Sjabloon Mastertestplan > Dit document bevat een template voor het opstellen van hetDovnload 254.82 Kb.
Pagina6/8
Datum18.08.2016
Grootte254.82 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5.6Reviewplan


Geef een opsomming van de op te leveren producten door het testteam welke dienen te worden gereviewd.

<< Hierin dienen in elk geval onderstaande producten opgenomen te zijn:

  • mastertestplan;

  • detailtestplan per testsoort;

  • eindrapport en

  • bevindingenlog. >>
Producten

Opstellers

Type review

Reviewers5.7Entry- en exit-criteria per testsoort


<< Noot: hier is slechts een aantal testsoorten als voorbeeld weergegeven. Alle testsoorten uit de teststrategie moeten hier uiteindelijk aan de orde komen. >>

5.7.1<< Optioneel: Functionele Acceptatie Test >>


Voor de fase Specificatie en Uitvoering zijn de volgende entry-criteria gedefinieerd:
Entry-criteria voor fase Specificatie:
Entry-criteria voor fase Uitvoering:
De volgende exit-criteria zijn gedefinieerd voor de FAT:

5.7.2<< Optioneel: Gebruikers Acceptatietest >>


Voor de fase Specificatie en Uitvoering zijn de volgende entry-criteria gedefinieerd:
Entry-criteria voor fase Specificatie:


Entry-criteria voor fase Uitvoering:


De volgende exit-criteria zijn gedefinieerd voor de GAT:


5.8Go/No go


<< Beschrijf hier het Go/No go beslissingsproces, bijvoorbeeld:
Na afronding van het gehele testtraject wordt een vrijgaveadvies opgesteld. Hierin staan de resultaten van de verschillende testsoorten weergegeven en waarin, op basis daarvan, aangegeven wordt welke risico’s gelopen worden bij in productie name van het systeem. Ook wordt hierin vermeld of er aan de gestelde acceptatiecriteria is voldaan.
Op basis van dit vrijgaveadvies kan door de acceptanten een Go/No go beslissing genomen worden.
Voor een Go zullen er geen bevindingen meer mogen openstaan welke een dermate impact hebben dat het systeem niet bruikbaar is voor de gebruikersorganisatie dan wel niet beheerbaar is door functioneel en technisch beheer.
Bovenstaande normen tav bevindingen die belemmerend zijn voor in productie nemen van het systeem zullen vooraf niet exact meetbaar gemaakt worden. Echter zal gedurende testuitvoering tijdens het doen van bevindingen bepaald worden door het project in afstemming met de acceptant wat de impact en zwaarte van een bevinding is. Bevindingen die belemmerend zijn voor het in productie nemen van het systeem zullen als zodanig worden aangemerkt in de bevindingenadministratie en als zodanig worden meegenomen in bovengenoemd beslissingsproces. >>

6Organisatie


<< Zie TMap® Next 5.2.8 en 8.6.5 >>

6.1Organisatiestructuur


<< Neem hier het organogram van de testorganisatie op en de relatie tot de projectorganisatie. >>

6.2Rollen, taken en verantwoordelijkheden


Neem per rol de taken en verantwoordelijkheden op.

<< Geef daarbij per rol aan welke afdeling/wie deze gaat invullen, voor hoeveel uur per week en gedurende welke periode. >>

Rol


Afdeling / Naam medewerker(s)

# uur

per week

Periode

Omschrijving taken en

verantwoordelijkheden
<-Opstellen MTP

-Coördineren overall testproces>


<-Opstellen detailtestplan

-Coördineren test>


<-Opstellen testspecificaties

-Uitvoeren (her)testen>
<< Bovenstaande is slechts een voorbeeld. Maak onderscheid tussen overallniveau en per testsoort. Voeg extra personen toe en geef per rol de specifieke taken en verantwoordelijkheden aan. Alle betrokkenen die genoemd zijn in de testaanpak dienen hier terug te komen. >>
<< Optioneel: Per rol niet alleen de taken en verantwoordelijkheden benoemen, maar ook de bevoegdheden. Zonder bevoegdheden geen verantwoordelijkheden. >>

6.2.1<< Optioneel: Opleidings- en coachingsbehoefte >>


<< Vermeld hier de opleidings- en coachingsbehoefte die benodigd is op de resources de juiste materie- en/of testkennis op te laten doen. >>


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina