ->   nr.  met betrekking tot  Uw offerte van 
documents -> Kennisgeving van de beslissing om af te zien van het plaatsen van de opdracht
documents -> Gemotiveerde selectiebeslissing Aanbestedende overheid
documents -> De duurzame ontwikkeling in de overheidsopdrachten moraal en sociale ethiek
documents -> Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via
documents -> Duurzame ontwikkeling bij overheidsopdrachten opname van ecologische criteria
documents -> Zelfstandige stage
documents -> 27 maart 2009. Koninklijk besluit betreffende de verwarmingstoelage toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina