Sint Truiden, 7 oktober 2008 Algemene Vergadering dd 7 oktober 2008Dovnload 8.38 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte8.38 Kb.
Sint – Truiden, 7 oktober 2008

Algemene Vergadering dd 7 oktober 2008Verslag :
 1. Verwelkoming door de voorzitter
 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (dd 28 november 2006)
 1. Kasverslag

 • Het kasverslag werd in grote lijnen toegelicht door Gunter. Dit kasverslag zal bij het verslag van de algemene vergadering gevoegd worden. Hierover kunnen te allen tijde verdere vragen gesteld worden aan Gunter. Er werd tevens een meer gedetailleerde versie ter inzage aangeboden voor alle aanwezigen; op eenvoudig verzoek kan hier nog altijd inzage in bekomen worden door elk lid.
 1. Toelichting oprichting VZW

 • In het kort werd door Werner toegelicht waarom het huidig bestuur van plan was een VZW op te richten.

 • Daarnaast werd een opsomming gegeven van de voor –en nadelen tussen een vzw en een feitelijke vereniging met toelichting waarom de keuze voor vzw in het geval van de bridgeclub.

 • Hiertegen werd door geen van de aanwezigen bezwaar aangetekend na vraag van Werner hieromtrent.
 1. Voorlezing van de statuten

Werner heeft de statuten in zijn geheel voorgelezen en per hoofdrubriek de vraag gesteld of er nog vragen omtrent waren en/of eventuele bezwaren.

Er werd tegen geen enkel artikel bezwaar aangetekend doch er werden wel enkele bijkomende vragen gesteld • Zijn de leden verzekerd?  de leden van de club zijn verzekerd door de VBL van zodra hun jaarlijkse bijdrage betaald is. Henri Vanstraelen informeert verder of deze verzekering genoeg dekking biedt of dat er een bijkomende verzekering dient afgesloten te worden.

 • Datum algemene vergadering?  deze zal plaats vinden jaarlijks in de maand maart

 • Hoe worden de leden uitgenodigd voor deze AV?  de leden zullen per brief of per e-mail uitgenodigd worden

Verder werd ook nog aangegeven dat bij elke bestuursvergadering een verslag zal opgemaakt worden door de secretaris en dat dit verslag in de zetel ter inzage zal bewaard worden voor alle betrokkenen.


 1. Stemming

Alle aanwezige leden zijn akkoord met de statuten => deze werden unaniem aangenomen.


 1. Verkiezing bestuur

Stelden zich kandidaat en werden allen unaniem aanvaard als bestuurslid door de aanwezige leden:

 • Ivo Huypens

 • Marc Hubo

 • Gunter Hommers

 • Henri Vanstraelen

 • Eddy Leenen

 • Werner De Bock

De verdere taakverdeling zal gebeuren tijdens de eerste bestuursvergadering.


 1. Rondvraag

Er werd gevraagd een nieuwe ledenlijst te maken met de meest recente informatie van de leden.  de oude lijst zal de komende weken aangevuld en ge-update worden; daarna zal ze ter beschikking gesteld worden voor alle leden.

Nieuw lokaal  hierop was weinig verdere respons maar het bestuur onderzoekt eventuele alternatieve locaties. Indien meer nieuws wordt hierover uiteraard verder bericht.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina