Sjabloon Mastertestplan > Dit document bevat een template voor het opstellen van hetDovnload 254.82 Kb.
Pagina2/8
Datum18.08.2016
Grootte254.82 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1Inleiding

1.1Project en projectdoelstelling


<< Omschrijf hier kort en bondig het project en de projectdoelstellingen. >>

Dit mastertestplan sluit aan bij het projectplan .


1.2Doel van het mastertestplan


Het doel van dit mastertestplan (MTP) is om een ieder die betrokken is bij het testproces te informeren over de aanpak, de activiteiten, inclusief de onderlinge relaties en afhankelijkheden, en de op te leveren (eind)producten met betrekking tot het testtraject voor .

Het mastertestplan beschrijft deze aanpak, activiteiten en (eind)producten welke in de verschillende andere (detail)testplannen verder dienen te worden gedetailleerd. Deze (detail)testplannen dienen te worden afgeleid van dit mastertestplan.


1.3Betrokkenen bij het opstellen van het mastertestplan


Naam

Functie

Verantwoordelijkheid

2Opdrachtformulering

2.1Opdrachtgever


<< De partij die opdracht geeft tot het opstellen van het MTP en het uitvoeren van de tests, zie TMap® Next 5.2.1 >>

2.2Opdrachtnemer


<< Degene die verantwoordelijk is voor het opstellen van het MTP of de uitvoering van de testopdracht, zie TMap® Next 5.2.1 >>

2.3Opdracht


<< Te behalen resultaat (wat wordt opgeleverd) en doel (wat wil de opdrachtgever) van het testtraject. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Zie TMap® Next 5.2.1 >>

2.4Beschouwingsgebied

2.4.1Binnen de opdracht


<< Zet hier het beschouwingsgebied in algemene termen. Hier dienen de grenzen gegeven te worden voor wat betreft de scope. Het gaat hierbij specifiek om de scope voor de uit te voeren testactiviteiten. Beschrijf concreet en uitputtend de zaken die binnen de scope vallen. Hierin moeten de volgende zaken worden meegenomen (indien van toepassing):

 • Projecten

 • Systemen (incl. release of versie);

 • Functionaliteit;

 • Conversies;

 • AO procedures;

 • Testsoorten;

 • Testactiviteiten

 • Interfaces.

  Maak van deze onderwerpen aparte paragrafen.

Zie TMap® Next 5.2.1.
Tip: Voeg, indien mogelijk, een plaatje(s) van het beschouwingsgebied toe. >>

2.4.2Buiten de opdracht


<< Geef hierin concreet aan welke zaken buiten de scope van het testen vallen. Denk hierbij naast de zaken uit de vorige paragraaf (§2.4.1) ook aan:

 • Systeemwijzigingen die niet in het project worden meegenomen (bijvoorbeeld hardware wijzigingen aan het Mainframe platform);

 • Testactiviteiten die door andere partijen worden uitgevoerd;

 • Reorganisaties;

 • Mogelijk toekomstige projecten die op het huidige project van invloed zijn (voornamelijk als er over andere projecten nog geen duidelijkheid is).

Zet er ook bij wie er verantwoordelijk voor is. Denk hierbij ook aan systeemwijzigingen die niet in het project worden meegenomen, testsoorten/-activiteiten die door andere partijen worden uitgevoerd, reorganisaties en mogelijke toekomstige projecten die invloed kunnen hebben.
Zie TMap® Next 5.2.1 >>

2.5Randvoorwaarden en uitgangspunten


Randvoorwaarden betreffen voorwaarden die derden zoals de opdrachtgever, het project of de gebruikers, aan het testproces opleggen en waarbinnen het testproces moet opereren (definitie TMap® Next). De volgende eisen zijn aan het testproces opgelegd:
<< Randvoorwaarden, bijvoorbeeld:

 • Het testtraject dient uiterlijk op te zijn afgerond;

 • Het vigerende projectplan is randvoorwaardelijk voor dit mastertestplan en de uitvoering van het testtraject op basis daarvan >>

Uitgangspunten zijn externe omstandigheden of gebeurtenissen die moeten gebeuren om het testproces succesvol te laten zijn, maar die buiten de controle van het testproces vallen. Anders gezegd: de eisen die het testproces stelt aan de anderen (definitie TMap® Next).


<< Uitgangspunten, bijvoorbeeld:

 • De lijnorganisaties zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de volgende activiteiten:

  • reviewen testspecificaties / testscripts, binnen de daarvoor gestelde termijn van ... dagen;

  • …, en

  • ….

 • De opleverplanning van het project moet worden afgestemd met en waar noodzakelijk aangepast aan de volgordelijkheid die vanuit het testproject wenselijk is.

 • De als testbasis geïdentificeerde documenten dienen door alle acceptanten (inclusief het testteam) te zijn geaccordeerd, alvorens met testspecificatie kan worden begonnen.

 • Wijzigingen op eenmaal geaccordeerde documenten dienen de formele change-procedure te doorlopen.

 • De testomgevingen worden conform omgevingenplan en specificatie testomgevingen tijdig en correct werkend opgeleverd.

 • Testspecificatie voor een testsoort start pas als aan de entry-criteria die hiervoor gelden (zie §5.7) is voldaan.

 • Testuitvoering voor een testsoort start pas als aan de entry-criteria die hiervoor gelden (zie §5.7) is voldaan. >>


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina